Založba Annales

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Založba Annales[1], Univerza na Primorskem[2] Znanstveno-raziskovalno središče Koper[3], ponuja pestro izbiro knjig in revij z raznovrstnih znanstvenih področij, predvsem zgodovinopisja, jezikoslovja, geografije, arheologije, kulturne dediščine, kineziologije, sredozemskega kmetijstva in oljkarstva ter biodiverzitete. Od ustanovitve leta 1991 skušajo v založbi poudariti pomen in edinstvenost okolja, v katerem založba Annales deluje, zato je precejšen del publikacij mediteransko obarvan. Ob tem ostaja primarno vodilo objavljanje novih relevantnih spoznanj uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalk in raziskovalcev. Monografske publikacije so razdeljene v več zbirk: Knjižnica Annales Majora, Knjižnica Annales, Annales Mediterranea, Annales Kinesiologiae in Annales Manuel, nekaj knjig pa izide tudi izven rednih zbirk. Založba Annales redno izdaja tudi štiri znanstvene periodične publikacije: naravoslovno serijo Annales Series Historia Naturalis, družboslovno-humanistično serijo Annales Series Historia et Sociologia, revijo Acta Histriae, ki pokriva področje zgodovinopisja in revijo Monitor ZSA. Reviji Annales Series historia et sociologia in Acta Histriae sta indeksirani v številnih mednarodnih indeksacijskih bazah, med katerimi bi izpostavili zgolj Arts and Humanities Citation Index (A&HCI, USA), SSCI in European Reference Index for the Humanities.