Magnezijev hidroksid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Magnezijev hidroksid
Kemijska formula Mg(OH)2
Molska masa 58.33 g/mol
Parni tlak Beli kristali
Fizikalne lastnosti
Tališče 350 °C
Gostota 2.4 g/cm³
Kristalna zgradba neznano
Topnost 0.0012 g v 1 dl vode
Energijske pretvorbe
ΔfH0g -561 kJ/mol
ΔfH0s -925 kJ/mol
S0s 63 J/(mol·K)
Varnost
Zaužitje Varna v majhnih količinah,
v večjih je lahko nevarna.
Inhalacija Lahko je dražljiv
Koža Lahko je dražljiv
Oči Lahko je dražljiv
Uporabljene so enote SI kjer je bilo možno.
Kjer ni drugače navedeno, so mišljeni standardni pogoji.
Viri

Magnezijev hidroksid je anorganska spojina z molekulsko formulo Mg(OH)2. Je bela trdnina, slabo topna v vodi. Vodna raztopina je bazična. Vodno suspenzijo (magnezijevo mleko) uporabljajo kot antacid in kot odvajalo.