Planinsko društvo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Planinsko društvo (kratica PD) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje planincev, ki se združujejo zaradi določenih skupnih interesov določenih v plavilih in v skladu z zakonom o društvih.

Priprava na pričetek ture - nastop vodnika

Naloge planinskega društva[uredi | uredi kodo]

Planinsko društvo organizira za svoje člane in druge gornike ter mladino, izlete, pohode, vzpone, zimske smučarske pohode, raziskovanje jam, orientacijska tekmovanja, taborjenja in druge oblike dejavnosti, vse pa na lastno odgovornost udeležencev. Organizira gorsko in planinsko vodništvo, gorsko stražo, svoje članstvo izobražuje in vzgaja. Poleg dnevnih in nekajdnevnih organizira tudi odprave v tuja gorstva.

Če jih imajo, vzdržujejo planinske koče, zavetišča, bivake, razgledišča, počivališča, rekreacijske prostore, itd., vzdržujejo planinske poti in skrbijo za njihovo označevanje z markacijami, smernimi tablami, postavljanje varoval (jeklenih vrvi in klinov na nevarna območja), itd.

Spodbujajo člane k aktivnemu doživljanju narave, predvsem v gora, spoznavanju naravnih lepot, kulturnih znamenitosti in skrbijo za rekreacijo, s planinsko in alpinistično dejavnostjo vzgajajo v skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, pogumu, srčni kulturi in spoštovanju, s tem pa krepijo njihov značaj, predvsem pozitivne lastnosti. Planinsko društvo goji in razvija slovensko planinsko izročilo, dobre planinske navade in običaje, predvsem tiste, ki so zapisani v častnem kodeksu slovenskih planincev.

Planinsko društvo prav tako goji prostovoljno in brezplačno delo članov, ki na svojih interesnih področjih uresničujejo programe PD.

Zalaga in izdaja strokovno, vzgojno in drugo planinsko literaturo ter nabavlja individualno in kolektivno planinsko ter alpinistično opremo, ki je potrebna za uresničevanje nalog PD.

Organiziranost[uredi | uredi kodo]

Organi PD so:

 • občni zbor (reden na eno leto ali izreden)
 • upravni odbor (uresničuje sklepe občnega zbora, ima predsednika in člane)
 • nadzorni odbor (spremlja delo upravnega odbora, komisij in opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem)
 • častno sodišče (obravnava kršitve pravil in častnega kodeksa slovenskih planincev)

Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča se izvolijo za dve leti.

Odseki v planinskem društvu[uredi | uredi kodo]

PD ima naslednje odseke in komisije v odvisnosti od velikosti društva in zainteresiranosti članstva:

 • alpinistični odsek,
 • mladinski odsek,
 • vodniški odsek,
 • odsek za varstvo narave in gorsko stražo,
 • markacijski odsek
 • turno-kolesarski odsek in
 • gospodarsko komisijo, katere del je gradbena podkomisija.

PD ima lahko še druge odseke, odbore in komisije. Te določi občni zbor na predlog upravnega odbora.

Članstvo[uredi | uredi kodo]

Član PD je lahko vsakdo, ki se prostovoljno vpiše v PD, plačuje članarino, sprejema pravila PD in se po njih ravna. Pod istimi pogoji je lahko član PD tudi tuj državljan. Če se v PD včlani mladoletnik do dopolnjenega 15 leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik.

Člani PD so lahko tudi podporni člani. Podporni člani so lahko pravne ali fizične osebe. Pravne osebe lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad PD, planinskim objektom, akcijo ali prireditvijo. Pokroviteljstvo se uredi s pisnim dogovorom.

Članstvo je razdeljeno v naslednje skupine:

 • predšolski in osnovnošolski otroci,
 • mladina do 18. leta starosti in študentje do 27. leta starosti,
 • odrasli člani.

Član PD lahko uveljavlja pravico do popusta pri nočnini v planinskih postojankah in druge ugodnosti (nakup opreme,...) na podlagi članske izkaznice in dokazila o plačani članarini.


Planinska društva v Sloveniji[uredi | uredi kodo]

Prvo planinsko društvo v Sloveniji je bilo ustanovljeno leta 1893, tedaj se je imenovalo Slovensko planinsko društvo, danes je to PD Ljubljana-Matica. Posamezne podružnice tega društva (soška, savinjska, kamniška,...) so kasneje postale samostojne članice (planinska društva), ki delujejo v okviru Planinske zveze Slovenije.

Seznam planinskih društev v Sloveniji[uredi | uredi kodo]

Novi člani sprejeti novembra 2016: Plezalni klub Idrija, Planinsko društvo Pijava Gorica in Češko-slovensko planinsko društvo/Česko-slovinský alpský spolek iz Prage. (Češka). (Vir: 12. seja UO PZS, 17. novembra 2016)

Viri[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]