Predloga:Upravitelj kategorij

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

To je meta-predloga {{upravitelj kategorij}}. Pomaga drugim predlogam pri avtomatizaciji kategorizacije ali pri prikrivanju kategorije.

Ta predloga že preprečuje brez uporabe dodatnih parametrov avtomatsko kategorizacijo v nekaterih imenskih prostorih in nanekaterih straneh, na katerih ne želimo kategoriziranja. Na ta način že najbolj enostavna uporaba kot je "{{upravitelj kategorij|[[Kategorija:Enakategorija]]}}" poskrbi, da predloge ne kategorizirajo avtomatsko na napačnih mestih.

Ta predloga na enostaven način določa v katerih imenskih prostorih naj predloga kategorizira in kje ne. Prav tako je enostavno uporabljati različne kategorije v različnih imenskih prostorih. Poleg tega ta predloga uporablja centralni črni seznam (blacklist), kjer lahko dodajate strani in tipe strani, kjer predloge ne kategorizirajo avtomatsko.

Kdaj ne uporabiti te predloge[uredi kodo]

Če predloga kategorizira le v imenskem prostoru člankov, slik ali kategorij, je uporaba te predloge odvečna. Takrat namesto te uporabite {{main other}}, {{file other}} ali {{category other}}. Toda, če mora predloga kategorizirati v kateremkoli drugem imenskem prostoru, priporočamo uporabo te predloge, ker zagotavlja ustrezno prikrivanje kategorije in enostaven način za izbiro kategorizacije v različnih imenskih prostorih.

Imenski prostori[uredi kodo]

Ta predloga detektira in razvršča v skupine vse različne imenske prostore, ki jih uporablja Wikipedija v različne tipe. Ti tipi se v tej predlogi uporabljajo kot imena parametrov.

main = Glavni prostor/članki (Main/article), za običajne članke v Wikipediji.
talk = Katerikoli pogovorni prostor, kot so strani, ki se začnejo s "Pogovor:" (Talk:), "Uporabniški pogovor:" (User talk:), "Pogovor o sliki:" (File talk:) itd..
uporabnik (user), wikipedija (wikipedia), slika (file), mediawiki, predloga (template), pomoč (help), kategorija (category), portal in knjiga (book) = Drugi imenski prostori razen pogovornih strani.
other = Katerikoli imenski prostor, ki ni bil specificiran kot parameter predlogi. Glej primere spodaj.

Osnovna uporaba[uredi kodo]

Ta predloga sprejme 2 ali več parametrov. Tukaj je primer polne kode predloge za sporočilno polje v članku:

{{ambox
| text = To sporočilno polje je uporabljeno v člankih.
}}{{upravitelj kategorij
| [[Kategorija:Enakategorija]]
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
}}<noinclude>

{{dokumentacija}}
<!-- Dodaj kategorije in medjezikovne povezave (interwikije) na /dok podstran, ne tukaj! -->
</noinclude>

Zgornji primer uporablja prednastavljene nastavitve za predlogo {{upravitelj kategorij}}. To pomeni, sporočilno polje bo kategorizoralo strani v naslednjih imenskih prostorih:

main (glavni), file (slika), help (pomoč), category (kategorija), portal in book (knjiga - na naši wikipediji le-ta še ne obstaja)

Vendar pa ne bo kategorizirala v naslednjih imenskih prostorih:

talk (pogovor), user (uporabnik), wikipedia (wikipedija), mediawiki in template (predloga)

Prav tako ne bo kategorizirala na straneh, ki so na črnem seznamu (blacklist). (Glej poglavje črni seznam spodaj.)

Razlog, da ta predloga ne kategorizira v nekaterih imenskih prostorih je, da je v teh imenskih prostorih večina predlog namenjena le za prikaz delovanja ali seznam. Zatorej naj večina predlog ne bi kategorizirala v teh imeskih prostorih.

Vsaka predloga, ki naj bi se uporabljala v enem ali več imenskih prostorih, kjer naj ta predloga kategorizira, lahko uporabite osnovno sintakso opisano zgoraj.

Napredna uporaba[uredi kodo]

Ta predloga sprejme enega ali več parametrov, ki so poimenovani po različnih tipih strani omenjeni v poglavju imenski prostori zgoraj. Z uporabo teh parametrov lahko specificirate točno določene tipe strani kjer naj predloga kategorizira. Npr:

{{mbox
| text = To sporočilno polje je uporabljeno v člankih in na pogovornih straneh.
}}{{upravitelj kategorij
| main = [[Kategorija:Enakategorija1]]  <!--Kategorizira v glavnem prostoru (članki)-->
| talk = [[Kategorija:Enakategorija2]]  <!--Kategorizira na pogovornih straneh-->
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true" lahko deluje-->
}}

Zgornje sporočilno polje bo kategoriziralo le v glavnem in pogovornem prostoru. Kategorizacija se ne bo izvedla na podstrani /arhiv, ker so le-te strani na črnem seznamu. (Glej poglavje črni seznam spodaj.) In če želiš prikazati delovanje (ali izgled) tega polja na pogovorni strani, lahko dodaš "nocat=true" in tako preprečiš predlogi kategorizacijo. (Glej poglavje nocat spodaj.) Npr:

== Moja nova predloga ==
Hej, ste že videli mojo novo predlogo?
{{mojapredloga|nocat=true}}
Krasno, a ne?
--~~~~

Včasih bi radi isto kategorizacijo v več imenskih prostorih, to storiš tako:

{{mbox
| text = To sporočilno polje je uporabljeno v več imenskih prostorih.
}}{{upravitelj kategorij
| main = [[Kategorija:Enakategorija1]]
| 1 = [[Kategorija:Enakategorija2]]  <!--Za pomoč (help) in uporabniški (user) prostor-->
| help = 1
| user = 1
| talk =   <!--Brez kategorij na pogovorni strani-->
| other = [[Kategorija:Enakategorija3]]  <!--Za vse ostale imenske prostore-->
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
}}

V zgornjem primeru se uporablja oštevilčen parameter za določitev kategorije - to pove predlogi, da naj uporabi ta oštevilčen parameter za oba prostora: pomoč (help) in uporabnik (user).

Ta predloga sprejme oštevilčene parametre 1 do 10.

Parameter other definira kaj naj bo uporabljeno v preostalih imenskih prostorih, ki nimajo navedenih točno določenih podatkov.

Bodite pozorni na to, da je parameter talk prazen, toda definiran. To prepreči tej predlogi, da ko se predloga izvaja na pogovornih straneh, da bi uvrstila stran med other.

Ta predloga ima tudi parameter imenovan all. Deluje takole:

{{mbox
| text = To sporočilno polje je uporabljeno v vseh imenskih prostorih.
}}{{upravitelj kategorij
| all = [[Kategorija:Enakategorija1]]  <!--Kategorizira v vseh imenskih prostorih-->
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
}}

Zgornji primer bo kategoriziral v vseh imenskih prostorih, toda ne na straneh, ki so na črnem seznamu. Če želite na strani le prikazati delovanje te predloge, potem uporabite "nocat=true" in s tem preprečite predlogi kategorizacijo.

Predlagamo, da se izogibate parametru all, ker naj bi predloge kategorizirale le v tistih imenskih prostorih, kjer naj bi bilo to zahtevano.

Parameter all se lahko tudi kombinira z drugimi parametri, npr.:

{{mbox
| text = To sporočilno polje je uporabljeno v vseh imenskih prostorih.
}}{{upravitelj kategorij
| all = [[Kategorija:Enakategorija1]]  <!--Kategorizira v vseh imenskih prostorih-->
| main = [[Kategorija:Enakategorija2]]  <!--In dodaj tole v glavni prostor (članki)-->
| other = [[Kategorija:Enakategorija3]]  <!--In dodaj tole v vse ostale imenske prostore-->
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
}}

Če je gornje sporočilno polje umeščeno v članku, potem bo predloga dodala kategoriji "Enakategorija1" in "Enakategorija2". Toda na vseh ostalih tipih strani, bo namesto tega dodala "Enakategorija1" in "Enakategorija3". Kot prikazuje zgornji primer, parameter all deluje neodvisno od ostalih parametrov.

Podstrani (subpages)[uredi kodo]

Ta predloga vsebje tudi parameter subpage, npr.:

{{upravitelj kategorij
| subpage = no  <!--Ne kategoriziraj na podstraneh-->
| wikipedia = [[Kategorija:Enakategorija]]
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
}}

Če vključite "subpage=no", potem ta predloga ne bo kategorizirala na podstraneh. Če želite kategorizacijo izključno na podstraneh (kar pride le redko v poštev), potem uporabite "subpage=only". Če je parameter subpage prazen ali nedefiniran, potem ta predloga kategorizira na osnovnih straneh in na podstraneh.

Črni seznam (blacklist)[uredi kodo]

Ta predloga vsebuje črni seznam (blacklist) strani in tipov strani, kjer predloge ne bodo kategorizirale. Zatorej predloge, ki uporabljajo te meta-predlogo, ne bodo kategorizirale na primer na /arhiv podstraneh in na podstraneh Wikipedija:Splošne predloge.

Če želiš, da predloga kljub vsemu kategorizira na straneh vključenih v črnem seznamu, potem vključi predlogi, ko jo vključuješ na stran, "nocat = false", in tako preskočiš preverjanje črnega seznama. Bodite pozorni na to, da ta predloga kategorizira le, če ima podatke ustrezne za imenski prostor. Npr.: če je uporabljena osnovna sintaksa (glej osnovno uporabo zgoraj), potem tudi z nastavitvijo "nocat = false" predloga ne bo kategorizirala na pogovorni strani, ker nima podatkov za pogovorno stran. Toda, ker ima podatke za imenskim prostor pomoč, bo kategorizirala na strani pomoči, čeprav je le ta uvrščena na črni seznam.

Črni seznam se nahaja v pod-predlogi {{upravitelj kategorij/blacklist}}.

Parameter "nocat"[uredi kodo]

Ta predloga vsebje tudi parameter nocat:

 • Če je "nocat = true", potem ta predloga ne kategorizira.
 • Če je nocat prazen ali nedefiniran, potem ta predloga kategorizira normalno.
 • Če je "nocat = false", potem ta predloga kategorizira, čeprav je na črnem seznamu. (Glej poglavje črni seznam zgoraj.)

Predloge, ki uporabljajo {{upravitelj kategorij}} naj podprejo uporabo parametra nocat, tako da tudi te razumejo nocat. Koda "nocat = {{{nocat|}}}" prikazana v primerih na tej strani, naredi prav to.

Paremeter "categories"[uredi kodo]

Zaradi kompatibilnosti za nazaj ta predloga razume tudi parameter categories. Deluje enako kot nocat. Npr.:

 • Če je "categories = no" potem ta predloga ne kategorizira.
 • Če je categories prazen ali nedefiniran, potem ta predloga kategorizira normalno.
 • Če je "categories = yes", potem ta predloga kategorizira, čeprav je stran na črnem seznamu.

Kadar dodajate to predlogo predlogi, ke že uporablja "categories = no" logiko, potem lahko napravite takole, ne da bi pokvarili katerokoli obstoječo povezavo:

{{upravitelj kategorij
| [[Kategorija:Enakategorija]]
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
| categories = {{{categories|}}}  <!--Tako, da "categories=no" deluje-->
}}

Parameter "category2"[uredi kodo]

Zaradi kompatibilnosti za nazaj ta predloga podpira stari parameter "category =". Toda ker je ime parametra "category" že bilo uporabljeno, namesto tega ta predloga uporablja category2 za podobno uporabo kot je nocat. Npr.:

 • Če je "category2 =" (prazen toda definiran) ali "category2 = no" ali category2 napolnjen s katerimkoli drugim podatkom (razen kot je opisan v spodnjih dveh alinejah), potem ta predloga ne kategorizira.
 • Če je category2 nedefinirana ali "category2 = ¬", potem ta predloga kategorizira običajno.
 • Če je "category2 = yes", potem ta predloga kategorizira tudi če se nahaja na straneh v črnem seznamu.

Kadar dodajate to predlogo v predlogo, ki že uporablja "category =" logiko, potem lahko narediš takole, ne da bi pokvarili katerokoli obstoječo povezavo:

{{upravitelj kategorij
| [[Kategorija:Enakategorija]]
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
| category2 = {{{category|¬}}}  <!--Tako, da "category =" deluje-->
}}

Bodi pozoren na to, da je "¬" potreben - pomaga predlogi detektirati ali je parameter category definiran prazen ali pa je nedefiniran.

Kategorije in besedilo[uredi kodo]

Poleg tega, da lahko vneseš v parametre kategorije, lahko vneseš v parametre te predloge tudi karkoli drugega, to je lahko na primer besedilo. Npr.:

{{tmbox
| text = To je sporočilno polje za pogovorno stran.
}}{{upravitelj kategorij
| talk = [[Kategorija:Enakategorija]]
| other = :::::Ta predloga naj se uporablja le na pogovornih straneh.
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
}}

Ko je predloga zgoraj vključena v katerokoli drugo stran kot je pogovorna, bo izgledalo takole (glej besedilo pod poljem):

Ta predloga naj se uporablja le na pogovornih straneh.

To besedilo se ne bo prikazalo na straneh vključenih v črni seznam, zato ne uporabljajte te metode za prikazovanje pomembnejših informacij. Nastavitev "nocat = true" skrije besedilo na isti način kot prikrije kategorije.

Parameter "page"[uredi kodo]

Za namene testiranja in prikaza delovanja ima ta predloga tudi parameter imenovan page. Npr.:

{{upravitelj kategorij
| main = Kategorija:Ena kat
| talk = Kategorija:Pogovorna kat
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
| page = Uporabniški pogovor:Primer
}}

V zgornji kodi smo z namenom izpustili oglate oklepaje okoli imen kategorij, tago, da lahko na strani vidimo izpis. Ne glede na katrem tipu strani se koda uporabi, bo vrnila tole:

Kategorija:Pogovorna kat

Parameter page prisili predlogo, da se obnaša tako kot, da bi bila dejansko na tej strani. Deluje cola za strani na črnem seznamu. Za stran ni potrebno, da obstaja.

Če je parameter page prazen ali nedefiniran, se vzame ime strani na kateri se trenutno nahaja.

Lahko napravite tako, da tudi vaša predloga razume parameter page. To pomeni, da lahko testirate kako bo vaša predloga kategorizirala na raličnih straneh, brez, da bi dejansko urejali te strani. Npr.:

{{upravitelj kategorij
| main = Kategorija:Ena kat
| talk = Kategorija:Pogovorna kat
| nocat = {{{nocat|}}}  <!--Tako, da "nocat=true/false" lahko deluje-->
| page = {{{page|}}}  <!--Za testiranje-->
}}

Parametri[uredi kodo]

Seznam vseh parametrov:

{{upravitelj kategorij
| [[Kategorija:Enakategorija]]
| subpage = no / only
| 1 =
...
| 10 =
| all = [[Kategorija:Enakategorija]] / Besedilo
| main = 1 / ... / 10 / [[Kategorija:Enakategorija]] / Besedilo
...
| other = 1 / ... / 10 / [[Kategorija:Enakategorija]] / Besedilo

| nocat = {{{nocat|}}} / true / false
| categories = {{{categories|}}} / no / yes
| category2 = {{{category|¬}}} / 'prazen' / no / 'nedefiniran' / ¬ / yes

| page = {{{page|}}} / Uporabnik:Primer
}}

Bodite pozorni na to, da imajo prazne vrednosti v parametrih "main" ... "other" poseben pomen (glej primere zgoraj). Parameter "all" ne razume oštevilčene parametre, ker za to ni potrebe.

Tehnične podrobnosti[uredi kodo]

Centraliziran črni seznam prikritih kategorij je v pod-predlogi {{upravitelj kategorij/blacklist}}. Za ogled in posodabljanje črnega seznama, pojdite tja.

Za obdelavo notranjih parametrov uporablja ta predloga pod-predlogo {{upravitelj kategorij/numbered}}.

Glej tudi[uredi kodo]