Preprečitev neželenega vklopa

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Preprečitev neželenega vklopa je varnostni postopek, ki se uporablja v industriji in pri raziskovalnih dejavnostih za zagotavljanje pravilnega izklopa in onemogočanje vklopa nevarnih naprav med vzdrževalnimi in servisnimi posegi. To zahteva, da so nevarni viri energije izolirani in izključeni, pred začetkom popravila. "Preprečitev neželenega vklopa" deluje običajno v povezavi s ključavnico s katero zaklenemo napravo ali vir napajanja in ga postavimo v takšen položaj, da vklop ni mogoč. Postopek zahteva, da je oznaka za preprečitev neželenega vklopa nameščena na napravo, ki se ne sme vklopiti.

Primer nezaščitenega glavnega stikala.


Večkratni izklop[uredi | uredi kodo]

Ko dva ali več podizvajalcev delajo na različnih delih večjega sistema, je naprava zavarovana in označena z zložljivo škarjasto objemko, ki ima več lukenj. Vsak podizvajalec uporablja svojo ključavnico in oznako,tako da je naprava večkrat zaklenjena. Zaklenjene naprave ne moremo aktivirati, dokler vsi delavci ne končajo z delom na svojem delu projekta in odstranijo svoje ključavnice s sponke. Ključi in oznake so različnih barv in/ali oblik. Samo oseba, ki je ključavnico in oznako namestila, jo lahko tudi odstrani po končanem delu.

Zložljiva škarjasta objemka, omogoča zaklepanje šestim delavcem na isti napravi.

Nevarni viri energije[uredi | uredi kodo]

Na sodobnih strojih lahko preti veliko nevarnosti za delavce, od stvari kot so električni, mehanski, pnevmatski ali hidravlični viri energije. Na primer tipično industrijski stroj lahko vsebujejo stvari, kot je vroča tekočina, gibajoči se deli npr. pri stiskalnici, noži, propelerji, električni grelniki, tekoči trakovi, verige ki se gibljejo, ultravijolično svetlobo, itd. Odklop naprave vključuje odstranitev vseh virov energije in je znan kot izolacijo. Koraki, potrebni za izolacijo opreme, so pogosto dokumentirani v postopku izolacije ali postopek zaklepanja in označevanja "lockout-tagout". Postopek izolacije običajno vključuje naslednje naloge:

 1. Identificirati vir energije (s)
 2. Izolirati vir energije (s)
 3. Zapreti in označiti vir energije (s)
 4. Dokazati, da je izolacija opreme učinkovita

Zaklepanje in označevanje izolacijske točke drugim pove, da naj te naprave ne vklapljajo. Varnostni izklop zagotavlja, da je oprema izolirana in manj možnosti da nekdo nenamerno vklopi napravo, je če vidi da na njej nekdo dela. V industrijski proizvodnih procesih je včasih težko ugotoviti kje se nevarni vir nahaja. Na primer v prehransko predelovalni industriji imajo vhodni in izhodni kontejnerji isti sistem za visokotemperaturno čiščenje, vendar ne v istem prostoru tovarne. Tako ni nenavadno, da moramo pregledati več prostorov tovarne, da najdemo vse nevarne vire energije, ki jih moramo izolirati oziroma odklopiti pred pričetkom dela na napravi. V zadnjem času se na trgu dobi vrsta izolacjskih naprav, ki so prilagojene za različne vrste stikal, odklopnikov, ventilov,... tako da jih zaobjamejo in onemogočajo manipulacijo z njimi. Vsa moderna odklopna stikala imajo vgrajene ključavnice, ki omogočajoo zaklep stikala in s tem onemogočijo njegovo neželeno aktivacijo. Navadno so te izolacijske naprave živih barv, kar jih naredi še bolj opazne za ostale delavce, ki tako lažje vidijo da je naprava izolirana.

Politika varovanja pred neželenim vklopom naprav[uredi | uredi kodo]

Glavno stikalo, zavarovano pred neželenim vklopom s ključavnico in označeno z oznako "NE VKLAPLJAJ".

Mnoga podjeta imajo tako politiko varovanja in označevanja naprav, ki pravi da lahko le oseba, ki je napravo označila le to tudi odznači. To pomeni, da če gre delavec domov ne da bi odstranili oznako nihče drug ne sme te naprave odznačiti in vklopiti. Dajanje soglasja za odstranitev oznake prek telefona je prepovedano.

Identifikacija[uredi | uredi kodo]

Na oznaki za preprečitev neželenega vklopa mora biti navedeno kdo je napravo označil in izklopil. To velja za ZDA, v Evropski uniji to ni potrebno. Odgovorna oseba v podjetju, npr. vodja izmene je vedno zadnja, ki odstrani ključavnico iz varovane naprave. To lahko stori šele ko zagotovi da so vsa dela na napravi končana in da jo lahko varno zažene.

Industrijski varnostni standardi v Kanadi[uredi | uredi kodo]

Kanadska zakonodaja zahteva, označevanje in zaklepanje za določena dela.Vendar pa postopki potrebni za pravilno označitev in zaklepanje naprave v zakonu niso navedeni. To je navedeno v industrijskih standardih.Standard CSA Z460 kanadskega združenja za standardizacijo, ki temelji na industriji,delovnih in vladnih posvetovanjih, izpostavlja aktivnosti programa označevanja in preprečitve neželenega vklopa naprav. Navadno se smatra kot pravi standard dobre prakse za preprečevanje neželenega vklopa naprav. Kanadska zdravstvena in varnostna zakonodaja postavlja na delodajalce obveznost, da povzamejo vse potrebne mere previdnosti in načela standarda dobre prakse.


Industrijski varnostni standardi v ZDA[uredi | uredi kodo]

V industriji je to standard "http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_Safety_and_Health_Administration" - OSHA (Administracija za varnost in zdravje pri delu), za elektrotehniko pa je to standard NFPA 70E Nacionalnega združenja za varstvo pred požari - "http://en.wikipedia.org/wiki/National_Fire_Protection_Association" .Standard o nadzoru nevarnih energetskih virov http://osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9804, opredeljuje ukrepe ki jih morajo delodajalci izvesti za preprečevanje nesreč, povezanih temi viri energije. Poleg tega nekateri standardi v povezavi s specifičnimi tipi strojev vsebujejo zahteve za razenergetenje kot je npr. standard 29 CFR 1910.179(l)(2)(i)(c)(zahteva da so odklopniki "odprti in zaklanjeni v odprti poziciji" preden se začne s preventivnim vzdrževanjem na tekalnih in mostnih dvigalih).[1]

Skladnost[uredi | uredi kodo]

Če zaposleni servisirajo ali vzdržujejo stroje, kjer bi lahko prišlo do nepričakovanega zagona, vklopa vira energije ali sprostitve shranjene energije, ki bi lahko povzroči poškodbe, velja OSHA standard. Standard se uporablja za vse vire energije, vključno, vendar ne omejeno na: mehanske, električne, hidravlične, pnevmatske, kemične in toplotne vire energije. Standard ne zajema električnih nevarnosti pri delu na, v bližini, ali z električnimi prevodniki in električnimi porabniki (napeljavami), ki jih je začrtal standard 29 CFR Part 1910 Subpart S.Specifične ukrepe za preprečevanje neželenega vklopa in označevanje, pri nevarnostih električnega udara in opeklin lahko najdemo v standardu 29 CFR odstavek 1910.333. Nadzor nevarnih energij v napravah za izključni namen proizvodnje električne energije, prenos in distribucijo le te, vključno z računalniško opremo za komunikacijo ali meritve, je zajeta v standardu 29 CFR odstavek 1910.269. Standard tudi ne zajema kmetijstva, gradbeništva, in pomorskih industrij kot tudi ne naftnih in plinskih črpališč. Drugi standardi vezani na nadzor nevarnih energij, pa se uporabljajo v številnih od teh industrij in situacij.

Izjeme[uredi | uredi kodo]

Standard se ne uporablja za splošne storitve v industriji in dejavnosti vzdrževanja v naslednjih primerih, če:

 • Izpostavljenost nevarnim virom energije je popolnoma nadzorovana z odklopom naprave iz električne vtičnice in kjer ima zaposleni ki servisira ali vzdržuje napravo ekskluziven nadzor nad vklopom. To velja le, če je elektrika edina oblika nevarne energije, kateri so lahko izpostavljeni zaposleni. Ta izjema zajema številna prenosna ročna orodja in nekatere stroje in naprave, ki so priklopljeni preko kabla in vtičnice.
 • Delavec opravlja vzdrževalna dela na tlačnih cevovodih, za distribucijo plina, pare, vode ali naftnih derivatov, za katere delodajalec pokaže naslednje:
  • Kontinuiteta delovanja je bistvenega pomena
  • Zaustavitev sistema je nepraktična in
  • Zaposleni sledi dokumentiranim postopkom in uporablja posebno opremo, ki zagotavlja preverjeno, učinkovito zaščito.
 • Delavec opravlja manjše manjše servisne dejavnosti, ki so rutinske, ponavljajoče se in so sestavni del normalnih proizvodnih operacij.V teh primerih morajo delavci imeti učinkovito, alternativno zaščito.

Viri[uredi | uredi kodo]

 1. The standard provides a limited exception to the requirement that energy control procedures be documented. If an employer can demonstrate the existence of each of the eight elements listed in 1910.147(c)(4)(i), the employer is not required to document the energy control procedure. However, the exception terminates if circumstances change and any of the elements no longer exist

Glej tudi[uredi | uredi kodo]