Združenje dramskih umetnikov Slovenije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Združenje dramskih umetnikov Slovenije, s kratico ZDUS, je prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organizacija poklicnih dramskih (gledaliških) umetnikov, ki jim je uprizoritvena/dramska/gledališka umetnost osnovni poklic. ZDUS ima status društva, ki deluje v javnem interesu. ZDUS je pravna oseba zasebnega prava. Svoje korenine ima društvo v času po 1. svetovni vojni, ko je bila ustanovljena Zveza slovenskih gledaliških igralcev in igralk.

Trenutni predsednik je Boris Mihalj.[1]

O ZDUS-u[uredi | uredi kodo]

Pod okriljem ZDUS-a je do leta 2018 deloval tudi Slovenski center ITI. ZDUS je član mednarodne sindikalne organizacije uprizoritvenih umetnikov FIA.

ZDUS podeljuje tudi stanovske nagrade.

Nameni in cilji ZDUS-a so (javni izvleček iz statuta):[uredi | uredi kodo]

 • skrb za razvoj gledališke kulture in dramske umetnosti,
 • spremljanje zakonodaje na področju kulture in socialna zaščita članov,
 • skrb za ustrezno kvaliteto dramske stroke,
 • navezava in ohranjanje stikov s sorodnimi društvi doma in v tujini,
 • seznanjanje javnosti in članstva s problemi stroke,
 • zavzemanje za upoštevanje moralnih norm in etičnosti pri delovanju.

ZDUS uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami, tako da:[uredi | uredi kodo]

 • se z drugimi sorodnimi društvi lahko poveže v Kulturniško zbornico Slovenije in deluje v njej preko svojih predstavnikov (člani KZS smo že od ustanovitve), in sicer:
 1. spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresničevanja nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi s tem mnenja, pobude in predloge Ministrstvu za kulturo in drugim zainteresiranim institucijam, katerim tudi
 2. daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa in k poročilu o izvajanju le tega ter o programih s posameznih področij, ki so predlagani za financiranje iz javnih sredstev,
 3. istim daje tudi mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov s področja kulture in spremlja njihovo izvajanje,
 4. daje mnenje o zahtevi za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju klture in o zahtevi za odobritev plačila prispevkov za socialno zavarovanje svojim članom,
 5. predlaga imenovanje svojega člana v nacionalni Svet za kulturo in članov sveta, komisij in ekspertnih skupin v skladu z ZUJIK ter člane strokovnega sveta javnega zavoda,
 6. daje mnenja o kandidatih za vodilna mesta v javnih zavodih s področja kulture tistemu, ki jih imenuje.

Ob tem tudi.[uredi | uredi kodo]

 • ustreznim komisijam predlaga kandidate za državne in druge nagrade s področja kulture,
 • v okviru svoje mednarodne dejavnosti častno predstavlja Slovenijo in njeno kulturo s posebnim poudarkom na slovenskem igralstvu in gledališču,
 • daje strokovno pomoč svojim članom v okviru delovanja ZDUS,
 • ščiti interese gledališke stroke,
 • enakopravno sodeluje z organi vodenja in upravljanja ter sindikatom v delovnih organizacijah, kjer delujejo njegovi člani,
 • sodeluje s sindikatom pri oblikovanju kolektivnih pogodb med reprezentativnim panožnim sindikatom in delodajalci,
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov, organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje za svoje člane,
 • organizira in spodbuja izmenjavo dramskih umetnikov doma in v tujini,
 • izdaja strokovno literaturo v skladu z veljavnimi predpisi,
 • posreduje mnenje oz. priporočilo za pridobitev viz tujcem, ki so angažirani na področju dramske umetnosti,
 • sklepa pogodbe z RTV Slovenija, filmom in drugimi institucijami in ščiti interese svojih članov na vseh področjih v skladu z veljavnimi predpisi,
 • organizira in uprizarja gledališke predstave in druge prireditve, ali to poveri drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe,
 • vsako leto podeljuje svojim članom Priznanja ZDUS,
 • sodeluje z ITI – International Theatre Institute,
 • skrbi za upokojene člane, da ohranijo stik z gledališko umetnostjo,
 • v dogovoru z gledališči omogoča svojim članom brezplačne oglede predstav.

Nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS)[uredi | uredi kodo]

Strokovna komisija za nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) podeljuje vsako leto dvoje priznanj za igralske dosežke in dvoje priznanj za neigralske dosežke s področja gledališča. Nagrada se podeljuje ob svetovnem dnevu gledališča 27. marca.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Glej tudi:[uredi | uredi kodo]

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. "Združenje dramskih umetnikov ima novega predsednika, Borisa Mihalja". RTVSLO.si. Pridobljeno dne 2019-12-19.