Trojina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Zavod Trojina je bil ustanovljen leta 2004. Osnovni in najsplošnejši cilj zavoda je zavzemanje za sodobno, ciljno usmerjeno jezikoslovno raziskovanje in za večjo samozavest govorcev v javni in zasebni rabi slovenščine. Zavod oblikuje svoje naloge ob predpostavki, da k razvoju slovenščine prispeva največ ravno z razvojem lastne jezikovne kompetence in odgovornosti ter ustrezne jezikovne infrastrukture.

Poglavitno je zaupanje v vitalnost slovenščine, ki se ji v družbi drugih, tudi bolj razširjenih jezikov ni treba bati za prihodnost, saj ji le-to zagotavljajo kompetentni govorci in govorke z dostopom do kvalitetnih, a uporabniško prijaznih jezikovnih virov. Treba je ustvarjati pogoje za kreativno uresničevanje vsakega posameznika v svojem jeziku kot tudi za kvalitetno izmenjavo informacij v tujih jezikih. To je mogoče doseči z vlaganjem v izdelavo aktualnih, sodobno zasnovanih priročnikov, med njimi zlasti enojezičnih ter dvojezičnih slovarjev, in drugih jezikovnih virov za slovenščino, s procesi globalizacije in razvojem novih tehnologij (digitalizacija in pretočnost vsebin, razvoj interneta itd.) pa postaja nujna tudi opremljenost vsakega jezika z ustreznimi računalniškimi jezikovnimi viri in orodji, s čimer se zavod Trojina tudi ukvarja.

Sodelavci zavoda so strokovnjaki na področjih slovenistike, leksikografije, korpusnega jezikoslovja, jezikovnih tehnologij, jezikovne didaktike in prevajanja.

Trojina deluje tudi v okviru različnih raziskovalnih projektov, pri katerih sodeluje z domačimi in tujimi univerzami, raziskovalnimi centri, inštituti, združenji in podjetji.

Projekti[uredi | uredi kodo]

Našteti projekti so le del projektov, pri katerih sodeluje Trojina. So plod sodelovanja bodisi raziskovalcev in sodelavcev na zavodu bodisi projekti, ki so nastali v sodelovanju zavoda Trojina in drugih znanstvenih inštitucij:

Portal jezikovnih virov

Spletni portal, ki s kombinacijo besedilnega opisa in kratkih videoposnetkov predstavlja vsebino, strukturo in konkretne primere uporabe devetih priljubljenih jezikovnih virov za slovenščino.

Igra besed

Jezikovna igra, v kateri se igralci pomerijo v poznavanju najpogostejših besednih zvez v slovenskem jeziku.

Jezikovnotehnološko izobraževanje učiteljev

Serija izobraževanj, na katerih se učitelji spoznajo z različnimi e-jezikovnimi viri in orodji za pouk slovenščine.

Digitalizacija slovenskih pravopisov

Digitalizacija in spletna objava starejših slovenskih pravopisov iz leta 1899 (F. Levec), 1920 (A. Breznik), 1935 (A. Breznik, F. Ramovš), 1950 (SAZU) in 1962 (SAZU).

Seminarji znanstvenega in strokovnega pisanja

Sklop seminarjev, v okviru katerih se študenti spoznajo z osnovami in posebnosti akademskega pisanja, sodobnimi jezikovnimi priročniki ter terminološkimi viri za posamezna strokovna področja.

Pedagoški slovnični portal

Interaktivni spletni portal, ki na zanimiv in razumljiv način razlaga in rešuje jezikovne zadrege, s katerimi se učenci in dijaki najpogosteje srečujejo pri pisanju šolskih besedil v slovenščini.


Zbirka Trojinski konj[uredi | uredi kodo]

V zbirki Trojinski konj zavod Trojina objavlja aktualne sodobne empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave na področju jezikoslovja in jezikovnih tehnologij. Doslej so v zbirki izšli naslednji naslovi:

V družbi z jezikom avtorja Marka Stabeja Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa avtorice Špele Arhar Holdt Dvojezična korpusna leksikografija pod uredništvom Mojce Šorli Korpusna terminografija: primer odnosov z javnostmi avtorice Nataše Logar.


Nagrade[uredi | uredi kodo]

Izjemni znanstveni dosežki v letu 2011

Znanstveni svet za interdisciplinarne raziskave ARRS je monografijo Slovenski govorni korpus Gos avtoric dr. Darinke Verdonik in dr. Ane Zwitter Vitez, ki je izšla pri založbi Trojina, umestil med izjemne znanstvene dosežke v letu 2011.

5.Bienale vidnih sporočil

Mednarodna žirija 5. bienala vidnih sporočil Slovenije je oblikovalcu Tomatu Koširju podelila priznanje odličnosti za knjižno zbirko Trojinski konj in pohvalo žirije za monografijo V družbi z jezikom.


Viri[uredi | uredi kodo]

http://www.trojina.si/