Pojdi na vsebino

Piramidalni akordi

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Piramidalni akordi so akordi, katerih zaporedje intervalov je urejeno v različnih proporcih: intervali tovrstnih akordov so lahko urejeni v skupinah glede na konsonančost/disonančnost, glede na sodost/lihost števila poltonov, ki tvorijo interval. Lahko so urejeni po velikosti (od najmanjših intervalov proti največjim ali obratno), lahko pa so zgrajeni s pomočjo zrcaljenja, sestavljeni iz glede na os simetričnih enakih ali pa komplementarnih intervalov (vsota poltonskih vrednosti intervalov na simetričnih okrog osi je enaka oktavi).

Primer zaporedja intervalov v simetričnem akordu (zgornja vrstica predstavlja število poltonov, spodnja pa imena intervalov)

Med piramidalnimi akordi sta najpogosteje obravnavani in v kompozicijah uporabljani dve skupini akordov:

 • Simetrični akordi. Intervali simetričnih akordov so razporejeni komplementarno glede na os akorda, vsota njihovih poltonskih vrednosti pa je enaka dvanajstim plotonom. Na primer: struktura c-d-fis-e z intervalnim zaporedjem v2-v3-m7 je simetrični akord, ker sta prvi in zadnji interval komplementarna (v2 + m7 = č8). Za izgradnjo simetričnega akorda je sodost ali lihost števila tonov ali intervalov nepomembna. Tudi celotonski akord c-d-e-fis-gis z intervalnim zaporedjem v2-v2-v2-v2 je simetričen akord. Gledano iz intervalnega zornega kota nima osrednjega intervala, ima pa središčni ton (e). Pri strukturi z lihim številom intervalov lahko določimo osrednji interval, ne pa tudi tona. Zato sredino vertikalne strukture pojmujemo kot os, najsi bo intervalna ali tonska: strukture z lihim številom tonov imajo tonsko os, strukture s sodim številom pa intervalno os. Med najpopularnejše zrcalne akorde spadata Materin in Prababičin akord.
Zrcalni akord
 • Zrcalni akordi. Intervali zrcalnih akordov so po svojem poltonskem obsegu urejeni v parih glede na os akorda. Podobno kot pri simetričnih akordih lihost ali sodost števila tonov v akordu določa intervalno oziroma tonsko os. Tudi akord z lihim številom intervalov je lahko zrcalen; v tem primeru morajo biti intervali nanizani zrcalno okrog osrednjega intervala.

Zrcalno-simetrični akordi, sestavljeni iz enakih intervalov

[uredi | uredi kodo]
 • Akordi, sestavljeni iz dveh intervalov:
  • Trizvoki, zgrajeni iz dveh velikih terc (zvečani kvintakord; tretja nanizana v3 rezultira v oktavo, tj. ponovitev osnovnega tona). Njihova inverzija je akord, sestavljen iz dveh malih sekst.
  • Trizvoki, zgrajeni iz dveh malih sekst. Njihov obrat je akord, sestavljen iz dveh v3.
 • Akordi, sestavljeni iz treh intervalov
  • Četverozvoki, zgrajeni iz treh malih terc (zmanjšani septakordi; obseg znotraj ene oktave). Njihova inverzija je akord, sestavljen iz treh velikih sekst.
  • Četverozvoki, zgrajeni iz treh velikih sekst. Obsegajo tri oktave. Njihov obrat je akord, sestavljen iz treh malih terc.
 • Akordi, sestavljeni iz petih intervalov
  • Šesttonski akordi, sestavljeni iz petih velikih sekund (predstavljajo celotonsko lestvico; šesti nanizani interval rezultira v oktavo). Njihova inverzija je akord, sestavljen iz petih malih septim.
  • Šesttonski akordi, sestavljeni iz petih malih septim (obseg petih oktav; šesti nanizani interval rezultira v začetni ton). Njihova inverzija je akord, sestavljen iz petih velikih sekund.
 • Akordi, sestavljeni iz enajstih intervalov
  • Dvanajsttonski akordi, sestavljeni iz enajstih malih sekund. Obsegajo eno oktavo, delujejo kot zvočna ploskev in v horizontalnem poteku predstavljajo kromatično lestvico. Njihova inverzija je akord, sestavljen iz enajstih velikih septim.
  • Dvanajsttonski akordi, sestavljeni iz enajstih čistih kvart. Obsegajo pet oktav in predstavljajo kvartni krog. Njihova inverzija je akord, sestavljen iz enajstih čistih kvint (kvintni krog).
  • Dvanajsttonski akordi, sestavljeni iz enajstih čistih kvint. Obsegajo sedem oktav in predstavljajo kvintni krog. Njihova inverzija je akord, sestavljen iz enajstih čistih kvart (kvartni krog).
  • Dvanajsttonski akordi, sestavljeni iz enajstih velikih septim. Obsegajo enajst oktav in presegajo naše slušno področje. Njihova inverzija je akord, sestavljen iz enajstih malih sekund.