Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Ljutomer

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Ljutomer.

Za mesto Ljutomer glej Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Ljutomeru.

Seznam[uredi | uredi kodo]

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Domačija Kolbl 7477 Babinci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša, datirana z letnico 1882 na kamnitem vhodnem portalu in krita z dvokapno opečno streho ter gospodarska poslopja. Domačija stoji v Babincih št.12.
Gradič Obreza 1195 Babinci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Nadstropna podeželska vila kvadratastega tlorisa s štirikapno streho. Na jugozahodnem vogalu je stolpič. Zgrajena je bila v drugi polovici 19. stoletja v historicističnem slogu, delno predelana. Zgradba stoji v Babincih št. 35.
Krajnčeva hiša 24969 Babinci 2008[1] lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična delno podkletena hiša, datirana z letnico 1874 na kamnitem vhodnem portalu. Vanjo vodijo stopnice iz štokanega betona. Pokriva jo opečna dvokapna streha. Hiša je značilna predstavnica vaške arhitekture ravninskih predelov tega območja. Hiša stoji v Babincih št. 7.
Strelski dvorec Kaštel 1190 Babinci 2008 lokalnega pomena arheološka dediščina 13. stoletje Sledovi strelskega dvorca Wagenhof na katere so naleteli med oranjem (kamenje, opeka, železni predmeti).
Vaška kapela 23024 Babinci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena v zadnji četrtini 19. stol.
Grad Branek 8853 Branoslavci 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 16. stoletja Predelano nadstropno poslopje pravokotnega tlorisa s strelnimi linami in kamnitimi okenskimi okvirji, grajski marof ter opuščen ribnik. Vse preostanek gradu Branek iz 16. stol., nastalega iz obrambnega stolpa na mestu staroslovanskega branišča. Grad stoji v Branoslavcih št. 20a-23.
Vaška kapela 19961 Branoslavci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena v zadnji četrtini 19. stol.
Domačija Lint 25032 Bučkovci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična hiša, skednji, hlevi in svinjaki. Poslopja izvirajo iz druge polovice 19. stoletja in so krita z dvokapnimi opečnimi strehami. Domačija stoji v Bučkovcih 35.
Sobočanova kapelica 1485 Bučkovci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica zaprtega tipa z zvonikom in neogotskim portalom. Sezidana je bila v drugi polovici 19. stoletja, v notranjščini je kip Srca Jezusovega. Kapelica stoji pri hiši Bučkovci 59.
Arheološko najdišče Ad vicesimum 8850 Cezanjevci 2008 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Stavbni ostanki rimskodobnega počivališča in prenočišča Ad vicesimum (glede na pisane vire in literaturo) ob takratni cesti Poetovio - (Savaria) - Carnuntum.
Cerkev sv. Roka in Sebastijana 2922 Cezanjevci 2008 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 17. stoletja Enoladijska cerkev je bila zgrajena v letih 1675-76 po načrtih graškega stavbenika Janeza Poza, zvonik je bil prizidan 1679. V notranjščini je bogata baročna oprema (oltarji, prižnica), glavni oltar iz okoli 1680 z Weissenkirchnerjevo sliko.
Domačija Dunaj 24970 Cezanjevci 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Domačija, ki jo sestavljajo zidana kmečka hiša, gospodarska poslopja in preužitkarska hiša. Objekti v tlorisni razporeditvi tvorijo črko U. Glavno sedemosno fasado pritlične hiše iz okrog 1920 krasi bogata profilacija. Domačija stoji v Cezanjevcih 23, 24.
Domačija Ravter 8889 Cezanjevci 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Domačija iz 19. stol.. Sestavljajo jo zidana hiša s poudarjenim vhodnim delom in bogato fasadno dekoracijo ter gospodarska poslopja. Domačija stoji v Cezanjevcih 36.
Gostilna Lipovec 8890 Cezanjevci 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Pritlična delno podkletena hiša, nekoč gostilna, iz 1892. Vhod poudarja na dveh stebrih sloneč nadstrešek, zaključen s trikotnim čelom. Pokriva jo opečna dvokapnica. Ob hiši je gospodarsko poslopje. Gostilna stoji v Cezanjevcih 40.
Nagrobna kapela družine Stajnko 19962 Cezanjevci sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela odprtega tipa je bila zgrajena leta 1918 nad družinskim grobom družine Stajnko.
Rojstna hiša Janka Ribiča 12125 Cezanjevci memorialna dediščina sredina 20. stoletja Hiša je pritlična, ima štiriosno vhodno fasado, pokrita je z opečno dvokapnico. V njej se je rodil član SKOJ-a in kurir Janko Ribič, padel 6.4.1944. Na pročelju je spominska plošča, odkrita leta 1952. Hiša stoji v Cezanjevcih 63.
Spomenik NOB 8902 Cezanjevci 2008 lokalnega pomena memorialna dediščina sredina 20. stoletja Spomenik iz kvadrov Pohorskega granita, odkrit 1956. Nanj je pritrjenih 25 ploščic z imeni talcev, ki so jih Nemci 1944 ustrelili na tem mestu. Grobišče je urejeno kot zvišen prostor pred spomenikom, ograjen s kamnom. Spomenik stoji v bližini hiše Cezanjevci 63.
Spomenik ustreljenim žrtvam fašizma 8916 Cezanjevci memorialna dediščina sredina 20. stoletja Kamnit spomenik z žensko in moško figuro. Posvečen je štirim ustreljenim talcem.
Stajnkova hiša 24971 Cezanjevci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Enonadstropna hiša, zgrajena v drugi polovici 19. stoletja, je krita z dvokapno opečno streho. Hiša stoji v Cezanjevcih 42.
Trikotno znamenje 19963 Cezanjevci 2008 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 18. stoletja Trikotno znamenje iz 18. stoletja je pokrito z opečno piramidasto streho. Široke plitve niše so sekundarno poslikane s prizori sv. Florijan, Marija z Jezusom in sv. Trojica. Znamenje stoji v bližini domačije Stajnko v Cezarjevcih 23.
Trško jedro 8848 Cezanjevci naselbinska dediščina začetek 14. stoletja Strnjeno obcestno naselje, prvič omenjeno 1319 kot Zesan. Stavbe s pretežno bidermajerskimi in historičnimi fasadami so pritlične, razen šole in župnišča. Dominira župnijska cerkev.
Znamenje južno od vasi 19964 Cezanjevci 2008 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Znamenje z večjo polkrožno zaključeno nišo na glavni fasadi, na kateri je upodobljeno Marijino kronanje. Pokrito je z opečno streho. Postavljeno je bilo na začetku 19. stoletja. Znamenje stoji v bližini hiše Cezarjevcih 8.
Viničarija Cuber 18 8891 Cuber profana stavbna dediščina 19. stoletje Butano, iz ilovice grajeno, delno podkleteno stavbo podolžnega tlorisa sestavljajo stanovanjski del in gospodarski prostori pod isto dvokapno streho. Stavba je bila zgrajena konec 19. stoletja.
Babičeva kapelica 20286 Cven sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Neogotska kapelica, pokrita z opečno dvokapno streho.
Gomilno grobišče Frajščina 13684 Cven arheološka dediščina rimska doba Lokacija rimskodobnega gomilnega grobišča glede na najdbe grobnega inventarja (najdbe so izgubljene).
Gomilno grobišče Gomile 1180 Cven arheološka dediščina rimska doba Rimskodobno gomilno grobišče glede na najdbe (odlomki lončenine, človeške kosti), odkrite pri sondiranju šolskega dvorišča 1962.
Grad Cven 13685 Cven 2008 lokalnega pomena arheološka dediščina 14. stoletje Ostanki (ovalen prostor, obdan z vodnim jarkom in nasipi) gradiča Cven iz 14. stoletja. Grad z zidanim pritličjem in lesenim nadstropjem, so 1704 požgali in razdejali Kruci.
Kapela sv. Jožefa 3110 Cven sakralna stavbna dediščina sredina 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena leta 1867.
Kuharjeva kapelica 20004 Cven sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica zaprtega tipa, pokrita z opečno streho, zgrajena v zadnji četrtini 19. stol.
Stara žrebčarna 24972 Cven 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Poslopje žrebčarne z zač. 20. stol., sestavljeno iz osrednjega stanovanjskega dela in dveh traktov hlevov. Žrebčarna je bila do 2. sv. vojne, ko so konjske hleve preuredili v hleve za govedo, središče konjereje. Tu so vzredili murskopoljsko pasmo. Zgradba stoji v Cvenu št. 83.
Vaško jedro 1188 Cven naselbinska dediščina konec 19. stoletja Strnjen del ravninske vasi s hišami postavljenimi večinoma na obeh straneh glavne ceste. Hiše so pritlične z bidermajerskimi in historicističnimi fasadami in poudarjenimi stebriščnimi vhodi.
Zadružni dom 8903 Cven 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 20. stoletja Nadstropna zgradba z opečno kritino in balkonom, pod katerim je lepo oblikovan portal. Zgrajena je bila leta 1948 in je prvi zadružni dom v Sloveniji. Na pročelju fasade je spominska plošča, posvečena padlim v NOB.
Znamenje 20005 Cven sakralna stavbna dediščina začetek 19. stoletja Poznobaročno znamenje iz prve polovice 19. stoletja s polkrožno zaključenimi nišami in opečno streho. Večja poslikana niša na frontalni strani.
Rojstna hiša Janeza Kavčiča 8904 Desnjak 2008 lokalnega pomena memorialna dediščina začetek 20. stoletja Pritlična kmečka hiša z dvokapnico, krito z opeko. V njej se je 1913 rodil narodni heroj Janez Kavčič, kateremu je posvečena spominska plošča, ki je pritrjena na fasadi. Plošča je bila odkrita 1953. Hiša stoji v Desnjaku št. 29.
Vaška kapelica 20007 Desnjak sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica s strešnim stolpičem je bila zgrajena leta 1889, 1994 so jo obnovili. Letnici na fasadi. Kapelica stoji nasproti hiše Desnjak 1.
Znamenje 20137 Desnjak sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Znamenje z zastekljeno nišo je pokrito z opečno dvokapno streho.
Domačija Slana 25033 Drakovci profana stavbna dediščina 19. stoletje Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša iz 19. stol. in lopo s poslikano kapelico, gospodarsko poslopje in vodnjak. Objekti so pokriti z dvokapnimi opečnimi strehami. Domačija stoji v Drakovcih 85.
Marijina kapelica 19965 Drakovci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica iz leta 1881 je zaprtega tipa, pokrita z opečno streho s stolpičem. Kapelica stoji pri hiši Drakovci 75.
Repova kapelica 19966 Drakovci sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa, pokrita s pločevino. Postavljena je bila leta 1933, 1986 obnovljena (letnici na glavni fasadi). Kapelica stoji pri hiši Drakovci 82.
Rojstna hiša Karla Grosmana 1234 Drakovci 2008 lokalnega pomena memorialna dediščina konec 19. stoletja V preprosti kmečki hiši se je rodil Karl Grosman (1864-1929), odvetnik, amaterski filmar in fotograf. Leta 1905 je posnel tri dokumentarne filme ter velja za prvega slovenskega filmarja. Na pročelju fasade so leta 1988 odkrili spominsko ploščo. Hiša stoji v Drakovcih 74.
Vaška kapelica 19967 Drakovci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica zaprtega tipa iz druge polovice 19. stoletja. Pokriva jo opečna streha s stolpičem. Kapelica stoji pri hiši Drakovci 28.
Kapela Marije Angelske 8880 Globoka sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela z zvonikom, prislonjenim pred ladjo, je bila sezidana 1896 v neogotskem slogu. V notranjščini je oltar z Marijo Angelsko in svetnikoma. Kapelica stoji pri hiši Globoka 60.
Zidanica Globoka 14 20881 Globoka profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Nadstropna, v celoti podkletena stavba ima pritličje grajeno iz opeke, nadstropje pa leseno. Vinska klet je obokana. Stavba je bila zgrajena leta 1939.
Domačija Marjaš 8892 Godemarci 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačija s konca 19. stol.. Sestavljajo jo delno podkletena hiša z bogato fasadno dekoracijo in gospodarski objekti. Domačija stoji v Godemarcih 40.
Domačija Strnišč 8900 Godemarci 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina začetek 20. stoletja Domačija z začetka 20. stol. Sestavljajo jo visokopritlična, delno podkletena hiša in gospodarska poslopja (svinjaki, skedenj, vinska klet). Hiša ima stebriščno vhodno lopo in rustikalno fasadno profilacijo s poudarjenimi šivanimi robovi in stebri. Domačija stoji v Godemarcih 42.
Kužno znamenje 8886 Godemarci sakralna stavbna dediščina 18. stoletje Slopasto znamenje je grajeno iz opeke in pokrito z opečno dvokapnico. Na prednji strani je nekoliko večja polkrožna niša, na zadnji strani manjša niša. Postavljeno je bilo v 18. stoletju. Znamenje stoji pri hiši Godemarci 48.
Vaška kapelica 19968 Godemarci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica zaprtega tipa s polkrožnim vhodom je pokrita z opečno streho. Zgradili so jo v drugi polovici 19. stoletja.
Vaška kapelica 20009 Gresovščak sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica s strešnim stolpičem, zgrajena v zadnji četrtini 19. stol.
Arheološko območje Dolge njive 29513 Grlava arheološka dediščina rimska doba Območje povečanega arheološkega potenciala glede na odkrito plast s tremi odlomki prazgodovinske lončenine (testno sondiranje 2010).
Vaška kapelica 200101 Grlava sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela s strešnim stolpičem. Zgradili so jo 1912, obnovili 1994. Letnica na fasadi. Kapela stoji pri hiši Grlava 6.
Spomenik NOB 8905 Ilovci 2008 lokalnega pomena memorialna dediščina konec 20. stoletja Spomenik v obliki piramide (simbolizira Triglav) je posvečen 30 žrtvam fašističnega nasilja, ki so bili ubiti ob umiku nemške vojske 1945. Spomenik je bil odkrit 1976.
Marijina cerkev v Jeruzalemu, Ljutomer.JPG Cerkev Marije sedem žalosti 3183 Jeruzalem 2008 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina sredina 17. stoletja Leta 1652 je bila zgrajena banjasto obokana kapela in opremljena z oltarjem. Nato dozidana ladja (verjetno 1678), postopno v 18. stol. pa zvonik, zakristija in kapela. V na zunaj preprosti baročni cerkvi je kvalitetana oprema iz sredine 18. stol.
Dvorec Jeruzalem.JPG Dvorec Jeruzalem 8856 Jeruzalem 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina sredina 17. stoletja Mogočna nadstropna zidana stavba s petosno glavno fasado in polkrožnim kamnitim portalom (letnici 1652, 1963) ter balkonom nad njim. Ima obokano klet s češkimi kapami. V osnovi je iz 17. stol., vendar je njena podoba iz časa po 1907, ko je pogorela. Dvorec stoji v Jeruzalemu št. 8.
Fischerauerjev vrt 23689 Jeruzalem 2008 lokalnega pomena vrtnoarhitekturna dediščina sredina 20. stoletja Terasasto zasnovan hišni vrt, ki ga je med 1930-1940 oblikovala Ilse Fischerauer. Oblikujejo ga arhitekturni elementi (bazen, suhozidi) in eksotično rastlinje (npr. ginko, duglazija, tise, pahljačasti javor, trnasti limonovec, glicinija, jasmin).
Jeruzalemske gorice.JPG Jeruzalemske gorice 7867 Jeruzalem kulturna krajina Terciarne gorice s cestami po slemenih, poudarjenimi z jagnedmi in redko pozidavo. Proti dnu pobočij so terasasti vinogradi, ki v horizontalni smeri sledijo reliefu.
Šafarska hiša 8893 Jeruzalem 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Zidana pritlična stavba, nekdanja hiša oskrbnika viničarjev veleposestnikov (šafarska hiša). Hiša pravokotnega tlorisa ima dolgo vežo, banjasto obokano kuhinjo in velike obokane vinske kleti, dostopne iz veže. Pokriva jo strma opečna dvokapnica. Hiša stoji v Jeruzalemu 7.
Vas 8849 Jeruzalem 2008 lokalnega pomena naselbinska dediščina 17. stoletje Razloženo vinogradniško naselje s strnjenim jedrom na slemenu okoli daleč vidne podružnične cerkve. Hiše so večinoma pritlične.
Domačija Babič 1220 Krapje 2008 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Domačijo sestavljajo zidana, pritlična, podkletena hiša iz 19. stoletja in mlajša gospodarska poslopja. Hišo pokriva čokata opečna dvokapnica z enostranskim čopom. Poudarjena fasadna dekoracija okoli oken in v zatrepu. Vodnjak pod strešnim napuščem. Domačija stoji v Krapju 5.
Gomilno grobišče Gomile 7687 Krapje arheološka dediščina bronasta doba Lokacija bronastodobnega grobišča verjetno z žganimi pokopi pod gomilami glede na posamezne najdbe in ledinsko ime Gomile.
Gomilno grobišče Na gomilah 1192 Krapje arheološka dediščina bronasta doba Lokacija bronastodobnega grobišča verjetno z žganimi pokopi pod gomilami glede na posamezne najdbe in ledinsko ime Na gomilah.
Vaška kapela v Spodnjem Krapju 23059 Krapje sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Neogotska kapela s strešnim stolpičem, zgrajena v zadnji četrtini 19. stol. Kapela stoji v Spodnjem Krapju, pri hiši Krapje 42.
Vaška kapela v Zgornjem Krapju 20013 Krapje sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapela s strešnim stolpičem, zgrajena v zadnji četrtini 19. stol. Kapela stoji v Zgornjem Krapju, pri hiši Krapje 3.
Vaško jedro Gornje Krapje 24977 Krapje 2008 lokalnega pomena naselbinska dediščina sredina 15. stoletja Strnjeno gručasto naselje, od 1443 ločen del Krapja, ko se v njem omenja 17 hiš. Jedro Gornjega Krapja tvori manjši osrednji trg z vaško lipo in vodnjakom ter pritlične hiše bogatih fasadnih profilacij iz 2. pol. 19. stol.
Vaška kapela 23060 Krištanci sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela s strešnim stolpičem je bila zgrajena 1904, obnovljena pa 1997. Letnice na fasadi. Kapelica stoji pri hiši Krištanci 4.
Znamenje 23684 Krištanci sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Znamenje z nišo je bilo postavljeno leta 1904, 1995 obnovljeno. Letnica na fasadi. Ambientalna kvaliteta.


Viri[uredi | uredi kodo]

  1. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Ljutomer, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2008