Seznam častnikov Slovenske vojske 1918-19

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam častnikov Slovenske vojske 1918-19.

A[uredi | uredi kodo]

Viktor Andrejka pl. Livnogradski - Jernej Ankerst - Viljem Apich - Bruno Auman -

B[uredi | uredi kodo]

Josip Babič - Rudolf Badjura - Ivan Batagej - Karl Belec - Henrik Bezgovšek - Štefan Bitaj - Ivan Brišček - Bogumil Burnik -

C[uredi | uredi kodo]

Marinj Cernović - Franc Cilenšek - Martin Colarič - Franc Cvirn - Jovo Cvjetkovic (major) -

Č[uredi | uredi kodo]

Andrej Čebokli - Vladimir Černe -

D[uredi | uredi kodo]

Maks Dekleva - Edo Delak - Franc Dequal - Viljem Dereani - Franc Deržaj - Edvard Dolenc - Stanislaus Drašler -

E[uredi | uredi kodo]

Karl Ettel pl. Hvozdomil -

F[uredi | uredi kodo]

Bruno Favaj - Franc Finžgar - Fran Furlan -

G[uredi | uredi kodo]

Zdenko Goriup - Franc Gorše - Ivan Gračner -

H[uredi | uredi kodo]

Janko Hočevar -

I[uredi | uredi kodo]

J[uredi | uredi kodo]

Ivan Jastrobnik - Josip Jernejčič - Janko Ješe - Franc Jurca - Marij Juriavčič - Franc Jurkovič -

K[uredi | uredi kodo]

Andrej Klemenčič - Emil Knific - Fran Kocjančič - Avgust Kolšek - Jožef Kordiš - Josip Kosar - Janko Košenina - Viktor Kralj - Anton Krejči - Vladimir Krušič -

L[uredi | uredi kodo]

Alfred Lavrič - Anton Lukanc pl. Savenburg -

M[uredi | uredi kodo]

Jože Malenšek - Franjo Malgaj - Anton Martinčič - Adolf Milavec - Anton Mirt - Albin Mlakar - Eugen Müller - Jurij Mušič -

N[uredi | uredi kodo]

Franc Nejedly - Miroslav Nešmah -

O[uredi | uredi kodo]

Ivan Orehek -

P[uredi | uredi kodo]

Franc Pavlič - Josip Perčič - Ivan Perko - Adolf Perles - Miroslav Petelin - Makso Peterlin - Viktor Peterlin - Ivan Posedel - Jakob Potočnik - Dragotin Pož - Franc Prem - Viljem Premrov - Maks Presker - Maks Prezelj -

Q[uredi | uredi kodo]

R[uredi | uredi kodo]

Ludvik Rebolj - Ciril Rihtar - Karl Roček - Ivan Rode - Ivan Rojnik (častnik) - Mihajlo Rostohar - Ivan Rozman - Franc Rus -

S[uredi | uredi kodo]

Alojzij Saušek - Franc Schwickert - Edmund Schwinger - Ferdo Siegmund - Franc Simončič - Jožef Sirk - Alojzij Slanovec - Andrej Slapar - Jožef Smoljan - Fran Srebot - Vladimir Starec Anton Stefanciosa - Karel Straus -

Š[uredi | uredi kodo]

Božidar Šinkovec - Avgust Škabar - Jožko Škerl - Matija Štefin - Ivan Šteh - Emanuel Šuflaj -

U[uredi | uredi kodo]

V[uredi | uredi kodo]

Edvard Vaupotič - Josip Videmšek - Prokop Vidic - Ivan Vilman - Oto Vreča - Anton Vrečko - Martin Vukšinič -

W[uredi | uredi kodo]

Ferdinand Widmar - Franc Windisch -

X[uredi | uredi kodo]

Y[uredi | uredi kodo]

Z[uredi | uredi kodo]

Benedikt Zeilhofer - Miha Zupan - Jernej Zupančič -

Ž[uredi | uredi kodo]

Leopold Žagar - Dominik Žvokelj -

Glej tudi[uredi | uredi kodo]