Kalijev permanganat

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Kalijev permanganat
Sistematično ime Kalijev permanganat
Druga imena Hipermangan
Identifikatorji
Številka CAS 7722-64-7
EINECS število 231-760-3
Lastnosti
Molekulska formula KMnO4
Molekulska masa 158,0
Gostota 1,45 - 1,6 g/cm3
Topnost (voda) 200C 62,8; 650C 250,0
Farmakologija
Kategorija
nosečnosti
ni klasificiran kot mutagen, kancerogen
Podatki o eksplozivu
Hitrost eksplozije eksplozivna dekompozicija pri 2400C
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) R8, R50/53
S-stavki (zastarelo) S2, S60, S61
LD50 1090 mg/kg peroralno podgana; 70 mg/kg endovenozno zajec
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Kalijev permanganat se uporablja kot razkužilo v vodnih raztopinah 0,01 do 0,02%.

Identifikacija snovi[uredi | uredi kodo]

Kalijev permanganat je brez vonja, črno-škrlatno-temno rumen kristalni prah s kemijsko formulo KMnO4. Kot dezinficient se uporablja v 0,01 do 0,02% vodni raztopini. Smrtni odmerek kalija je 10g.

Lastnosti snovi[uredi | uredi kodo]

Snov je črno-škrlatno-temno rumen kristalni prah brez vonja, dekompozicija nastopi pri 240°C z izločanjem kisika, produkti so alkalni, ni gorljiv, ni nevarnosti eksplozije, relativna gostota je 1,45-1,6g/cm3, topen v vodi: pri 20°C 62,8; pri 65°C 250,0. Je močan oksidant, inkompatibilen z jodidi, reducirajočimi snovmi ter večino organskih substanc.

Lastnosti[uredi | uredi kodo]

Kalijev permanganat je poznan pod sinonimom hipermangan, uporablja se v proizvodnji zdravil in kot kemijski reagent v kemijski industriji. Dobavljiv je pri legalnih dobaviteljih farmacevtskih substanc, npr. Lex d.o.o. O uporabljenih količinah je potrebno letno poročati Uradu za kemikalije RS.

Nevarnosti za zdravje in fizične sposobnosti[uredi | uredi kodo]

 • preparat ima močne oksidacijske lastnosti in se lahko vname ob kontaktu z gorljivimi snovmi.
 • preparat je škodljiv pri akutni izpostavljenosti in predstavlja resno grožnjo pri vdihavanju ali kontaktu s kožo. V nižjih koncentracijah deluje adstringentno, v večjih pa korozivno. Povzroča vnetje kože.
 • preparat je škodljiv pri akutni izpostavljenosti in predstavlja resno nevarnost za zdravje pri zaužitju. Povzroči globoke ulceracije sluznice. Ocenjena smrtna doza za kalij je 10g.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

 • neprimerni pogoji: stabilen v normalnih pogojih.
 • substance, katerih se izogibajte: izogibajte se kontakta z anorganskimi oksidacijskimi snovmi in kovinami v prahu.
 • nevarne reakcije: v bližini ognja oddaja razjedajoč dim.
 • produkti razpadanja: lahko ustvari toksične pline pri kontaktu s kislinami, alifatičnimi in aromatičnimi amini, karbamati, organskimi halogeniranimi snovmi, izocianati, organskimi sulfati, nitrati, organskimi fosfati in polimerizirajočimi snovmi. Lahko se vname pri kontaktu z drugimi snovmi.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna toksičnost
 • TDLO oralno: 2400 mcg/kg/die GIT (ženska),
 • DL 50 oralno: 1090 mg/kg (podgana),
 • DLLO oralno: 700 mg/kg (zajec).
Kronična toksičnost
 • DL 50 podkožno: 1090 mg/kg (podgana),
 • DLLO endovenozno: 70 mg/kg (zajec).

Ekotoksikološki podatki in odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Preparat uporabljajte z upoštevanjem dobrih delovnih navad in izogibajte se raztresanja v okolje.

V kolikor je mogoče, izdelek ponovno uporabite, sicer ga odpeljite v pooblaščene obrate za uničevanje ali v zgorevalnike z nadzorovanim zgorevanjem. Postopati skladno z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi (URL RS št.: 84/98 in 45/00, 104/00.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]