Pogovor:Zellerjeva kongruenca

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Če računamo za 7. december, kako je dan dobil vrednost 12? Za stoletje sklepam, da ni določeno po običajni definiciji ampak kar kot prvi dve številki letnice? No ja, če je tako, vsaj ni filozofiranja, v katerem st. je leto 2000... --Heretik 11:26, 12 maj 2005 (CEST)

Lapsus tipqua!
Filozofsko podvprašanje: kakšna je razlika med enačbo in formulo? Jaz bi tej zadevi rekel formula! --AndrejJ 12:05, 12 maj 2005 (CEST)
Ja, tudi mene muči to razlikovanje, oziroma poimenovanje. Bom v kratkem naredil par člankov, ki bodo morda razjasnili razliko. Kolikor razumem je enačba tisto nekaj, ki ima levo in desno stran in ju povezuje enačaj '=', formula pa, hm, ne vem opredelitve/definicije iz glave. Osebno zame pa je to 'isti šmorn', pri čemer je izraz enačba bolj domač in zato tudi 'lepši'. Menda je še splošnejši pojem - izjava, takšna in drugačna. --xJaM 12:14, 12 maj 2005 (CEST)
Ja, seveda, kar sem pisal, sem pisal le za matematiko. Je razlika pri »kemijski formuli«, ipd. --xJaM 12:19, 12 maj 2005 (CEST)

SSKJ:

enačba -e ž (a) mat. zapis, ki sestoji iz dveh, z enačajem povezanih matematičnih izrazov: nastaviti, rešiti enačbo; enačba z eno neznanko; leva, desna stran enačbe / algebrajska ali algebrska enačba v kateri so neznanke in znana števila povezana z znaki za seštevanje, odštevanje in množenje; diferencialna enačba v kateri nastopajo odvodi funkcije; kvadratna enačba z neznankami v drugi potenci; enačba prve stopnje ali linearna enačba z neznankami v prvi potenci

 • astr. časovna enačba razlika med pravim in povprečnin sončnim časom;

kem. enačba kvalitativni in kvantitativni prikaz reakcije s kemijskimi formulami in simboli

formula -e ž (o)

1. z dogovorjenimi znaki izraženi odnosi, zakonitosti med stvarmi ali pojmi, obrazec: izpeljati formulo; svojo ugotovitev je zapisal v obliki formule

 • bot. cvetna formula z dogovorjenimi znaki izražena zgradba cveta // mat. v matematični obliki podano pravilo za računanje: formula za ploščino lika

/ matematična formula // kem. s kemijskimi simboli izražena sestava spojine: formula žveplene kisline / empirična formula ki kaže elemente v spojini in njihovo medsebojno razmerje; strukturna formula ki podaja poleg elementov v spojini in njihovega razmerja tudi število valenc in razporeditev atomov v molekuli / kemijska formula

--AndrejJ 12:22, 12 maj 2005 (CEST)

Zakaj, Andrej, bi potem temu rekel formula? Ali ne gre le za enačbo:

Po SSKJ-evi definiciji je enačba in matematična formula sopomenka. --xJaM 12:25, 12 maj 2005 (CEST)

Program v C-ju[uredi kodo]

Tu je program še v C-ju:

/* Zellerjeva enacba */
/* vrne dan v tednu datuma dd.mm.ll */
#include <stdio.h>
int dan, mesec, leto;
main() {
int ddan;
 printf("\nDatum :");
 scanf("%d%d%d", &dan,&mesec,&leto);
 switch(ddan=Zeller(dan,mesec,leto)) {
   case 0: printf("\nNedelja");  break;
   case 1: printf("\nPonedeljek"); break;
   case 2: printf("\nTorek");   break;
   case 3: printf("\nSreda");   break;
   case 4: printf("\nCetrtek");  break;
   case 5: printf("\nPetek");   break;
   case 6: printf("\nSobota");   break;
 }
}
Zeller(int dd, int mm, int ll) {
int m,l,s,x;
 if (mm > 2)
   m=mm-2;
 else {
   m = mm+10;
   ll=ll--;
 }
 l=ll%100;
 s=ll/100;
 x=dd+(13*m-1)/5+(5*l)/4+(21*s)/4;
 return(x%7);
}

--xJaM 11:45, 12 maj 2005 (CEST)

namesto ll=ll--; bi bilo čisto dovolj ll--; --Heretik 12:34, 12 maj 2005 (CEST)

Imaš prav, ja, seveda. Sicer pa lahko program še (malo) skrčimo. Je pa program, kot je razvidno, čisto enak Andrejevemu pascalskemu - kar seveda ni nič čudnega, le oznako za spremenljivko x sem spremenil. Včasih je morda v C-ju lepše pisati klasično, kot npr. v tem primeru bi lahko bilo tudi običajno ll=ll+1, ipd. Sicer nisem 'profi' programer, vendar takšne ljubiteljske izkušnje imam. --xJaM 12:45, 12 maj 2005 (CEST) [[ Kategorija:Pogovor|5]]