Pojdi na vsebino

Jazzovsko izrazoslovje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Jazzovsko izrazoslovje.

Angleško-slovenski glosar jazzovskih izrazov – prvotno diplomsko delo – je namenjen vsem, ki želijo dobiti hiter vpogled v jazzovsko izrazoslovje. Naj bi doprinesel k slovenskemu jazzovskemu besedišču, predstavlja pa tudi vzpodbudo za nadaljnje izboljšave.

A[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
a capella
a capella
označba za vokalni ali inštrumentalni solo brez spremljave ritemske sekcije
A section
del A
prvi, začetni del skladbe, navadno traja 8 taktov
a tempo
a tempo, v tempu
opozorilo za izvajalca, da nadaljuje skladbo v prvotni hitrosti ant. ad lib.
AABA
AABA, anatola
v tridesetih letih dokončno uveljavljen oblikovni postopek jazzovskega izvajanja skladbe: AABA, pri katerem je vsak del navadno dolg osem taktov; del B se imenuje tudi most ali srednji del gl. bridge
ad libitum, ad lib.
ad libitum, ad lib.
1. označba za poljubno improvizacijo v solu (solo ad lib.) ali v spremljavi (accomp. ad lib.) 2. Označba za svobodno izbiro tempa in spreminjanje hitrosti osnovnega utripa, ant. a tempo
all stars
zvezdniška zasedba, bend
zasedba, sestavljen iz znanih glasbenikov
alteration
alteracija
kromatično zvišanje ali znižanje enega ali več tonov v akordu za pol tona; v jazzu so lahko zvišane ali znižane 5., 9., 4. (ali 11.), 13. je lahko znižana
altered scale
alterirana lestvica
značilna jazzovska lestvica, vsebuje tone: 1, b9, #9, 3, #4, #5, 7 (npr. Calt = C-Db-Eb-E-F#-G#-Bb-C) ; pogosto se jo igra čez dominantne akorde; imenovana je alterirana, ker so uvedene vse možne spremembe
arrangement
aranžma, priredba
glasbena priredba skladbe za določeno inštrumentalno ali vokalno zasedbo prim. orchestration
articulation
artikulacija
izvajanje posameznih tonov in njihovo združevanje v fraze, ki tvorijo melodični glasbeni niz prim. phrasing
atonality
atonalnost
izvajanje, ki ne gradi na tonalnem središču in na funkcionalnih harmonskih zvezah, pri katerem je vseh dvanajst poltonov v okviru oktave med seboj neodvisnih in enakopravnih ant. tonality
attacca, attack
ataka
naziv za nastanek, začetek tona (posebno pri pihalih in trobilih)
augmented chord
zvečan akord
akord z zvišano kvinto 1-#3-5 (npr Caug =C-E-G#), lahko nastopa kot trozvok ali z dodanimi višjimi harmonskimi toni (septima, nona, …)

B[uredi | uredi kodo]

B Section
del B
sin. bridge
back line
back line
1. ritemska sekcija

2.oprema na odru

back vocal
spremljevalni vokal
 
background
spremljava
spremljava vodilne melodije ali solistične improvizacije sin. accompaniment
ballad
balada
umirjena, melodiozna in tenkočutna jazzovska skladba v počasnem ali srednje hitrem tempu, navadno z 32imi takti
band
bend, band
glasbena skupina, ki igra jazz, rock, punk ter druge sodobne popularne glasbene zvrsti prim. big band
bar
takt
sin. measure
barbershop harmony
brivniško sozvočje
značilen harmonski postopek zgodnjega jazza, vokalna glasba brez inštrumentalne spremljave, z vodilnim glasom, tenorjem, baritonom in basom; ime izhaja iz brivnic, kjer so se zbirali in peli
barrelhouse
barrelhouse
konec 19. stoletja nastala glasba pianistov črnskega rodu, ki so sami ali ob spremljavi ritemske sekcije igrali blues, ragtime, stompe in boogie woogie v preprostih pivnicah v južnih državah ZDA; sin. gutbucket, honky tonk piano
basic pulse
osnovni utrip
enakomerno ali neenakomerno pulziranje ritma, vrsta taktovskega načina določa dolžino udarcev osnovnega utripa (npr. v 4/4 taktu se osnovni utrip izraža v četrtinkah) sin. ground beat
beat
1. udarec 2. ritem, utrip
1. vsaka od dob v določenem taktu

2. poudarjen ritem, ki sloni na enakomernem osnovnem utripu, ki je metrična podlaga ne samo jazza, temveč tudi vse plesne glasbe ter sodobnih glasbenih zvrsti, kot so: ritem in blues, rokenrol, rock, pop, reggae, ska, new wave, disko, funk, ipd.

bebopper
beboper
1. glasbenik, ki igra bebop2. ljubitelj bebopa
bending
zategovanje
tehnika spreminjanja višine tona navzgor ali navzdol za manj kot pol tona
big band
big bend
veliki jazzovski orkester, izoblikovan v obdobju swinga, ki ga sestavlja 10 do 18 inštrumentalistov, razdeljenih v štiri sekcije: trobentaško, pozavnistično, saksofonsko in ritemsko
Block Chord
blokakord
sestavljen akord, ki je osnova posebne pianistične tehnike igranja v bloku, ko obe roki navadno v sredini klaviature igrata niz akordov; osnovna ideja je menjati diatonične in zmanjšane akorde sin. locked in hands
blue tonality
bluzovska tonalnost
tonalnost, ki sloni na uporabi bluzovskih tonov; nekakšen prehod med diatoniko in kromatiko, izhaja iz združitve evropske harmonije z afriško melodiko ter zabrisuje durovsko in molovsko razpoloženje (npr. mala terca, mala septima v duru)
blue tones
bluzovski toni
(angl. otožni toni) v jazzu znižana tretja (bluesovska terca), sedma (bluesovska septima), bebop pa je uvedel še dodatni bluzovski ton, tj. zmanjšano kvinto, z nedoločeno in spremenljivo intonacijo med malo in veliko terco oz. septimo; so del afriške glasbene dediščine
boogie woogie
bugivugi
v 30ih letih priljubljena klavirska tehnika izvajanja bluesa, z značilnimi ostinatnimi vzorci leve roke, ki v basih navadno igra osem osmink na en takt (gl. eight to the bar), medtem ko desna roka igra zanimive, a velikokrat stereotipne bluzovske rife in figure sin. barrelhouse, gutbucket, honkytonk
bottleneck
tehnika s stekleničnim vratom
primitivna kitarska tehnika izvajanja bluesa, ki s posebno uglasitvijo praznih strun kitare v akord omogoča, da se s trdim predmetom (žepni nožiček ali odbit vrat steklenice) namesto s prsti krajša ali daljša vse strune naenkrat
BPM (beats per minute)
udarci na minuto
 
break
brejk, break
kratka medigra, ki navadno traja en, dva ali več taktov, pri kateri ni spremljave zaradi pavze, ker solistu (lahko jih je več hkrati) omogoča improvizirati a capella
bridge
most
oznaka za del B v anatoli, tj. tretjih osem taktov v tipični obliki AABA; star. izraz : channel/kanal.Navadno je v drugi tonaliteti sin. release
broken time
prekinjanje ritma
način igranja, pri katerem je ritem okvirno določen, ritemska sekcija (predvsem bas in boben) pa znotraj tega svobodno sinkopira sin. open ant. straight

C[uredi | uredi kodo]

cadenza, cadence
kadenca
1. zaporedje akordov, ki določa tonovski način, in navadno sledi kvintnemu krogu; primer kadence je turnaround; za razumevanje harmonske zgradbe neke skladbe je pomembo vedeti, kateri akordi se medsebojno navezujejo v kadenci

2. vokalni ali instrumentalni posebno virtuozno oblikovani vrivki, ki se lahko raztezajo na več taktov, prvotno prepuščeni solistovi improvizaciji

call and response
klic in odgovor
ena od temeljnih oblikoslovnih značilnosti afroameriške glasbene tradicije, ki izvira iz glasbene tradicije zahodne Afrike sin. statement and response
changes
zaporedje akordov
sin. chord progression, prim. root movement, harmonic rhythm; poleg tega tudi: blowing changes - zaporedje akordov, namenjenih za improvizacijo
chart
mapa s partiturami
 
chase
menjava sola, izmenično soliranje
v tridesetih letih v Kansas Cityju uveljavljena improvizatorska tehnika, pri kateri dva ali več solistov izmenoma oz. zaporedoma igra eno-, dvo-, štiri-, osem-, ali večtaktne improvizirane fraze (npr. trobenta in saksofon) prim. trading 4s
chord
akord
sozvenenje najmanj treh različno visokih tonov; po številu tonov, ki akord sestavljajo, ločimo trozvoke, četverozvoke, peterozvoke itd.
chord progression
zaporedje akordov
harmonski okvir skladbe oz. zaporedje akordov v njeni osnovni oblikovi enoti (npr. v korusu)
chord tones
akordični toni
toni danega akorda (npr. Cmaj7-C-E-G-B)
chordal improvisation
akordična improvizacija
sredi tridesetih let nastala vrsta improvizacij, ki sloni na akordični zgradbi oz. harmonskem ogrodju skladbe, ki je izhodišče melodično svobodni improvizaciji
chorus
korus, krog
harmonska shema refrena oz. zaključenega dela skladbe, na katerega se improvizator naslanja med svojim solom
chromatic scale
kromatična lestvica
lestvica sestavljena iz dvanajstih poltonov
chromaticism
kromatika
1. postopek višanja ali nižanja diatoničnih tonov za pol tona

2. uporaba poltonskih postopov v melodiji ali pri improvizaciji

circle of fifths
kvintni krog
med seboj povezano in sklenjeno zaporedje vseh obstoječih durov in molov (C-G-D-A-E-B-F, ...)
circular breathing
krožno dihanje
pihalna tehnika, ki izvajalcu omogoča neprenehno vdihovati skozi nos in pihati v ustnik glasbila
clef
ključ
notografska oznaka; v jazzu najpogosteje uporabljani: violinski, basovski, tenorski
clinker
nepravi ton
uporabiti nepravi ton na odru prim. fluff, to
coda
koda, zaključek
(ital. rep) 1. dodatek zadnjem A delu, ponovljen v vsakem korusu

2. zaključek skladbe, izveden le na koncu zadnjega korusa; trajanje je odvisno od solista ali aranžerja, ni nujno v ritmu sin. tag, outro

combo
kombo
(iz angl. combination) mala jazzovska zasedba, običajno je v njej od 3 do 9 glasbenikov
come back
vrnitev na sceno, come back
uspešna vrnitev že pozabljenega glasbenika ali zasedbe na (jazzovsko) sceno
comping, comp
spremljava solista
(iz angl. "accompaniment") ritmično, harmonično in melodično podpiranje solista pri imrovizaciji, običajno se nanaša na kitaro ali klavir
coon song
coon pesem, črnska pesem
vrsta popularne pesmi, z besedili, ki so se opirala na rasistične stereotipe belih Američanov o črnih Američanih, ki jo izvaja pevec, navadno ob spremljavi bendža, v sinkopiranem ritmu, podoben ragtimu
counterpoint
kontrapunkt
strogi ali svobodnejši sistem oz. tehnika vodenja posameznih glasov in vodoravnih ter navpičnih odnosov med glasovi v večglasju, osnova za imitacijo, kanon
counting off
odštevanje
dajanje tempa in takta z glasnim štetjem
cross-rhythm
navzkrižni ritem
uporaba ali implikacija drugačnega taktovskega načina, medtem ko se prevladujoči sočasno nadaljuje

D[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA


demo recording
demo posnetek
(iz angl. demonstration) predstavitveni posnetek, ki ni namenjen objavi
diatonic
diatoničen
tonsko zaporedje naravnih, nespremenjenih lestvičnih tonov (naravni dur ali mol), v jazzu se redko uporablja, ker ga pogosto zamenjajo kromatična in alterirana zaporedja ant. kromatičen gl. alteracija
dig, to
dojeti, "kapirati"
hitro razumevanje dane glasbene situacije in ustrezno reagiranje sin. to catch on, to latch on
diminished chord
zmanjšan akord
simetričen štirikord, zgrajen iz samih malih terc (v klasični harmoniji zmanjšano zmanjšani štirizvok, npr. Cdim/C° = C-Eb-Gb-A) diminished seventh - oznaka akorda
diminished interval
zmanjšan interval
zmanjšano sozvočje dveh tonov (npr. zmanjšana kvinta C-Gb)
diminished scale
zmanjšana lestvica
značilna jazzovska lestvica, zgrajena simetrično, osnovna tipa sta celton-polton (C-D-Eb-F-Gb-Ab-A-B-C-C-D) in polton-celton (C-Db-Eb-Fb-Gb-G-A-Bb-C)
diminished triad
zmanjšan trozvok
 
dirty tones
nečisti toni
toni, ki jih izvajalec namerno odigra s prizvoki in popačenjem, z graulom, glissandi, portamenti, nejasno artikulacijo, uporabo sordine; izvedeni v nasprotju s tradicijo estetike
discography
diskografija
katalog vseh glasbenih del, ki jih je glasbenik posnel; vsebovati mora naslov izdaje, datum in kraj snemanja, imena udeleženih glasbenikov in inštrumente, ki so na posnetkih slišni
dorian
dorski
nanašajoč se na enega od modusov (npr. dorska lestvica na tonu C: CDEbFGABbC)
dot time
navzkrižni ritem (četrtinke s piko)
navzkrižni ritem, ki bazira na četrtinkah s piko gl. cross-rhythm
double time
podvojen tempo
učinek, ki ga solist ali skupina doseže s soliranjem ali spremljavo v podvojenem tempu, podvoji se tudi harmonski ritem ant. half time
double time feel
2x hitreje
harmonski ritem ostaja enak, solist sam ali skupaj z ritemsko sekcijo pa igra dvakrat hitreje; tako npr. osminke zvenijo kot četrtinke
doubling up
podvajanje tempa
aranžerski prijem, ko po dogovorjenem znaku celotna zasedba podvoji tempo izvajanja gl. double time
down beat
težka doba
poudarjena oz. težka doba v taktu (v štiričetrtinskem taktu sta to prva in tretja doba) ant. upbeat
drag, to
vleči
zavlačevati, upočasnjevati tempo
drive
zagon, drajv
sproščanje ali zaviranje izvajanja glasbe, s katerim izvajalec stopnjuje metrično-ritmično intenzivnost; zagon jazzovskega muziciranja
drive, to
igrati z zagonom
 

E[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
eight to the bar
same osminke
ponavljajoči ritemski vzorec samih osmink; vzorec, ki ga igra leva roka pri bugivugiju
embellishment
okraševanje
obigravanje nekega osnovnega tona z dodanimi toni, ki je glede na slog in vsebino glasbe lahko v notnem zapisu nekega časa in glasbenega okolja delno improvizirano ali določeno s posebnimi znaki prim. paraphrasing
embouchure
ambažura
z vajami dosežena drža ustnic in ust pri igranju pihal in trobil, ki omogoča doseg željenega tona
encore
encore, dodatek, "bis"
dodatek koncertnemu programu, po navadi sledi vztrajnemu aplavzu
ensemble
ansambel
skupina najmanj treh do največ devet glasbenikov, ki skupaj vadijo in na nastopih izvajajo določen program
evergreen
evergrin, zimzelena melodija
dolgo časa priljubljena popevka
ex-tempore
ex-tempore, brez priprave/vaje
1. oznaka za tiste dele v klasičnih skladbah, ki so jih skladatelji prepustili izvajalcu, da jih je improviziral

2. igranje brez predpriprave in notnega predložka oz. komponiranje med samim izvajanjem prim. ad lib sin. Improvisation, off-hand, at the time

extensions
ekstenzije
toni, ki razširijo osnovni akord (npr. 9., 11. in 13. stopnja)

F[uredi | uredi kodo]

fake book
fake book
zbirka poenostavljenih jazzovskih skladb z melodijo, osnovnimi akordi in besedilom, so osnova za nadaljnjo improvizacijo, prvotno objavljene, brez plačila avtorskih tantiemov in zato nelegalne, v 70ih se je na Berklee school of Music pojavila "Real book", z nekaj več kot 400 kompozicij in postala standard jazzovskim glasbenikom
fake, to
improvizirati
 
falsetto
falzet, grlni glas
(ital. falso - nepristen) zelo visok, stisnjen moški glas, ki sega nad normalni glasovni obseg moškega, pri katerem nihajo samo notranji robovi glasilk, ojačani s prsno resonanco, to tehniko se pogosto uporablja pri soul glasbi sin. head voice ant. chest voice
fan
strastni navdušenec, fan, fanatik
strastni navdušenec za kako glasbeno zvrst ali za kakega umetnika
fast
hitro
 
feeling
občutek
vidik jazzovskega izvajanja, ki temelji na občutku oz. čustvu
fill-in, fill
vložki
posebni vložki pianista ali bobnarja med glasbenimi frazami ali soli, z namenom, da zapolni tišino in naredi celoten nastop bolj zanimiv
flat
nižaj
 
fluff, to (slang)
motiti se
motiti se na odru
four beat
štiriudarni ritem
štiričetrtinski ritem, v katerem so enakomerno poudarjene vse štiri dobe, danes redko rabljen izraz ant. two beat
free
svobodno
improviziranje brez pravil, ne da bi upoštevali zaporedje akordov
free lance artist
svobodni umetnik, freelancer
svobodni umetnik, ki ni pogodbeno vezan in nastopa na vabilo zasedbe kot gost
front line
trobila
glasbeniki, ki so v kombu v prvi vrsti, predvsem trobila, in se tako ločijo od ritemske spremljave ant. rhythm section
front, in front
intro
 
funky
funky
1. v sredini 50. let nastalo poimenovanje za igranje bluesa z ekspresivnimi elementi črnskih duhovnih pesmi, sin. soul, churchy

2. z značilnostmi funka, ki je mešanica jazza, bluesa, rock'n'rolla in soula, s primesmi gospela, hiphopa, reggaea in latino glasbe sin. groovy

G[uredi | uredi kodo]

gig
nastop, "špil" (žarg.)
 
glissando
glissando
najhitrejša pasaža zaporednih tonov, ki se izvaja z drsenjem prsta po struni godala ali harfe ali po tipkah klavirja, drseč prehod od začetnega h končnemu tonu
go out
preiti na zadnji korus, končati
 
gospel
gospel
oblika verskega petja ameriških črncev z značilnim ritmom prim. spiritual
groovy
groovy
sin. funky
growl
graul, renčeč zvok
globok neartikuliran guturalni zvok pihala ali trobila, podoben renčanju

H[uredi | uredi kodo]

half time
1x počasnejši tempo
ant. double time
half time feel
1x počasneje
harmonski ritem ostaja enak, solist sam ali skupaj z ritemsko sekcijo pa igra enkrat počasneje
harmolodics
harmolodika
poimenovanje Ornetta Colemana za lasten kompozicijski postopek, sestavljen iz HARmony-MOvement-meLODICS
harmonic minor
melodični mol
molovska lestvica z zvišano 6. in 7. stopnjo (harmonski Cmol: CDEbFGABC); ne smemo zamenjavati s harmoničnim molom v klasični teoriji glasbe
harmonic progression
harmonsko zaporedje
gl. chord progression
harmonic rhythm
harmonski ritem
hitrost poteka akordov v harmonskem zaporedju
head
glavna tema
prvi (in zadnji) korus neke kompozicije, neimprovizirana ali pa le delno improvizirana melodija sin. theme
head arrangement
spontani aranžma
najobičajnejša oblika izvajanja jazz skladbe, ko glasbeniki igrajo na pamet, brez pomoči not, gre za ustni dogovor (tema - solistična improvizacija - tema) sin. ex-tempore, at the time
hemiola
hemiola
posebnost ritma, ki izhaja iz teorij metruma glasbe srednjega veka, pri kateri se neparno gibanje pojavi v siceršnji parni meri ali obratno, združitev dveh tridelnih taktov s tremi dvodelnimi (3:2) ant. triola
heterophony
heterofonija, raznozvočje
odstopanje od unisonega podajanja melodije ant. homophony
hip
hip, v toku dogajanja
glasbenik ali ljubitelj jazza, ki je v toku najnovejših dogajanj v svetu jazza ant. square
hit
hit, uspešnica
skladba, ki doseže izredno popularnost sin. bestseller
holler
peti klic
ritmično melodičen klic črnih kmetovalcev, ki je del afroameriške glasbene tradicije sin. field call
honky tonk
honky tonk
gl. barrelhouse
horn
inštrument
katerikoli inštrument, ne le trobila in pihala
hot
vroči jazz
jazzovsko podajanje, ki je polno ritmičnega zagona in svobodne melodične improvizacije, polne sinkop, portamentov, growlov, glissandov, z značilnim zvenom trobil in pihal z močnim in izraženim vibratom; včasih uporabljan izraz za ločevanje pravega, improviziranega jazza, s swingovskim zagonom od nepravega ant. sweet, straight

I[uredi | uredi kodo]

improvisation
improvizacija
komponirati v danem trenutku izvajanjaspontano tvorjenje novih melodij v okviru ponavljajočega se harmonskega zaporedja; poznamo individualno in kolektivno, dolžina je odvisna od števila odigranih korusov, prvi jazzisti so uporabljali parafraziranje, v tridesetih letih se je pojavila akordična improvizacija, v petdesetih pa modalna improvizacija. Free jazz je uvedel še totalno improvizacijo, ki sloni samo še na izvajalčevem občutku gl. ex tempore
inner voices
notranji glasovi
 
interlude
interludij, medigra
dodaten del skladbe, ki naj bi povezal solo enega in drugega izvajalca ali dva različna dela skladbe
intro, introduction
intro, uvod
uvod v skladbo, zaigran samo enkrat, pogosto le ritem sekcija, traja lahko 4, 8, 16 taktov
inversion
obrat
harmonski obrat, način postavitve akorda, odvisen od tega, kateri ton akorda leži v basu (osnovni ton, terca, kvinta, …)

J[uredi | uredi kodo]

jam session
jam session
improvizirano igranje trenutno zbranih glasbenikov, zlasti v jazzu, na repertoarju pogosto jazzovski standardi, podobno kot after hours
jam, to
improvizacija na jam sessionih
kolektivna improvizacija na jam sessionu, ki lahko traja en ali več korusov
jubilée
jubilée
1. ekstatična črnska posvetna ali duhovna pesem, sorodna gospelu in negrospiritualu, navadno govori o sreči, ki čaka sužnje, ko bodo vsi svobodni

2. črnsko ime za leto, ki bo sužnjem prineslo svobodo

jump
jump
hiter 4/4 ritem, po navadi namenjen plesu; poskočni swing, z bluesovsko dvanajsttaktno obliko in rifi, ki izvira iz Kansasa

K[uredi | uredi kodo]

key
tonovski način
 
keynote
ključna nota
določa jo notni ključ, po njej se ravnajo vse ostale note

L[uredi | uredi kodo]

laid back
zadržano, "nazaj"
način igranja ali petja melodije oz. sola, pri katerem imamo občutek, kot da izvajalec vleče nazaj
latin
latino
ravne osminke, za razliko od triolskih osmink v swingu gl. straight 8s, ant. swing
lay out, to
prenehati z igranjem
prenehati z igranjem, medtem ko drugi glasbeniki v zasedbi igrajo naprej
lazy
sproščeno, lenobno
sproščeno, nonšalantno, lenobno izvajanje sola
lead
lead
1. vodilna linija

2.trobilec ali pihalec, ki igra vodilno melodijo v kaki priredbi

leader, bandleader
vodja, lider
vodja ansambla, orkestra ali kolektivne improvizacije
leadsheet
enostavni notni zapis
notni zapis vodilne melodije s pripadajočimi harmonijami, običajno zadostna osnova za izvedbo skladbe
lick
lick, vzorec, trik
glasbeni motiv oz. melodično-ritmično-harmonski vzorec, ki ga jazzovski solist v improvizaciji rad uporablja in variira (tudi hot lick)
line
linija
tonsko zaporedje; poznamo melodično, vokalno, basovsko linijo
line-up
člani zasedbe
 
long play record
LP plošča, longplejka
velika gramofonska plošča na 33 1/3 vrtljajev v minuti, premera 30 cm
lydian
lidijski
nanašajoč se na enega od modusov (npr. lidijska lestvica na tonu C: CDEFisGABC)
lydian dominant scale
lidijska dominantna lestvica
gl. mixolydian

M[uredi | uredi kodo]

major, n
dur
 
master class
mojstrski razred, tečaj
razred za višjo stopnjo glasbenikov, običajno pri uglednem mentorju
measure
takt
sin. bar, time
medium
srednji tempo
ritem, ki ni hiter, pa tudi ne baladni gl. tudi up tempo, ballad
medium
srednje hitro
 
metre
metrum
izmenjava poudarjenih z nepoudarjenimi zvočnimi elementi ritmičnega gibanja; urejen z mersko enoto - taktom
minor, n
mol
tonovski način (naravni Cmol: CDESFGAAbBC), v jazzu se pogosto uporablja tudi dorski in melodični mol gl. dorian, harmonic minor
minstrel show
minstrelska predstava
glavna oblika množične zabave belcev v 19. st. v ZDA, ki so jo sestavljale črnske melodije s plantaž, afroameriški plesi in rasistično obarvane šale na račun črncev
mixolydian
miksolidijska
lidijska lestvica z zmanjšano 7. stopnjo (npr. lidijska dominantna na tonu C: CDEF#GABbC)
modal
modalen
 
modal improvisation
modalna improvizacija
improvizacija, ki gradi na cerkvenih tonovskih načinih (t. i.) modusih in ne na duru ali molu
modal scales
modalne lestvice
diatonične lestvice na diatoničnih tonih z naravnim zaporedjem celtonov in poltonov, ki so bile v rabi v glasbi srednjega veka in renesanse gl. tudi mode
mode
modus
Poznamo jih sedem: durska oz. jonska/Ionian, dorska/dorian, frigijska/phrygian, lidijska/lydian, mixolidijska/mixolydian, eolska/aeolian, lokrijska/locrian
modulation
modulacija
postopek prehoda iz enega tonovskega načina v drugega s spremembo akorda, npr. toničnega trizvoka v G-duru (G-H-D) v dominantni trizvok v C-duru. Modulacije so lahko diatonične, enharmonske in kromatične. Izhodiščni in sklepni tonski način sta določena s kadencama.
monophony
monofonija
glas brez kakršnekoli spremljave; enozvočje
multiphony
multifonija
igranje sočasnih akordov s pomočjo alikvotnih tonov na monofona glasbila, predvsem pihala

N[uredi | uredi kodo]

nasal tone
nazalni ton, nosni ton
oster in prodoren zven, skozi nos, brez izražene resonance
natural singing style
petje z naravnim glasom
petje z naravnim glasom, z le malo ali brez vibrata, značilen pevski slog v ljudski in popularni glasbi

O[uredi | uredi kodo]

obligato
obligato
izvajalska označba, ki v klasični glasbi izvajalcem ne dopušča izpuščati spremljevalnega glasu prim. ad lib
obligato clarinet
obligato klarinet
kontrapunktna melodija, ki jo klarinet v neworleanskem stilu igra pod vodilnim glasom korneta
off beat
premik ritma
(angl. zunaj udarca) bistvo jazza, ki z malenkostnim premikom ritma glede na osnovni utrip ustvarja ritmično intenzivnost - swing in vtis stalnega, postopnega pohitevanja - drive; je ena najpomembnejših izvajalskih tehnik jazza ant. on beat prim. syncope
on beat
poudarjena doba
 
one nighter
enovečerni nastop
sin. gig
orchestration
orkestracija
predelava skladbe za orkester prim. arrangement
ostinato
ostinato
ponavljanje nekega tonskega, ritmičnega ali drugega zaporedja
out
zadnja tema
zadnji korus, zadnjič zaigrana tema, na odru napovedana s stisnjeno pestjo in iztegnjenim kazalcem usmerjenim h glavi
outer voices
zunanji glasovi
 
outside playing
igrati "zunaj"
uporaba lestvic in tonov pri improvizaciji, ki niso združljivi s harmonijo ritemske sekcije; sredstvo za doseganje napetosti, ki se razreši s povratkom v predvidene okvire

P[uredi | uredi kodo]

pace
hitrost, tempo, pace
 
paraphrasing
parafraziranje
način improviziranja prvih jazzistov, ki so med solom igrali nekakšne variacije na temo
passing chords
prehodni akordi
akordi med osnovnimi akordi nekega harmonskega zaporedja, pogosto na lahko dobo
pattern
vzorec
melodični ali ritmični vzorec
pedal point, pedal
pedalni ton
basovska linija, ki ostaja večinoma na enem tonu (ali oktavi), medtem ko se akordi spreminjajo, v jazzu je pedalni ton pogosto na dominanti sin. orgelpunkt
pentatonic scale
pentatonična lestvica
lestvica petih tonov (npr. CDEGAC)
pentatonics
pentatonika
petstopenjski tonski sistem z vmesnimi poltoni ali brez njih
phrasing
fraziranje
združevanje glasbenih fraz in motivov v smiselno celoto
pickup
predtakt
fraza pred prvim taktom, lahko je le nota ali pa daljša fraza, a nikoli daljša od enega takta
pizzicato
pizzicato
tehnika igranja strunskih glasbil s trzanjem strun (s prsti) prim. pluck, to
plantation songs
črnske melodije s plantaž
črnske ljudske pesmi, ki so jih sprva prepevali na plantažah, nato pa so jih prirejene uporabili v minstrelskih predstavah
pluck, to
trzati
 
pocket, in the
ritmično točen
ritmična osrediščenost, velja še posebej za bas, ki naj ne bi pohiteval ali upočasneval
poliphony
polifonija
mnogozvočje, v katerem so vsi glasovi melodično in ritmično samostojni, vendar harmonsko neodvisni ant. monophony
politonality
politonalnost
sočasno izvajanje več različnih tonalitet, prava je redka, uporaba višjih harmonskih struktur (gl. upper structures) in igranje zunaj (gl. outside playing) le deloma štejemo k politonalnosti
poll
jazzovska anketa
jazzovska anketa oz. glasovanje, ki izbira najpopularnejše, najboljše glasbenike leta (izvajale so ga revije Metronom in Esquire, danes Downbeat)
polymeter
polimetrika
zaporedno menjavanje ali sočasen potek različnih taktovskih načinov gl. tudi polyrhythm
polyrhythm
poliritmija
sočasno izvajanje več različnih ritmov gl. tudi polymeter
portamento
portamento
poseben način petja pri katerem glas postopoma drsi od enega tona do drugega preko vseh vmesnih tonov; podoben učinek ima glisando na violini ali pozavni
portfolio
portfolio, portfolij
mapa dosežkov

Q[uredi | uredi kodo]

quote
citat
tehnika improvizacije, pri kateri improvizator uporabi (citira) znano melodično ali ritmično figuro neke druge skladbe in jo vključi v svoj solo

R[uredi | uredi kodo]

race records
rasne plošče
komercialno ime za gramofonske plošče z bluzom, spirituali, gospeli in pridigami črnih izvajalcev, ki so jih razpečevali le med temnopoltim prebivalstvom ZDA med letoma 1922 in pribl. 1950, ko so ta naziv zamenjali z rasno manj obremenjenim imenom ritem in blues
refrain
refren
del skladbe ali pesmi, ki se večkrat ponovi in je zelo speven
remote key
oddaljena tonaliteta
ključ, ki je glede na kvintni krog precej oddaljena od izhodišča (npr. E dur vs. C dur)
repertoire, repertory
repertoar
 
revival
revival, preporod, zopetna pojavitev
naziv za primere, ko ponovno postane popularen kak umetniški (glasbeni) stil
rhythm changes
spremenjeni akordi
spremenjeni in poenostavljeni akordi Gershwinove skladbe "I Got Rhythm", ki se uporabljajo v več jazzovskih melodijah/skladbah; pogosto so rahlo spremenjeni, oblika je AABA, vedno 32 taktov
rhythm section
ritmična sekcija
vanjo prištevamo: klavir, bas, bobni, kitara, vibrafon, bendžo
riff
rif
dvo- ali štiritaktna fraza, ki je sestavljena tako, da jo lahko med progresijo akordov igramo neprekinjeno in z nikakršnimi ali pa minimalnimi tonskimi alteracijami in je preprost melodični motiv s sinkopiranim in izrazitim ritmom, ki ga neprestano ponavljamo, kar ustvari občutek napetosti; je ena značilosti swinga
roll, a; pressroll
rola
kombinacija hitrih udarcev po bobnu; kratek tremolo na bobnu, izvajan s pritiskom sin. virbel, tilček
root
osnovni ton
osnovni ton, na katerega je v intervalnem razponu postavljen akord in po katerem se le-ta tudi imenuje
root movement
zaporedje osnovnih tonov
zaporedje osnovnih tonov, običajno jih igra kontrabas
rubato
rubato
oznaka za nihanje hitrosti osnovnega ritma, v svobodnem tempu
rushing
pohitevanje
 

S[uredi | uredi kodo]

scale
lestvica, skala
poznamo: dursko oz. jonsko/Ionian, dorsko/dorian, frigijsko/phrygian, lidijsko/lydian, mixolidijsko/mixolydian, eolsko/aeolian, lokrijsko/locrian
scat vocal
skat vokal
jazzovska tehnika vokalnega improviziranja, ki ga pevec izvaja s prepevanjem brezpomenskih in onomatopoetskih zlogov in glasov lahko tudi oponaša inštrumente (t. i. instrument-faking)
score
partitura
 
section
sekcija
1. del orkestra ali ansambla, ki ga sestavlja določena družina glasbil (npr. vsa pihala ali trobila) ali pa tista glasbila, ki imajo v orkestru ali ansamblu podobno vlogo (npr. ritemska, solistična, pihalna sekcija)

2. tudi del skladbe (npr del A, del B)

shake
močan vibrato ali tremolo
močan vibrato ali tremolo, dosežen s tresenjem trobila oz. pianistove roke
sharp
zvišan, zvečan
 
shuffle, to
sinkopirati
sinkopirano igranje sicer (zapisanih) enakovrednih tonov (dve osminki se odigra kot osminko s piko in šestnajstinko oz kot triolsko četrtinko in osminko), podobno bugivugiju gl. swing 8s
side slipping
poltonsko odstopanje
igranje melodije ali akorda pol tona više ali niže od pričakovane tonske višine glede na dano harmonijo gl. outside playing
sideman
glasbenik v zasedbi
glasbenik v zasedbi, ki ni vodja le-te ant. band leader
single
mala plošča
mala gramofonska plošča na 45 vrtljajev, premera 17 cm
slap
udarec po struni
udarec po struni kontrabasa ali basovske kitare
slow
počasi
 
smear
obrnjen glissando
navzdol odigrani glissando ob koncu tona
solo
solo
improviziran del skladbe, ki ga ob spremljavi ritemske sekcije ali celotne zasedbe izvaja solist, lahko traja poljubno dolgo, najpogosteje nekaj korusov
song form
oblika, forma skladbe
v jazzu najpogostejša oblika AABA z dvema različnima temama A in B, vsaka traja 8 taktov, tri ponovitve dela A nekoliko variirajo v končnem delu; oblika je lahko enostavna, enodelna (npr. 12-taktni blues) ali zapletena (npr. ABC, ABCD)
spiritual
spiritual
ljudska duhovna pesem severnoameriških kristijanov, solistična in skupinska, tudi z ritmično in inštrumentalno spremljavo, s primesmi improvizacije, pozneje tudi jazza, večinoma na svetopisemska besedil; white spiritual – bogoslužna pesem z melodijami anglokeltskega izročila, priljubljena med belimi protestanti vzhodnih držav ZDA; negro spiritual – črnska interpretacija spirituala
stand, band stand
oder, glasbeni podij
sin. stage
standard
standard
popularna skladba, ki jo jazzisti radi izvajajo v svojem programu, in tvori njihov železni repertoar
stop chorus
stop korus
čas, ko ritemska sekcija igra redke akordične poudarke, čez katere solist improvizira
stop time
stop čas
prekinjanje spremljave med igranjem solista ali cele sekcije, ko nekaterih dob ne zaigramo (npr. 1 2 3 stop 1 2 3 stop) gl. tudi break
straight
kot napisano, po notah
 
straight 8s
enake osminke
ant. swing
stride
stride
precej težka tehnika igranja na klavir, pri katerem leva roka izmenično igra nizke basovske tone v nizkem registru in akorde v srednjem registru ter daje ritem, medtem ko desna roka igra melodijo, gl. um-cha / um-pah
substitution
substitucija
zamenjava akorda z nekim drugim, navadno se zamenja osnovni ton (root), medtem ko ostajajo ostali toni pri obeh akordih enaki (značilen primer: bII 7 namesto V7 ali III namesto I)
superimposition
nadgradnja osnovnega ritma in harmonskega okvirja
bistvo jazzovskega izvajanja, ki vedno sloni na nadgradnji osnovnega ritma z drugim, kar vodi v poliritem ter na nadgradnji osnovnega harmonskega okvirja z razširjeno harmonijo, kar ustvari politonalnost
sweet
sladkobno
jazzovsko podajanje, ki je sladkobno, milozveneče, ritmično umirjeno, brez pretiranih disonanc in sinkop ter z melodijami, ki si jih poslušalci hitro zapomnijo; danes malo rabljen izraz
swing
swing
najznačilnejši jazzovski ritem s poudarki na 2. in 4. dobo ter triolsko podelitvijo četrtink; igranje s posebnimi ritmičnimi elementi, ki ustvarjajo občutek drivea
swing 8s
swingovske osminke
 
syncopation
sinkopacija
zaigrati dobe, ki naj bi jih zaigrali na določenem mestu v taktu, pol dobe prej ali kasneje; poglavitna značilnost jazza
syncope
sinkopa, nepravilni poudarek
prenos poudarka v taktu s težke na lahko dobo, združitev nepoudarjene dobe takta s sledečo poudarjeno dobo

T[uredi | uredi kodo]

tag
zaključni del skladbe
prim. coda
tailgate
tailgate
(angl. zadnja vrata), način igranja na pozavno, izvajanje glissanda na trombonu, podobno t. i. "drsečem trombonu"; značilen za dixieland jazz, ko so glasbeniki igrali pri zadnjih vratih tovornjakov, saj je pozavna na poteg zahtevala precej prostora
take
posnetek
posnetek je navadno treba tudi večkrat ponoviti; seveda se v jazzu ponovljene izvedbe zaradi solistične improvizacije vedno vsaj nekoliko razlikujejo, zato lahko na ploščah srečamo tudi več posnetkov iste skladbe
tempo
tempo
hitrost osnovnega utripa izvajane skladbe, ki je v jazzu navadno enakomeren ali pa se enakomerno stopnjuje; ločimo tri osnovne stopnje: počasen, srednji in hitri tempo
theme
tema
zaokrožena glasbena misel oz. melodija vodilnega glasu, ki jo sestavljajo fraze in ki vsebinsko opredeljuje določeni del skladbe ali skladbo v celoti; večina standardnih jazzovskih skladb je zgrajena iz dveh tem: refrena in mosta, ki se največkrat izmenjujeta po oblikovnem vzorcu AABA, kar tvori en korus sin. head
timbre
zven, barva tona
kakovost tona, karakteristični zvok inštrumenta; je temeljna glasbena dimenzija poleg ritma, melodije in harmonije
time feel
občutek za ritem
subjektivni občutek za trajanje udarca in takta (npr. to keep time, to play in time, to play out of time)
timing (good, bad)
tajming (dober, slab)
časovna usklajenost
tonality
tonalnost
podrejenost melodičnega in harmonskega razvoja glasbene misli tonalnemu središču ali harmonskemu obroču ant. atonality
tonality
tonaliteta
značilni harmonski pojavi znotraj določenega tonskega načina, hierarhična povezanost tonov in akordov s toniko
tonic
tonika
osnovni ton tonovske lestvice, prvi ton dura ali mola
top
začetek skladbe
začetek skladbe oz. korusa, s prvo dobo prvega takta
trading 4s (or 8s, 2s)
izmenično soliranje
menjava sola vsake štiri takte (tudi vsakih osem ali vsaka dva takta), vse skupaj po navadi traja korus ali dva; če gre za podajanje sola med npr. trobento in saksofonom to imenujemo chase; pogosto vsako drugo enoto solira boben
transposition
transpozicija
prenos zapisane glasbe v drug tonski obseg, na drugo tonsko višino (poljuben interval nižje ali višje) ali v drug tonovski način; v jazzu vokalisti pogosto transponirajo skladbe v skladu s svojim tonskim obsegom
tune
skladba
splošen izraz za vse vrste skladb v jazzu (izraz pesem ni prestižen)
turnaround
turnaround, obrat
zaporedje akordov, ki tvorijo kadenco na koncu skladbe, določajo toniko; navadno so akordi v obratu I - VI - II - V - I in trajajo vsak pol takta; možne so številne variacije
twelve bar form
dvanajsterec
dvanajsttaktna enodelna oblika
two beat
dvoudarni ritem
štiričetrtinski ritem z dvema poudarjenima dobama, ki je značilnost tradicionalnega jazza (Dixieland, Neworleanski jazz) ant. four beat

U[uredi | uredi kodo]

um-cha / um-pah
um-cha / um-pah
onomatopoetski izraz za značilen vzorec spremljave pianistove leve roke, ko igra v stilu harlemskega stridea (um ponazarja ton v basu, cha ali pah pa akord v sredini klaviature) gl. stride
unison
unisono, enoglasno
hkratno petje ali igranje celotne zasedbe
up beat
lahka doba
nepoudarjena doba v taktu, v jazzu pogost občutek poudarka na lahkih dobah (npr. v swingu na 2. in 4.) ant. down beat
up tempo, up
hitri tempo
sin. fast
upper structure
zgornja struktura
višji harmonski toni igrani čez akord (npr. 9., 11., 13. stopnja)

V[uredi | uredi kodo]

vamp, vamping
vamp
enostaven ponavljajoč vzorec ritemske sekcije, pogosto se uporablja v uvodu ali zaključku skladbe sin. accompaniment gl. comping gl. tudi ostinato
verse
kitica
uvodni del besedila, ki mu pogosto sledi refren
vibrato
vibrato
tehnika obogatitve zvena glasbila ali človeškega glasu s hitrimi in minimalnimi spremembami višine tona; pianisti namesto vibrata izvajajo hitre tremole in trilčke
voice-leading
vodenje glasov oz. melodije
kompozicijski postopek logičnega povezovanja tonskih zaporedij
voicing
akordični prijem
določena razporeditev tonov v akordu na klavirju ali kitari; poznamo:

1. close voicing, (toni blizu skupaj, po navadi v razponu oktave), in

2. open voicing (širše razporejeni toni)

W[uredi | uredi kodo]

walking bass
basovski hod
basovska spremljava, ki ne ponavlja osnovnih tonov akorda, temveč se “sprehaja” po tonih akordov in okrog njih, običajno se igra eno noto na dobo, tako da dobimo gladko linijo iz samih četrtink (walking rhythm), bas lahko tudi sinkopira
whole tone scale
celotonska lestvica
zgrajena iz celotonskih intervalov (npr. C-D-E-F#-G#-Bb-C)
woodshed, to; shed, to
vztrajno vaditi
posvetiti se dolgotrajnim vajam v mirnem okolju, kar jazzovskemu improviziranju omogoči virtuozno obvladovanje svojega inštrumenta, kar je prvi pogoj za kakršnokoli izvajanje
work song
work song, delovna pesem sužnjev
v suženjstvu nastale in izvajane delovne pesmi, ki nadaljujejo afriško glasbeno tradicijo in lajšajo skupinsko ali posamično delo; tudi skladba Nata Aderleya, uvrščena v repertoar jazzovskih standardov