Energija Plus

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Družba Energija Plus d.o.o. je slovensko elektroenergetsko podjetje.

Poslanstvo[uredi | uredi kodo]

Poslanstvo družbe Energija plus je celovita oskrba odjemalcev z energenti.

V Energiji plus kupcem ponujajo in zagotavljajo učinkovito in celovito energetsko oskrbo ob sočasni skrbi za trajnostni razvoj.

Dejavnost[uredi | uredi kodo]

Družba Energija plus deluje na naslednjih trgih:

  • električna energija (nakup, prodaja, učinkovita raba energije in druge storitve),
  • oskrba z zemeljskim plinom,
  • oskrba z daljinsko toploto,
  • oskrba s peleti.

Glavna dejavnost je D 35.140 Trgovanje z električno energijo.

Najpomembnejši dejavnosti družbe sta nakup in prodaja energentov (električna energija, toplotna energija, prodaja plina in peletov) tako za gospodinjstva kakor tudi velike poslovne sisteme.

Ustanovitev družbe[uredi | uredi kodo]

Družbo Energija plus je z izčlenitvijo tržne dejavnosti nakupa in prodaje električne energije leta 2011 ustanovila družba Elektro Maribor d.d.

Organizirana je kot družba z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti matične družbe Elektro Maribor d.d.

Osnovni kapital družbe znaša 8.000.000 EUR.

Upravljanje[uredi | uredi kodo]

Družba ima enotirni sistem upravljanja. Funkcijo nadzora opravlja predsednik uprave ustanoviteljice, ki prav tako predstavlja Skupščino družbe.

Družbo vodi, zastopa in predstavlja skladno z Aktom o ustanovitvi direktor.

Poslovanje[uredi | uredi kodo]

Konec leta 2014 je bilo v družbi Energija plus 66 zaposlenih.

V letu 2014 je družba Energija plus prodala 1.941.239 MWh električne energije, kar je 17,1 % več kot v letu 2013. Tržni delež Energije plus je glede na letno prodano električno energijo končnim kupcem gospodinjskega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v Sloveniji v letu 2014 znašal 11,8 %, oziroma 1,6 odstotne točke več kot v letu 2013.

Prihodki družbe so v letu 2014 znašali 102.553.324 EUR, dodana vrednost 5.621.328 EUR in EBITDA 3.514.973 EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2014 znašal 1.652.618 EUR. Družba je realizirala 1.650.008 EUR investicijskih vlaganj.

Skupina[uredi | uredi kodo]

Družba Energija plus je vključena v Skupino Elektro Maribor, ki jo sestavljajo obvladujoča družba Elektro Maribor d.d. in dve odvisni družbi, ki sta v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe in sicer Energija plus d.o.o. in OVEN Elektro Maribor d.o.o.

Sedež družbe[uredi | uredi kodo]

Sedež družbe Energija plus d.o.o. je na Vetrinjski ulici 2 v Mariboru.

Matična številka družbe je 3991008000, davčna številka pa 88157598.


Zgodovina družbe[uredi | uredi kodo]

S 1. decembrom 2011 je v družbi Elektro Maribor d.d. prišlo do izčlenitve tržne dejavnosti nakupa in prodaje električne energije v hčerinsko družbo Energija plus d.o.o.

S tem je prodajo električne energije v celoti prevzela nova družba Energija plus d.o.o.

Viri[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]