Podatkovna zbirka

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Podatkovna zbirka, tudi podatkovna baza je sklop zbirke dokumentov, medsebojnih sklicevanj na dokumente in sistema za razvrščanje, iskanje in urejanje podatkov v zbirki. Podatkovna zbirka je torej tudi klasična knjižnica, a v vsakdanjem pogovoru zbirka pomeni računalniški sistem za hrambo podatkov.

Podatkovne zbirke so se pojavile zaradi potrebe po hitrem dostopu do informacij, saj hramba podatkov iz preteklosti omogoča premišljeno odločanje o prihodnosti. S takšnim namenom so oblastniki gradili knjižnice in tak namen vodi današnja podjetja, da ustvarjajo zbirke podatkov o povpraševanju, strankah, vremenskih razmerah in sploh vsem, kar ima možnost vpliva na bodoče poslovanje.

Podatkovna revolucija[uredi | uredi kodo]

Eden izmed možnih načinov zapisovanja in shranjevanja podatkov je računalniško podprto shranjevanje - uporaba podatkovnega sistema.

Prednosti:

 • shranjevanje velikih količin podatkov s hitrim dostopom,
 • hiter in natančen prenos podatkov,
 • hitre in natančne obdelave ter preoblikovanje podatkov.
 • je zelo uporabno v praksi

Definicije[uredi | uredi kodo]

 • Podatkovna zbirka je posplošena združena zbirka podatkov skupaj z njenim opisom, ki jo uporabljamo tako, da zmore zadostiti vsem različnim potrebam uporabnikov.
 • Je zbirka shranjenih delovnih podatkov, ki jih uporabljajo podsistemi opazovane organizacijske enote.
 • Je zbirka med seboj povezanih podatkov o organiziranem delovno zaključenem sistemu (angl. enterprise), ki so namenjeni različnim uporabnikom.
 • Je zbirka povezanih podatkov, pri čemer so podatki dejstva, ki jih lahko zabeležimo in imajo nedvoumen pomen.
 • Je mehanizirana, večuporabniško formalno definirana in centralno nadzirana zbirka podatkov.
 • Je zbirka med seboj pomensko povezanih podatkov, ki so shranjeni v računalniškem sistemu, dostop do njih je centraliziran in omogočen s pomočjo sistema za upravljanje s podatkovno zbirko.

Zgradba[uredi | uredi kodo]

Podaktovno zbirko ločimo na dva dela in sicer :

Metapodatkovna zbirka shranjuje opise fizičnih podatkov, in sicer, kje se le-ti nahajajo v zunanjem pomnilniku, kaj pomenijo, ter katerim uporabnikom so dostopni.

Tukaj so shranjene fizične vrednosti podatkovnih elementov, ki se nanašajo na lastnosti opazovanih objektov.

Vrste podatkovnih zbirk[uredi | uredi kodo]

Poznamo več vrst podatkovnih zbirk, vsaka služi svojemu namenu. Nekatere (npr Mrežne in Hierarhične) danes niso več v uporabi, druge (npr. Objektne) se uporabljajo samo v posebne namene. Podatkovne zbirke lahko torej razdelimo na:

 • Hierarhične
 • Mrežne
 • Relacijske
 • Objektne

Večina današnjih podatkovnih zbirk spada pod relacijski tip.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]