Javni zavod Mladi zmaji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Javni zavod Mladi zmaji, Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, je leta 2009 ustanovila Mestna občina Ljubljana z namenom izvajanja programov, ki mladim in odraščajočim omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Cilj zavoda je v sodelovanju z Uradom za mladino MOL, mladim in njihovim družinam z območja MOL zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.

Vizija[uredi | uredi kodo]

Vizija zavoda Mladi zmaji je v vseh četrtnih skupnostih Ljubljane zagotoviti program in priložnosti za aktivno participacijo otrok, mladih in mladinskih organizacij. Temeljni cilj zavoda je mladim iz območja Mestne občine Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.

Četrtni mladinski centri[uredi | uredi kodo]

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov otrokom, mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Javni zavod upravlja s štirimi četrtnimi mladinskimi centri:

Četrtni mladinski center Bežigrad (Vojkova cesta 73);

Četrtni mladinski center Črnuče (Dunajska cesta 367);

Četrtni mladinski center Šiška (Tugomerjeva ulica 2);

Četrtni mladinski center Zalog (Zaloška cesta 220).

Za izvedbo programov svetovalnega dela z mladimi, izvedbo prostočasnih aktivnosti in omogočanje individualne učne pomoči v vsakem centru skrbita po dva redno zaposlena koordinatorja. Javni zavod pri uresničevanju svojega programa sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami in drugimi javnimi zavodi, ki jih k sodelovanju povabi preko vsakoletnega javnega razpisa. Javni zavod Mladi zmaji v četrtnih skupnostih Posavje in Golovec redno izvaja programe za mlade, v nekaterih drugih četrtnih skupnostih pa občasno.

Ulični zmaji[uredi | uredi kodo]

Poleg štirih dnevnih centrov so Mladi zmaji dejavni tudi na terenu, na ulici. Otroci in mladina jih lahko ujamejo v Celovških dvorih, Četrtni skupnosti Posavje, Golovec in na drugih lokacijah in dogodkih širom po prestolnici.

Primeri dobrih praks[uredi | uredi kodo]

Poleg delovanja v četrtnih mladinskih centrih, Mladi zmaji delujejo, sodelujejo, ustvarjajo tudi druge dogodke, kot so: Plata, Šiškafejst, Biti mlad je zakon, Kolaž mladosti, Mestni inkubator, Kaj je dobro in je lahko še boljše, Basement, Klet strahov, Ljubezen okoli sveta, Arena mladih, Streetstival – festival uličnega dela, itd.

Prostovoljstvo, izobraževanja, mreženje[uredi | uredi kodo]

Priložnosti za prostovoljno delo obsegajo od individualnega do skupinskega dela, vodenja delavnic in projektov, druženja z mladimi, razvijanja lastnih idej ter mentorsko podporo. Zavod ima znak Mladim prijazna prostovoljska organizacija ter izkušnje s prostovoljci iz tujine – EVS (European Voluntary Service). Mladi zmaji skupaj z drugimi mladinskimi centri iz Ljubljane tvorijo Mrežo mladinskih centrov Ljubljana.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

- mladinski center

-

Literatura in viri[uredi | uredi kodo]

- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

https://www.mladizmaji.si/

https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelki/oddelek-za-kulturo/urad-za-mladino-2/

http://www.ursm.gov.si/si/

http://www.zavod-bob.si/

http://ulca.si/

http://rakovnik.si/smc-rakovnik

http://www.misss.si/

http://www.mreza-mama.si/

  1. Murn, Lebič, Skrinar: Mladinski centri v Sloveniji Zavod mladinska mreža MaMa, Ljubljana, 2011
  2. Mrgole: Kam z mularijo Aristej, Maribor, 2003
  3. ur.Kuhar, Razpotnik: Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji Pf, Uni v Lj. Ljubljana 2003
  4. ur. Lukan: Mladinsko delo v toriji in praksi Mladinski svet Slovenije, Ljubljana 2011
  5. Cepin, Gornik: Priročnik za trenerje mladinskih voditeljev Mladinski svet Slovenije, Ljubljana
  6. MOL Strategija za mlade 2016-2026
  7. Statut Javni zavod Mladi zmaji