Lovsko orožje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

[[Slika:|thumb|right|250px|]]

Lovec z lovsko puško in uplenjenim divjim prašičem

Lovsko orožje je orožje, ki ga uporabljajo lovci. To so razne puške risanice, šibrenice in kombinirane puške), sulice, loki, prače, noži, in kratkocevno orožje (polavtomatske pištole in revolverje).

Lovske risanice[uredi | uredi kodo]

Risanice so primerne predvsem za lov parkljaste divjadi in za lov nekaterih vrst zveri (volk, ris, medved).Risanice imajo risane ali ožlebljene cevi. Z lovsko risanico lovsko pravično lovimo do največ 200 m strelne daljave, na goličavah in gorah in v rokah izkušenega strelca pa tudi nekaj čez. Pogoji za dober in zanesljiv strel na daleč so predvsem: dovolj natančna puška (merjeno s premerom raztrosnega kroga treh ali še bolje petih strelov na razdalji 100 m), kakovosten strelni daljnogled s primerno veliko povečavo oziroma povečevalnim območjem, poznavanje in upoštevanje balistične krivulje krogle (oziroma naboja), dovolj natančna ocena vpliva bočnega vetra na vodoravni zamik krogle, ki se z večanjem strelne razdalje povečuje, dober strelski položaj strelca (pravilen oslon oziroma prislon puške), predvsem pa strelčevo strelsko znanje in izkušnje. Za lov uporabljamo risanice mnogih vrst, poznamo: enocevne risanice - enostrelke, večcevne risanice in večstrelne risanice.

Enocevne risanice-enostrelke[uredi | uredi kodo]

Enocevne risanice imajo lahko zaklep prelamače, bločni zaklep ali valjasti zaklep.

Večcevne risanice[uredi | uredi kodo]

Od večcevnih risanic so v lovski rabi praktično največkrat le dvocevne risanice, s priveznjenima (ena poleg druge) ali pa naveznjenima (ena nad drugo)cevema, tri in štiri cevne so redke izjeme. Dvocevna risanica, še posebej, če je opremljena s samodejnima izmetačema (ejektorjema) tulcev izstreljenih nabojev, je primerna za pogone, npr. na divje prašiče. Običajno sta obe cevi istega kalibra, izvedba z naveznjenima cevema v dveh različnih kalibrih je primerna za lov na težjo divjad (močnejši kaliber) in za srnjad oziroma za lovopust (šibkejši kaliber).

Repetirke[uredi | uredi kodo]

Repetirka »Heym Keilerbuechse«

Repetirke so najbolj razširjene lovske enocevne risanice. Poleg znane repetirke s preizkušenim vojaškim valjastim zaklepom sistema Mauser 98, so v novejšem času razvili množico novih sistemov, predvsem v Evropi. Repetirka je zanesljivo, robustno in zelo natančno lovsko orožje.

Polavtomatske risanice[uredi | uredi kodo]

Polavtomatska malokalibrska risanica Marlin Model 60, kaliber .22 l. R.

Pri polavtomatskih lovskih risanicah je polnjenje nabojev iz nabojnika v nabojišče samodejno, na dva načina: ali s pomočjo tlaka dela preusmerjenih zgorelih smodniških plinov ali pa s pomočjo povratnega odsuna tulca na boja na čelo zaklepa. Pri tem se po strelu v delcu sekunde odpre zaklep,ki v nabojišče potisne nov naboj. Strelec je pri streljanju lahko povsem osredotočen na cilj. Naslednji strel sprožimo s ponovnim pritiskom na sprožilec. Polavtomatske lovske risanice so primerne predvsem za lov na pogonih. V primerjavi z dvocevnimi risanicami so praviloma bolj natančne, predvsem pa znatno cenejše.

Šibrenice[uredi | uredi kodo]

Greenerjev zaklep dvocevne šibrenice

Šibrenice so lovske puške z gladkimi cevmi (z gladko izvrtino). Iz njih streljamo šibrene naboje. Šibrenice so najbolj razširjeno lovsko orožje.

Enocevne šibrenice[uredi | uredi kodo]

Poznamo enostrelne, repetirne in polavtomatske enocevne šibrenice.

Enostrelna šibrenica[uredi | uredi kodo]

Enostrelne šibrenice so največkrat prelamača petelinka ali brezpetelinka.

Repetirna šibrenica[uredi | uredi kodo]

V lovski rabi so predvsem tri vrste repetirnih šibrenic. Ene imajo valjasti zaklep, po navadi so opremljene s snemljivim škatlastim nabojnikom. Druge, predvsem v Ameriki mnogo uporabljane so repetirne šibrenice z drsnim repetirnim mehanizmom, ki jim popularno pravimo »pumparice (angl. pump action), opremljene so s cevastim nabojnikom pod puškino cevjo, repetiramo pa jih s potegom oblesja naprej-nazaj, tretje pa so repetirne šibrenice z zankastim repetirnim vzvodom (angl. lever action). Repetirne šibrenice so robustne, zanesljive in natančne puške, ki jih je moč opremiti tudi s posebnimi gladkimi ali pa tudi z ožlebljenimi cevmi za streljanje masivnih izstrelkov (»brenekaric«), na šibrene cevi pa je moč priviti tudi nastavke za spremembo zadrge cevi.

Polavtomatska šibrenica[uredi | uredi kodo]

Polavtomatska 5-strelna šibrenica, Browning

Polavtomatske šibrenice delujejo ali na principu povratnega sunka na glavo zaklepa (princip trzanja cevi) ali pa na principu odvoda dela smodniških plinov. Največ je v uporabi slednji princip. Polavtomatske šibrenice so natančne, njihov odsun je mehak, možno pa jih je opremiti z veliko izbiro šibrenih cevi, na katere je moč priviti nastavke za spremembo zadrge.

Dvocevne šibrenice[uredi | uredi kodo]

Odprti zaklep dvocevne bok šibrenice z izmetačema

Dvocevne šibrenice so lovske puške, ki so namenjene predvsem za lov male divjadi in za športno streljanje na glinaste golobe. Če sta cevi nameščeni ena poleg druge,ji pravimo dvocevka, če pa sta cevi ena vrh druge,ji pravimo bokarica. Za lovsko rabo so dvocevne šibrenice primerne predvsem zaradi tega, ker ima lahko vsaka cev različno zadrgo in ker lahko v vsako cev vstavimo naboj z različno debelino šiber ali pa naboj z izstrelkom za gladko cev.

Kombinirane puške[uredi | uredi kodo]

Kombinirane puške v cevnem sklopu združujejo risane in šibrene cevi, so praviloma prelamače najraznovrstnejših sistemov. Kombinirana lovska puška predstavlja univerzalno rešitev za tistega lovca, ki si iz kakršnihkoli razlogov lahko privošči ali pa želi imeti eno samo lovsko puško. Konstrukcijsko so kombinirane puške bolj zapletene in občutljive ter zahtevajo primerno ravnanje in skrbno nego. Posebnost kombiniranih pušk s trdno spojenimi cevmi je tudi t.i. »plezanje zadetkov«, ki je posledica krivljenja cevnega sklopa zaradi strela iz ene cevi, ki se vzdolžno razteza, krivi v smeri hladne (hladnih) cevi, zaradi česar se spreminja lega zadetkov, kar je potrebno upoštevati pri hitri zaporedni oddaji več strelov.

Dvocevne kombinirane puške (polrisanice)[uredi | uredi kodo]

Cevni snop najbolj preproste kombinirane puške sestavljata risana in šibrena cev. Če sta cevi druga ob drugi, pravimo tej puški polrisanica, če pa sta druga na drugo, praviloma je risana cev spodaj, pravimo tej puški bok polrisanica. Če dovolj natančno strelja tudi izstrelek za gladko cev (brenekarico), lahko nadomesti dražjo dvocevno risanico. Proizvajalci lovskega orožje so v zadnjem obdobju razvili celo vrsto novih rešitev ravno na področju bok polrisanic, kot npr.: šibrena in risana cev sta »prosto vpeti«- torej ne več spojeni z lotnim spojem, običajne samonapenjalne klasične vžigalne mehanizme opremljene z bolj ali manj varnimi varovalkami so zamenjali varnostni vžigalni mehanizmi – z ročnim napenjanjem, zaradi česar niso več potrebne varovalke, pa tudi nevarna vzvratna (francoska) naprožila ne.

Tricevne kombinirane puške[uredi | uredi kodo]

Tricevka, Gebruder Merkel 1609
Bok tricevka,Blaser BD 98

Najbolj običajna tricevna kombinirana puška je tricevka ki ima v cevnem snopu zgoraj dve šibreni, spodaj pa risano cev. Če je v eno od šibrenih cevi (ponavadi v desno cev) vgrajena še vložna risana cev, lahko govorimo o resnično vsestransko uporabni lovski puški, ki je primerna za vse vrste lova. Za pogon na veliko divjad pa so razvili še posebno vrsto tricevke z dvema risanima cevema velikega kalibra (običajno sta to zgornji leva in desna cev) in s šibreno cevjo spodaj. V tem primeru gre pravzaprav za dvocevno risanico z dodano šibreno cevjo. Sodobne vrste tricevk imajo lahko v cevnem snopu tudi drugačen razpored cevi.

Kako izbrati lovsko puško[uredi | uredi kodo]

Prednost kombinirane lovske puške pred drugimi sistemi je njena univerzalnost, primerna je za vse vrste lova, predvsem za zalaz. Lovec lahko izbira med polrisanico (ponavadi bok polrisanico) ali pa se odloči za tricevko. Enocevna risanica je primerna predvsem za lov na čakanje. Za lov na vse vrste parkljaste divjadi in zveri je primerna repetirka z valjastim zaklepom, za pogone pa polavtomatska risanica ali pa tudi repetirna risanica z drsnim repetirnim mehanizmom, za usmrtilni strel ranjene parkljaste divjadi pa je primerna kratka priročna repetirka z valjastim zaklepom. Za lov male divjadi se lahko lovec odloči za elegantno dvocevno šibrenico, polavtomatsko šibrenico ali za repetirno šibrenico z drsnim repetirnim mehanizmom.

Kratko(cevno) orožje (pištola in revolver)[uredi | uredi kodo]

Polavtomatska pištola, Glock 17

Kratkocevno orožje (revolverje in polavtomatske pištole) uporabljamo za usmrtilni strel ranjene divjadi. V določenih primerih je za usmrtilni strel divjadi kratkocevno orožje ustreznejše od dolgocevnega, ker je zelo priročno, je z njim lažje ravnati in ga lahko v primernem toku v lovišču stalno nosimo s seboj. Tudi kadar moramo oddati usmrtilni strel na divjad, ki ranjena leži na cesti ali na cestnem robu, je manj nevarno oddati strel z revolverjem ali polavtomatsko pištolo, kot pa z risanico. Po mnenju mnogih izkušenih lovcev doma in v tujini sta revolverski naboj v kalibru ».38 Special« in pištolski naboj »9 mm Luger« (»dolga devetka«) minimalna kalibra za usmrtilni strel parkljaste divjadi, predvsem za divjad do velikosti srnjadi. Pri nas je za usmrtilni strel najmanjši dovoljeni kaliber .22 Winchester Magnum Rimfire (WMR). Za usmrtilni strel težje divjadi pa so bolj primerni pištolski naboji kalibrov .40 Smith & Wesson in .45 ACP ter revolverski naboji .357 Magnum, .44 Magnum, .44 Special in .45 Long Colt. Pri obeh pištolskih kalibrih 9 mm Luger in .40 Smith & Wesson so se kot zelo učinkovite izkazale krogle t. i. semiwadcutter konstrukcije s prisekanim vrhom in krogle z votlo konico. Pri počasnem pištolskem naboju kalibra .45 ACP za usmrtilni strel ustreza polno oplaščena 14,9 gramov (230 grain-ov) težka krogla. Uporaba svinčenih krogel pri pištolskem strelivu je vprašljiva, ker lahko pri delovanju polavtomatskih pištol pride do zastojev. V novejšem času so za polavtomatske pištole razvili močno devet milimetrsko strelivo kalibra .357 SIG, ki je po učinkovitosti primerljivo z revolverskim strelivom .357 Magnum. Pri revolverskih nabojih z oznako »magnum«, kar pomeni »veliko«, gre za posebno močne naboje z velikimi začetnimi hitrostmi krogel, so za usmrtilni strel primerne delno oplaščene krogle, ki se zaradi velike hitrosti ob udarcu na živalsko telo gobasto zmaličijo in tudi zagotavljajo dovolj velik globinski učinek (penetracijo). Zato za kaliber .357 Magnum priporočajo uporabo 158 grain-ov (10,2 grama) težko in za .44 Magnum z 240 grain-ov (15,6 gramov) težko delno oplaščeno kroglo s prisekanim vrhom.

Za lovsko rabo, ko je potrebno na ranjeno divjad oddati natančno merjen strel, so najprimernejše polavtomatske pištole in revolverji z dvojnim delovanjem, kratica DA, (angl. Double Action), kar pomeni, dvojno delovanje sprožilca; kladivce lahko za natančen strel napnemo ročno in sprožilec sprožimo z manjšo silo proženja ali pa sprožimo neposredno z močnim potegom sprožilca, vendar z bistveno višjo silo proženja.

Viri[uredi | uredi kodo]

  • Helmut Kinsky, Wolgang Krueper, Claus-Henning Strube, prevod Mirko Tratnik), Lovčevo orožje, Lovska zveza Slovenije, Ljubljana 1990.