Pojdi na vsebino

Predloga:Pp-meta/peskovnik

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

To je predloga {{pp-meta}}, meta-predloga, ki se uporablja za kreacijo sporočilnih polj za zaščito strani.

Ta meta predloga avtomatizira uporabo ustreznega sloga za različne imenske prostore. Koda predloge obravnava tudi obliko "small", ki ne prikaže sporočilega polja, ampak prikaže le majhno ikono za ključavnico v zgornjem desnem kotu strani.

Primeri[uredi kodo]

Bodite pozorni na majhno ključavnico v zgornjem desnem kotu te strani, ki je namenjena prikazu delovanja te meta-predloge. Ta predloga uporablja pozicijo, ki ni ista kot ikone za zvezdico "Izbrani članek" ali katerokoli drogo ikono v zgornjem desnem kotu.


Glavni imenski prostor[uredi kodo]

Pogovorna stran kateregakoli imenskega prostora[uredi kodo]

Drugi imenski prostori[uredi kodo]

Uporaba[uredi kodo]

{{pp-meta
| type = <"full", "semi", "indef", "move", "create" ali "office" glede na tip zaščite>
| disallowlevel = <če type ni move ali create in predloga naj bi bila uporabljena le na enem nivoju zaščite, pote je lahko nastavlje na "autoconfirmed" ali "sysop">
| small = {{{small|}}} <če naj bo predloga vedno small potem je vrednost "da", drugače pa "ne" ali pa parameter izpusti>
| expiry = {{{expiry|}}} <izpusti za trajne predloge>
| reason = &#32;<podrobnejši razlog>
| xfd = <če je tip "create", potem "{{{xfd|}}}", drugače izpusti>
| demospace = {{{demospace|}}} <za prikaz delovanja v imenskem prostoru "main", "talk" ali "other", kjer talk vključuje vse neparno oštevilčene imenske prostore>
| demolevel = {{{demolevel|undefined}}} <razen če želite nedelovanje predloge na neustreznih nivojih zaščite ali pa želite onemogočiti preverjanje zaščite>
| image = <tvoja slika brez prefiksa Slika: - izpusti, če želiš imeti standarno sliko>
| icon-link = <tvoja povezava brez [[]]>
| icon-text = <tvoje *popolno* alternativno besedilo ikone vključno s piko, če je to primerno.
   Uporabi izključno plaintext. Izpusti, če želiš imeti standarden text.>
| icon-reason = <tvoj podrobnejši razlog brez pike, uporabi samo plaintext>
| reason-text = <tvoja celotna vrhnja vrstica brez formatiranja vkjučeno s piko in dovoljenimi wikipovezavami>
| explanation-text = <tvoja popolna razlaga>
| categories = {{{categories|<tvoje kategorije tukaj, drugače nadomesti vse z "ne">}}}
}}

Parametri[uredi kodo]

Ta predloga je zasnovana tako, da je primerna za večino tipov zaščite, hkrati pa je dovolj prilagodljiva, da dovoljuje izjeme.

"Običajno" zahtevani parametri[uredi kodo]

type
Parameter type lahko vsebuje vrednosti : full,semi, indef, move, create in office (vsi so case-insensitive). Te vrednosti definirajo prednastavljena besedila, slike in povezave. Ta parameter naj bi bil vedno uporabljen. Če ta parameter ni nastavljen, je prednastavljena slika Image:Transparent.gif.
small
Parameter small dovoljuje, da se v predlogi sami odloči ali naj se prikaže majna verzija z ikono ali veliko sporočilno polje. Vsebuje lahko katerokoli vrednost, vendar se predloga odzove le na vrednost "da" (case-insensitive). Ker se predloge same odločajo kakšen naj bo njen prikaz, naj bo to vedno nastavljeno na {{{small|}}}, kar pomeni prednastavljeno non-small toda dovoljuje se ponastavljanje. Če ta parameter ni vključen, to povzroči, da se bo predloga vedno prikazala v svoji veliki obliki.
expiry
Parameter expiry dovoljuje (ko je type normalno definiran) avtomatski prikaz izteka datuma za malo verzijo in v besedilu večje verzije. Običajno naj bo v obliki {{{expiry|}}}, kar dovoljuje predlogam, ki uporabljajo o predlogo, zagotavljanje datuma izteka zaščite. Le-ta naj se izpusti za predloge kjer je type nastavljen na indef.
dispute
Parameter dispute doda v sporočilo besedilo, da ta zaščita ne pomeni odobritev trenutnega naslova. To ni odvisno od parametra type, vendar pa ga spodaj opisan parameter explanation-text preglasi kadar je to primerno.
reason
Parameter reason omogoča bolj opredeljen razlog, ki bo uporabljen v predlogi za pojasnitev, zakaj je stran zaščitena stran. Koda, ki je uporabljena v tem parametru, naj uporablja predpono &#32;, tako da so presledki med besedami kot je {{{reason|}}} pravilno nastavljeni.
categories
Parameter categories ima relativno strogo obliko vnosa, ki ga predloge morajo uporabiti: če ima predloga kategorije, ki naj se uveljavijo za strani na katerih so umeščene, morajo biti implementirane znotraj {{{categories| in }}} - preprečitev kategorizacije kategorij, ki so uporabljene v predlogah, se prepreči z uporabo |categories=ne. Če predloga ne uporablja kategorij, je uporaba tega parametra nesmiselna.
demospace
Čeprav je parameter demospace namenjen predvsem testiranju, je namenjen tudi predstavitvi delovanja. Predloge naj v splošnem uporabljajo kodo demospace={{{demospace|}}}, tako da se lahko uporabljajo za prikaz delovanja v določenem imenskem prostoru. Če naj se predloga vedno uporablja v določenem imenskem prostoru in nikoli v drugem, je prav tako mogoče nastaviti demospace na vrednosti main, talk ali other (vsi case-insensitive) in tako opredelite tip sporočilega polja za ta imenski prostor.
demolevel
Parameter demolevel, je ravno tako kot parameter demospace namenjen predstavitvi delovanja in testiranju. Predloge naj v splošnem uporabljajo kodo demospace={{{demolevel|undefined}}}, tako da bi jih lahko prisilila, da se prikaže, kot da so na strani z določeno stopnjo zaščite. Če je parameter uporedeljen, mora biti prednastavljeno "undefined", ker null vrednost povzroči povzroči nepravilno delovanje predloge. Nepravilna uporaba tega parametra, ki povzroči neprikazovanje te predloge, uvrsti stran v Kategorija:Strani v Wikipediji z nepravilnimi predlogami za zaščito.

Parametri, ki so odvisni od tipa (type)[uredi kodo]

xfd
Če se uporablja type create in, če ga ne preglasi spodaj omenjeni parameter explanation-text, potem se lahko uporabi parameter {{{xfd|}}}, ki vključi dodatno razlago.

Neobvezni parametri[uredi kodo]

image
Parameter image dovoljuje uporabo alternativne ikone. Ta slika naj bo izbrane izmed Commons:Padlock icons, čeprav lahko izberete katerokoli sliko. Uporabite samo ime slike; ne dodajate prefiksa "Slika:".
icon-link
Parameter icon-link dovoljuje sprememimjanje strani na katero se povezuje mala verzija ikone. To se v splošnem ne uporablja, če je v uporabi type, ker se type že nanaša na Wikipedija:Pravila zaščite strani, toda dovoljuje se izjema. Vrednost parametra naj se ne uporablja znotraj [[dvojnih narekovajev]].
icon-text
Parameter icon-text, kot to velja tudi za parameter icon-link, ima učinek le na malo verzijo. Ta ima vpliv le na izpisano besedilo kot tooltip za ikono zaščite. Kadar se uporabi, v celoti zamenja prednastavljeno besedilo vključno s končno piko.
icon-reason
Parameter icon-reason dovoljuje dodajanje besedila k prednastavljenemu besedilu male verzije tooltip-a, ki ga zagotavlja type. Prepiše ga icon-text , če je ta parameter uporabljen.
reason-text
Parameter reason-text dovoljuje zamenjavo prve, poudarjene vrstice besedila v razširjeni verziji predloge. kadar se uporabi, prepiše vhodno vrednost, ki je prednastavljena glede na type, expiry in reason, vključno s končno piko.
explanation-text
Ta koda prepiše razlagalno besedilo, ki sledi poudarjeni vrstici z razlago; prepiše besedilo, ki ga zagotavlja predloga sama, type,dispute in, če je to ustrezno, xfd.
disallowlevel
Ta koda ne dopušča določenega nivoja zaščite za predloge, ki niso tipa move ali create. Nastavljen je lahko na autoconfirmed ali sysop - s tem onemogoči delovanje predloge na delno ali polno zaščitenih predlogah. Če je stran zaščitena na nedopuščenem nivoju in demolevel ni nastavljen na dopuščeni nivo, se predloga ne bo prikazala in stran bo umeščena v Kategorija:Strani v Wikipediji z nepravilnimi predlogami za zaščito.

Poln seznam parametrov[uredi kodo]

{{pp-meta
| type =
| disallowlevel =
| small =
| expiry =
| reason =
| xfd =
| demospace =
| demolevel =
| image =
| icon-link =
| icon-text =
| icon-reason =
| reason-text =
| explanation-text =
| categories =
}}

Glej tudi[uredi kodo]