Pojdi na vsebino

Psevdokoda

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Psévdokóda je način, kako predstaviti algoritem, ki sicer upošteva pomenoslovje, ni pa nujno skladenjsko pravilno, in je namenjen izključno tolmačenju. Ni omejena na določen programski jezik. Psevdokoda mora biti napisana tako, da je njen namen razberljiv in je kasnejša implementacija neodvisna od programskega jezika.

Zgled enostavne psevdokode:

 če (število > 4)
   povečaj število za 1
 sicer
   končaj_program

Zapis v jeziku C:

if (stevilo > 4)
  stevilo = stevilo + 1;  /* ali tudi:  stevilo++; */
else
  exit(0);

Zgled psevdokode v slogu paskala:

<spremenljivka> = <izraz>

if <pogoj>
  do izvajanje;
else
  do drugo izvajanje;

while <pogoj>
  do izvajanje;

for <spremenljivka> from <prva vrednost> to <zadnja vrednost> by <korak>
  do izvajanje s spremenljivko;

function <ime funkcije>(<argumenti>)
  do izvajanje z argumenti;
  return nekaj;

<ime funkcije>(<argumenti>)  // Klic funkcije