Cezij-137

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Cs-137
IUPAC-ime 1
Sistematično ime 1
Druga imena Cs-137
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 1
PubChem 1
EINECS število 1
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula Cs-137
Molekulska masa 137
Videz srebrno zlate barve
Gostota 1879 kg/m3
Tališče

28,6oC, 301,2oK, 83,2oF (1)

Vrelišče

671oC, 944oK, 1240oF (1)

Topnost (voda) Cs-137 se uporablja v obliki CsCl, ki je topen v vodi
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
1
Standardna sežigna
entalpija
ΔcHo298
1
Standardna molarna
entropija
So298
1
Specifična toplota, C 1
Farmakologija
Biorazpoložljivost 1
Pot
uporabe
1
Presnova 1
Razpolovni čas 30 let
Vezava na beljakovine 1
Izločitev 1
Pravni status ?(AU)

?(CA) ?(UK) ?(ZDA) {{{legal_status}}}

Kategorija
nosečnosti
1 ?(AU) ?(ZDA)
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
Hitrost eksplozije 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Varnostni list 1
Class 7: Radioactive
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
1
 
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
Plamenišče 1
Temperatura
samovžiga
1
Meje eksplozivnosti
1
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Cs-137 je umetni radioaktivni izotop cezija. V naravi se nahaja samo en stabilni izotop cezija, in sicer Cs-133. Cs-137 nastaja kot fisijski produkt pri fisiji urana v nuklearnih elektrarnah in pri eksplozijah atomskih bomb. Njegov starševski radionuklid je Xe-137, ki z beta- razpadom preide v Cs-137, ta pa naprej z beta- razpadom v izotop Ba-137meta in ta z gama razpadom preide v stabilni izotop Ba-137. Cs-137 ima zelo široko uporabo v industriji in medicini.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka:

Uporaba snovi ali pripravka: Cs-137 se uporablja v industiji za industrijsko radiografijo, to je slikanje zvarov, spojev in raznih materialov. Uporablja se tudi v nivometrih v raznih silosih za merjenje višine materiala v njih. Zelo močne vire Cs-137 (1.000.000 Bequerelovin več)uporabljajo za sterilizacijo hrane, kar ji poveča obstojnost. V medicini Cs-137 uporabljajo za zdravljenje rakastih oboljenj, predvsem tistih vrst rakov, kjer ostale vrste zdravljenja niso uspešna.


Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Cs-137 z beta-razpadom preide v Ba-137 meta in pri tem razpadu seva beta žarkez energijo 0,511 MeV. Ba-137 meta, ki ima razpolovni čas t1/2=2,55 minute, z gama razpadom preide v stabilni Ba-137 in pri tem razpadu izseva gama žarke z energijo 661,6 keV. Beta žarke Cs-137 ustavi 130 cm zraka ali 0,2 cm tkiva ali 0,07 cm stekla ali 0,02 cm železa. Pri zaustavljanju gama žarkov z različnimi snovmi se uporablja izraz razpolovna debelinad1/2, to je debelina snovi na kateri se število gama žarkov, ki jo preletijo, zmanjša na polovico. Za gama žarke z energijo 661,6 keV je za svinec d1/2=0,65 cm, za železo 1,6 cm in 4,9 cm za beton. S štirimi razpolovnimi debelinami zmanjšamo začetno aktivnost gama žarkov za faktor 16, z desetimi d1/2 pa za faktor 1024. Napotki za nevarnost:


Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Pri kontaminaciji z Cs-137 izvajamo različne postopke dekontaminacije, odvisno od mesta kontaminacije in kemične oblike, v kareti se nahaja Cs-137.

Vdihovanje

Zaužitje

Stik s kožo in očmi:


Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti


Primerna sredstva za gašenje


Posebna zaščitna oprema za gasilce:


Ukrepi ob nezgodnih izpustih [uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:


Ekološki zaščitni ukrepi