Kraški relief

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

S pojmom kraški relief ali krajše kras označujemo površje, kjer prevladujejo posebne reliefne oblike oziroma kraški reliefni pojavi.

V ljudskem jeziku kras pomeni golo , kamnito zemljišče.

Značilnost kraškega površja je, da voda raztaplja apnenec (in druge karbonatne kamnine). Proces imenujemo korazija in ne "korozija". Čista voda lahko raztopi le malo apnenca, kadar pa se veže z ogljikovim dioksidom, nastane šibka ogljikova kislina, ki raztapljanje močno poveča. Ker kraška voda dobi več ogljikovega di oksida iz prsti in organizmov v njej kot iz zraka, je proces korozije močnejši pod prstjo kot na površju.

Kras nastaja na apnencu in njemu po kemični sestavi sorodnih prepustnih kamninah. V Sloveniji je takega površja skoraj polovica.

kras-sl.jpg (184084 bytes) legenda.jpg (34619 bytes)

Poznamo različne kraške reliefe: površinske in podzemljske. POVRŠINSKE:

 • vrtače,
 • udorne vrtače ali koliševke,
 • kraška polja,
 • presihajoča jezera,
 • kraške izvire,
 • reke ponikalnice,
 • požiralniki ali ponori,
 • suhe doline,
 • slepe doline.

PODZEMLJSKE:

 • brezna,
 • vodoravne kraške jame,
 • vodne jame,
 • suhe jame,
 • stalaktiti,
 • stalagmiti,
 • kapniški stebri.

Poznamo pet različnih vrst krasa:

 • GOLI: (je neporasel z rastlinstvom)
 • FLUVIOKRAS:(ima površinske vode)
 • VISOKOGORSKI: (ni pokrit z rastlinstvom, zato je delovenje korozije bolj izrazito)
 • KONTAKTNI KRAS:(na stičišču prepustnih in neprepustnih kamnin)
 • TROPSKI ali STOŽIČASTI: (iz pokrajine se dvigujejo skalnati stožiči)

Pomen krasa za človeka: Je neugodno za človekovo poselitev. Možnosti poljedelstva so dokaj slabe, saj primankuje rodovitnih prsti in zato ker so kraške prsti spremenljive oblike. Nekoliko boljše možnosti za poljedelstvo so na kraških poljih, vendar so izpostavljena poplavam. Na okoliških visokih kraških planotah se je zaradi lepih gozdov razvilo gozdarstvo. Planote pa so privlačne tudi za turiste. Eden največjih problemov pa je oskrba z vodo, saj se ljudje ne zavedajo kako ranljivo je kraško okolje in voda, če odlagajo smeti v vrtače.

viri: http://www.s-gimsl.kr.edus.si/ro/geografija/kras2/ROkras.html http://www.s-gimsl.kr.edus.si/ro/geografija/kras2/kraski_relief.htm Obča geografija za 1. letnik gimnazij (Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak)