Izomer

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Izomeri so v kemiji snovi z enako molekulsko formulo in različno strukturno formulo. Procesu pretvorbe enega izomera v drugega pravimo izomerizacija.

Primer izomerije propanola
Vsi izomeri imajo enake molekulske formule C3H8O (oz. C3H7OH) in se pojavljajo v treh različnih oblikah, kot primarni, sekundarni in tercialni alkohol. Slika prikazuje propan-1-ol (I), propan-2-ol (II) in etilmetil eter (III).

Vrste izomerij[uredi | uredi kodo]

Verižna izomerija[uredi | uredi kodo]

Verižna izomera sta spojini, ki imata enako molekulsko formulo, a drugačno razvejanost.

Primer:

IUPAC ime butan 2-metilpropan
Strukturna formula Butan Lewis.svg Isobutane 1.svg

Položajna izomerija[uredi | uredi kodo]

Položajni izomeri se med seboj razlikujejo v položaju, bodisi funkcionalne skupine, bodisi neke elementa (npr. klora), bodisi dvojne ali trojne vezi.

Primera:

IUPAC ime butan-1-ol butan-2-ol
Skeletna formula 1-Butanol skeletal.svg Butan-2-ol-2D-skeletal.png


IUPAC ime pent-1-en pent-2-en
Skeletna formula 1-pentene.svg Cis-2-pentene.svg

Funkcionalna izomerija[uredi | uredi kodo]

Funkcionalni izomeri imajo enako molekulsko formulo, toda drugačno funkcionalno skupino. Prav funkcionalni izomeri se med samo, tako kemijsko kot fizikalni, najbolj razlikujejo, saj prav funkcionalna skupina najbolj določa lastnost spojine.

Primeri:

IUPAC ime butan-1-ol dietil eter
Skeletna formula 1-Butanol skeletal.svg Diethyl ether chemical structure.svg


IUPAC ime butanojska kislina metilpropanoat
Skeletna formula Butyric acid acsv.svg Methyl propionate.svg


IUPAC ime pent-1-en ciklopentan
Skeletna formula 1-pentene.svg Cyclopentane2d.png

Geometrijska izomerija[uredi | uredi kodo]

Glavni članek: Geometrijska izomerija.

O geometrijski izomeriji govorimo takrat, ko se lahko atomi ali skupine atomov znajdejo v različni prostorski razporeditvi.

Primer:

IUPAC ime cis-1,2-diklorocikloheksan trans-1,2-diklorocikloheksan
Skeletna formula Cis-1,2-dichlorocyclohexane-2D-skeletal.png Trans-1,2-dichlorocyclohexane-2D-skeletal.png

Optična izomerija[uredi | uredi kodo]

O optični izomeriji govorimo, ko imata molekuli enako strukturno formulo, toda ena molekula je kot zrcalna slika druge in ju ni mogoče prekriti - to sta enantiomeri oz. optični izomeri.

Primer:

IUPAC ime D-glukoza L-glukoza
Skeletna formula Glucose structure.svg L-Glucose structure.svg