Ciciban (revija)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Revija Ciciban je začela izhajati leta 1945, takoj po 2. svetovni vojni. Ime je dobila po otroškem liku iz pesmi slovenskega pesnika Otona Župančiča. Sprva je z leposlovnimi in poučnimi besedili nagovarjala vse otroke v osnovni šoli, a se je že v drugem desetletju izhajanja usmerila na mlajše šolarje.

Danes je Ciciban zasnovan kot leposlovna in poučna revija za otroke od 6. leta dalje, zlasti za učence prvega triletja. Osnovni namen revije je ponuditi dovolj kakovostnega gradiva za estetsko vzgojo na področju besedne, likovne in glasbene umetnosti. Prav tako ponuja dovolj gradiva za učenje na vseh področjih intelektualne in gibalne vzgoje, povsod pa vključuje tudi socialno učenje.

Revijo vsak mesec izdaja Mladinska knjiga. Običajna številka ima 72 strani (z vpeto kartonko in nalepkami), z izjemo decembrske, junijske in julijske, ki so obsežnejše (običajno jim je priložena zgoščenka z glasbo ali s pravljicami, redkeje knjižica, plakat).

Pri ustvarjanju revije sodelujejo slovenski pisci, ilustratorji in strokovnjaki s področja razvojne psihologije, pedagogike, naravoslovja, likovne in športne vzgoje itd. Uredništvo sodeluje z različnimi organizacijami ter ustanovami, kot so Inštitut za varovanje zdravja, Zavod RS za šport, Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za mladino, Evropski parlament – Informacijska pisarna za Slovenijo, Cankarjev dom, Radio Slovenija, Radio Študent, mednarodni festival animiranega filma Animateka, Stripburger ... V okviru akcij, kot so Cici Vesela šola in Cici umetnije in različni natečaji, pa sodeluje uredništvo tudi z vrtci in starši.

Reviji Ciciban je bila od prvega letnika izhajanja do leta 2007 kot vir dodatnih informacij priložena revija Za starše, od leta 2007 naprej pa uredništvo dodatno informira bralce revije na spletnih straneh www.ciciban.si in www.mladinska.com/zastarse.


Najpogostejši avtorji[uredi | uredi kodo]

Avtorji literarnih besedil[uredi | uredi kodo]

Klasiki slovenske književnosti za otroke: Fran Levstik, Oton Župančič, Josip Stritar, Dragotin Kette, Fran Milčinski, Srečko Kosovel ...

Avtorji iz polpreteklega obdobja: Kristina Brenkova, Branka Jurca, Ela Peroci, Mira Voglar, Lojze Krakar, Jože Šmit, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Dane Zajc, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Ervin Fritz, Miroslav Košuta, Neža Maurer, Boris A. Novak, Vojan T. Arhar ...

Sodobni avtorji: Anja Štefan, Bina Štampe Žmavc, Barbara Gregorič, Andrej Rozman, Milena Batič, Peter Svetina, Cvetka Sokolov, Nataša Konc Lorenzutti, Miklavž Komelj, David Bedrač, Katarina Sokač, Tinka Bačič, Andreja Borin ...

Ilustratorji[uredi | uredi kodo]

Starejša generacija: Marlenka Stupica, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič ...

Srednja generacija: Jelka Reichman, Marjan Manček, Matjaž Schmidt, Jelka Godec Schmidt, Daniel Demšar, Alenka Sottler, Marija Lucija Stupica, Kostja Gatnik, Mojca Cerjak, Zvonko Čoh, Lilijana Praprotnik Zupančič, Svjetlan Junaković, Silvan Omerzu, Samo Jenčič, Bojan Jurc ...

Sodobni avtorji: Gorazd Vahen, Mojca Osojnik, Maja Šubic, Maša Kozjek, Ana Zavadlav, Ana Košir, Ana Razpotnik, Suzi Bricelj, Peter Škerl, Polona Lovšin, Damijan Stepančič, Tanja Komadina, Petra Preželj ...

Skladatelji[uredi | uredi kodo]

Mira Voglar, Igor Štuhec, Boris Vremšak, Brina Jež Brezavšček, Jakob Jež, Jani Golob, Tomaž Habe, Aldo Kumar, Janez Bitenc, Robert Kamplet, Vitja Avsec, Ambrož Čopi, Urška Pompe, Peter Šavli, Rok Golob, Marjan Korošec, Damijan Močnik

Avtorji igrarij[uredi | uredi kodo]

Katarina Sokač, Lilijana Praprotnik Zupančič, Marko Jakopič, Barbara Hanuš, Ljubica Marjanovič Umek, Marjan Manček, Jelka Godec Schmidt, Nataša Bucik ...

Naravoslovna rubrika[uredi | uredi kodo]

Rudi Ocepek

Potopisi[uredi | uredi kodo]

Arne Hodalič

Likovna rubrika[uredi | uredi kodo]

Silva Karim

Vsebinska zasnova[uredi | uredi kodo]

Leposlovni del[uredi | uredi kodo]

V leposlovnem delu revije Ciciban izhajajo izvirna domača besedila, prevodi in ponatisi. Viri, iz katerih črpa uredništvo, so zapisi domačega in tujega slovstva, domače in prevedene knjige, tuje otroške revije in seveda v največjem deležu izvirna, še neobjavljena dela sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev. Na uredništvu zelo poudarjajo raznolikost zvrsti, vrst, avtorjev in poetik. Objavljajo pripovedno prozo, ljudske pravljice (primerne za najmlajše), avtorske pravljice, krajše zgodbe (bodisi fantastične ali takšne iz vsakdanjega življenja), avtorsko poezijo, ljudsko pesem, pesmi za igro, uganke, dramatizacije, literarno-poučne žanre (npr. zgodba v slikah), slikopise, stripe.

Likovna podoba revije[uredi | uredi kodo]

Otrok prihaja v stik z likovnimi umetninami kakovostnih sodobnih slovenskih avtorjev za otroke. Ker je za nebralca ali oblikujočega se bralca najpomembnejši stik s stranjo oziroma pogled na ilustracijo, posvečajo na uredništvu temu veliko pozornost. Daljše pripovedi so bogato členjene z ilustracijami tako, da je mogoče pravljico brati in gledati kot slikanico.

Didaktični del[uredi | uredi kodo]

  • Naslovnica

Uredništvo na naslovnicah Cicibana običajno poskrbi za predstavitev galerije najboljših, trenutno najbolj aktualnih slovenskih ilustratorjev vseh generacij. Tako je niz naslovnic v vsakem letniku zanimiv prerez raznolikih in samosvojih likovnih poetik v slovenskem ilustratorskem prostoru.

  • Naravoslovna rubrika

Naravoslovna rubrika s fotografijami in didaktično ilustracijo približa mlajšemu šolarju različna okolja in živali ter ljudi, ki prebivajo v njih. Budi zdravo občutljivost za okoljsko problematiko, spodbuja kritično in problemsko učenje.

  • Likovna rubrika

Likovna vzgojnost in sporočilnost Cicibana je že v sami vrhunski ilustraciji in fotografiji predvsem domačih ilustratorjev in fotografov. V reviji pa je v zadnjih nekaj letnikih mogoče spremljati rubriko likovne pedagoginje mag. Silve Karim, ki otrokom s konkretnimi primeri iz prakse približa različne likovne tehnike, vzgojiteljem in staršem pa ponuja zamisli za ustvarjalno preživljanje časa z otroki.

  • Glasbena rubrika (pojemo, pojemo)

Rubriko ureja muzikologinja in glasbena pedagoginja Katja Virant Iršič. Njen uredniški koncept temelji na zavesti, da je treba otrokom tudi z glasbenega vidika ponuditi in dati le najboljše. Virant Iršičeva s svojim izborom skladb in dodatnimi napotki za starše, vzgojitelje in učitelje skuša ohranjati in spodbujati senzibilnost otrok. Spodbuja jih k petju umetniško dovršenih otroških pesmi, k estetski interpretaciji in k podoživljanju različnih glasbenih vsebin. K sodelovanju vabi uveljavljene sodobne skladatelje resne glasbe. Uglasbene pesmi, objavljene v Cicibanu, so v preteklosti svojo zvočno obliko dobile na Radiu SLO, v oddajah Pojemo, pojemo in Pojemo z najmlajšimi. Uglasbene pesmi iz te Cicibanove rubrike pa so izšle tudi v štirih pesmaricah Založbe Mladinska knjiga (Pojemo, pojemo, ZMK 2000, Pojemo, pojemo 2, ZMK 2002, Pojemo, pojemo 3, ZMK 2006 in Pojemo, pojemo 4, ZMK 2011.

  • Igrarije in enigmatika

Revija v svojem didaktičnem delu sistematično pokriva vsa področja otrokovega razvoja (drobna motorika, grafomotorika, prostorske predstave, numerične predstave, jezik, logika …).

  • Cici vesela šola

Cici Vesela šola je vzgojno-izobraževala rubrika, ki je vpeta v sredino revije kot plakat, občasno izide tudi kot knjižica. Vsak mesec se v tej rubriki obravnava skrbno in premišljeno izbrana tema. S Cici Veselo šolo otroci širijo znanje na področju kulture oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike, ekologije, športa … Besedila so jasna, zabavna in poljudna, z veliko ilustracijami in fotografijami, ki pritegnejo otrokovo pozornost. Vsak otrok lahko ob koncu šolskega leta preveri svoje znanje na ciciveslošolskem dnevu, ki poteka v vrtcih in šolah. Sodelujejo lahko vsi otroci, tudi tisti, ki niso naročeni na revijo. Preizkus ni tekmovalno naravnan, saj na koncu prav vsi otroci, ki rešijo igrive (brezplačne) vprašalnike, prejmejo ciciveselošolsko pohvalo. Cici Vesela šola je z leti postala množično priljubljena, saj je npr. v š. l. 2010/2011 v njej sodelovalo že 80.000 otrok iz slovenskih vrtcev in šol.

  • Kontaktna rubrika

Umetnija meseca: likovna pedagoginja Silva Karim izbere najboljše likovno delo meseca in ga pospremi s kratko utemeljitvijo.

Cici nabiralnik: izbor otroških pesmi, zgodb, ugank … dopolnjen z izborom najboljših otroških likovnih izdelkov.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]