Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji/Seznam spomenikov v zasavski regiji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam spomenikov v pomurski regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2022. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
10859 Čebine - Šrubarjeva kašča Kašča stoji v sklopu Šrubarjeve domačije, Čebine 3, na brežini pod cesto, ki vodi iz Trbovelj na Sveto planino. ČEBINE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
138 Gamberk - Grad Gamberk Razvaline gradu Gamberk stojijo na hribu severno nad Ržišami in Izlakami, ob nekdanji tovorniški poti. RŽIŠE Občina Zagorje ob Savi (Q13378328) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1383 Čebine - Naselje Območje obsega širšo okolico Zgornjih in Spodnjih Čebin. ČEBINE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14686 Litija - Farbarjev turn Valvazorjev trg 11. Grad stoji v severnem nizu stavb, nasproti cerkve sv. Miklavža. LITIJA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15424 Završje - Zaselek Čebulova dolina Območje Čebulova dolina leži v vzhodnem delu razložene vasi, ki se razteza med Savo in Kumom, na pobočju Završkega rebra. Čebulova dolina seže pod Kum do 911 m visoko. ZAVRŠJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15425 Župa - Zaselek Pri Strgarjih Zaselek Pri Strgarjih leži ob cesti, ki povezuje Župo in Čimerno, severozahodno pod Kumom, v jugovzhodnem delu razloženega naselja. ŽUPA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15625 Brdce pri Hrastniku - Kamnito stebrno znamenje Znamenje stoji v vzhodnem delu vasi, v bližini hiše Brdce 54. BRDCE Občina Hrastnik (Q13377780) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
16267 Gabrska Gora - Ruševine graščine Gabrje Graščina je stala na vzpetini severozahodno od cerkve Marijinega vnebovzetja. GABRSKA GORA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
16268 Gabrska Gora - Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji zahodno ob cerkvi Marijinega vnebovzetja, na vzpetini v zaselku Gora. GABRSKA GORA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1718 Čateška Gora - Cerkev sv. Urha Cerkev stoji na pomolu pod Čateško Goro, severozahodno od gručaste vasi Okrog. ČATEŠKA GORA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
17314 Boltija - Gradič Boltija Boltija 7. Gradič Boltija stoji na samem ob lokalni cesti Ponoviče - Vače. BOLTIJA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1751 Kum - Cerkev sv. Neže Cerkev stoji na vrhu Kuma. KLJUČEVICA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1753 Završje - Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji na hribu, zahodno nad Čebulovo dolino, na desnem bregu Save. ZAVRŠJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1780 Gorenje Jelenje - Cerkev sv. Janeza in Pavla Cerkev stoji na samem, na vzpetini severovzhodno od vasi Gorenje Jelenje. GORENJE JELENJE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1781 Dobovica - Cerkev sv. Katarine v Borjah Cerkev stoji na robu hriba v zaselku Borje, jugozahodno od Dobovice. DOBOVICA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1783 Velika Goba - Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji v severozahodnem delu gručaste vasi. VELIKA GOBA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1846 Zgornji Hotič - Cerkev sv. Helene Cerkev, obdana z obzidanim pokopališčem, stoji na severnem robu naselja. ZGORNJI HOTIČ Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1847 Vernek - Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji pod strmim bregom nad staro cesto Ljubljana - Litija. VERNEK Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1900 Strme Njive - Cerkev sv. Radegunde Cerkev stoji na vzpetini južno od vasi Strme Njive. KOLOVRAT Občina Zagorje ob Savi (Q13378328) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1971 Breg pri Litiji - Cerkev sv. Katarine Cerkev stoji sredi vasi Breg pri Litiji in je dominanta v prostoru. BREG PRI LITIJI Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
21058 Laze pri Gobniku - Dvorec Cerkno Laze pri Gobniku 6. Dvorec stoji na samem v zaselku Cerkno, zahodno od Gabrske gore. LAZE PRI GOBNIKU Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2156 Mamolj - Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji jugozahodno od naselja Spodnji Mamolj. MAMOLJ Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2158 Renke - Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji v osrednjem delu vasi Renke, na desnem bregu reke Save. RENKE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2159 Ravne pri Polšniku - Cerkev sv. Katarine na Ostrežu Cerkev stoji na samem v strmem pobočju pod vrhom Ostreža, severno od zaselka Preveg. RAVNE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2198 Podkraj pri Hrastniku - Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji na desnem bregu Save, v zaselku Sava. PODKRAJ Občina Hrastnik (Q13377780) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2376 Sveta Planina - Cerkev Imena Marijinega Cerkev stoji na vzpetini Partizanski vrh, severno od Trbovelj. SVETA PLANINA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2377 Čebine - Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na vzpetini, severno nad razcepom cest, ki vodijo proti Barličevi domačiji in Partizanskemu vrhu, severozahodno od Trbovelj. ČEBINE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2391 Gabrska Gora - Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji na samem, na vzpetini v zaselku Gora naselja Gabrska Gora. GABRSKA GORA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2392 Tihaboj - Cerkev sv. Marka Cerkev stoji v osrednjem delu Tihaboja, južno ob cesti Tihaboj - Gabrovka. TIHABOJ Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2395 Moravče pri Gabrovki - Cerkev sv. Mohorja Cerkev stoji na vzpetini severozahodno nad Moravčami pri Gabrovki. MORAVČE PRI GABROVKI Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2397 Vodice pri Gabrovki - Cerkev sv. Neže v Zgornjih Vodicah Cerkev stoji na vzhodnem robu Zgornjih Vodic. VODICE PRI GABROVKI Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2458 Stranski Vrh - Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji na travniku ob cesti, severovzhodno od zaselka Selo. STRANSKI VRH Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2502 Konjšica - Cerkev sv. Jerneja Cerkev stoji sredi manjšega obzidanega pokopališča, v jedru vasi Konjšica. KONJŠICA - DEL Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2625 Slivna - Cerkev sv. Neže na Zgornji Slivni Cerkev stoji na planoti Slivna, v zaselku Zgornja Slivna. SLIVNA Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2626 Široka Set - Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji sredi manjšega, z zidom obdanega pokopališča, na jugozahodnem robu vasi Široka Set. ŠIROKA SET Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
26781 Potok pri Vačah - Razvaline gradu Ljubek Grajske razvaline so ohranjene na strmem pomolu nad potokom Vidrnica, južno od zaselka Ljubek v naselju Potok pri Vačah. POTOK PRI VAČAH Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2946 Turje - Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji na južnem robu naselja, jugovzhodno od Dola pri Hrastniku. TURJE Občina Hrastnik (Q13377780) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3014 Hrastnik - Cerkev Matere božje v Dragi Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji jugozahodno nad naseljem Spodnji Hrastnik, južno od Hrastnika. HRASTNIK Občina Hrastnik (Q13377780) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3456 Čeče - Cerkev sv. Katarine Cerkev stoji sredi vasi, severno od Trbovelj. ČEČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3457 Ostenk - Cerkev sv. Marka Cerkev stoji na južnem robu razložene vasi pri Ojstrškem prevalu. OSTENK Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
536 Podkraj pri Hrastniku - Gostilna Podkraj 67 Podkraj 67. Hiša stoji na desnem bregu Save, tik nad strugo, v bližini mostu čez Savo. PODKRAJ Občina Hrastnik (Q13377780) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
8414 Trbovlje - Nagrobniki V cerkvi sv. Martina. Pri obnovi fasad odstranjene z južne stene župnijske cerkve. Snete nagrobne plošče so v postopku konservacije. TRBOVLJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8416 Čeče - Zaselek Potok Potok je del razloženega naselja Čeče, ki leži v hrastniškem dolinskem kotu, na severni strani brega med Trbovljami in Hrastnikom. ČEČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8418 Ostenk - Zaselek Sv. Marko Zaselek s cerkvijo sv. Marka je osrednji del naselja Ostenk, razloženega na širokem prevalu, ki deli trboveljski dolinski kot od hrastniškega dolinskega kota. OSTENK Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8420 Prapreče - Zaselek Bukovje Prapreče je razloženo naselje povečini samotnih kmetij na pobočju slemena, ki deli Bevško dolino od Potoške doline. Bukovje leži na temenu slemena. PRAPREČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8421 Završje - Zaselek Sv. Mihaela Zaselek Sv. Mihaela leži v zahodnem delu razložene vasi, ki se razteza med Savo in Kumom, na pobočju Završkega rebra. ZAVRŠJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8422 Župa - Zaselek Matica Zaselek Matica leži tik nad pobočjem savske soteske pri Hrastniku, severovzhodno pod Kumom, v severnem delu razloženega naselja. ŽUPA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8424 Trbovlje - Lovski gradič Trg Franca Fakina 5 TRBOVLJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8429 Kum - Znamenje Znamenje stoji pri kapeli sv. Jošta, ob poti severovzhodno pod cerkvijo sv. Neže na Kumu. KLJUČEVICA Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8431 Završje - Kapelica sv. Mihaela v Čebulovi dolini Kapelica stoji ob poti, ki vodi v zaselek Sv. Mihaela, na obronku travnika v Čebulovi dolini. ZAVRŠJE Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8435 Čeče - Hiša Čeče 6 Čeče 6. Hiša stoji v zaselku Potok, ob cerkvi sv. Katarine. ČEČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8438 Čeče - Hlev na domačiji Čeče 21 Hlev stoji v sklopu domačije Čeče 21 v zaselku Dobovci, južno od lokalne ceste. ČEČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8449 Prapreče - Kašča na domačiji Prapreče 12 Kašča stoji v okviru domačije Prapreče 12 znotraj zaselka Bukovje, severno pod cerkvijo sv. Neže. PRAPREČE - DEL Občina Trbovlje (Q15925) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8768 Ponoviče - Grad Ponoviče Ponoviče 11. Grad stoji na manjšem griču nad levim bregom Save vzhodno od Litije. PONOVIČE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8769 Ponoviče - Park gradu Ponoviče Park se razprostira po pobočju južno in zahodno ob gradu Ponoviče. PONOVIČE Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9227 Zavrh - Gradič Zavrh Zavrh 3. Dvorec stoji na robu planote nad dolino Sopote. ZAVRH Občina Litija (Q15891) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži