Standardna tvorbena entalpija alkanov

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Standardna tvorbena entalpija ΔH°t je sprememba entalpije, ko iz elementov nastane 1 mol spojine. Vsi reaktanti in produkti so v standardnih stanjih.

Formula ImeSMILES[1] ΔH°t (kcal/mol) CAS število
H2 vodik [H][H] 0.0
CH4 metan C -17.9 000074-82-8
C2H6 etan CC -20.0 000074-84-0
C3H8 n-propan CCC -25.0 000074-98-6
C4H10 n-butan CCCC -30.0 000106-97-8
C5H12 n-pentan CCCCC -35.1 000109-66-0
C6H14 n-heksan CCCCCC -40.0 000110-54-3
C7H16 n-heptan CCCCCCC -44.9 000142-82-5
C8H18 n-oktan CCCCCCCC -49.8 000111-65-9
C9H20 n-nonan CCCCCCCCC -54.8 000111-84-2
C10H22 n-dekan CCCCCCCCCC -59.6 000124-18-5
C4H10 2-metilpropan (izobutan) CC(C)C -32.1 000075-28-5
C5H12 2,2-dimetilpropan (neopentan) CC(C)(C)C -40.1 000463-82-1
C5H12 2-metilbutan (izopentan) CCC(C)C -36.9 000078-78-4
C6H14 2,2-dimetilbutan CCC(C)(C)C -44.5 000075-83-2
C6H14 2-metilpentan (isoheksan) CCCC(C)C -41.8 000107-83-5
C6H14 3-metilpentan CCC(C)CC -41.1 000096-14-0
C6H14 2,3-dimetilbutan CC(C)C(C)C -42.5 000079-29-8
C7H16 2,2,3-trimetilbutan CC(C)C(C)(C)C -49.0 000464-06-2
C7H16 3-etilpentan CCC(CC)CC -45.3 000617-78-7
C8H18 2,2,3,3-tetrametilbutan CC(C)(C)C(C)(C)C -53.9 000594-82-1
C7H16 2-metilheksan CCCCC(C)C -46.5 000591-76-4
C7H16 3-metilheksan CCCC(C)CC -45.7 000589-34-4
C7H16 2,2-dimetilpentan CCCC(C)(C)C -49.2 000590-35-2
C7H16 3,3-dimetilpentan CCC(C)(C)CC -48.1 000562-49-2
C7H16 2,3-dimetilpentan CCC(C)C(C)C -47.3 000565-59-3
C7H16 2,4-dimetilpentan CC(C)CC(C)C -48.2 000108-08-7
C8H18 2-metilheptan CCCCCC(C)C -51.5 000592-
C8H18 2,2-dimetilheksan CCCCC(C)(C)C -53.7 000590-73-8
C8H18 2,3-dimetilheksan CCCC(C)C(C)C -55.1 000584-94-1
C8H18 2,4-dimetilheksan CCC(C)CC(C)C -52.4 000589-43-5
C8H18 2,5-dimetilheksan CC(C)CCC(C)C -53.2 000592-13-2
C8H18 3,3-dimetilheksan CCCC(C)(C)CC -52.6 000563-16-6
C8H18 3,4-dimetilheksan CCC(C)C(C)CC -50.9 000583-48-2
C8H18 3-etil-2-metilpentan CCC(CC)C(C)C -50.4 000609-26-7
C8H18 3-etil-3-metilpentan CCC(C)(CC)CC -51.4 001067-08-9
C8H18 2,2,3-trimetilpentan CCC(C)C(C)(C)C -52.6 000564-02-3
C8H18 2,2,4-trimetilpentan (izooktan) CC(C)CC(C)(C)C -53.5 000540-84-1
C8H18 2,3,3-trimetilpentan CCC(C)(C)C(C)C -51.7 000560-21-4
C8H18 2,3,4-trimetilpentan CC(C)C(C)C(C)C -51.9 000565-75-3
C9H20 3,3-dietilpentan CCC(CC)(CC)CC -55.7 001067-20-5
C9H20 2,2,3,3-tetrametilpentan CCC(C)(C)C(C)(C)C -56.7 007154-79-2
C9H20 2,2,3,4-tetrametilpentan CC(C)C(C)C(C)(C)C -56.6 001186-53-4
C9H20 2,2,4,4-tetrametilpentan CC(C)(C)CC(C)(C)C -57.8 001070-87-7
C9H20 2,3,3,4-tetrametilpentan CC(C)C(C)(C)C(C)C -56.4 016747-38-9

Reference[uredi | uredi kodo]

  1. Simplified molecular input line entry specification

Viri[uredi | uredi kodo]

  • NIST Chemistry WebBook