Katakana

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Katakana je japonska zlogovna pisava. Japonci jo uporabljajo skupaj s pisavo hiragano in kitajskimi pismenkami kandži.
Katakana se v glavnem uporablja za zapis tujk, na primer za zapis tujih lastnih imen kot so Ana (アナ ana) ali Michael (マイケル maikeru) in tujih geografskih imen, na primer Slovenija (スロベニア surobenia ali novejša različica スロヴェニア surovenia). Katakana se uporablja tudi za zapis onomatopeje in za zapis besed, ki jih želimo poudariti. Sestavljena je iz 48 znakov (skupaj z dvema zastarelima), pri čemer ima vsak znak svojo glasovno ustreznico.

Tabela katakane[uredi | uredi kodo]

Znaki katakane skupaj s prevodi v latinico (po Hepburnovem sistemu). Redkeje uporabljeni znaki so označeni z rdečo.

ア a イ i ウ u エ e オ o (ya) (yu) (yo)
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
サ sa シ shi ス su セ se ソ so シャ sha シュ shu ショ sho
タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to チャ cha チュ chu チョ cho
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ヤ ya ユ yu ヨ yo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
ワ wa ヰ wi ヱ we ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ダ da ヂ (ji) ヅ (zu) デ de ド do ヂャ (ja) ヂュ (ju) ヂョ (jo)
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Spodnja tabela prikazuje novejše znake katakane, v glavnem za zapis glasov drugih jezikov.

イェ ye
ウィ wi ウェ we ウォ wo
ヷ va ヸ vi ヹ ve ヺ vo
ヴァ va ヴィ vi ヴ vu ヴェ ve ヴォ vo
シェ she
ジェ je
チェ che
ティ ti トゥ tu
テュ tyu
ディ di ドゥ du
デュ dyu
ツァ tsa ツィ tsi ツェ tse ツォ tso
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo
フュ fyu

Glej tudi[uredi | uredi kodo]