Učiteljsko pripravništvo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Učiteljsko pripravništvo je načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje pripravnikov za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela in priprava na strokovni izpit, ki je sestavni del pripravništva. Predstavlja čas intenzivnega profesionalnega razvoja učitelja in začetek le-tega.

Pripravništvo v šolstvu[uredi | uredi kodo]

Urejata ga Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja [1] in Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. [2] Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsaj enkrat letno razpiše mesta za pripravnike. Pripravništvo [3] se lahko opravlja s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali kot volontersko. Za strokovne delavce z visokošolsko izobrazbo (učitelje/profesorje) traja 10 mesecev. V tem času mora samostojno pripraviti in izvesti najmanj 30 praktičnih nastopov ter se neposredno vključevati v ostale oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Učiteljsko pripravništvo predstavlja začetek učiteljevega profesionalnega razvoja in ga v takšni obliki, kot ga poznamo v Sloveniji, drugje ne zasledimo. To je posledica razlik v izobraževanju bodočih učiteljev znotraj strukture šolskega sistema v posamezni državi.

Pripravnik[uredi | uredi kodo]

Pripravnik je strokovni delavec, ki začne delo, ustrezno smeri in stopnji njegove izobrazbe, opravljati prvič, in sicer z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela.

Potek pripravništva[uredi | uredi kodo]

Pripravniško usposabljanje poteka pod vodstvom mentorja, ki skupaj s pripravnikom sestavi program pripravništva in spremlja njegovo pripravništvo ter pripravniku svetuje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi praktičnih nastopov ipd.

Zaključek pripravništva[uredi | uredi kodo]

Pred iztekom pripravniške dobe mora pripravnik opravljati strokovni izpit. [4] Nanj se lahko prijavi po šestih mesecih dela v šoli. Sestoji iz petih uspešno opravljenih praktičnih nastopih, ki jim poleg mentorja pripravnika hospitira ravnatelj šole, in ustnega dela izpita, sestavljenega iz treh vsebinskih sklopov.

Pripravništvo v drugih strokah[uredi | uredi kodo]

Pripravniško usposabljanje poteka v vseh organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti, ureja ga Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov. [5] Socialna zbornica Slovenije ureja pripravništvo na področju socialnega varstva [6], Zdravniška zbornica Slovenije pa pripravništvo zdravnikov in zobozdravnikov. [7] Pripravniška usposabljanja (npr. za jezikoslovce) ponujajo tudi razne evropske institucije [8], kot so Evropska komisija, Evropski parlament in Sodišče Evropske unije. [9]

Viri[uredi | uredi kodo]

  • Janko Muršak idr. (2011). Poklicni razvoj učiteljev. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Razprave FF). (COBISS)
  • Milena Valenčič Zuljan idr. (2007). Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov. Priročnik. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Ministrstvo za šolstvo in šport. (COBISS)

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]