Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Ekonomsko-poslovna fakulteta (kratica EPF), s sedežem v Mariboru, je fakulteta, ki je članica Univerze v Mariboru. Trenutna dekanica je prof. dr. Lidija Hauptman.


Predstavitev fakultete[uredi | uredi kodo]

Razvojni mejniki fakultete[uredi | uredi kodo]

2. julija 1959 je bila ustanovljena Višja komercialna šola v Mariboru. S tem je bil položen temeljni kamen današnje Ekonomsko-poslovne fakultete in Univerze v Mariboru. Namen njene ustanovitve je bil zapolniti vrzel med srednješolsko in visokošolsko ekonomsko izobrazbo. Leta 1963 se je Višja komercialna šola preimenovala v Višjo ekonomsko-komercialno šolo (VEKŠ). Leta 1969 je postala VEKŠ prva in nekaj let tudi edina visoka šola v Mariboru. Leta 1971 se je začel izvajati podiplomski študij in leta 1976 je bil promoviran prvi doktor znanosti Miran Mejak, ki je bil hkrati tudi prvi doktor na mariborski univerzi. Leta 1989 se je VEKŠ preimenoval v Ekonomsko-poslovno fakulteto (EPF). V zadnjih letih si je fakulteta pridobila dve mednarodni akreditaciji in sicer European Council for Business Education (ECBE) in Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

Članstva[uredi | uredi kodo]

EPF je aktivna članica različnih domačih in mednarodnih organizacij in združenj. Trenutno so aktivni člani v:

 • ACBSP
 • ECBE
 • ATLAS
 • AACSB
 • Microsoft IT Academy Program Member
 • Microsoft Dynamics Academic Alliance
 • Prüfungszentrum Goethe - Institut
 • iKnow Club
 • SAP Academic Alliance
 • MSDN Academic Alliance

Organiziranost fakultete[uredi | uredi kodo]

Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci so organizirani v 13 kateder:

 • Katedra za ekonomsko politiko
 • Katedra za e-poslovanje
 • Katedra za finance
 • Katedra za gospodarsko pravo
 • Katedra za kvantitativne ekonomske

analize

 • Katedra za marketing
 • Katedra za mednarodno ekonomijo

in poslovanje

 • Katedra za splošni management in

organizacijo

 • Katedra za podjetništvo in

ekonomiko poslovanja

 • Katedra za politično ekonomijo
 • Katedra za računovodstvo in

revizijo

 • Katedra za strateški management

in politiko podjetja

 • Katedra za tehnologijo in

podjetniško varstvo okolja

 • Katedra za tuje poslovne

jezike Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci so v okviru znanstevnoraziskovalne in svetovalne dejavnosti organizirani v 14 inštitutov:

Študijski programi EPF[uredi | uredi kodo]

EPF izvaja naslednje študijske programe:

 • visokošolski študijski program 1. stopnje - "Poslovna ekonomija"
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje- "Ekonomske in poslovne vede"
 • študijski program 2. stopnje - "Ekonomske in poslovne vede"
 • študijski program 3. stopnje - "Ekonomske in poslovne vede"

Izvaja se kot redni in/ali izredni študij.

Visokošolski strokovni program 1. stopnje 3+ Poslovna ekonomija[uredi | uredi kodo]

Visokošolski strokovni študijski program (VS) traja 3 leta in ima 8 usmeritev:

 1. Ekonomika in upravljanje javnega sektorja
 2. Management
 3. Marketing
 4. Mednarodno poslovanje
 5. Podjetništvo
 6. Poslovne finance in bančništvo
 7. Računovodstvo in davščine
 8. Turizem

Ko študenti opravijo predpisane študijske obveznosti pridobijo strokovni naziv diplomirani ekonomist(VS).

Univerzitetni študijski program 1. stopnje 3+ Ekonomske in poslovne vede[uredi | uredi kodo]

Univerzitetni študijski program (UN) traja 3 leta in ima 8 usmeritev:

 1. Ekonomija
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Finance in bančništvo
 4. Marketing
 5. Management in organizacija poslovanja
 6. Mednarodna poslovna ekonomija
 7. Podjetništvo
 8. Računovodstvo, revizija in davščine

Ko študenti opravijo študenti opravijo predpisane študijske obveznosti pridobijo strokovni naziv diplomirani ekonomist (UN).

Študijski program 2. stopnje +2 Ekonomske in poslovne vede[uredi | uredi kodo]

Magistrski študijski program (MAG) traja 2 leti in ima 9 usmeritev:

 1. Ekonomija
 2. Finance in bančništvo
 3. Management informatike in elektronskega poslovanja
 4. Management, organizacija in človeški viri
 5. Management marketinga
 6. Mednarodna poslovna ekonomija
 7. Podjetništvo in inoviranje
 8. Računovodstvo, revizija in davščine
 9. Strateški in projektni management
 10. Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu
 11. Upravljanje in vodenje podjetij

Po opravljenih predpisanih študijskih obveznostih, pridobijo diplomanti magistrskega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« strokovni naziv magister ekonomskih in poslovnih ved.

Študijski program 3. stopnje +3 Ekonomske in poslovne vede[uredi | uredi kodo]

Doktorski študijski program je naravnan izrazito raziskovalno. Študenti pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje najkompleksnejših ekonomskih in poslovnih pojavov na nacionalni in globalni ravni. Program zahteva od študentov individualno raziskovalno delo in rezultate, ki so izpostavljeni kritični presoji profesorjev, študentov in strokovne javnosti.

Po opravljenih predpisanih študijskih obveznostih pridobijo diplomanti doktorskega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« znanstveni naziv doktor znanosti.

Podpora študiju[uredi | uredi kodo]

Podporo študentom nudijo referat, mednarodna pisarna, karierni center, knjižnica, tutorji in Izpitni center EPF.

Študentske organizacije na EPF[uredi | uredi kodo]

Alumni - predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in generacij, ki so študirali na EPF-u.

Študentski svet EPF - Študentski svet zastopa interese študentov v različnih organih fakultete, pomaga jim pri reševanju različnih težav, povezanih s študijem, posreduje mnenja o študijskih programih, učiteljih, izvaja ankete o zadovoljstvu študentov na EPF in organizira okrogle mize, športne igre ter gala dogodek leta – slavnostno »Brucovanje EPF«.

Klub za marketing EPF (KZM EPF) - je združenje ambicioznih študentov Ekonomsko-poslovne fakultete, ki aktivno deluje od leta 1997. V klubu so študenti videli priložnost, da si začnejo graditi svojo poklicno pot in kariero že v študijskih letih in da imajo ob koncu študija realne možnosti za zaposlitev, ki bo primerna pridobljeni izobrazbi.

AIESEC - je globalna, nepolitična, neodvisna, izobraževalna organizacija. Glavni interesi članov so globalne teme, vodenje in delo v timu. Uspešno poslovno kariero je z diplomo EPF do danes pričelo že okoli 26.000 študentov na dodiplomskem študijskem programu (visokošolskem strokovnem programu in univerzitetnem študiju) in čez 1.000 diplomantov podiplomskega študija (magistrov, magistrov MBA, specialistov in doktorjev znanosti).

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]