Acetanhidrid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Acetic anhydride
Acetic anhydride
Acetic anhydride
IUPAC-ime acetic anhydride
Druga imena Ethanoyl ethanoate
Acetic acid anhydride
Acetylacetate
Acetyl oxide
Acetic oxide
Ethanoic anhydride
Identifikatorji
Številka CAS 108-24-7
EINECS število 203-564-8
RTECS število AK1925000
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula C4H6O3
Molekulska masa 102.09 g/mol
Videz bistra tekočina
Gostota 1.082 g/cm3, liquid
Tališče

−73.1 °C

Vrelišče

139.8 °C

Topnost (voda) 2.6% by weight; rapidly reacts to
form acetic acid
Nevarnosti
Varnostni list ICSC 0209
EU klasifikacija Corrosive (C)
EU Index 607-008-00-9
NFPA 704
NFPA 704.svg
2
2
1
W
R-stavki R10, Predloga:R20/22, R34
S-stavki (S1/2), S26, S36/37/39, (S45)
Plamenišče 54 °C
Sorodne snovi
Sorodno acid anhydrides Propionic anhydride
Sorodne snovi Acetic acid
Acetyl chloride
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Acetanhidrid je kemična spojina s formulo (CH3CO)2O. Je jedka tekočina brez barve, ki je vodi podobno topilo. Pri organskih sintezah služi za uvajanje acetatne skupine.

Povzroča opekline ob dotiku. Ker je vnetljiva in hlapljiva tekočina, povzroča draženje dihal in oči.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

V primeru stika tekočine:

  • Oči: takoj izprati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč
  • Koža: takoj izpirajte z vodo. Kontaminirano obleko takoj sleči.
  • Vdihavanje: udihavati svež zrak, če ponesrečeni ne diha nuditi umetno dihanje poiskati zdravniško pomoč.
  • Zaužitje: ne izzvati bruhanje, piti vodo, če poškodovanec ni pri zavesti, mu ne smemo ničesar dati. Poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

V primeru požar, kjer je udeležen tudi acetanhidrid, je potrebno uporabljati razpršeno vodo, suha kemijska sredstva, peno ali ogljikov dioksid.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

V primeru izpusta je potrebno prezračiti področje, kjer je prišlo do uhajanja ali razlitja. Nositi je potrebno primerno osebno varovalno opremo ter nato izolirati nevarno območje in poskrbeti, da nepotrebne in nezaščitene osebe ne vstopajo v tak prostor. Razlito tekočino se nato zbere v primerni posodi ali absorbira z inertnim materialom (npr. vermikulit, suh pesek, zemlja) in nato shrani v kemičnih zabojnikih za odpadke. Potrebno je preprečiti izliv acetanhidrida v kanalizacijo.

Pri delu z acetanhidridom je potrebno oči zaščititi z zaščitnimi očali ki ne prepuščajo pare (kemijska zaščitna očala). Roke zaščititi z rokavicami, telo z gumijastim predpasnikom ali zaščitno obleko ki je odporna na kisline. Čevlji naj bodo visoki ali gumijasti škornji.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Acetanhidrid je stabilen v običajnih pogojih uporabe in skladiščenja, medtem ko toplota prispevala k nestabilnosti. Tako se pri segrevanju sproščajo strupeni plini, kot so ocetna kislina in ogljikov monoksid. Ne sme priti v stik z vodo, paro, mineralnimi kislinami, oksidirajoče snovi, alkoholi,... Je jedek do bakra, medenine, brona in železa.