Predloga:Infopolje Znanstvenik

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Rojstvo
Smrt
Podpis
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]
{{{name}}}
[[Slika:{{{image}}}|{{{image_size}}}
px]]
{{{caption}}}
Izvirno ime{{{native_name}}}
Rojstvo{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Smrt{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
{{{death_cause}}}
Grob{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
Druga imena{{{other_names}}}
Bivališče{{{residence}}}
Državljanstvo{{{citizenship}}}
Narodnost{{{nationality}}}
Področja{{{fields}}}
Ustanove{{{workplaces}}}
Pokrovitelji{{{patrons}}}
Izobrazba{{{education}}}
Alma mater{{{alma_mater}}}
Disertacija[ thesis_title ] (year)
or
[
thesis_title1 ] (year1)
[ thesis_title2 ] (year2)
Mentor doktorske
disertacije
{{{doctoral_advisor}}}
Drugi študijski mentorji{{{academic_advisors}}}
Doktorski študenti{{{doctoral_students}}}
Drugi znani študenti{{{notable_students}}}
Poznan po{{{known_for}}}
Vplivi{{{influences}}}
Vplival na{{{influenced}}}
Pomembne nagrade{{{awards}}}
Okrajšava avtorja (botanika):{{{author_abbrev_bot}}}
Okrajšava avtorja (zoologija):{{{author_abbrev_zoo}}}
Zakonec{{{spouse}}} or {{{spouses}}}
Partner{{{partner}}} or {{{partners}}}
Otroci{{{children}}}
Podpis[[Slika:{{{signature}}}|150x150px]]
Spletna stran
{{{website}}}
Opombe
{{{footnotes}}}

Predloga Infopolje Znanstvenik je namenjena povzemanju ključnih biografskih podatkov o znanstvenikih.

Integracija infopolj z Wikipodatki[uredi kodo]

Prednosti in slabosti[uredi kodo]

Prednosti:

 • Zajemanje podatkov iz centralnega prostora za vse Wikipedije
 • Ustvarjanje in osveževanje podatkov na enem mestu

Slabosti:

 • Neustrezno osveževanje ali brisanje podatkov zunaj nadzora naše Wikipedije, ker sprememb podatkov ne vidiš direktno v članku.

Kako Wikipodatki zbirajo podatke[uredi kodo]

Podatki v Wikipodatke vnašajo uporabniki in boti. Nekateri boti podatke pridobijo iz Wikipedijinih infopolj, kategorij in člankov. Vsak članek (»item« v terminologiji Wikipodatkov) ima ustrezno stran v Wikipodatkih, kjer se nahajajo podatki. Nekateri boti dodajo »imported from _ Wikipedia« kot obvestilo o izvoru informacije. Ko se podatki prenašajo iz Wikipedije v Wikidata se le-ti ne spremenijo. Pri razvoju baze Wikipodatkov pomagajo izkušenejši Wikipedisti iz različnih projektov.

Delovanje[uredi kodo]

V določenih infopoljih se že uporabljajo podatki iz Wikipodatkov. Za katere podatke gre so na voljo informacije v samem infopolju. Podatki se zajemajo iz Wikipodatkov le v primeru, ko določeni parameter nima že vnesene lokalne vrednosti.

 • Če je v članku na vrhu vključeno prazno infopolje brez kakršnih koli parametrov, se bodo vsi podatki napolnili iz Wikipodatkov.
 • Če ima članek v Wikipodatkih vpisane tudi rojstne podatke in podatke o smrti, zato se le-ti pojavijo v infopolju. Tukaj se izvede tudi avtomatska kategorizacija v kategoriji Rojeni leta xxxx in Umrli leta yyyy. Članek se pojavi tudi v vzdrževalni kategoriji Kategorija:Članki z redefiniranimi elementi iz Wikipodatkov, ker je v Wikipodatkih na voljo tudi slika, infopolje pa uporablja lastno sliko.

Zatorej, vedno imajo prednost lokalni podatki, ki so vneseni v parametre infopolj.

Kako vnesti podatke v Wikipodatke[uredi kodo]

Vsak članek (objekt) ima na levi strani v menuju Orodja -> Objekt Wikipodatki možnost urejanja lastnih Wikipodatkov. Točno kako je tam treba izpolniti podatke si je najbolje ogledati kar na primeru Albert Einstein v Wikidata.

Uporaba[uredi kodo]

{{Infopolje Znanstvenik
| name = (navedi ime znanstvenika, matematika ali inženirja)
| image = (navedi ime slike, najbolje z velikostjo 300px)
| caption = (navedi napis k fotografiji; brez pike; navedena naj bosta datum nastanka in avtor fotografije)
| birth_date = (navedi datum rojstva: dan, mesec, leto)
| birth_place = (navedi kraj rojstva: kraj/mesto, država)
| death_date = (navedi datum smrti: dan, mesec, leto)
| death_place = (navedi kraj smrti: kraj/mesto, država)
| residence = (navedi države, v katerih je znanstvenik živel; če so nekatere manj pomembne, izberi najpomembnejše)
| nationality = (navedi narodnost znanstvenika)
| field = (opredeli področje raziskovanja: fizika, kemija, biologija, matematika, inženirstvo ...)
| work_institution = (navedi osrednja podjetja in/ali univerze zaposlitve znanstvenika)
| alma_mater = (navedi univerzo(-e), kjer si je pridobil izobrazbo)
| academic_advisors = (navedi pomembnejše mentorje v času študija)
| doctoral_advisor = (navedi mentorja doktorske disertacije. Če ne gre za doktorja znanosti, navedi ustrezne priznane 
           mentorje in obrazloži v opombah - parameter ''footnotes'')
| doctoral_students = (navedi najpomembnejše doktorske študente)
| known_for = (navedi osrednje teme/področja znanosti, v katerih je zaslovel)
| awards = (navedi najpomembnejše nagrade in priznanja)
| spouse = (navedi soproga oz. soprogo osebnosti)
| religion = (navedi versko opredelitev; parameter je treba uporabljati zmerno)
| footnotes = (navedi dodatne podrobnosti; predvsem starše ali otroke, ki si zaslužijo svoj članek v Wikipediji)
}}

Prazna predloga za kopiranje (z obrazložitvami):

{{Infopolje Znanstvenik
| name    = 
| native_name = 
| native_name_lang = 
| image    = <!--(samo ime brez predpone »Slika:«)-->
| imagesize  = 
| alt     = 
| caption   = 
| birth_date = <!--{{datum rojstva|YYYY|MM|DD}}-->
| birth_place = 
| death_date = <!--{{datum smrti in starost|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (datum smrti, nato datum rojstva)-->
| death_place = 
| death_cause = 
| resting_place = 
| resting_place_coordinates = <!--{{koord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline,title}}-->
| other_names = 
| residence  = <!--{{»troznakovna črkovna koda države po ISO 3166«}} | zgodovinske [[Slika:»zastava«|20px]] [[»ime«]]-->
| citizenship = 
| nationality = <!--{{ikonazastave|»država«}} [[»narod«|»narodnost«]]
| fields   = 
| workplaces = 
| patrons   =
| alma_mater = 
| thesis_title = <!--(ali | thesis1_title = in | thesis2_title = )-->
| thesis_url =  <!--(ali | thesis1_url =  in | thesis2_url = )-->
| thesis_year =  <!--(ali | thesis1_year =  in | thesis2_year = )-->
| doctoral_advisor = 
| academic_advisors = <!--(ne sme manjkati predhodni parameter doctoral_advisor)-->
| doctoral_students = 
| notable_students = <!--(lahko je samostojni argument)-->
| known_for  = 
| influences = 
| influenced = 
| awards   = 
| author_abbrev_bot = 
| author_abbrev_zoo = 
| spouse   =  <!--(ali | spouses = )-->
| partner   =  <!--(ali | partners = )-->
| children  = 
| signature  =  <!--(samo ime datoteke)-->
| signature_alt = 
| website   =  <!--{{URL|www.primer.com}}-->
| footnotes  = 
}}

TemplateData[uredi kodo]

Parametri predloge

ParameterOpisVrstaStanje
Namename

Name of scientist

Nizizbirno
Native Namenative_name

The person's name in their own language, if different.

Nizizbirno
Native Name Langnative_name_lang

Name of scientist in other language

Nizizbirno
Imageimage

Image of scientist

Ime straniizbirno
Image Sizeimage_size imagesize

Image's width

Številkaizbirno
Alternate Textalt

Image alt text, for visually impaired readers

Nizizbirno
Captioncaption

Image caption if known

Nizizbirno
Birth Namebirth_name

Scientist's birth name

Nizizbirno
Birth Datebirth_date

Scientist's date of birth

Vrsticaizbirno
Birth Placebirth_place

Place of birth

Nizizbirno
Death Datedeath_date

Date of death

Vrsticaizbirno
Death Placedeath_place

Place of death

Nizizbirno
Resting Placeresting_place

Place of burial

Nizizbirno
Resting Place Coordinatesresting_place_coordinates

Coordinates for place of burial

Nizizbirno
Other Namesother_names

Former- or nick- names

Nizizbirno
Residenceresidence

Place or places where the scientist lived

Nizizbirno
Citizenshipcitizenship

Scientist's citizenship.

Nizizbirno
Nationalitynationality

Nationality of scientist

Nizizbirno
Fieldsfields

Principal fields of work not occupation

Nizizbirno
Workplacesworkplaces

workplace where scientist worked

Nizizbirno
Patronspatrons

Notable people who subsidized the scientist's education and/or research

Nizizbirno
Alma Materalma_mater

University or universities where scientist obtained their degree or degrees

Nizizbirno
Thesis Titlethesis_title

Title of the scientist's doctoral thesis.

Nizizbirno
Thesis Urlthesis_url

URL to the scientist's doctoral thesis

Nizizbirno
Thesis Yearthesis_year

The year the thesis was defended and the scientist promoted.

Vrsticaizbirno
Doctoral Advisordoctoral_advisor

Name of scientist's doctoral advisor, if applicable

Nizizbirno
Academic Advisorsacademic_advisors

Names of any significant educational advisors

Nizizbirno
Doctoral Studentsdoctoral_students

Names of any notable doctoral students advised by the scientist

Nizizbirno
Notable Studentsnotable_students

Names of any notable non-doctoral students advised by the scientist.

Nizizbirno
Known Forknown_for

topics/areas of study in which the scientist notable.

Nizizbirno
Author Abbrev Botauthor_abbrev_bot

If a scientist is the author of a botanical species, insert their botanical author abbreviation

Nizizbirno
Author Abbrev Zooauthor_abbrev_zoo

If a scientist is the author of a zoological species, insert their zoological author abbreviation

Nizizbirno
Influencesinfluences

Any notable people who influenced the scientist significantly

Nizizbirno
Influencedinfluenced

Any notable people significantly influenced by the scientist.

Nizizbirno
Awardsawards

Notable awards/prizes received by the scientist.

Nizizbirno
Signaturesignature

Filename of an image of the scientist's signature

Ime straniizbirno
Signature Altsignature_alt

Alt text for signature.

Nizizbirno
Websitewebsite

Official website

Nizizbirno
Footnotesfootnotes

For any footnotes needed to clarify entries above.

Nizizbirno
Spousespouse

The scientist's spouse or spouses

Nizizbirno
Parentsparents

The scientist's parents.

Nizizbirno
Childrenchildren

Number of children (e.g. three or 3), or list of names, in which case, separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless the children are independently notable.

Nizizbirno