Modul:Wikidata/date

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Documentation icon Dokumentacija modula[predogled] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Modul se uporablja za izračun in prikaz podatkov rojstva in smrti iz Wikipodatki in podpira prikaz podatkov v starejšem stilu, če Wikipodatek uporablja model proleptičnega julijanskega koledarja (d:Q1985786).

Vse funkcije tega modula se kličejo preko predlog tipa wikidata/pNNN:

Klicanje funkcij iz drugih modulov in predlog je prepovedano in se uporablja na lastno odgovornost.

Testi[uredi kodo]

11 tests failed.

test_formatAsJulian
Text Expected Actual
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian |-14825980800}} 28. februar 1500 9. marec 1500
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian |-14825894400}} 29. februar 1500 10. marec 1500
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian |-14825808000}} 1. marec 1500 11. marec 1500
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian |-11670220800}} 28. februar (9. marec) 1600 9. (19.) marec 1600
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian |-11670134400}} 29. februar (10. marec) 1600 10. (20.) marec 1600
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian |-11670048000}} 1. (11.) marec 1600 11. (21.) marec 1600
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian | -8514460800}} 28. februar (10. marec) 1700 10. (21.) marec 1700
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian | -8514374400}} 29. februar (11. marec) 1700 11. (22.) marec 1700
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian | -8514288000}} 1. (12.) marec 1700 12. (23.) marec 1700
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian | -2208988800}} 20. december 1899 (1. januar 1900) 1. (13.) januar 1900
☒N {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian | -1734480000}} 2. (15.) januar 1915 15. (28.) januar 1915
DaD {{#invoke:Wikidata/date | formatAsJulian | 946684800}} nepravilni datum (julijanski se ne uporablja po 1918-01-26) nepravilni datum (julijanski se ne uporablja po 1918-01-26)
--settings
local categoryUnknownBirthDate = '[[Kategorija:Manjka leto rojstva]]';
local categoryUnknownDeathDate = '[[Kategorija:Manjka leto smrti]]';
local categoryBigCurrentAge = '[[Kategorija:Previsoka trenutna starost]]'
-- local categoryBigDeathAge = '[[Kategorija:Previsoka trenutna starost]]' //deleted -d.bratchuk 05-07-2016
local categoryBiographiesOfLivingPersons = '[[Kategorija:Živeči ljudje]]'
local categoryRecentlyDeceased = '[[Kategorija:Ljudje, ki so umrli pred manj kot enim letom]]'

local moduleDates = require( "Modul:Dates" )
local moduleWikidata = require( "Modul:Wikidata" )

function deepcopy(orig)
  local orig_type = type(orig)
  local copy
  if orig_type == 'table' then
    copy = {}
    for orig_key, orig_value in next, orig, nil do
      copy[deepcopy(orig_key)] = deepcopy(orig_value)
    end
    setmetatable(copy, deepcopy(getmetatable(orig)))
  else -- number, string, boolean, etc
    copy = orig
  end
  return copy
end

-- accepts table of time+precision values
function ageCurrent ( bTable )
	local possibleAge = "NYA" -- it meansm "Not Yet Assigned", not what you imagined!

	for bKey, bValue in pairs(bTable) do
		if ( bValue.unknown ) then
			return nil
		end
		local bStructure = bValue.structure
		local bPrecision = bValue.precision

		local dStructure = os.date( "*t" )

		local calculatedAge = ageImpl ( bStructure, bPrecision, dStructure, 11 )
		if ( possibleAge == "NYA" ) then
			possibleAge = calculatedAge
		else
			if ( possibleAge ~= calculatedAge ) then
				possibleAge = nil
			end
		end
	end

	return possibleAge
end

-- accepts tables of time+precision values
function age ( bTable, dTable )
	local possibleAge = "NYA" -- it meansm "Not Yet Assigned", not what you imagined!

	for bKey, bValue in pairs( bTable ) do
		if ( bValue.unknown ) then
			return nil
		end
		local bStructure = bValue.structure
		local bPrecision = bValue.precision

		for dKey, dValue in pairs( dTable ) do
			if ( dValue.unknown ) then
				return nil
			end
			local dStructure = dValue.structure
			local dPrecision = dValue.precision

			local calculatedAge = ageImpl ( bStructure, bPrecision, dStructure, dPrecision )
			if ( possibleAge == "NYA" ) then
				possibleAge = calculatedAge
			else
				if ( possibleAge ~= calculatedAge ) then
					possibleAge = nil
				end
			end
		end
	end

	return possibleAge
end

function ageImpl ( bStructure, bPrecision, dStructure, dPrecision )
	if ( not bStructure or not dStructure or bPrecision < 10 or dPrecision < 10 ) then
		return nil
	end

	local shift = 0;
	if ( bStructure.year < 0 and dStructure.year > 0 ) then
		shift = -1;
	end

 	if ( bPrecision == 10 or dPrecision == 10 ) then
 		if ( bStructure.month < dStructure.month ) then
 			return dStructure.year - bStructure.year + shift
 		end
 		if ( bStructure.month == dStructure.month ) then
 			return nil
 		end
 		if ( bStructure.month > dStructure.month ) then
 			return dStructure.year - bStructure.year - 1 + shift
 		end
 	end
 
 	if ( bStructure.month < dStructure.month ) then
 		return dStructure.year - bStructure.year + shift
 	end
 	if ( bStructure.month == dStructure.month ) then
	 	if ( bStructure.day <= dStructure.day ) then
	 		return dStructure.year - bStructure.year + shift
	 	else 
	 		return dStructure.year - bStructure.year - 1 + shift
 		end
 	end
 	if ( bStructure.month > dStructure.month ) then
 		return dStructure.year - bStructure.year - 1 + shift
 	end

	return nil
end

-- returns table of time+precision values for specified property
function parseProperty ( context, options, propertyId )
	if ( not context ) then error( 'context not specified'); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified'); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity is missing'); end;
	if ( not propertyId ) then error( 'propertyId not specified'); end;

	local claims = context.selectClaims( options, propertyId );
	if not claims then
		return nil
	end

	local result = {}
	for key, claim in pairs( claims ) do
		table.insert ( result, parseClaim( claim ) );
	end
	return result
end

function parseClaim ( claim )
	if ( claim.mainsnak.snaktype == "value" ) then
		-- The calendar model used for saving the data is always the proleptic Gregorian calendar according to ISO 8601.
		local timeISO8601 = string.gsub( string.gsub( tostring( claim.mainsnak.datavalue.value.time ), '-00%-', '-01-' ), '-00T', '-01T' )
		local unixtime = parseISO8601( timeISO8601 )
		local structure = os.date("*t", unixtime)
		local precision = tonumber( claim.mainsnak.datavalue.value.precision )
		local item = { structure=structure, precision=precision }
		return item;
	elseif ( claim.mainsnak.snaktype == "novalue" ) then
		-- novalue
		return { unknown="novalue" };
	else
		--unknown 
		return { unknown="unknown" };
	end
end

-- проверка на совпадающие даты с разной моделью календаря
function checkDupDates( t )
	if #t > 1 then
		local removed = false;
		local j = 1;
		-- проверка на совпадающие даты с разной моделью календаря
		while (j <= #t) do
			local i = 1;
			while (i <= #t) do
				if i ~= j then
					if (os.time(t[j].structure) == os.time(t[i].structure)) then
						if ((t[j].calendarmodel == 'gregorian') and 
							(t[i].calendarmodel == 'julian')) then
							removed = true;
							break;
						else
							table.remove(t, i)
						end
					else
					 i = i + 1;
					end
				else
					i = i + 1;
				end
			end
			if removed then
				removed = false;
				table.remove(t, j);
			else
				j = j+1;
			end
		end
	end
end

-- returns first qualifier of specified propertyId
function getQualifierDataValue( statement, qualifierPropertyId )
	if ( statement.qualifiers
			and statement.qualifiers[qualifierPropertyId] ) then
		local qualifiers = statement.qualifiers[qualifierPropertyId];
		for _, qualifier in ipairs( qualifiers ) do
			if (qualifier.datavalue) then
				return qualifier.datavalue;
			end
		end
	end
	return nil;
end

local p = {}

function p.formatDateOfBirthClaim( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'context not specified'); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified'); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity is missing'); end;
	if ( not statement ) then error( 'statement not specified'); end;

	if ( statement.mainsnak.snaktype == 'somevalue' ) then
		local qNotSoonerThan = getQualifierDataValue( statement, 'P1319' );
		local qNotLaterThan = getQualifierDataValue( statement, 'P1326' );
		if ( qNotSoonerThan or qNotLaterThan ) then
			local results = {};
			if ( qNotSoonerThan ) then
				table.insert( results, 'ne&nbsp;pred&nbsp;' .. formatDateImpl( qNotSoonerThan.value, {}, nil, nil ) );
			end
			if ( qNotLaterThan ) then
				table.insert( results, 'ne&nbsp;pozneje&nbsp;od&nbsp;' .. formatDateImpl( qNotLaterThan.value, {}, nil, nil ) );
			end
		  return mw.text.listToText( results, ' in ' , ' in ' ) .. categoryUnknownBirthDate;
  	end
	end

  options['conjunction'] = '&#32;ali&#32;';
  options['value-module'] = 'Wikidata/date';
  options['value-function'] = 'formatBirthDate';
  options.i18n.somevalue = '\'\'datum neznan\'\'' .. categoryUnknownBirthDate;
  options.i18n.circa = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="okrog">cca. </span>';
	local result = context.formatStatementDefault( context, options, statement );

	local bTable = { parseClaim( statement ) };
	local dTable = parseProperty ( context, options, 'P570' )

	if ( bTable and not dTable ) then
		local age = ageCurrent( bTable )
		if ( age ) then
			result = result .. ' <span style="white-space:nowrap;">(' .. age .. ' ' .. mw.language.new( 'sl' ):plural( age, 'leto','leta','let') .. ')</span>'
			if ( not options.nocat ) then
				if ( age > 115 ) then
					result = result .. categoryBigCurrentAge;
				else
					result = result .. categoryBiographiesOfLivingPersons;
				end
			end
		end
	end

	return result;
end

function p.formatDateOfDeathClaim( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'context not specified'); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified'); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity is missing'); end;
	if ( not statement ) then error( 'statement not specified'); end;

	if ( statement.mainsnak.snaktype == 'somevalue' ) then
		local qNotSoonerThan = getQualifierDataValue( statement, 'P1319' );
		local qNotLaterThan = getQualifierDataValue( statement, 'P1326' );
		if ( qNotSoonerThan or qNotLaterThan ) then
			local results = {};
			if ( qNotSoonerThan ) then
				table.insert( results, 'ne&nbsp;pred&nbsp;' .. formatDateImpl( qNotSoonerThan.value, {}, nil, nil ) );
			end
			if ( qNotLaterThan ) then
				table.insert( results, 'ne&nbsp;pozneje&nbsp;od&nbsp;' .. formatDateImpl( qNotLaterThan.value, {}, nil, nil ) );
			end
		  return mw.text.listToText( results, ' in ' , ' in ' ) .. categoryUnknownDeathDate;
  	end
	end

  options['conjunction'] = '&#32;ali&#32;';
  options['value-module'] = 'Wikidata/date';
  options['value-function'] = 'formatDeathDate';
  options.i18n.somevalue = '\'\'datum neznan\'\'' .. categoryUnknownDeathDate;
  options.i18n.circa = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="оkrog">cca. </span>';
	local result = context.formatStatementDefault( context, options, statement );

	local bTable = parseProperty ( context, options, 'P569' )
	local dTable = { parseClaim( statement ) };

	if ( bTable and dTable ) then
		local age = age( bTable, dTable )
		if ( age ) then
			result = result .. ' <span style="white-space:nowrap;">(' .. age .. ' ' .. mw.language.new( 'sl' ):plural( age, 'leto','leta','let') .. ')</span>'
		end
		
		-- returns category to recently deceased persons
		local unixAvailable, unixDateOfDeath = pcall(function()
			local r = os.time(dTable[1].structure)
			if ( r ~= os.time() ) then
				return r
			end
			error()
		end)
		if ( unixAvailable and os.time() - unixDateOfDeath < 31536000 and not options.nocat ) then
			-- result = result .. categoryRecentlyDeceased  na sl ne uporabljamo te kategorije
		end
	end

	return result;
end

-- Reentry point for Wikidata Snak formatting
function p.formatBirthDate( context, options, value )
	if ( not context ) then error( 'context not specified'); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified'); end;
	if ( not value ) then error( 'value not specified'); end;
	
	if ( options.nocat ) then
		return formatDateImpl( value, options, 'bday', nil )
	else
		return formatDateImpl( value, options, 'bday', 'Rojeni ' )
	end
end

-- Reentry point for Wikidata Snak formatting
function p.formatDeathDate( context, options, value )
	if ( not context ) then error( 'context not specified'); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified'); end;
	if ( not value ) then error( 'value not specified'); end;

	if ( options.nocat ) then
		return formatDateImpl( value, options, 'dday', nil )
	else
		return formatDateImpl( value, options, 'dday', 'Umrli ' )
	end
end

-- Reentry point for Wikidata Snak formatting -- default one
function p.formatDate( context, options, value )
	if ( not context ) then error( 'context not specified'); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified'); end;
	if ( not value ) then error( 'value not specified'); end;

	local microformatClass = options.microfortmat or nil;
	if ( options.nocat ) then
		return formatDateImpl( value, options, microformatClass, nil )
	else
		local categoryPrefix = options.categoryPrefix or nil;
		return formatDateImpl( value, options, microformatClass, categoryPrefix )
	end
end

function formatDateImpl( value, options, microformatClass, categoryPrefix )
	if ( not value ) then error( 'value not specified'); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified'); end;

	-- The calendar model used for saving the data is always the proleptic Gregorian calendar according to ISO 8601.
	local timeISO8601 = string.gsub( string.gsub( tostring( value.time ), '-00%-', '-01-' ), '-00T', '-01T' )
	local unixtime = parseISO8601( timeISO8601 )

	local structure = os.date("*t", unixtime)
	local precision = tonumber( value.precision )
	
	if precision == 6 then
		return formatMillenium(structure, categoryPrefix)
	end	
	if precision == 7 then
		return formatCentury(structure, categoryPrefix)
	end

	if precision == 8 then
		return formatDecade(structure, categoryPrefix)
	end

	if precision == 9 then
		local tCopy = deepcopy( structure )
		tCopy.day = nil
		tCopy.month = nil
		return moduleDates.formatWikiImpl(tCopy, tCopy, infoclass, categoryPrefix)
	end

	-- year and month only
	if precision == 10 then
		local tCopy = deepcopy( structure )
		tCopy.day = nil
		return moduleDates.formatWikiImpl(tCopy, tCopy, infoclass, categoryPrefix)
	end

	local calendarmodel = 'gregorian';
	if (mw.ustring.find(value.calendarmodel, 'Q1985786', 1, true)) then
		calendarmodel = 'julian';
	end

	if (calendarmodel == 'gregorian') then
  	return moduleDates.formatWikiImpl( structure, structure, microformatClass, categoryPrefix )
  else
		return p.formatAsJulian( unixtime, infoclass, categoryPrefix )
	end
end

function formatDecade( time, categoryNamePrefix )
	if ( time.year < 0 ) then
		local year = math.floor( math.abs(time.year) / 10 ) * 10;
		if ( categoryNamePrefix ) then
			return year .. '. pr. n. št.[[Kategorija:' .. categoryNamePrefix .. ' v ' .. year .. '. letih pr. n. št.]]';
		else
			return '' .. year .. ' pr. n. št.';
		end
	else
		local year = math.floor( time.year / 10 ) * 10;
		if ( categoryNamePrefix ) then
			return year .. ' [[Kategorija:' .. categoryNamePrefix .. ' v ' .. year .. '. letih]]';
		else
			return '' .. year;
		end
	end
end

function formatCentury( time, categoryNamePrefix )
	local moduleRoman = require( "Module:RomanNumber" )
	if ( time.year < 0 ) then
		local century = math.floor( (math.abs( time.year) - 1) / 100 ) + 1;
		-- if ( moduleRoman ) then
		-- 	century = moduleRoman.toRomanNumber( century );
		-- end
		if ( categoryNamePrefix ) then
			return '[[' .. century .. '. stoletje pr. n. št.]][[Kategorija:' .. categoryNamePrefix .. ' v ' .. century .. '. stoletju pr. n. št.]]'
		else
			return '[[' .. century .. '. stoletje pr. n. št.]]'
		end
	else
		local century = math.floor( (time.year - 1) / 100 ) + 1;
		-- if ( moduleRoman ) then
		-- 	century = moduleRoman.toRomanNumber( century );
		-- end
		if ( categoryNamePrefix ) then
			return '[[' .. century .. '. stoletje]][[Kategorija:' .. categoryNamePrefix .. ' v ' .. century .. '. stoletju]]'
		else
			return '[[' .. century .. '. stoletje]]'
		end
	end
end

function formatMillenium( time, categoryNamePrefix )
	local moduleRoman = require( "Modul:RomanNumber" )
	if ( time.year < 0 ) then
		local millenium = math.floor( (math.abs( time.year) - 1) / 1000 ) + 1;
		if ( categoryNamePrefix ) then
			return '[[' .. millenium .. '. tisočletje pr. n. št.]][[Kategorija:' .. categoryNamePrefix .. ' v ' .. millenium .. '. tisočletju pr. n. št.]]'
		else
			return '[[' .. millenium .. '. tisočletje pr. n. št.]]'
		end
	else
		local millenium = math.floor( (time.year - 1) / 1000 ) + 1;
		-- if ( moduleRoman ) then
		-- 	millenium = moduleRoman.toRomanNumber( millenium );
		-- end
		if ( categoryNamePrefix ) then
			if ( millenium == 'II' ) then
				return '[[' .. millenium .. '. tisočletje]][[Kategorija:' .. categoryNamePrefix .. ' v ' .. millenium .. '. tisočletju]]'
			else
				return '[[' .. millenium .. '. tisočletje]][[Kategorija:' .. categoryNamePrefix .. ' v ' .. millenium .. '. tisočletju]]'
			end
		else
			return '[[' .. millenium .. '. tisočletje]]'
		end
	end
end

function parseISO8601Date(str)
	local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
	local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
	return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
end
 
function parseISO8601Time(str)
	local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z"
	local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern)
	return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S)
end
 
function parseISO8601Offset(str)
	if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end -- ends with Z, Zulu time
 
	-- matches ±hh:mm, ±hhmm or ±hh; else returns nils 
	local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$"
	local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern) 
	sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00"
 
	return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om)
end
 
function parseISO8601(str)
	if 'table'==type(str) then
		if str.args and str.args[1] then
			str = '' .. str.args[1]
		else
			return 'unknown argument type: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
		end
	end
	local Y,M,D = parseISO8601Date(str)
	local h,m,s = parseISO8601Time(str)
	local oh,om = parseISO8601Offset(str)
	return tonumber(os.time({year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s}))
end

local lowestBoundary = parseISO8601('-900-02-20T00:00:00Z')
local mainBoundary = parseISO8601('1582-10-05T00:00:00Z')
local lastBoundary = parseISO8601('1918-01-31T00:00:00Z');

boundaries = {
	-- from (G) till next will be diff(G = J + diff), at current
	{ lowestBoundary,            -9 },
	{ parseISO8601('-700-02-29T00:00:00Z'), -8 },
	{ parseISO8601('-600-02-29T00:00:00Z'), -7 },
	{ parseISO8601('-500-02-29T00:00:00Z'), -6 },
	{ parseISO8601('-300-02-29T00:00:00Z'), -5 },
	{ parseISO8601('-200-02-29T00:00:00Z'), -4 },
	{ parseISO8601('-100-02-29T00:00:00Z'), -3 },
	{ parseISO8601('0000-00-00T00:00:00Z'), -2 },
	{ parseISO8601('0100-02-29T00:00:00Z'), -1 },
	{ parseISO8601('0200-02-29T00:00:00Z'), 0 },
	{ parseISO8601('0300-02-29T00:00:00Z'), 1 },
	{ parseISO8601('0500-02-29T00:00:00Z'), 2 },
	{ parseISO8601('0600-02-29T00:00:00Z'), 3 },
	{ parseISO8601('0700-02-29T00:00:00Z'), 4 },
	{ parseISO8601('0900-02-29T00:00:00Z'), 5 },
	{ parseISO8601('1000-02-29T00:00:00Z'), 6 },
	{ parseISO8601('1100-02-29T00:00:00Z'), 7 },
	{ parseISO8601('1300-02-29T00:00:00Z'), 8 },
	{ parseISO8601('1400-02-29T00:00:00Z'), 9 },
	{ parseISO8601('1500-02-29T00:00:00Z'), 10 },
	{ parseISO8601('1700-02-29T00:00:00Z'), 11 },
	{ parseISO8601('1800-02-29T00:00:00Z'), 12 },
	{ parseISO8601('1900-02-29T00:00:00Z'), 13 },
	{ lastBoundary, '' },
};

-- Передаваемое время обязано быть по Юлианскому календарю (старому стилю)
function p.formatAsJulian( julTime, infocardClass, categoryNamePrefix )
	if 'table' == type( julTime ) then
		if julTime.args and julTime.args[1] then
			julTime = tonumber( julTime.args[1] )
		else
			return 'unknown argument type: ' .. type( julTime ) .. ': ' .. table.tostring( julTime )
		end
	end

	local t = os.date( "*t", julTime )
	if ( julTime <= lowestBoundary ) then
		return "''nepravilni datum (nedosegljiva točnost)''";
	end
	if ( julTime >= lastBoundary ) then
		return "''nepravilni datum (julijanski se ne uporablja po 1918-01-26)''";
	end

  for i=1,#boundaries,1 do
		local b1 = boundaries[i][1];
		local b2 = boundaries[i + 1][1];
		if ( b1 <= julTime and julTime < b2 ) then
			local b1s = os.date( "*t", b1 )
			if ( b1s.year == t.year and b1s.month == t.month and b1s.day == t.day) then
				if ( julTime < mainBoundary ) then
					-- only julian
					return moduleDates.formatWikiImpl( {year=t.year, month=2, day=29}, {year=t.year, month=2, day=29}, infocardClass, categoryNamePrefix );
				else
					--julian and gregorian
					return moduleDates.formatWikiImpl( {year=t.year, month=2, day=29}, t, infocardClass, categoryNamePrefix )
				end
			else
				local gregTime = os.date( "*t", julTime + boundaries[i][2] * 24 * 60 * 60 );
				if ( julTime < mainBoundary ) then
					-- only julian
					return moduleDates.formatWikiImpl( t, t, infocardClass, categoryNamePrefix );
				else
					--julian and gregorian
					return moduleDates.formatWikiImpl( t, gregTime, infocardClass, categoryNamePrefix )
				end
			end
		end
	end

  if ( julTime >= lastBoundary ) then
		return "''napaka v Modul:Wikidata/date (не найден сдвиг конвертации календаря)''";
	end
end

return p