Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Ljutomeru

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Ljutomeru.

Za občino Ljutomer glej Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Ljutomer

Seznam[uredi | uredi kodo]

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Arheološko najdišče Ob Globetki 29015 Ljutomer arheološka dediščina rimska doba Sledovi prazgodovinske, rimskodobne in srednjeveške poselitve: najdbe lončenine, lepa in gradbenega materiala.
Cerkev sv. Janeza Krstnika 3108 Ljutomer 2008[1] lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina 14. stoletje Gotska cerkev z bogato kamnoseško okrašenim prezbiterijem in zvonikom je bila 1688-90 spremenjena v triladijsko baročno cerkev po načrtih J. Schmerlauba. Vzidani renesančni nagrobniki, bogata baročna oprema (Holzinger). Baročno obzidje z vhodoma.
Dom kulture 8874 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Veliko prostostoječe poslopje s konca 19. stol. sestavljata ožji in krajši del na ulični strani in dvoranski del. Na jugu prizidana galerija A. Trstenjaka. Zgradba stoji v Prešernovi ulici št. 20.
Ljutomer - doprsni kip Frana Miklošiča.jpg Doprsni kip Franca Miklošiča 19858 Ljutomer 2008 lokalnega pomena memorialna dediščina začetek 20. stoletja Na podstavku stoji marmorno doprsje Franca Miklošiča, izdelano in postavljeno 1926 (avtor Alojz Vodnik). Obnovljeno je bilo leta l952. Doprsje stoji na Miklošičevem trgu.
Fričeva kapelica 19970 Ljutomer sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica zaprtega tipa je pokrita z opečno streho. Zgrajena je bila v zadnji četrtini 19. stol. Kapelica stoji pri hiši Spodnji Kamenščak 28A.
Gimnazija 23028 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Leta 1895 zgrajeno poslopje gimnazije in nekoliko mlajša telovadnica (nekdaj TVD Partizan) sta z novejšim prizidkom povezana v celoto. Zgradba stoji v Prešernovi ulici št. 32.
Vila Cvetka Golarja.JPG Golarjeva hiša 23048 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična vila. Vrt ni ohranjen. V tej hiši je živel pesnik in pisatelj Cvetko Golar. Zgradba stoji v Prešernovi ulici št. 21.
Hiša Glavni trg 10 23045 Ljutomer profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna, s preprosto fasadno profilacijo, je rekonstrukcija hiše s sredine 19. stoletja.
Hiša Glavni trg 11 23044 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna, s konca 19. stoletja, je neprimerno spremenjena.
Hiša Glavni trg 12 23047 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna hiša, je rekonstrukcija bidermajerske hiše. Pritličje glavne fasade členi rustika, nadstropje pa profilirane okenske obrobe.
Hiša Glavni trg 14 23043 Ljutomer profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna hiša, je rekonstrukcija hiše iz leta 1830. Glavno fasado krasi polkrožen portal in okenski parapeti z motivi krogov v nadstropju.
Hiša Glavni trg 3 8859 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna hiša v nizu z bogato členjeno neobaročno petosno fasado iz 1897. Fasada je poudarjena z rahlim osrednjim triosnim rizalitom, končni osi sta podvojeni. Za hišo je izvirni gospodarski prostor z dvoriščnimi objekti.
Hiša Glavni trg 4 23046 Ljutomer profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Vogalna hiša ima na glavni fasadi enajst okenskih osi. Rizalitno sta poudarjena vogal in peta portalna os. Hišo so zgradili v letih 1916-18.
Hiša Glavni trg 7 8860 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Enonadstropna stavba v nizu s petosno ulično fasado, ki je okrašena z mešanico secesijskih in historicističnih elementov in ima rizalitno izstopajočo portalno os. Zgrajena je bila 1923. Za hišo je gospodarski prostor z dvoriščnimi objekti.
Hiša Ivana Kaučiča 4 23049 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična, prostostoječa hiša s konca 19. stoletja je pokrita z opečno dvokapnico. Triosno ulično fasado krasijo vogalniki in profilirane okenske obrobe.
Hiša Ivana Kaučiča 6 23272 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Večja enonadstropna hiša s konca 19. stoletja z neorenesančnimi fasadami. Obe vogalni krili sta dvignjeni za nadstropje.
Hiša Kajuhova 4 23042 Ljutomer profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Enonadstropna vogalna hiša z začetka 20. stoletja ima fasade okrašene s secesijsko ornamentiko.
Hiša Kerenčičeva 1 8863 Ljutomer profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Enonadstropna stavba v nizu je bila zgrajena na začetku 20. stoletja. Glavna fasada je štiriosna, vhod s kamnitim portalom je v prvi osi.
Hiša Kerenčičeva 2 8862 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Vogalna stavba z rustificiranima pritličjem in mezzaninom je bila zgrajena v neorenesančnem slogu leta 1858. Centralno os obeh triosnih fasad poudarjata dvojno okno vrhnjega nadstropja in povišano čelo. Ohranjen razpored prostorov.
Hiša Kolodvorska 12 14824 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Visokopritlična, prostostoječa hiša s konca 19. stoletja z neorenesančno fasado in leseno zaprto verando na glavni fasadi.
Hiša Kolodvorska 13 23019 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna hiša s konca 19. stoletja s triosno glavno fasado, poudarjeno z enoosnim rizalitom in dvoosnima bočnima fasadama.
Hiša Miklošičev trg 1 23041 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna vogalna hiša s konca 19. stoletja. V njej sta mladost preživela brata Franc in Ivan Miklošič. Njima je posvečena spominska plošča.
Hiša Miklošičev trg 2 8911 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna postbidermajerska vogalna hiša je rekonstrukcija prvotne stavbe iz druge polovice 19. stoletja.
Hiša Miklošičev trg 4 23040 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Leta 1885 sezidana enonadstropna vogalna hiša ima glavno fasado okrašeno z gladkimi okenskimi obrobami v pritličju in reliefnimi pasastimi parapeti oken v nadstropju.
Hiša Miklošičev trg 5 23027 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična, konec 19. stol. zgrajena hiša ima petosno ulično in triosno stransko fasado. Krasijo jo preproste profilirane okenske obrobe in podstrešni venec.
Hiša Ormoška 2 8865 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna vogalna stavba s štiriosno glavno fasado in prisekanim vogalom, na katerem je v nadstropju pomol na konzolah. Hiša je bila zgrajena 1831 v historicističnem slogu.
Hiša Ormoška 22 25019 Ljutomer profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Vogalna enonadstropna hiša s konca 19. stoletja, s historicistično členjeno petosno glavno ulično fasado.
Hiša Ormoška 24 25018 Ljutomer profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna vogalna hiša, zgrajena konec 19. stoletja, ima fasado okrašeno z rustiko v pritličju in neometano opeko v poljih med okni v nadstropju.
Hiša Ormoška 4 8866 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Nadstropna hiša v nizu, zgrajena 1905, s sedemosno centralno zasnovano glavno fasado z osrednjmi rizalitom z vhodom, balkonom in strešnim čelom. V rustikalnem pritličju so izložbe, v nadstropju pomola. V njej je živel in delal filmar Karol Grossman.
Hiša Postružnikova 14 23051 Ljutomer profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Enonadstropna, na začetku 20. stoletja zgrajena hiša, s petosno ulično fasado in gladkimi okenskimi obrobami.
Hiša Prešernova 10 8871 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Nadstropna stavba v nizu je bila zgrajena v 2. polovici 19. stoletja. Polstebri z gladkimi kapiteli ločujejo izložbena okna in uvoz v zadnji osi pritličja, okna v nadstropju so segmentno zaključena, pod njimi so parapeti. Izvirni gospodarski prostor.
Hiša Prešernova 11 23039 Ljutomer lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Prostostoječa enonadstropna hiša s konca 19. stoletja. Petosna ulična fasada je členjena s preprosto neobaročno ornamentiko.
Hiša Prešernova 12 8872 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Hiša v nizu s šestosno fasado, na kateri sta po dve osi v nadstropju združeni, osrednji dve pa poudarja rizalit s strešnim čelom. Pritličje je členjeno z rustiko. Hiša je bila zgrajena v drugi polovici 19. stol. v nemški neobaročni maniri.
Hiša Prešernova 13 23038 Ljutomer profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Prostostoječa enonadstropna neobaročna hiša, zgrajena v drugi polovici 19. stoletja.
Hiša Prešernova 14 14654 Ljutomer profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Preprosta vogalna enonadstropna hiša z začetka 20. stoletja ima glavno ulično fasado šestosno in okrašeno z gladkimi okrasnimi obrobami.
Hiša Prešernova 17 23052 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna prostostoječa hiša s konca 19. stoletja ima sedemosno glavno fasado okrašeno s profiliranimi okenskimi obrobami in reliefnim ornamentalnim pasom pod streho.
Hiša Prešernova 2 8867 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Enonadstropna stavba v nizu s sedemosno ulično fasado in vhodom v centralni osi. Fasada je členjena v rustiki, okna v nadstropju imajo lesene naoknice. Hiša je bila zgrajena 1852. Za hišo je gospodarski prostor z dvoriščnim objektom.
Hiša Prešernova 27 23053 Ljutomer profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Enonadstropna prostostoječa hiša ima osrednji dve okenski osi petosne glavne fasade povišani v čelo. Secesijska hiša z začetka 20. stoletja.
Hiša Prešernova 3 8868 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Enonadstropna vogalna stavba s šesterokotnim stolpičem na vogalu, ki se za etažo dviguje nad ostalo stavbo. Obe fasadi sta sedemosni, osrednje tri osi so poudarjene s strešnim čelom. Zgrajena je bila leta 1911 v slogu neorenesanse.
Hiša Prešernova 4 8869 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Preprosta enonadstropna stavba v nizu s petosno historicistično členjeno fasado in vhodom v četrti osi. V pritličju je ohranjena lesena izložbena obloga. Hiša je bila zgrajena v drugi polovici 19. stoletja, ohranjen izviren gospodarski prostor.
Hiša Prešernova 6 23037 Ljutomer profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja V drugi polovici 19. stoletja zgrajena enonadstropna hiša z neobaročno okrašeno petosno ulično fasado in traverznim obokom v veži.
Hiša Prešernova 7 23036 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Prostostoječa enonadstropna hiša s konca 19. stoletja ima na glavni fasadi osem osi in prisekana vogala, ki sta rizalitno poudarjena.
Hiša Prešernova 9 23035 Ljutomer profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Prostostoječa enonadstropna, na glavni fasadi petosna hiša, s portalom in balkonom v osrednji osi, je bila zgrajena v drugi polovici 19. stoletja.
Hiša Ptujska 6 8875 Ljutomer profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična prostostoječa hiša s petosno ulično fasado. Srednja os je poudarjena s portalom, povišanim čelom in secesijskimi ornamenti.
Hiša Razlagova 5 8876 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 19. stoletja Prostostoječa enonadstropna neorenesančna stavba s petosno glavno in triosno stransko fasado. Glavna fasada je osno poudarjena s portalom in balkonom nad njim ter povišanim čelom, v katerem je skulptura ženske.
Hiša Stari trg 10 14653 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna neobaročna hiša z rizalitno poudarjeno osrednjo osjo glavne fasade, ki jo na vrhu zaključuje čelo z letnico nastanka 1897. Ob glavni fasadi novejši prizidek.
Hiša Stari trg 12 23034 Ljutomer profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična hiša s petosno tržno fasado in velikim uvoznim portalom v peti osi. Zgrajena na začetku 20. stoletja.
Hiša Stari trg 8 23033 Ljutomer profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna hiša s petosno glavno fasado, okrašeno s preprosto historicistično ornamentiko. Zgradili so jo na koncu 19. stoletja.
Hiša Stari trg 9 8877 Ljutomer 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 18. stoletja Enonadstropna baročna stavba z deloma historicistično, deloma secesijsko fasado ima na dvoriščni strani delno ohranjen križno obokan baročni arkadni hodnik in plitvo križno obokano vežo. Bila v lasti žičkega samostana. Gospodarski prostor degradiran.

Viri[uredi | uredi kodo]

  1. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Ljutomer, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2008