Acetanhidrid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Acetic anhydride
Acetic anhydride
Acetanhidrid
Imena
IUPAC ime
acetanhidrid
Druga imena
etanoil etanoat
anhidrid ocetne kisline
acetilacetat
acetil oksid
etanojski anhidrid
Identifikatorji
3D model (JSmol)
ECHA InfoCard 100.003.241
EC število
  • 203-564-8
RTECS število
  • AK1925000
  • InChI=1/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
  • CC(=O)OC(C)=O
Lastnosti
C4H6O3
Molska masa 102,09 g/mol
Videz bistra tekočina
Gostota 1,082 g/cm3, tekoč
Tališče −73,1 °C
Vrelišče 139,8 °C
2,6%, z vodo hitro reagira in se pretvori v ocetno kislino
Nevarnosti
Varnostni list ICSC 0209
GHS piktogrami GHS02: VnetljivoGHS05: JedkoGHS07: Škodljivo
Opozorilna beseda Pozor
H226, H302, H314, H332
P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P280, P301+312, P301+330+331, P303+361+353, P304+312, P304+340, P305+351+338, P310, P312, P321, P330, P363, P370+378, P403+235
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 2: Must be moderately heated or exposed to relatively high ambient temperature before ignition can occur. Flash point between 38 and 93 °C (100 and 200 °F). E.g. diesel fuelHealth code 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g. chlorine gasReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumSpecial hazard W: Reacts with water in an unusual or dangerous manner. E.g. sodium, sulfuric acid
2
3
1
Plamenišče 49 °C (120 °F; 322 K)
316 °C (601 °F; 589 K)
Meje eksplozivnosti
2,7–10,3%
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1000 ppm (podgana, 4 h)[2]
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
TWA 5 ppm (20 mg/m3)[1]
REL (Priporočeno)
C 5 ppm (20 mg/m3)[1]
IDLH (Takojšnja nevarnost)
200 ppm[1]
Sorodne snovi
Sorodno kislinski anhidridi propion anhidrid
Sorodne snovi ocetna kislina
acetil klorid
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Acetanhidrid je kemična spojina s formulo (CH3CO)2O. Je jedka tekočina brez barve, ki je vodi podobno topilo. Pri organskih sintezah služi za uvajanje acetatne skupine.

Povzroča opekline ob dotiku. Ker je vnetljiva in hlapljiva tekočina, povzroča draženje dihal in oči.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

V primeru stika tekočine:

  • Oči: takoj izprati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč
  • Koža: takoj izpirajte z vodo. Kontaminirano obleko takoj sleči.
  • Vdihavanje: udihavati svež zrak, če ponesrečeni ne diha nuditi umetno dihanje poiskati zdravniško pomoč.
  • Zaužitje: ne izzvati bruhanje, piti vodo, če poškodovanec ni pri zavesti, mu ne smemo ničesar dati. Poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

V primeru požar, kjer je udeležen tudi acetanhidrid, je treba uporabljati razpršeno vodo, suha kemijska sredstva, peno ali ogljikov dioksid.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

V primeru izpusta je treba prezračiti področje, kjer je prišlo do uhajanja ali razlitja. Nositi je treba primerno osebno varovalno opremo ter nato izolirati nevarno območje in poskrbeti, da nepotrebne in nezaščitene osebe ne vstopajo v tak prostor. Razlito tekočino se nato zbere v primerni posodi ali absorbira z inertnim materialom (npr. vermikulit, suh pesek, zemlja) in nato shrani v kemičnih zabojnikih za odpadke. Potrebno je preprečiti izliv acetanhidrida v kanalizacijo.

Pri delu z acetanhidridom je treba oči zaščititi z zaščitnimi očali ki ne prepuščajo pare (kemijska zaščitna očala). Roke zaščititi z rokavicami, telo z gumijastim predpasnikom ali zaščitno obleko ki je odporna na kisline. Čevlji naj bodo visoki ali gumijasti škornji.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Acetanhidrid je stabilen v običajnih pogojih uporabe in skladiščenja, medtem ko toplota prispevala k nestabilnosti. Tako se pri segrevanju sproščajo strupeni plini, kot so ocetna kislina in ogljikov monoksid. Ne sme priti v stik z vodo, paro, mineralnimi kislinami, oksidirajoče snovi, alkoholi,... Je jedek do bakra, medenine, brona in železa.

Sklici[uredi | uredi kodo]

  1. 1,0 1,1 1,2 NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. »#0003«. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
  2. »Acetic anhydride«. Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations (IDLH). National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).