Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji/Seznam spomenikov v savinjski regiji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam spomenikov v pomurski regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2022. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
10186 Petrovče - Petrovški križi Figuralna skupina stoji na novi lokaciji ob župnijski cerkvi Marijinega obiskanja. PETROVČE Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10192 Škalce - Vinogradniški dvorec Škalce 86. Dvorec stoji na južnem pobočju Škalc, severno od Slovenskih Konjic. ŠKALCE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10195 Vitanje - Dvorec Grajski trg 1 (prej Vitanje 67). Dvorec stoji na severozahodni strani trga Vitanje. VITANJE Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10196 Zbelovska Gora - Cerkev Matere božje Orientirana cerkev stoji na vzhodnem pobočju hriba Ljubična, južno od Poljčan. ZBELOVSKA GORA Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10198 Špitalič pri Slovenskih Konjicah - Vaško jedro Vaško jedro leži na manjši terasi, približno 2 km vzhodno od zgornjega samostana Žiče, ob potoku Žičnica. ŠPITALIČ PRI SLOV. KONJICAH Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10202 Dobrava pri Konjicah - Dvorec Dobrava pri Konjicah 6, 7. Dvorec s pristavo stoji v ravnini zaselka Dobje, severno od Slovenskih Konjic. DOBRAVA PRI KONJICAH Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10204 Mlače - Dvorec Pogled Mlače 34 MLAČE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10205 Zbelovo - Grad Grajske razvaline so vrh strmega hriba na Zbelovski gori, južno od naselja Zbelovo, blizu Poljčan. ZBELOVSKA GORA Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10206 Slovenske Konjice - Hiša Celjska 4 Celjska cesta 4 SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10208 Slovenske Konjice - Hiša Celjska 10 Celjska cesta 10 SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10212 Slovenske Konjice - Hiša Stari trg 3 Stari trg 3 (prej Mariborska 8) SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10214 Slovenske Konjice - Hiša Stari trg 2 Stari trg 2 (prej Mariborska 11) SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10216 Slovenske Konjice - Hiša Stari trg 15 Stari trg 15 (prej Partizanska 5). Stoji v strnjenem nizu hiš. SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10217 Slovenske Konjice - Hiša Stari trg 17 Stari trg 17 (prej Partizanska 7). Stoji v strnjenem nizu hiš. SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10218 Slovenske Konjice - Hiša Stari trg 21 Stari trg 21 (prej Partizanska 11). Stoji v strnjenem nizu hiš. SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10230 Slovenske Konjice - Kaplanija Stari trg 38 Stari trg 38 (prej Partizanska 28) SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10232 Slovenske Konjice - Župnišče Stari trg 40 Stari trg 40 (prej Partizanska 30) SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10236 Slovenske Konjice - Znamenje sv. Florijana Znamenje stoji sredi starega trga. SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10237 Kamna Gora - Pristava Kamna Gora 19 Kamna Gora 19. Pristava stoji severno od doline Žičnice. KAMNA GORA Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10238 Zbelovska Gora - Duhovniška hiša Stavba stoji ob cerkvi Matere božje. ZBELOVSKA GORA Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10273 Slovenske Konjice - Gospodarsko poslopje dvorca Trebnik Grajska ulica 9 SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10324 Zagaj pod Bočem - Hiša Zagaj pod Bočem 6 Zagaj pod Bočem 6. Hiša stoji na polici sredi razgibanega gričevja južno od Boča. ZAGAJ POD BOČEM Občina Rogaška Slatina (Q15913) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10350 Loška Gora pri Zrečah - Grad Lušperk Ostanki gradu Lušperk so na griču, severozahodno od jedra naselja Loška Gora, na desnem bregu Dravinje. LOŠKA GORA PRI ZREČAH Občina Zreče (Q227163) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10351 Boharina - Hiša Boharina 31 Boharina 31. Hiša stoji vzhodno od potoka Sopočnice. BOHARINA Občina Zreče (Q227163) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10359 Zreče - Hiša Breg 7 Breg 7. Hiša stoji vzhodno od industrijske cone Unior d. d. v Zrečah. ZREČE Občina Zreče (Q227163) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10360 Slovenske Konjice - Marijino znamenje Znamenje stoji južno od župnijske cerkve sv. Jurija. SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10400 Prebold - Grajska razvalina Libenštajn na Tolstem vrhu Na nižjem grebenu Tolstega vrha, južno od Tekstilne tovarne Prebold. PREBOLD Občina Prebold (Q1016698) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10401 Loke pri Taboru - Ruševine gradu Ojstrica Ruševine gradu leže na hribu Stari grad, jugozahodno od vasi. LOKE Občina Tabor (Q999530) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10409 Sveti Lovrenc - Grajska razvalina Žaženberk Na Burkeljčevem hribu (469 m), južno od naselja. SV. LOVRENC Občina Prebold (Q1016698) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10415 Stopnik - Grajska razvalina Stopnik 19. Grad stoji na hribu vzhodno od Stopnika, na obronkih Dobrovelj, severno od Vranskega. STOPNIK Občina Vransko (Q13378299) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10429 Žalec - Župnišče Savinjska cesta 9. Župnišče stoji severozahodno ob cerkvi. ŽALEC Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10435 Dobrič - Znamenje Znamenje stoji v bližini hiš Dobrič 38 in Dobrič 39. DOBRIČ Občina Polzela (Q938443) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10436 Dobrovlje - Znamenje Znamenje stoji pri hiši Dobrovlje 28. DOBROVLJE Občina Braslovče (Q1034410) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10438 Loke pri Taboru - Znamenje Znamenje stoji na grebenu severozahodno od strnjenega dela naselja. LOKE Občina Tabor (Q999530) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10439 Pongrac - Znamenje Znamenje stoji ob cesti, ki vodi na Hom, južno pod kmetijo Lovrin. PONGRAC Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10440 Podgorje pri Letušu - Znamenje Znamenje stoji ob cesti skozi Podgorje. PODGORJE PRI LETUŠU Občina Braslovče (Q1034410) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10441 Pondor - Znamenje Znamenje stoji na polju, zahodno od naselja. PONDOR Občina Tabor (Q999530) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10442 Šešče pri Preboldu - Znamenje Znamenje stoji na polju, severno od ceste proti Preboldu. ŠEŠČE PRI PREBOLDU Občina Prebold (Q1016698) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10470 Žalec - Obrambni stolp Stolp stoji jugovzhodno od cerkve sv. Nikolaja. ŽALEC Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10731 Vitanje - Novi grad Grad stoji na strmem grebenu, zahodno od starega trškega jedra. VITANJE Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10734 Brezen - Matevževa kapelica Kapelica stoji na polju pred zaselkom Zgornji Brezen, blizu hiše Brezen 26. BREZEN Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10735 Paka - Večkova kapelica Pri domačiji Paka 41. PAKA Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10883 Silova - Hiša Silova 11 Silova 11. Hiša stoji v sklopu domačije, med dvema gričema nad močvirnato dolino. SILOVA Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10890 Zavodnje - Hiša Zavodnje 49 Zavodnje 49. Hiša stoji vzhodno od regionalne ceste Šoštanj - Zavodnje. ZAVODNJE Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11147 Paneče - Slopno znamenje pri hiši Paneče 22 Znamenje stoji v neposredni bližini domačije Kajtnatovih, Paneče 22, ob cesti, ki vodi skozi vas. PANEČE Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1126 Grajska vas - Cerkev sv. Krištofa Cerkev stoji sredi naselja, jugovzhodno od Gomilskega. GRAJSKA VAS Občina Braslovče (Q1034410) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
12658 Podvin pri Polzeli - Rojstna hiša Neže Maurer Podvin pri Polzeli 37. V razloženem naselju Podvin, ob vznožju pobočja Vinca se nahaja samotna domačija Zaleznik. PODVIN PRI POLZELI Občina Polzela (Q938443) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
13040 Celje - Vodni stolp Stolp stoji v južnem delu Razlagove ulice in Kocenove ulice. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
133 Florjan pri Gornjem Gradu - Vislice Vislice stojijo ob cesti Gornji Grad - Radmirje, desno v bregu proti Homu. FLORJAN PRI GORNJEM GRADU Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
13851 Grajska vas - Hiša Grajska vas 20 Grajska vas 20. V sklopu domačije gručastega tipa, v severovzhodnem delu vasi, na desnem bregu potoka Reka. GRAJSKA VAS Občina Braslovče (Q1034410) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
13927 Šentvid pri Zavodnju - Kašča na domačiji Šentvid pri Zavodnju 11 Kašča stoji v okviru domačije Šentvid pri Zavodnju 11, na njenem južnem robu, severovzhodno od Virtičevega vrha. ŠENTVID PRI ZAVODNJU Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14136 Rogatec - Gospodarsko poslopje graščine Strmol Pot k ribniku 4 ROGATEC Občina Rogatec (Q1027245) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14847 Belovo - Znamenje Znamenje stoji na vrtu stanovanjske hiše Belovo 3F, na desni strani ceste, ki pelje iz Belovega proti Sedražu. BELOVO Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14848 Kuretno - Znamenje Znamenje stoji na križišču gozdnih poti med Šmihelom in Kuretnim. ŠMIHEL Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14851 Padež - Znamenje Znamenje stoji na veliki gozdni jasi na Lenišu. PADEŽ Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1487 Arja vas - Arheološko najdišče Govče Arheološko najdišče je severno od zaselka Govče pri Zgornji Ložnici pri Žalcu. ARJA VAS Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15009 Bezenškovo Bukovje - Hiša Bezenškovo Bukovje 6 Bezenškovo Bukovje 6. Hiša stoji pravokotno na cesto in je del domačije v strnjenem delu vasi. BEZENŠKOVO BUKOVJE Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15081 Skomarje - Ošlakova žaga Skomarje 1. Žaga stoji v okviru Ošlakove domačije, ob izlivu Ločnice v Dravinjo. SKOMARJE Občina Zreče (Q227163) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15092 Podčetrtek - Hiša Trška 82 Trška cesta 82 PODČETRTEK Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15306 Predenca - Vinska klet na domačiji Predenca 23a Vinska klet stoji ob cesti, ki vodi do podružnične cerkve sv. Roka, na domačiji Predenca 23a. PREDENCA Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
15500 Čeplje pri Vranskem - Kašča na domačiji Čeplje 28 Kašča stoji v sklopu domačije Čeplje 28, južno od strnjenega dela naselja. ČEPLJE Občina Vransko (Q13378299) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1568 Rogatec - Cerkev sv. Jerneja Na vzpetini na severnem robu naselja, dominantna lega. ROGATEC Občina Rogatec (Q1027245) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
16879 Podolševa - Kulturna krajina Kulturna krajina leži na južnem pobočju Olševe in severno od Solčave; Podolševo z Logarsko dolino povezuje Panoramska cesta. PODOLŠEVA Občina Solčava (Q1313614) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
16894 Robanov Kot - Kulturna krajina Robanov kot Kulturna krajina obsega ledeniško dolino Robanov kot, južno od Solčave, ob reki Savinji in potoku Bela. ROBANOV KOT Občina Solčava (Q1313614) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
18992 Bele Vode - Slopno znamenje Znamenje stoji na križišču poti, jugozahodno od doma na Slemenu, severno od naselja. BELE VODE Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
20607 Vrh nad Laškim - Znamenje Znamenje stoji ob robu gozda, severno od domačije Cencelj. VRH NAD LAŠKIM Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
20610 Veliko Širje - Znamenje v Gornjem Breznu Znamenje stoji sredi zaselka Gornje Brezno, v neposredni bližini Tržanove kmetije. VELIKO ŠIRJE Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
20611 Šmihel nad Laškim - Znamenje Znamenje stoji v gozdu, severozahodno od železniške postaje. LAŠKO Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
20720 Loka pri Žusmu - Kapela pri hiši Loka pri Žusmu 98 Kapela stoji pri hiši Loka pri Žusmu 98, ob cesti, ki vodi v smeri Dobrina - Hrastje, v zaselku Žamerk. LOKA PRI ŽUSMU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
21829 Podčetrtek - Stara šola Trška cesta 83. Stavba stoji v severnem delu trškega jedra, ob jugovzhodnem vznožju grajskega hriba. PODČETRTEK Občina Podčetrtek (Q999540) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
22983 Logarska Dolina - Kulturna krajina Logarska dolina Kulturna krajina obsega Logarsko dolino, vzhodno od Matkovega kota, jugozahodno od Solčave. LOGARSKA DOLINA Občina Solčava (Q1313614) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
24661 Mali Vrh - Bednikova zidanica Mali Vrh 55. Zidanica stoji vzhodno ob cesti, v vinogradniškem območju Malega Vrha. MALI VRH Občina Šmartno ob Paki (Q392188) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2867 Bele Vode - Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji na južnem pobočju Belovskega vrha, ob cesti Šoštanj - Bele Vode. BELE VODE Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2914 Buče - Cerkev sv. Petra Cerkev stoji južno od ceste sredi vasi. VRENSKA GORCA Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2921 Celje - Cerkev sv. Jožefa Pravilno orientirana cerkev stoji na Aljaževem (Jožefovem) hribu, vzhodno od starega mestnega jedra. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2932 Črešnjice - Cerkev Naše ljube Gospe Cerkev stoji v vasi Črešnjice, ob južnem vznožju Konjiške gore. ČREŠNJICE Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2952 Laze pri Dramljah - Cerkev sv. Marije Magdalene Cerkev stoji na zahodnem robu vasi, zahodno od glavne ceste skozi Dramlje. LAZE PRI DRAMLJAH Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2954 Dramlje - Cerkev sv. Ilije Cerkev stoji sredi zaselka Spodnje Dramlje. DRAMLJE Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2955 Vodule - Cerkev sv. Uršule Cerkev stoji na griču, severovzhodno od Dramelj. VODULE Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2963 Vonarje - Cerkev sv. Henrika Cerkev stoji na hribu, nad umetnim jezerom, vzhodno od Sv. Eme. VONARJE Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2968 Strmec pri Sv. Florjanu - Cerkev Loretske Matere božje Cerkev stoji na griču Ložno, severno od naselja. STRMEC PRI SV. FLORIJANU Občina Rogaška Slatina (Q15913) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2975 Okonina - Cerkev sv. Jakoba Pravilno orientirana cerkev stoji znotraj parapetnega obzidja na rahli vzpetini, nad severnim delom naselja. OKONINA Občina Ljubno (Q773659) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2978 Galicija - Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji na dvignjenem holmu, sredi razloženega naselja. GALICIJA Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2994 Florjan pri Gornjem Gradu - Cerkev sv. Primoža in Felicijana Cerkev stoji na severnem pobočju Menine planine, jugovzhodno nad Gornjim Gradom. FLORJAN PRI GORNJEM GRADU Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3001 Gotovlje - Cerkev sv. Jedrti Cerkev stoji na hribu, severno od naselja. GOTOVLJE Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3019 Arnače - Cerkev sv. Egidija Cerkev stoji zaselku Šentilj, pet kilometrov južno od Velenja. ARNAČE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3041 Šentjur pri Celju - Cerkev sv. Jurija Cerkev orientirana sever-jug stoji na griču, sredi zgornjega trga. ŠENTJUR Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3042 Stopče - Cerkev sv. Ahaca Cerkev stoji na griču vzhodno od Šentjurja, ob cesti Celje - Rogatec. STOPČE Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3043 Botričnica - Cerkev Marije sedem žalosti Cerkev stoji sredi naselja, dva kilometra severno od Šentjurja. BOTRIČNICA Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3045 Zlateče pri Šentjurju - Cerkev sv. Rozalije Cerkev leži severozahodno od Šentjurja, na griču med vasema Lokarje in Zlateče. ZLATEČE PRI ŠENTJURJU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3052 Lahov Graben - Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na vrhu hriba Tajna. LAHOV GRABEN Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3054 Jakob pri Šentjurju - Cerkev sv. Filipa in Jakoba Cerkev stoji ob cesti, v dolini, pet kilometrov južno od Šentjurja. JAKOB PRI ŠENTJURJU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3074 Drevenik - Cerkev sv. Miklavža Orientirana cerkev stoji na južnem pobočju Boča. DREVENIK Občina Rogaška Slatina (Q15913) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3078 Kozje - Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji sredi trgškega jedra. KOZJE Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3082 Tržišče pri Rogaški Slatini - Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji na griču severno nad naseljem Tržišče, jugovzhodno od zdravilišča Rogaška Slatina, od koder je vodila sprehajalna pot. TRŽIŠČE Občina Rogaška Slatina (Q15913) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3083 Male Rodne - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Cerkev stoji vrh griča Sv. Mohor, zahodno od Rogaške Slatine. MALE RODNE Občina Rogaška Slatina (Q15913) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3088 Resnik - Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji na grebenu v osrednjem delu razloženega naselja Resnik, na jugovzhodnem pobočju Pohorja. RESNIK Občina Zreče (Q227163) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3092 Šmihel nad Laškim - Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji na hribu v naselju Šmihel. ŠMIHEL Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3093 Marija Gradec - Cerkev Matere božje s kapelicami Cerkev stoji na skalnatem griču nad sotočjem Savinje in Lahomnice. Obdaja jo ovalno obzidje z oporniki, kapelice so na pobočju griča. MARIJA GRADEC Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3096 Kuretno - Cerkev sv. Katarine Cerkev stoji na griču, ob robu vasi Kuretno. KURETNO Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3187 Mozirje - Cerkev sv. Jurija Proti zahodu orientirana cerkev stoji v zahodnem delu starega dela vasi, je zaključek osi ulice. MOZIRJE Občina Mozirje (Q670975) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
320 Levec - Znamenje Znamenje stoji sredi naselja, na južni strani glavne ceste skozi vas. LEVEC Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3202 Nova Cerkev - Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji na južnem robu naselja, znotraj cerkvenega obzidja, v ambientu, ki ga tvorijo župnišče in pokopališka kapela sv. Mihaela. NOVA CERKEV Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3211 Olimje - Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev je prizidana ob jugozahodno stranico dvorca, kasnejšega pavlinskega samostana v naselju Olimje. OLIMJE Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3213 Olimje - Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji na jugovzhodnem pobočju Olimske gore in jugozahodno od samostana Olimje. OLIMJE Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3230 Kristan Vrh - Cerkev sv. Petra Orientirana cerkev stoji na griču, sredi vasi, vzhodno od ceste Mestinje - Podčetrtek. KRISTAN VRH Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3243 Lesično - Cerkev sv. Urha Oruentirana cerkev stoji v vaškem jedru. LESIČNO Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3244 Dobležiče - Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji sredi razloženega naselja, južno ob cesti Golobinjek - Virštanj - Lesično. DOBLEŽIČE Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3253 Planina pri Sevnici - Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji sredi naselja. PLANINA PRI SEVNICI Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3254 Podčetrtek - Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji na robu trškega jedra, jugovzhodno pod grajskim hribom. PODČETRTEK Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3255 Imenska Gorca - Cerkev sv. Križa Orientirana cerkev stoji na griču, vzhodno od vasi Imeno. IMENSKA GORCA Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3271 Gora Oljka - Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na hribu, vzhodno nad naseljem Šmartno ob Paki. DOBRIČ Občina Polzela (Q938443) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3272 Podvin pri Polzeli - Cerkev sv. Miklavža Cerkev stoji na griču Vinski vrh, severozahodno od naselja Polzela. PODVIN PRI POLZELI Občina Polzela (Q938443) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3273 Polzela - Kapela sv. Florijana Kapela stoji južno od dvorca Šenek pri Polzeli. POLZELA Občina Polzela (Q938443) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3276 Ponikva - Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na vzhodnem robu Ponikve. PONIKVA Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3310 Polana pri Zidanem Mostu - Cerkev sv. Kancijana Cerkev stoji na planoti jugovzhodno od Paneč in severovzhodno od Polane. POLANA Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3324 Rogatec - Cerkev sv. Hiacinte Cerkev stoji na griču, vzhodno nad severnim delom mesta. ROGATEC Občina Rogatec (Q1027245) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3327 Dobovec pri Rogatcu - Cerkev sv. Roka Orientirana cerkev stoji na griču, nad cesto Rogatec - Dobovec. DOBOVEC PRI ROGATCU Občina Rogatec (Q1027245) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3329 Olešče - Cerkev sv. Petra Cerkev stoji na hribu nad cesto, na robu naselja Olešče. OLEŠČE Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3330 Svetli Dol - Kapela sv. Florijana Kapela stoji v sklopu Liplnove domačije, ob cesti Štore-Svetli Dol. SVETLI DOL Občina Štore (Q392468) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3331 Svetina - Cerkev Matere božje Cerkev stoji sredi vasi. SVETINA Občina Štore (Q392468) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3332 Svetina - Kapela sv. Križa Kapela stoji na jugovzhodnem robu vasi, v neposredni bližini cerkve Matere božje. SVETINA Občina Štore (Q392468) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3363 Pečica - Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji blizu zaselka Orehova vas, severno od Sladke Gore, južno pod Zbelovsko goro. PEČICA Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3364 Krtince - Cerkev sv. Benedikta Cerkev stoji severno nad cesto Celje - Rogatec, dva kilometra severno od vasi Mestinje. KRTINCE Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3365 Lemberg pri Šmarju - Cerkev sv. Miklavža Cerkev stoji sredi trškega jedra. LEMBERG PRI ŠMARJU Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3366 Lemberg pri Šmarju - Cerkev sv. Pankracija Cerkev stoji na griču, tik nad trški jedrom. LEMBERG PRI ŠMARJU Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3367 Slivnica pri Celju - Cerkev sv. Marije Magdalene Cerkev stoji sredi vasi, na strmem hribu. SLIVNICA PRI CELJU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3368 Slivnica pri Celju - Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji južno od strnjene vasi, pri pokopališču. SLIVNICA PRI CELJU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3370 Bukovje pri Slivnici - Cerkev sv. Nikolaja Cerkev leži severovzhodno pod naseljem. BUKOVJE PRI SLIVNICI Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3380 Slovenske Konjice - Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na vzhodnem obronku grajskega hriba, zahodno nad trškim jerdom v mestnem predelu Pristava. SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3384 Solčava - Kapela sv. Ane Kapela stoji na pokopališču, ob prezbiteriju župnijske cerkve. SOLČAVA Občina Solčava (Q1313614) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3403 Plešivec - Cerkev sv. Miklavža Cerkev stoji južno pod hribom Grmada, sredi naselja, ob cesti Velenje - Škale - Graška Gora. PLEŠIVEC Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3404 Škalske Cirkovce - Cerkev sv. Ožbolta Cerkev stoji v središču gručastega naselja Škalske Cirkovce. ŠKALSKE CIRKOVCE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3405 Podkraj pri Velenju - Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji na sedlu med hriboma Veliko in Malo Gradišče, nad zaselkom Zabrdo, južno od Velenja. VELENJE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3408 Vinski Vrh pri Šmarju - Cerkev sv. Barbare Orientirana cerkev stoji južno nad Šmarjem. VINSKI VRH PRI ŠMARJU Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3409 Sotensko pri Šmarju - Cerkev sv. Miklavža Orientirana cerkev stoji na vrhu griča, tri kilometre severno od Šmarja pri Jelšah. SOTENSKO PRI ŠMARJU Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3411 Brecljevo - Cerkev sv. Tomaža Cerkev stoji na severnem robu naselja, jugovzhodno od Šmarja pri Jelšah. BRECLJEVO Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3416 Gorenje - Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na robu naselja, ob cesti Šoštanj - Šmartno ob Paki. GORENJE Občina Šmartno ob Paki (Q392188) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3427 Velenje - Cerkev Karmelske Matere božje Cerkev stoji na južnem robu starega Velenja, severozahodno pod pobočjem Velenjskega gradu. VELENJE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3428 Velenje - Cerkev sv. Andreja v Šaleku Cerkev stoji sredi naselja Šalek, zahodno pod razvalinami gradu Šalek, ob cesti Velenje - Slovenj Gradec. VELENJE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3429 Bevče - Cerkev sv. Miklavža Cerkev stoji na griču na robu naselja, severno od ceste Celje - Velenje, dva kilometra pred Velenjem. BEVČE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3432 Florjan pri Šoštanju - Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji vrh hriba, tri kilometre zahodno od Šoštanja, ob cesti Šoštanj - Bele Vode. FLORJAN Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3436 Šoštanj - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Cerkev stoji na vzpetini na zahodnem robu starega mestnega jedra, severno od ruševin Pustega gradu. ŠOŠTANJ Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3437 Sveti Štefan - Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji sredi naselja. SVETI ŠTEFAN Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3438 Babna Gora - Cerkev sv. Ane Orientirana cerkev stoji na zahodnem slemenu hriba, v razloženi vasi. BABNA GORA Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3439 Orehovec pri Zibiki - Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji ob cesti Zibika-Sveti Štefan, jugovzhodno nad Zibiko. OREHOVEC Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3441 Vrhe pri Teharjih - Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na griču, vzhodno od naselja Teharje. VRHE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3442 Šentjanž nad Štorami - Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na strmem skalnatem pomolu, južno od ceste Štore - Svetina. ŠENTJANŽ NAD ŠTORAMI Občina Štore (Q392468) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3443 Kompole - Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji na vzhodnem robu vasi, pet kilometrov vzhodno od Celja. KOMPOLE Občina Štore (Q392468) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3474 Šentvid pri Planini - Cerkev sv. Vida Pravilno orientirana cerkev stoji na izpostavljeni legi, na zahodni strani vaškega jedra. ŠENTVID PRI PLANINI Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3480 Šentvid pri Grobelnem - Cerkev sv. Vida Cerkev stoji sredi naselja, ob cesti Šentjur - Šmarje pri Jelšah. ŠENTVID PRI GROBELNEM Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3496 Spodnji Dolič - Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji v razloženem naselju, nad cesto Gornji Dolič - Vitanje. SPODNJI DOLIČ Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3499 Vojnik - Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji na strmi skali na severnem robu trškega jedra, vzhodno nad cesto Celje - Slovenske Konjice. VOJNIK Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3503 Čreta pri Vranskem - Cerkev Matere božje Cerkev stoji na gorskem hrbtu na Dobrovljah, severno od naselja Vransko. ČRETA Občina Vransko (Q13378299) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3518 Zagorje pri Lesičnem - Cerkev Marije Pomočnice Pravilno orientirana cerkev stoji znotraj cerkvenega zidu, na položnem griču sredi vaškega jedra. ZAGORJE Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3519 Bistrica pri Lesičnem - Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji sredi razloženega zaselka Pokorna vas, šest kilometrov vzhodno od Lesičnega. BISTRICA Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3531 Spodnje Tinsko - Cerkev Matere božje Cerkev stoji na hribu, zahodno od cerkve sv. Ane in južno nad naseljem Zibika. SPODNJE TINSKO Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3532 Tinsko - Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na slemenu Tinske gore v zaselku Tinski Vrh, južno nad naseljem Zibika. SPODNJE TINSKO Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3534 Zlakova - Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na griču v jugozahodnem delu naselja Zlakova, severovzhodno od Zreč. ZLAKOVA Občina Zreče (Q227163) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3543 Žiče - Cerkev sv. Petra Cerkev stoji sredi vasi. ŽIČE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3545 Dobrina - Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji na vzhodnem prevalnem slemenu razloženega naselja Dobrina. DOBRINA Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
41 Braslovče - Trško jedro Trg leži na ježi, severozahodno od Celja. BRASLOVČE Občina Braslovče (Q1034410) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4164 Nova Štifta pri Gornjem Gradu - Kapela Božjega groba Kapela stoji v osi prezbiterija župnijske cerkve, na zahodni strani cerkve. NOVA ŠTIFTA Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4251 Vojnik - Staro trško jedro Vojnik leži na ravnini v severnem delu celjske kotline, med reko Hudinjo in pobočjem griča, ob komunikaciji Celje - Maribor. VOJNIK Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4274 Vojnik - Hiša Celjska cesta 19 Celjska cesta 19 VOJNIK Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4287 Celje - Hiša Prešernova 11 Prešernova ulica 11. Hiša stoji v nizu na južni strani ulice. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4291 Celje - Hiša Prešernova 16 Prešernova ulica 16, Savinova ulica 9. Hiša zapira razširjeni del Prešernove ulice, ki se ob stavbi nadaljuje proti vzhodu v ožji del. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4292 Celje - Špital Slomškov trg 5. Špital stoji jugozahodno za cerkvijo sv. Danijela. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4300 Celje - Hiša Glavni trg 4 Glavni trg 4 (prej Tomšičev trg 4). Hiša stoji v vzhodnem strnjenem stavbnem nizu trga. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4301 Celje - Hiša Glavni trg 6 Glavni trg 6 (prej Tomšičev trg 6). Hiša stoji v strnjenem nizu na zahodni strani trga. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4302 Celje - Hiša Glavni trg 7 Glavni trg 7 (prej Tomšičev trg 7) CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4304 Celje - Hiša Glavni trg 9 Glavni trg 9 (prej Tomšičev trg 9). Hiša stoji v strnjenem nizu na vzhodni strani trga. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4305 Celje - Hiša Glavni trg 12 Glavni trg 12 (prej Tomšičev trg 12). Ob južni strani trga, v nizu. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4306 Celje - Hiša Glavni trg 17 Glavni trg 17, 17A (prej Tomšičev trg 17). Hiša stoji v strnjenem stavbnem nizu na zahodni strani trga. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4309 Celje - Prothasijev dvorec Trg Celjskih knezov 10 (prej Trg svobode 10). Dvorec zapira trg na severni strani in sega v Gledališko ulico. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4312 Celje - Hiša Gosposka 1 Gosposka ulica 1, 1a (prej Zidanškova 1). Hiša stoji na vzhodnem začetku južnega strnjenega stavbnega niza ozke Gosposke ulice. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4314 Celje - Hiša Gosposka 7 Gosposka ulica 7 (prej Zidanškova 7). Hiša stoji v strnjenem nizu, na južni strani ulice. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4315 Celje - Hiša Gosposka 9 Gosposka ulica 9, 9A (prej Zidanškova 9). Hiša stoji v nizu na južni strani ulice. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4316 Celje - Hiša Gosposka 17 Gosposka ulica 17 (prej Zidanškova 17) CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4318 Celje - Hiša Gosposka 26 Gosposka ulica 26 (prej Zidanškova 26). Hiša stoji v nizu na severni strani ulice. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4319 Celje - Hiša Gosposka 30 Gosposka ulica 28, 30 (prej Zidanškova 30). Hiša stoji v nizu na severni strani ulice. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4322 Celje - Arkova kapelica Znamenje stoji ob Vrunčevi ulici, zahodno od Merkurja, vzhodno od Srednje gostinske šole. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4326 Zavodnje - Grad Žamberk Grad je stal na manjši vzpetini sredi gozda, južno od cerkve sv. Petra. Na temeljih gradu stoji danes žičnica. ZAVODNJE Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4328 Velenje - Razvaline gradu Ekenštajn Razvalina stoji na skalni kopi vrh položnega grebena blizu Šaleškega gradu, jugovzhodno od centra Velenja. VELENJE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4329 Velenje - Grad Šalek Grad stoji na strmem, prepadnem griču na vzhodni strani zaselka Šalek. VELENJE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4331 Šoštanj - Pusti grad Ruševine gradu so na pomolu strmega griča nad Šoštanjem. ŠOŠTANJ Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4334 Ravne pri Šoštanju - Razvaline gradu Forhtenek Razvaline gradu Forhtenek so na skalni vzpetini zahodno nad potokom Velunja, vzhodno nad domačijo Vratar. RAVNE Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4336 Laze pri Arnačah - Grad Švarcenštajn Grad leži na položni vzpetini, v vzhodnem delu razloženega naselja Laze. LAZE Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4338 Florjan pri Šoštanju - Grad Kacenštajn Ostanki gradu Kacenštajn so na prepadni steni nad cerkvijo sv. Florijana v istoimenskem naselju, severozahodno od Šoštanja. FLORJAN Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4350 Rečica ob Paki - Hiša Rečica 14 Rečica ob Paki 14. Hiša stoji ob cesti, v osrednjem delu naselja. REČICA OB PAKI Občina Šmartno ob Paki (Q392188) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4365 Bele Vode - Znamenje pri hiši Bele Vode 61 Znamenje stoji na dominantnem mestu, na prevalu, ob romarski poti na sv. Križ nad Belimi Vodami, pri hiši Bele Vode 61. BELE VODE Občina Šoštanj (Q15923) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4368 Lindek - Grad Ruševina leži na kopastem hribu na južnem pobočju Stenice, nad naseljem Frankolovo. LINDEK Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4374 Dobrna - Grad Vedutno izpostavljena lokacija na vrhu skalne kope v naselju Lokovina nad Dobrno. LOKOVINA Občina Dobrna (Q999579) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4400 Podkraj pri Velenju - Kraj konference Komunistične partije Slovenije V zaselku Tajna. PODKRAJ PRI VELENJU Mestna občina Velenje (Q3441849) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4435 Kompole - Vaška kapelica Kapela stoji na manjšem križpotju sredi polj, južno od strnjenega dela naselja. KOMPOLE Občina Štore (Q392468) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4437 Dobrova pri Celju - Znamenje pri hiši Dobrova 4 Znamenje stoji v zaselku, pred hišo Dobrova 4. DOBROVA Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4438 Dobrova pri Celju - Znamenje pri hiši Dobrova 35 Jugovzhodno od hiše Dobrova 35. DOBROVA Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4439 Celje - Kalvarija na Aljaževem hribu Aljažev hrib. Kalvarija leži na levem bregu reke Voglajne nasproti železniške postaje ter predstavlja značilno veduto na Celje z vzhoda. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4441 Dobrnica - Dvorec z vrtom Zavrh nad Dobrno 1, 2. Graščina stoji ob cesti, ki pelje iz Dobrne v Hudičev graben. Zahodno ob dvorcu stoji kašča. ZAVRH NAD DOBRNO Občina Dobrna (Q999579) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4443 Vine pri Novi Cerkvi - Dvorec Landek 8c (prej Vine pri Strmcu 19). Stavba stoji vrh položne vzpetine. LANDEK Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4447 Bočna - Vas Bočna leži v spodnji Zadrečki dolini, na severnem vznožju Menine. BOČNA Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4448 Gornji Grad - Trško jedro Naselje leži v gornjem delu Zadrečke doline pod Menino, Velikim Rogatcem in Lepenatko, na terasi Drete in pritoka Šokatnica. GORNJI GRAD Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4449 Kokarje - Vas Vas leži na ježi nad desnim bregom Drete v spodnji Zadrečki dolini, kjer vanjo prehaja pobočje Dobroveljske planote. KOKARJE Občina Nazarje (Q954987) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4450 Ljubno ob Savinji - Trško jedro Naselje leži v Zgornji Savinjski dolini, na terasah sotočja Ljubnice v Savinjo, ki stopa tu iz soteske v bolj široko dolino. LJUBNO OB SAVINJI Občina Ljubno (Q773659) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4452 Mozirje - Staro trško jedro Trško jedro Mozirja je na levem bregu reke Savinje, ob vznožju predgorja planote Golt. MOZIRJE Občina Mozirje (Q670975) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4453 Radmirje - Vas Radmirje leži na prodni rečni terasi v zgornjem delu široke doline Savinje, ob prometnem vozlišču, ki usmerja ceste proti Gornjemu Gradu, Solčavi in Mozirju. RADMIRJE Občina Ljubno (Q773659) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4454 Rečica ob Savinji - Staro trško jedro Leži na robu rečne terase na Rečičkem polju, na levem bregu Savinje. REČICA OB SAVINJI Občina Rečica ob Savinji (Q13378058) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4455 Strmec - Vas Vas Strmec leži na prisojnem pobočju predgorja Raduhe, v Zgornji Savinjski dolini. STRMEC Občina Luče (Q669648) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4457 Šmiklavž pri Gornjem Gradu - Vas Naselje je razloženo v gornji Zadrečki dolini, z jedrom na dnu doline Drete. NOVA ŠTIFTA Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4464 Gornji Grad - Samostan Samostan z obzidjem stoji v naselju, na rahli vzpetini. GORNJI GRAD Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4465 Nazarje - Grad Vrbovec Stoji na desnem bregu reke Savinje, ob cesti Nazarje-Mozirje. NAZARJE Občina Nazarje (Q954987) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4466 Poljane ob Rečici - Grad Rudenek Razvaline gradu so na strmem griču v naselju Poljane ob Rečici. POLJANE Občina Rečica ob Savinji (Q13378058) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4467 Rečica ob Savinji - Tavčarjev dvor Rečica ob Savinji 54. Stavba stoji na vzhodnem robu strnjenega dela naselja. REČICA OB SAVINJI Občina Rečica ob Savinji (Q13378058) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4471 Florjan pri Gornjem Gradu - Znamenje Znamenje stoji ob južnem vznožju hriba, na poti k cerkvi sv. Primoža in Felicijana. GORNJI GRAD Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4473 Ljubija - Znamenje Znamenje stoji v jugovzhodnem delu vasi, pri hiši Ljubija 79. LJUBIJA Občina Mozirje (Q670975) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4479 Radmirje - Znamenje Znamenje stoji poleg hiše Radmirje 44, v južnem delu naselja Radmirje, zahodno od zaselka Straže, ob poti proti cerkvi sv. Frančiška. Parcela 644/3 k.o. Radmirje. RADMIRJE Občina Ljubno (Q773659) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4481 Rečica ob Savinji - Pranger Steber stoji sredi naselja, ob hiši Rečica ob Savinji 61. REČICA OB SAVINJI Občina Rečica ob Savinji (Q13378058) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4499 Luče ob Savinji - Hiša Luče 40 Luče 40. V naselju, ob vaški cesti. LUČE Občina Luče (Q669648) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4531 Strmec - Hiša Strmec 26 Strmec 26. Na domačiji Mohor sredi strmega pobočja Raduhe, na ravnici ob cesti. STRMEC Občina Luče (Q669648) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4541 Šmiklavž pri Gornjem Gradu - Kašča na domačiji Šmiklavž 17 Šmiklavž 17. Na jugu Mačkovega kota. NOVA ŠTIFTA Občina Gornji Grad (Q726548) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4593 Kozje - Trško jedro Kozje. Naselje leži ob vznožju Vetrnika, v dolini Bistrice, ob njenem desnem pritoku Bistri graben. KOZJE Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4595 Podčetrtek - Trško jedro Podčetrtek leži v tesni dolini med Rudnico in Desiničko goro, ob pomembni zgodovinski poti, ki je vodila iz Spodnjega v Zgornje Sotelsko. PODČETRTEK Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4596 Polje ob Sotli - Vas Vas leži ob Sotli, na severnem robu blagega pobočja Križan vrh. POLJE OB SOTLI Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4623 Kozje - Grad Drakenburg Ruševine gradu so zahodno od trškega jedra Kozjega, na jugovzhodnem delu grebena Bredič, na levem bregu Bistrega grabna. KOZJE Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4625 Lemberg pri Šmarju - Grad Lemberg Grad stoji strmem hribu, zahodno nad istoimenskim naseljem, poleg podružnice sv. Pankracija (nekdanje grajske kapele). LEMBERG PRI ŠMARJU Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4626 Pilštanj - Grad Razvaline so na strmem griču, južno nad naseljem. PILŠTANJ Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4631 Rogatec - Graščina Strmol Na vzpetini nad potokom Draganja, na zahodni strani naselja Rogatec. ROGATEC Občina Rogatec (Q1027245) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4634 Rogaška Slatina - Znamenje sv. Janeza Nepomuka V parku pod kapelo sv. Ane. ROGAŠKA SLATINA Občina Rogaška Slatina (Q15913) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4642 Brezovec pri Polju - Hram Brezovec 34 Brezovec pri Polju 34. Hram stoji vrh pobočja, južno nad naseljem. BREZOVEC PRI POLJU Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4647 Gradišče nad Podsredo - Hiša Gradišče 8 Gradišče 8. Samotna domačija pod Staro goro. GRADIŠČE Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4675 Podsreda - Hiša Podsreda 38 Podsreda 38. V trškem naselju, blizu župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika. PODSREDA Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4708 Zagorje pri Lesičnem - Župnišče Zagorje 48 Zagorje 48. Župnišče stoji jugozahodno pod obzidjem župnijske cerkve. ZAGORJE Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
491 Novo Celje - Dvorec Novo Celje Novo Celje 1 (prej Dobriša vas 25). Dvorec stoji na ravnici med naseljema Žalec in Petrovče. NOVO CELJE Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
510 Petrovče - Cerkev Marijinega obiskanja Cerkev stoji kot dominanta ob križišču cest na zahodni strani naselja. PETROVČE Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
512 Pilštanj - Trško jedro Pilštanj leži na izpostavljeni legi na Z obrobju Kozjanskega gričevja. PILŠTANJ Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
541 Podolševa - Arheološko najdišče Potočka zijalka Vhod v jamo se nahaja na južnem pobočju zahodnega vrha Olševe v višini 1700 m. PODOLŠEVA Občina Solčava (Q1313614) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
548 Podsreda - Trško naselje Podsreda leži v kotlinici na Kozjanskem, pod gradom na desnem bregu Bistrice in ob križišču poti. PODSREDA Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
55 Celje - Staro mestno jedro Srednjeveško mesto se je razvilo ob sotočju rek Savinje in Voglajne v Spodnji Savinjski dolini. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
58 Celje - Celjski grad Na JV robu mesta Celje, na naravno dvignjeni legi nad strugo Savinje je postavljena trdnjava. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
59 Celje - Hiša Gosposka 3 Gosposka ulica 3 (prej Zidanškova 3). Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu v jedru srednjeveškega mesta, zahodno od Glavnega trga. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
60 Celje - Knežji dvorec Dvorec stoji v jugozahodnem vogalu srednjeveškega jedra Celja, nad levim bregom Savinje. CELJE Mestna občina Celje (Q3441823) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
643 Senožete pri Rimskih Toplicah - Domačija Antona Aškerca Senožete 1, 2. Domačija stoji jugovzhodno nad Rimskimi Toplicami. SENOŽETE Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
650 Skomarje - Ošlakova kovačija Skomarje 2. Kovačija stoji v sklopu Ošlakove domačije, ob izlivu Ločnice v Dravinjo. SKOMARJE Občina Zreče (Q227163) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
651 Sladka Gora - Cerkev Matere božje Sredi vasi, na pobočju na severni strani, tik ob župnišču. SLADKA GORA Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
652 Slake - Cerkev Device Marije na Pesku Cerkev stoji na robu pobočja na severni strani doline Olimskega potoka, nad cesto Podčetrtek-Sopote. PODČETRTEK Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
664 Slovenske Konjice - Mestno jedro Naselje leži v dolini Dravinje, pod severnim pobočjem Konjiške gore. SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
665 Slovenske Konjice - Grad Konjice Razvaline gradu stojijo vrh strmega hriba na pobočju Konjiške gore, zahodno nad naseljem Slovenske Konjice. ZGORNJA PRISTAVA Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
748 Predenca - Cerkev sv. Roka Južno nad naseljem Šmarje, na slemenu hriba in nad Križevim potom. PREDENCA Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7613 Nova Cerkev - Kapela sv. Mihaela Kapela stoji vpeta v vzhodni del pokopališkega zidu, ki obdaja župnijsko cerkev sv. Lenarta. NOVA CERKEV Občina Vojnik (Q2134561) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7618 Laško - Hiša Cesta na Svetino 2 Cesta na Svetino 2 LAŠKO Občina Laško (Q15887) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
7861 Vitanje - Hiša Tičnica 2 Tičnica 2 (prej Vitanje 92) VITANJE Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7862 Vitanje - Hiša Grajski trg 38 Grajski trg 38 (prej Vitanje 56) VITANJE Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7864 Slovenske Konjice - Dvorec Trebnik Grajska 4, 4a in 6 SLOVENSKE KONJICE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7888 Olimje - Dvorec V zatrepu doline Sopote, pod južnim pobočjem hriba Rudnica, v naselju Olimje. OLIMJE Občina Podčetrtek (Q999540) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7900 Gradišče nad Podsredo - Kapela sv. Ane Kapela stoji severovzhodno od cerkve na Stari Sveti gori nad Podsredo. GRADIŠČE Občina Kozje (Q1009421) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7920 Predenca - Kapelice Križevega pota Kapelice stojijo na severnem strmem pobočju griča Predenca, pod cerkvijo sv. Roka in južno od naselja Šmarje pri Jelšah. ŠMARJE PRI JELŠAH Občina Šmarje pri Jelšah (Q392173) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7923 Rifnik - Grad Grad stoji na strmi vzpetini južno od naselja Šentjur. RIFNIK Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7929 Stare Slemene - Območje Žičke kartuzije Območje se razprostira ob potoku Žičnica, od Špitaliča pri Slovenskih Konjicah do Starih Slemen. STARE SLEMENE Občina Slovenske Konjice (Q13378155) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
826 Visoče pri Planini - Znamenje Znamenje stoji v zaselku Marof, ob objektih kmetijskega podjetja Meja Šentjur. VISOČE Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
827 Vitanje - Trško jedro Vitanje leži na južnih obronkih Pohorja, v gorski kotlini ob potoku Hudinja. VITANJE Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
889 Zreče - Arheološko najdišče Brinjeva gora Arheološko najdišče obsega osrednji vrh Brinjeve gore (s cerkvijo Matere božje), osamelca vzhodno nad Zrečami. ZREČE Občina Zreče (Q227163) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
892 Žalec - Mestno jedro Trško jedro mestnega naselja Žalec je formirano sredi Spodnje Savinjske doline, na uravnavi ob reki Savinji, zahodno od Celja. ŽALEC Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
893 Žalec - Rojstna hiša Rista Savina Šlandrov trg 25. V strnjenem jedru trga. ŽALEC Občina Žalec (Q15931) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8938 Nazarje - Hiša Ob Savinji 2 Ob Savinji 2 (prej Nazarje 15). Hiša stoji na desnem bregu Drete, zahodno od frančiškanskega samostana. NAZARJE Občina Nazarje (Q954987) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
9036 Šentjur pri Celju - Zgornji trg Zgornji trg leži na severnem delu naselja Šentjur, na vzpetini nad levim bregom Pešnice. ŠENTJUR Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9037 Javorje pri Slivnici - Vas Vas leži na gričevnatih pobočjih in na dolinskem dnu Drobinskega potoka, vzhodno od Slivnice pri Celju. JAVORJE Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9038 Laze pri Dramljah - Vas Laze ležijo na južnem pomolu nizkega gričevja, pod Drameljskimi goricami na severu in obsežnimi Drameljskimi hostami na jugu. LAZE PRI DRAMLJAH Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9041 Slivnica pri Celju - Vas Vas leži jugovzhodno od Šentjurja. SLIVNICA PRI CELJU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9044 Gorica pri Slivnici - Arheološko najdišče Gradišče Arheološko najdišče je na hribu Gradišče (Gradiše), severovzhodno od jedra Gorice pri Slivnici in jugovzhodno od Črnolice, zahodno od Slivniškega jezera. GORICA PRI SLIVNICI Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9045 Šentjur pri Celju - Župnišče Ulica skladateljev Ipavcev 14. Župnišče stoji jugovzhodno od cerkve sv. Jurija in kaplanije. ŠENTJUR Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9048 Brezje ob Slomu - Znamenje pri hiši Brezje ob Slomu 7 Pri hiši Brezje ob Slomu 7. BREZJE OB SLOMU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9049 Kalobje - Znamenje južno pred vasjo Znamenje stoji ob cesti južno pred naseljem. KALOBJE Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9050 Marija Dobje - Znamenje Znamenje stoji pri Gabrovi kleti. MARIJA DOBJE Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9053 Srževica - Znamenje Znamenje stoji blizu kmetije Zagradišek, Srževica 11, severozahodno od naselja. SRŽEVICA Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9054 Svetelka - Znamenje Znamenje stoji na križpotju v naselju. SVETELKA Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9055 Trno - Žgankova kapelica Kapelica stoji v naselju ob izviru vode. TRNO Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9056 Bobovo pri Ponikvi - Hiša Bobovo pri Ponikvi 16 Bobovo pri Ponikvi 16. Hiša stoji v sklopu domačije, v okviru razložene vasi Bobovo. Ob njen raste lipa s premerom 560 cm. BOBOVO PRI PONIKVI Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9083 Repuš - Kozolec Repuš 2 Repuš 2. Kozolec stoji v strnjenem delu vasi, v okviru domačije srednjega kmeta. REPUŠ Občina Dobje (Q1008179) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9086 Slivnica pri Celju - Kaplanija Slivnica pri Celju 11 Slivnica pri Celju 11. Kaplanija stoji ob cerkvi sv. Magdalene in ob župnišču v vasi. SLIVNICA PRI CELJU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9087 Slivnica pri Celju - Hiša Slivnica pri Celju 31 Slivnica pri Celju 31. Zahodno od podružnične cerkve sv. Janeza, leži na vzpetini vzdolž vaške ceste Franckina hiša. SLIVNICA PRI CELJU Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9102 Vodule - Mežnarija Vodule 18 Vodule 18. Hiša stoji ob podružnični cerkvi sv. Uršule. VODULE Občina Šentjur (Q13378384) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9281 Skomarje - Kapela ob domačiji Skomarje 58 Kapela stoji ob domačiji Skomarje 58. VITANJSKO SKOMARJE Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9282 Paka - Encikova kapela Kapela stoji pod domačijo Paka 20. PAKA Občina Vitanje (Q13378288) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9310 Laško - Župnišče Aškerčev trg 3 Aškerčev trg 3. Župnišče stoji v starem mestnem jedru Laško, ob župnijski cerkvi sv. Martina. LAŠKO Občina Laško (Q15887) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9786 Radmirje - Kašča na domačiji Radmirje 21 Radmirje 21. V vzhodnem delu vasi. RADMIRJE Občina Ljubno (Q773659) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
979 Vransko - Trško naselje Naselje leži ob zahodni strani izteka Savinjske doline, blizu odcepa ceste v Tuhinjsko dolino, severozahodno ob cesti Trojane - Žalec. VRANSKO Občina Vransko (Q13378299) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži