Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Seznam[uredi | uredi kodo]

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Gomila 1050 Gočova 1992[1] lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Delno prekopana rimska gomila z višino 1,1 m in premerom 15 m. Arheloški terenski spomenik v prvotni legi.
Gomila 1054 Gočova 2011[2] lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Prekopana rimska gomila, višine 0,3 m in premera 5 m. Leta 1962 odkrit žgan grob s fragmenti posod. Arheološki terenski spomenik v prvotni legi.
Hiša Gočova 26 25517 Gočova 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša iz druge polovice 19. stoletja s sedemosno glavno fasado in stebriščno vhodno lopo je krita z opečno dvokapno streho.
Hiša Gočova 6 25515 Gočova lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična podkletena hiša iz druge polovice 19. stol., s sedemosno glavno fasado in kamnitim vhodnim portalom v osrednji osi, je krita z opečno dvokapno streho. Po izgradnji nove hiše 2003 je bila stara hiša odstranjena.
Hiša Gočova 7 25516 Gočova 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Pritlično hišo iz 19. stoletja s petosno glavno fasado in polkrožno zaključenim kamnitim portalom v osrednji osi pokriva dvokapna opečna streha.
Lenčeva kapelica 2908 Gočova lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica iz druge polovice 19. stoletja je brez profilacije. Na strehi ima masiven osmerokotni leseni zvonik, krit s pločevinasto kritino. V notranjosti je Marijin kip.
Rimska gomila ob cesti Gočova-Nadbišec 1051 Gočova 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Delno zravnana rimska gomila z višino 0,8 m in premerom 13 m.
Rimskodobno gomilno grobišče Podgradnom 1016 Gočova 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimskodobno gomilno grobišče; deset delno prekopanih gomil z višinami od 0,5 do 1,5 m in s premeri od 7,5 do 12 m.
Rimskodobno gomilno grobišče Gočovski vrh 28783 Gočova 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Skupina osmih delno poškodovanih gomil z višinami od 1,2 do 2 m in s premeri od 10 do 15 m. Dve gomili sta bili arheološko raziskani, najdeni sta bili grobnici iz kamnitih plošč in rimskodobna lončenina.
Domačija Osek 72 1090 Osek 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 18. stoletje Domačijo sestavljajo zidana, pritlična, delno podkletena stanovanjska hiša, datirana z letnico 1830 v sklepniku kamnitega vhodnega portala, gospodarsko poslopje z letnico 1787 na portalu. Hiša ima sončno uro.
Domačija Osek 26 25657 Osek lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Lesena cimprana in delno podkletena hiša, krita z dvokapno opečno streho ima tradicionalno razporejene prostore in ohranjeno črno kuhinjo. Ob hiši stoji star vodnjak.
Rimskodobna naselbina in kamnolom 1022 Osek 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Sledovi rimskodobne poselitve (odlomki lončenine, lončarska peč) s sledovi odkopov litavskega apnenca.
Rimskodobno gomilno grobišče 1023 Osek 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Obsežno gomilno grobišče (50 večinoma poškodovanih gomil v dveh skupinah), ki je pripadalo naselbini rimskodobnih kamnosekov.
Stranšakova kovačija 24690 Osek lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kovačija z začetka 20. stoletja je pritličen lesen objekt z manjšim nadstreškom in ohranjenim kovaškim orodjem ter ognjiščem.
Arheološko najdišče Ob cesti 9911 Spodnja Senarska 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Sledovi rimskodobne poselitve (odlomki lončenine odkriti v obcestnem jarku).
Domačija Spodnja Senarska34 24329 Spodnja Senarska 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačija gručastega tipa obsega hišo z letnico 1875 na kamnitem portalu in pravokotno nanjo postavljeni gospodarski poslopji v nizu s kovačnico in zunanjim straniščem. Vse stavbe so grajene iz kamna.
Hiša Spodnja Senarska 14 1092 Spodnja Senarska 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Zidana, pritlična, v celoti podkletena hiša z bogato členjeno fasado. Kamnit vhodni portal je ornamentiran in datiran z letnico 1907.
Hiša Spodnja Senarska 19 28782 Spodnja Senarska 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Zidan, pritlična, delno podkletena značilna kmečka hiša, krita s strmo dvokapno opečno streho, z ohranjeno izvirno notranjščino. Vhodni pravokotni portal je kamnit, dvokrilna kasetirana vrata so opremljena s starima kljukama. V njej nekdaj gostilna.
Hiša Spodnja Senarska 32 1093 Spodnja Senarska 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Zidana, pritlična, delno podkletena stanovanjska hiša z letnico 1870 na kamniti prekladi vhodnega portala.
Križanova kapela 22047 Spodnja Senarska lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica iz 1884 ima zvonik in poslikano trikotno čelo. Stoji na kvadratnem tlorisu in ima polkrožni zaključek. Vhod v kapelo ima šilasti zaključek.
Rimska gomila I 1057 Spodnja Senarska 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimska gomila, višine 0,5 m in premera 12 m. Arheološki terenski spomenik v prvotni legi.
Rimska stavba 1028 Spodnja Senarska 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Na lokaciji najdeni fragmenti rimske keramike, kar kaže na obstoj rimske stavbe.
Rimski gomili 1029 Spodnja Senarska 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Dve neopredeljeni gomili, višine 0,5 m ter premera 11 in 6 m. Nepoškodovani. Arheološki terenski spomenik v prvotni legi.
Vaška kapela 22047 Spodnje Verjane lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica iz leta 1880 predstavlja tip kapelice z dvema stebroma in nišo, v kateri stoji kip Marije z detetom. Stoji nasproti hiši Spodnje Verjane št. 5.
Cerkev Sv. Trojice 3464 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 17. stoletja Mogočna baročna cerkev (1643 in 1740) z baročnima zvonikoma stoji ob samostanu. Notranjščino krasijo baročni oltarji (J.Straub) in slike (K.Schmidt).
Domačija Polič 3465 Sveta Trojica v Slovenskih goricah lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična hiša s petosno glavno fasado in k njej priključena gospodarska poslopja. Ločeno stoji neogotska kapela z zvonikom. Poslopja iz druge polovice 19. stoletja so krita z opečnimi dvokapnimi strehami. Domačija stoji na naslovu Cesta Maksa Kavčiča 9.
Domačija Trojiški trg 22, 25 7100 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 18. stoletja Domačijo sestavljata mogočna enonadstropna baročna hiša s čopoma, ki ima v temeniku portala letnico 1788 in pritlično gospodarsko poslopje iz istega časa.
Golobova kapela 22056 Sveta Trojica v Slovenskih goricah lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Postbaročna kapelica pravokotnega tlorisa, zaprtega tipa, s poznobaročnim potlačenim kamnitim portalom. Na strehi je stolpast nastavek s štirimi polkrožnimi nišami, ki ga pokriva baročna streha. Kapela stoji zraven hiše Stara pot 1.
Hiša cesta Maksa Kavčiča 2 7102 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Vogalna pritlična hiša na L ima v prirezanem vogalu vhod v trgovino. Na nižjem delu hiše je vhod s portalom in letnico 1838. Gospodarsko poslopje pod hišo je pritlično, desetosno, pokrito z dvokapnico.
Hiša Mariborska 22 7091 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlično hišo datiramo v leto 1904. Ima dve ulični pročelji s po šestimi osmi. Portal je v četrti osi.
Hiša Slovenska 2 25526 Sveta Trojica v Slovenskih goricah lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna podkletena hiša iz druge polovice 19. stoletja s štiriosno glavno fasado je krita z dvokapno opečno streho.
Hiša Trojiški trg 10 7099 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Petosna enonadstropna hiša s trgovino v pritličju. Fasada v nadstropjuje popolnoma predelana. Ohranjeno pritličje likovno kaže na začetek 20. stoletja.
Hiša Trojiški trg 12 7101 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična, dvoosna stanovanjska hiša ima vhod z dvoriščne strani. Vhod krasi izrezljan zatrep. Fasada je členjena z rustikalnimi šivanimi robovi, fugami in obrobami. "Tirolski stil" iz okoli 1900.
Hiša Trojiški trg 24 7096 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Petosno enonadstropno stavbo pokriva dvokapnica. V osi pritličja je v rustikalnem pritličju postbaročni portal. Stavba je značilna trška arhitektura 19. stol.
Hiša Trojiški trg 26 7093 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Enonadstropna hiša, poudarjena z mnogokotnim pomolom na vogalu. Streha je piramidasta. Profilacija se pojavi okoli oken, na pomolu in med etažami. Primer stanovanjske hiše z začetka 20. stol.
Hiša Trojiški trg 3 7092 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Pritlična vzdolžna hiša, z dvokapnico. Vhod v centralni osi poudarja profilacija in temenik v osi. Okna obrobljajo gladke in široke obrobe s temeniki. Tipična stanovanjska enodružinska hiša iz 19. stol.
Hiša Trojiški trg 4 7094 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Podolgovata enonadstropna hiša z vhodom v centralni osi in dvokapno streho. Pritličje je poudarjeno s pravokotnimi polji. Bogata fasadna profilacija je značilna za 19. stol.
Hiša Trojiški trg 7 7095 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna trška hiša s sedemosno glavno fasado, krita z dvokapnico. Preprosta profilacija v pritličju in bogata v nadstropju (profilirane okenske obrobe, parapetna polja), značilna za drugo tretjino 19. stol.
Hiša Trojiški trg 8 7097 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 18. stoletje Nadstropna hiša s petosno glavno fasado, krita z dvokapnico. V osi rustikalnega pritličja je postbaročni portal z letnico 1886. Okna v nadstropju obrobljajo ušesasti okviri s temenikom iz ometa. V notranjosti ohranjene niše s pečmi in poslikan strop.
Hiša Trojiški trg 9 7098 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropna hiša s petosno glavno fasado, ki jo členijo dekorativni šivani robovi v prvem nadstropju, medetažni venec, okenske obrobe in police, v osi je portal z letnico 1849 in inicialkama V.T. Na dvoriščni strani sta gospodarsko poslopje in klet.
Kapela lake Trojica.JPG Kapela ob Trojiškem jezeru 7117 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 1992 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 18. stoletja Baročna tristrana kapelica z nišami je bila močno prenovljena 1904, ko je bila vključena kot prva postaja v novourejeni križev pot, ki je vodil od jezera do cerkve sv. Trojice. Niše so bile poslikane že v baroku, nato preslikane.
Mlinaričeva kapela 22057 Sveta Trojica v Slovenskih goricah lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelico odprtega tipa sestavljajo predprostor, ki sloni na vitkih toskanskih stebričih in niša z Marijinim kipom. Postavljena je bila 1922 v zahvalo za srečno vrnitev iz prve svetovne vojne.Kapela stoji ob hiši Stara pot 13.
Poličeva kapela 24339 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strmo streho in dvema izzidanima trikotnima čeloma ob strani ima na vhodni strani prislonjen masiven neogotski zvonik. Nad šilasto zaključenim vhodom je neogotska roža in maltasta podoba angela z napisnim trakom. Kapela stoji ob hiši Cesta Maksa Kavčiča 9.
Samostan 13400 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 17. stoletja Baročni samostan. Cerkev in bivalni del s tlorisno obliko črke L. Daljši glavni trakt datira v leto 1692. Krajši vzhodni trakt prizidan leta 1888. Knjižnica. Baročno stopnišče.
Spomenik padlim domačinom 24341 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena memorialna dediščina sredina 20. stoletja Kamnit spomenik je bil izdelan 1950 po načrtu arhitekta Plečnika. Na podstavku je pokončen kvader z napisom, na njem so trije sklopi granitnih elementov, na vrhu je peterokraka zvezda. Posvečen je desetim v NOB padlim domačinom.
SvetaTrojicaSloGorice1.JPG Trško jedro 1040 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena naselbinska dediščina začetek 15. stoletja Gručasto jedro razpotegnjene vasi, formirano ob romarski cerkvi in frančiškanskem, nekdaj avguštinskem samostanu. Vas je dobila trške pravice 1872. Strnjeno pozidane stavbe, ki tvorijo trško jedro z lijakasto razširjenim cestiščem, so iz 19. stol.
Znamenje sv. Janeza Puščavnika 1082 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2011 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 19. stoletja Plastika sv. Janeza Puščavnika iz 1849 stoji na širokem podstavku z napisom. Slogovno predstavlja nadaljevanje poznobaročne tradicije v 19. stol. z nekoliko manj dinamike. Znamenje stoji v bližini hiše Cesta Maksa Kavčiča 2.
Domačija Magdič 25537 Zgornje Verjane 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljata pritlična podkletena hiša iz druge polovice 19. stoletja s sedemosno glavno fasado, krita z dvokapno opečno streho ter gospodarsko poslopje. Domačija stoji v Zgornjih Verjanah 16.
Hiša Zgornje Verjane 17.JPG Hiša Zgornje Verjane 17 1102 Zgornje Verjane lokalnega pomena memorialna dediščina začetek 19. stoletja V majhni kmečki hiši se je leta 1814 rodil Oroslav Caf, slovenski jezikoslovec. Na pročelju hiše je spominska plošča.
Hiša Zgornje Verjane 18 25539 Zgornje Verjane 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Pritlična podkletena hiša iz 19. stoletja s petosno glavno fasado in kamnitim vhodnim portalom v osrednji osi je krita z dvokapno opečno streho.
Hiša Zgornje Verjane 3 25538 Zgornje Verjane 2011 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Pritlična podkletena hiša iz 19. stoletja, s petosno glavno fasado in kamnitim vhodnim portalom v osrednji osi je krita s čopasto dvokapno opečno streho.
Prebevškova kapela, Zgornje Verjane.JPG Prebevškova kapela 3467 Zgornje Verjane lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica z zvonikom je iz leta 1870. Pokriva jo dvokapnica. Fasada je členjena z neobaročnimi pilastri. Kapela stoji ob hiši Zgornje Verjane 18.
Rimska gomila 1064 Zgornje Verjane 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Rimska gomila z višino 0,3 m in premerom 11 do 15 m.
Rimska stavba 1027 Zgornji Porčič 2011 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Sledovi rimskega objekta z večinoma že obkopanimi temelji, v velikosti 50x100 m. Po ljudskem izročilu naj bi tu stal grad Burgstall.
Trikotno znamenje 22062 Zgornji Porčič lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 19. stoletja Trikotno znamenje iz leta 1839 ima tri poslikane niše. Kritina je pločevinasta. V glavni niši, obrnjeni proti Sveti Trojici, je upodobljena sv. Trojica, v severni niši Marija, v vzhodni Kristus.

Viri[uredi | uredi kodo]

  • "Register enot nepremične kulturne dediščine Slovenije". Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno dne 12.12.2011.
  1. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart, Ur.l. RS, št. 24/92-1283, 13/98-608, 30.5.1992.
  2. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2011-424.