Cepljivi material

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Cepljívi materiál je snov sestavljena iz atomov, ki se cepijo po zajetju počasnega (termičnega) nevtrona. Cepljiv material je bistvena učinkovina v jedrskih reaktorjih in atomskih bombah. Pri cepljivem materialu ne gre le za primerno sestavo glede prisotnih kemijskih elementov, ampak tudi za izotopsko sestavo.

Trije najpomembnejši cepljivi izotopi so:

Načeloma je vsako atomsko jedro možno razcepiti z delcem, ki ima dovolj visoko energijo. Cepljivi material je oznaka za lažje cepljive atome in za uporabnost snovi za jedrsko energetiko in atomske bombe. Za termične jedrske reaktorje običajno zadostuje 0,7 - 3,5 odstotni delež cepljivega materiala v gorivu, za izdelavo atomskih bomb mora material vsebovati zelo visok delež cepljivih jeder, po možnosti več kot 95 %. Čistost v tem smislu je označena z izrazom material za jedrsko orožje.