Bim bam

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Naslovnica revije

Bim Bam je revija za otroke z računalniško-filmskim DVD-jem in dodatkom za učitelje. Njen zaščitni znak sta mravljici, ki stojita tik ob naslovu.
V njej ustvarjajo slovenski strokovnjaki v skladu z učnim načrtom. Podpira jo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Na naslovnici so ilustracije ter osnutki, kaj je v reviji zapisano.

Zgodovina revije[uredi | uredi kodo]

Prva številka je izšla oktobra leta 2003 pod uredniškim vodstvom Nine Kramberger. Kasneje je urejanje revije prevzela Maja Borin, za njo pa Ksenija Orosel. Od septembra 2006 revijo ureja Helena Imperl.

Od začetka pa vse do septembra 2008 je bila priloga reviji multimedijska zgoščenka, ki je vsebovala avdio del, na katerem so bile pesmi in zgodbe iz revije ter izgovarjava angleških ter nemških besed, računalniški del pa je vseboval risanke, galerijo slik in zvokov, pesmi, zgodbe, angleški slikovni slovarček in nemški slikovni slovarček, računalniške igrice in pobarvanke. S septembrom 2006 so vsebine posodobili in nadgradili računalniški del z didaktičnimi interaktivnimi igrami s področja slovenščine, matematike, angleščine in nemščine, obogatili igralni in video del vsebin. Septembra 2008 je zgoščenko nadomestil računalniško-filmski DVD, pri katerem je najpomembnejša pridobitev dokumentarni film o mladičkih afriške divjine, ki je sinhroniziran v slovenščino.

Vsebina[uredi | uredi kodo]

 • Avtorska pesem:
  Je pesem z ustrezno ilustracijo. Pesem je na razpolago v branje in nima uglasbitve na DVD-ju.
 • Zgodba 1:
  Zgodba, ki je zapisana predvidoma na dveh do treh straneh z velikimi tiskanimi črkami in je tudi ilustrirana. Na priloženem DVD-ju zgodbo pripovedujejo profesionalni igralci. Prikazana je v obliki elektronske knjige, ki jo bralec ob poslušanju lista s klikom na strani.
 • Glasbena pesem, avtorska:
  Pesem je avtorska in je zapisana ter ilustrirana v reviji. Na DVD-ju je uglasbena in s pomočjo napotkov se otroci postopoma naučijo - melodije (z zlogom »la«) in ritma (z besedilom in ploskanjem). Na voljo je tudi samo melodija, da lahko pesem zapojejo na način »karaoke«. Note si lahko natisnejo. Pesem izvajajo profesionalni pevci.
 • Glasbena pesem, angleška:
  V vsaki izmed številk je predstavljena angleška tradicionalna otroška pesem, ki je zapisana in ilustrirana. Pesem spremljajo naloge, s pomočjo katerih se poglablja razumevanje novih besed in vsebine pesmi. Na DVD-ju jo je moč slišati in se s pomočjo napotkov naučiti postopoma - melodijo (z zlogom »la«) in ritem (z besedilom in ploskanjem). Pesem izvajajo profesionalni pevci.
 • Avtorska zgodba 2:
  Zgodba je v obliki poučne anekdote ali dramskega teksta, ki se lahko uporabi za dramatizacijo pri pouku. Zgodba je praviloma zapisana z malimi tiskanimi črkami in obsega dve do tri strani. Na DVD-ju zgodbo pripovedujejo profesionalni igralci. Prikazana je v obliki elektronske knjige, ki jo bralec ob poslušanju lista s klikom na strani.
 • Piktogram - slikopis:
  Serija kratkih zgodb, katerih glavni junak je Zajec Korenjak. Rdeča nit zgodb je varstvo okolja. Zapis zgodbe je dopolnjen s sličicami, ki so otrokom v pomoč pri branju. Zgodba je zapisana z velikimi tiskanimi črkami. Ilustracije, ki nadomeščajo besede, so prepoznavno ilustrirane, tako da otrok skozi branje lažje prepoznava njihov pomen.
 • Kviz:
  Duhovita vprašanja z ilustracijami spodbujajo otroke, da se lotijo reševanja vprašalnika, ki zajema teme skladno z učnimi načrti v prvi triadi. Končna rešitev je sestavljena iz črk pravilnih odgovorov; tako imajo mladi bralci takoj informacijo o pravilnosti svojih odgovorov. Kviz je zastavljen kot nagradna igra.
 • Uganke/Ugani poklic!:
  Rubrika zajema kratke uganke v rimah, deli rešitev pa se sestavijo v naziv določenega poklica. V reviji so tudi klasične uganke in dopolnjevanke v rimah, vse skupaj pa je pospremljeno s fotografijami.
 • Didaktične naloge: Glede na vsebinske članke, teme, zgodbe in pesmi, so v reviji tudi strani, namenjene didaktičnim nalogam, kot so: iskanje razlik, labirinti, pobarvanke, igre računanja, iskanja in učenja zapisa črk, križanke, urjenje vlečenja črt, ugotavljanje zaporedij, iskanje besed, zapisi števil ... Didaktične igre so zastavljene na različne težavnostne stopnje in glede na uporabnost pri pouku. Glede na uporabnost so igre namenjene tako za učenje kot za utrjevanje snovi, uporabne tako kot dodatni material pri pouku ali kot pomoč k dopolnilnemu pouku.
 • Didaktična igra na kartonu: Vsebine na kartonu, ki je vpet v sredino revije, imajo posebno uporabnost kot večkratni didaktični pripomoček. Igra praviloma spodbuja ustvarjalnost otroka ter vzgojno in učno komponento. Namen igre na kartonu je spodbuditi otroka k samostojni aktivnosti, uporabiti igro pri pouku in k sodelovanju pritegniti tudi starše; uporabiti igro v domačem družinskem okolju ob sodelovanju staršev.
 • Nagajive naloge: Didaktične naloge, namenjene spoznavanju in učenju števil in črk abecede. Naloge so primerne za šolarje od 1. do 3. razreda devetletne osnovne šole. Naloge so razporejene v težavnostne stopnje, tako da otrok, učitelji ali starši prepoznajo težavnost in primernost naloge.
 • Babica, povej!: V tej rubriki otroci skozi zgodbo spoznavajo izvor dogodkov, navad in posebnosti današnjega časa. Prikazana je zgodovina določene dejavnosti (olimpijske igre, šola, način oblačenja, zdravljenje, …) Zgodbo spremljajo ilustracije, ki prikazujejo predmet obravnave v preteklosti in fotografije iz sodobnega časa.
 • Vrabček Čivi spoznava Slovenijo: Vrabček Čivi otrokom odkriva lepote in zanimivosti manj znanih krajev domovine iz »ptičje perspektive«. Pripoved spremlja ilustracija.
 • Nalepke:
  Med nalepkami so deli rešitev posameznih nalog, sestavni deli slikopisov in take, ki jih otroci radi zbirajo ali uporabijo za različne druge namene.
 • Vesela angleščina: Didaktične naloge, namenjene prvim korakom k učenju tujega jezika – angleščine. Rubriko spremljajo ilustracije in fotografije.
 • Vesela nemščina: Didaktične naloge, namenjene prvim korakom k učenju tujega jezika – nemščine. Rubriko spremljajo ilustracije in fotografije.
 • Računska zgodba:
  Računska zgodba je zastavljena na način uporabnih nalog. Sestavljajo jo različni sklopi/zahtevnostne stopnje.
 • Detektivska zgodba:
  Ob kratki zgodbi z »zanko« se otroci urijo v logičnem razmišljanju in reševanju problemov.
 • Živalski kotiček in Naši živalski prijatelji:
  Živalski kotiček povzema zanimivosti iz življenja živali afriške divjine, kar je tesno povezano z dokumentarnim filmom na DVD-ju. Rubrika Naši živalski prijatelji zajema opise domačih ljubljenčkov.
 • Mala šola lepega vedenja:
  V vsaki številki se v tej rubriki obravnava druga tema s področja bontona (pri mizi, prosim/ hvala, v gledališču, na poti, …). Besedila so opremljena z ilustracijami.
 • Narava je naša delavnica:
  V tej rubriki se otrokom približa naravne materiale. Gre za slikovni prikaz po korakih, kako si iz predmetov, zbranih v naravi, lahko izdelajo različne vrste glasbil in uporabnih predmetov. Rubriko spremljajo fotografije s postopki izdelave.
 • Šport meseca:
  Predstavljeni so posamezni športi, ki so primerni za otroke.
 • Za DVD predvajalnik
  Vsaka številka vsebuje polurni dokumetarni film Animal Planeta, sinhroniziran v slovenščino. Filmi sestavljao serijo o življenju mladičkov afriške divjine. Prikazujejo družinske vezi, prve stike, učenje in spoznavanje prvih nagonov za ohranitev življenja, medsebojne odnose, igro,…
 • Za računalnik
  Za učitelje: Za učitelje in vzgojitelje so podani nasveti za uporabo revije pri pouku (pesmice, angleščina, nemščina, dodane učne priprave, motivacijski nasveti, delo pri pouku...). Prispevke pišejo strokovnjaki s področja pedagoškega dela.
  Za otroke: Vsebine na zgoščenki, ki so namenjene mladim bralcem, so razdeljene na tri dele: UČENJE, AKTIVNOSTI, IGRE. Vse vsebine, ki so namenjene vaji in učenju so sestavljene iz več različnih zahtevnostnih stopenj, ustreznih različnim sposobnostim otrok.

Sodelavci revije[uredi | uredi kodo]

Avtorji: Vojan Tihomir Arhar, Marija Demšar, Igor Fabjan, Irena Grum, Mateja Grum, Helena Imperl, Neda Kezele, Darinka Kobal, Anja Kokalj, Tatajana Kokalj, Tina Krašovec, Grega Krže, Zvezdana Majhen, Lidija Stopar, Staša Tajana, Tanja Usar, Uroš Vošnjak.
Avtorji pesmi: Zvezdana Majhen, Uroš Vošnjak, Vojan Tihomir Arhar ...
Avtorji književnih besedil: Tatjana Kokalj, Igor Fabjan, Grega Krže, večina zgodb je vzetih iz knjige Živalske pravljice z vsega sveta ter Obesi luno na streho moje palače in druge židovske pravljice (Študentska založba, Ljubljana)
Ilustratorji: Marta Bartolj, Simon Bogatin, Tina Brinovar, Nina Drol, Barbara Fišinger Škorjanc, Davor Grgičević, Polona Kosec, Anka Koželj Švigelj, Barbara Kralj, Tina Krašovec, Martina Ljubič, Eva Mazi, Erna Pucihar, Daša Simčič,Irena Skumavec, Urška Stropnik, Alenka Vuk.
Strokovni sodelavki: doc. dr. Melita Zemljak Jontes in Mateja Grum, univ. prof. razrednega pouka
Jezikovni pregled: doc. dr. Melita Zemljak Jontes in Sabina Prosen

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Spletna stran revije Bim Bam
Spletna stran Revije Ciciban in Cicido
Spletna stran revije Ciciban
Spletna stran revije Trobentica
Spletna stran revije Kekec

Viri[uredi | uredi kodo]

 • Odgovorna urednica revije Bim Bam: gospa Helena Imperl
 • Revije Bim Bam:
  oktober 2008 (številka 51, leto VI)
  november 2008 (številka 52, leto VI)
  december 2008 (številka 53, leto VI)
  januar 2009 (številka 54, leto VII)
 • Revija Ciciban, april 2008, letnik 63
 • Revije Cicido:
  februar 2008, letnik 10
  april 2008, letnik 10
  julij 2008, letnik 10
 • Revija Trobentica, januar 2009, številka 5, letnik 9
 • Revija Kekec, januar 2009, številka 5, letnik 18