Wikipedija:WikiProjekt Slovenska mladinska književnost/Seznam spletnih strani za mladinsko književnost

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam spletnih strani za mladinsko književnost.

E-razvojna skupina za slovenščino[uredi kodo]

 1. https://info.edus.si/projekti/
 2. http://www.zrss.si/slovenscina/gradiva/IZO_Raba_IKT_pri_pouku_slovenscine_14jan09.pdf

Splošne strani o mladinski književnosti[uredi kodo]

 1. http://www.zupca.net Spletna stran, kjer so podatki o sodobni slovenski mladinski književnosti (Na strani se nahajajo pisatelji, pesniki, Slovenski ilustratorji, Moja najljubša knjiga ...) ter ostale zanimivosti.
 2. http://slo.slohost.net/cgi-bin/stran.pl?id=13&izris=izpisiNovico&st_pod=8&jezik=slo&templ=3 Na tej spletni strani se nahajajo obnove in interpretacije ter analize del, npr. Janja Vidmar: Princeska z napako, najdemo avtorje, pesmice...)

Pionirska knjižnica - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo[uredi kodo]

 1. http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=286 domača stran osrednje Pionirske knjižnice v Mariboru
 2. http://www.mb.sik.si/seznam.asp?lang=sl&str=361 Digitalna knjižnica, je spletni portal za dostop do slovenskega digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin: člankov, fotografij, zemljevidov, plakatov in zvočnih posnetkov.
 3. http://cobiss.izum.si spletna stran COBISSA (Kooperativni Online Bibliografski Sistem in Servis), ki združuje preko 250 slovenskih knjižnic, možno je tudi iskanje po različnih katalogih in bazah podatkov, npr. osnovnošolske, splošne, specialne, univerzitetne ipd.
 4. http://www.lj-oz.sik.si/default.asp?mID=sl&smID=a&pID={ef1774a1-96c0-4f3d-8372-e6d02636f1fe} Knjižnica Otona Župančiča. Ob registraciji dobi vsak svoje geslo in se preko spleta lahko sprehaja po knjižnici.
 5. http://www.lj-oz.sik.si/default.asp?mID=sl&smID=a&pID={a8eb9639-812d-4069-8b1f-2d8082b2e7f6} Pionirska - Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo

Univerze v Sloveniji[uredi kodo]

 1. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta http://www.pef.uni-lj.si/ , Filozofska fakulteta http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Glavna_stran.htm , Pravna fakulteta http://www.pf.uni-lj.si/
 2. Univerza v Mariboru – Pedagoška fakulteta http://www2.pfmb.uni-mb.si/ , Filozofska fakulteta http://www.ff.uni-mb.si/ , Pravna fakulteta http://www.pf.uni-mb.si/
 3. Univerza na Primorskem – http://www.upr.si/sl/Izobrazevanje/Programi/ , Pedagoška fakulteta http://www.pef.upr.si/ in Fakulteta za humanistiko http://www.fhs.upr.si/
 4. Univerza v Novi Gorici http://www.p-ng.si/si/ , Fakulteta za humanistiko http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/4000/

Ustanove in mladinska književnost[uredi kodo]

 1. http://www.bralnaznacka.com/ - Bralna značka Slovenije (poimenovanje, klepetalnica, nasveti za branje, program Bralne značke Slovenije za tekoče leto, novosti ...)
 2. http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=22 Revija Otrok in knjiga
 3. http://www.franc-franc.si/ Podjetje za promocijo kulture Franc Franc in Oko besede (srečanja slovenskih mladinskih pisateljev in pisateljic). Na spletni strani so obiski pisateljic in pisateljev na šolah, simpoziji na izbrano temo, razstave književnih besedil predlaganih za nagrado Večernica, podelitev Večernice in ekskurzije)
 4. http://www.zrss.si/bds/ Bralno društvo Slovenije – društvo za promocijo branja
 5. Reviji Cicido http://www.mladinska.com/emagcover.asp?emag=134478 in Ciciban http://www.mladinska.com/emagcover.asp?emag=134479
 6. http://www.mladinska.com Mladinska knjiga Založba in http://www.emka.si spletna knjigarna – ogled otroške in mladinske literature. Posebne pozornosti so vredne dodatne predstavitve, npr. odlomka, izgled (tipične) strani, ilustracij ...
 7. http://www.ijs.si/lit/leposl.html Zbirka slovenskih leposlovnih knjig, ki se sproti dopolnjuje – zelo koristno, uporabno za šolstvo (A. T. Linhart, V. Vodnik, F. Prešeren, J. Stritar, S. Gregorič, A. Gradnik, S. Kosovel, J. Menart ...; Brižinski spomeniki, P. Trubar, J. Svetokriški, J. Cigler, F. Levstik, J. Jurčič, J. Kersnik, I. Tavčar, I. Cankar, P. Voranc, D. Jančar ...)
 8. http://www.ijs.si/lit/slov_lit.html-l2 - spletna stran o slovenski književnosti v angleščini (Some Slovene literature, available in English)
 9. http://www.ijs.si/lit/hladnik.html - Dragocena in posodabljena domača stran slovenskega literarnega zgodovinarja dr. Mirana Hladnika s številnimi e-članki, e-knjigami, ipd.
 10. http://www.ijs.si/lit - spletna stran – Slovenska književnost
 11. http://www.biblija.net/biblija.cgi - spletna stran – Sveto pismo na internetu
 12. http://www.omnibus.se/beseda Slovenski klasiki v formatu pdf (Franko Luin) – uporabna virtualna slovenska knjigarna oz. zbirka slovenskih elektronskih besedil
 13. http://www.sazu.si/o-sazu.html – Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 14. http://odmev.zrc-sazu.si/zrc ZRC SAZU - Znanstveno-raziskovalni center SAZU
 15. http://www.mss.gov.si./ Spletna stran Ministrstva za šolstvo in šport, dogodki, novice, aktualnosti
 16. http://www.zrss.si/ Domača stran Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport
 17. http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=26&rID=18 Slovenščina: učbeniki in gradiva za osnovno šolo, revija Slovenščina v šoli
 18. http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=26&rID=20 Cankarjevo priznanje

Znanstvene in strokovne revije[uredi kodo]

 1. http://www.jezikinslovstvo.com Revija Jezik in slovstvo je slovenistična revija, ki od leta 1955 objavlja razprave in zapise o slovenščini – jeziki in književnosti. Na spletni strani so povzetki in nekateri članki.
 2. http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/sr/okvir.html Slavistična revija, časopis za jezikoslovje in literarne vede
 3. http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=22 Revija Otrok in knjiga, revija za mladinsko književnost, književno vzgojo in s knjigo povezanimi mediji
 4. http://www.zrc-sazu.si/sdpk/revija.htm Revija Primerjalna književnost je slovenska znanstvena revija s proočja primerjalne književnosti , http://zalozba.zrc-sazu.si/?q=sl/taxonomy_menu/2/7 Katalog znanstvenih in strokovnih revij

Založbe in berila[uredi kodo]

 1. http://icarus.dzs.si DZS, spletna trgovina, nove ponudbe knjig, udčbenikov
 2. http://www.zalozba-izolit.si Izolit
 3. http://www.mladinska.com Mladinska knjiga Založba , akcije
 4. http://www.rokus.com Založba Rokus
 5. http://www.devetletka.net Spletna stran o devetletni osnovni šoli Založbe Rokus.
 6. http://www.svetizbesed.com Delovni zvezki za devetletko od 4. do 9. razreda devetletke
 7. http://www.praktik.org Zanimive in koristne spletne strani za učitelje, izobraževalno gradivo, novi šolski slovarji ipd.
 8. http://www.svetknjige.si/ Največji slovenski knjižni klub
 9. http://pasadena.si/knjigarna/ Spletna knjigarna in založba

Znanstveni in strokovni viri[uredi kodo]

 1. http://nl.ijs.si/e-zrc Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (e-Slomšek, e-Zois, e-Gradnik, e-Podbevšek)
 2. http://bos.zrc-sazu.si/besede.html Spletni seznam besed slovenskega jezika
 3. http://www.zrc-sazu.si/pravopis/ Slovenski pravopis – Priročnik sodobne slovenščine
 4. http://bos.zrc-sazu.si/ Slovarske in besedilne zbirke (Nova beseda; Besede slovenskega jezika; Slovar slovenskega knjižnega jezika)
 5. http://isjfr.zrc-sazu.si/pletersnik/uvod.htm Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar (1894/1895)
 6. http://bos.zrc-sazu.si/index.html Slovarske in besedilne zbirke
 7. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html SSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika, spletno iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika
 8. http://www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi Informacijski viri za področje jezika in književnosti – predvsem v angleščini
 9. http://www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi Dragoceni in brezplačni tečaji iskanja in naročanja po računalniškem katalogu
 10. http://www.amebis.si/izdelki/sskj Elektronski slovarji , tudi SSKJ
 11. http://www.zrc-sazu.si/pravopis/e-izdaja.htm E-Slovenski pravopis

Književni klasiki[uredi kodo]

 1. France Prešeren , http://www.preseren.net/slo/default.asp
 2. Josip Murn Aleksandrov , http://www.murn-aleksandrov.net/slo/default.asp Josip
 3. Prežihov Voranc , http://www.prezih.net
 4. Srečko Kosovel , http://kosovel.edvart.com/gedichte.htm
 5. Locutio – prva slovenska on-line literarna revija , http://www.locutio.si/
 6. Osebna lastna imena z zanimivo statistiko na spletnih straneh Urada RS za statistko , http://www.stat.si/imena.asp
 7. Brižinski spomeniki , http://sl.wikipedia.org/wiki/Bri%C5%BEinski_spomeniki, e-Brižinski spomeniki , http://nl.ijs.si/e-zrc/bs/
 8. Ivan Cankar , http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar , http://projekti.svarog.org/cankar/

RTV Slovenija – arhiv oddaj[uredi kodo]

koristna spletna povezava, kjer so oddaje iz avdio/video arhiva, npr. o Srečku Kosovelu, Edvardu Kocbeku, Lojzetu Kovačiču, Ivanu Minattiju idr.
 1. http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=ava&c_menu=7 RTV – arhiv kulturno-umetniške oddaje
 2. http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=ava&c_menu=4 RTV – arhiv izobraževalne oddaje
 3. http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=ava&c_menu=6 RTV – arhiv otroške in mladinske oddaje
 4. http://www.ric.si Državni izpitni center
 5. http://www.solski-razgledi.com Šolski razgledi – pedagoški strokovnoinformativni častnik

Društvo slovenskih pisateljev, nagrade[uredi kodo]

 1. http://www.drustvo-dsp.si Društvo slovenskih pisateljev
 2. http://www.rtvslo.si/kultura/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=5&c_id=18778 Stanovska nagrada Desetnica je bila ustanovljena leta 2004 v okviru mladinske sekcije pri Društvu slovenskih pisateljev in se podeljuje za izvirno slovensko mladinsko delo, ki je nastalo v zadnjih treh letih in ga je napisal član društva. Nagrada je bila podeljena 25. 5. 2004 ob 20. uri v prostorih Društva slovenskih pisateljev, pokrovitelj (sponzor) je bila založba Prešernova družba iz Ljubljane.
 3. http://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ernova_nagrada , http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tudentska_Pre%C5%A1ernova_nagrada Prešernova nagrada
 4. http://sl.wikipedia.org/wiki/Kresnik_(nagrada) Kresnik – Delova nagrada kresnik je priznanje za najboljši roman preteklega leta.
 5. http://www.vecer.com/vecernica/ in http://www.franc-franc.si/index.php?option=content&task=view&id=31&Itemid=54 Večernica je nagrada za najboljše izvirno leposlovno ladinsko delo (izšlo v preteklem letu), podeljuje ga časopisno-založniško podjetje Večer od leta 1997. Predstavniki ČZP Večer nagrado tradicionalno podeljujejo v Murski Soboti na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede. Srečanje organizira murskosoboško podjetje Franc-Franc, na njem pa z vsakoletnim simpozijem na določeno temo sodeluje tudi revija Otrok in knjiga.
 6. http://www.mladinska.com/emagarticle.asp?docid=25614&emag=25508 Knjigarna Konzorcij z odlično zbirko knjig za otroke in mladino, srečanja s pisatelji, aktualna ponudba dogodkov in prireditev, in sicer: Bologna po Bologni, Frankfurt po Frankfurtu, idr.

Svetovna (mladinska) književnost na spletu[uredi kodo]

 1. http://www.bookfair.bolognafiere.it/bcbf09_index.asp?m=107&l=1&ma=356 Bologna Children’s Book Fair
 2. http://www.bratislava.info/museums/bibiana/ , http://www.bibiana.sk/ Bibiana – International House of Art, Biennial of Illustraion Bratislava (BIB)
 3. http://www.ifla.org/VII/s33/news/IBBY%20website%202005.pdf Hans Christian Andersen Awards – spletna stran IBBY (International Board od Books for Young Adults) – spletna stran je v angleščini.
 4. http://www.astrid-lindgren.com/ Astrid Lindgren
 5. http://nobelprize.org/ Spletna stran organizacije za Nobelovo nagrado – v angleščini, http://www.norway.si/Slovensko/Politikadru%C5%BEba/nf_2008_en.htm
 6. http://www.acs.ucalgary.ca/~dkbrown The children’s literature web guide
 7. http://www.irscl.ac.uk/news.htm IRSCL (International Research Society for Children's Literature) – Spletna stran za teorijo mladinske književnosti, mednarodna srečanja, teoretični pogledi na svetovno mladinsko književnost
 8. http://www.ibby.org IBBY (International Board od Books for Young Adults) – Spletna stran o mladinski književnosti, predvsem s stališča knjižnic, knjižne vzgoje, mednarodnih srečanj, nacionalnih društev IBBY – vredno ogleda
 9. http://www.anglistikguide.de/cgi-bin/ssgfi/anzeige.pl?db=lit&nr=001675&ew=SSGFI Vandergrift’s children’s literature page - Spletna stran o mladinski književnosti; zanimiva spletna stran, tematsko osredotočena, bibliografije, vprašanja za razmišljanje
 10. http://www.lib.usm.edu/~degrum De Grummond Children’s Literature Collection – spletna stran o mladinski književnosti
 11. http://www.surlalunefairytales.com SurLaLune fairy tale pages – spletna stran o mladinski književnosti, posebej o ljudskih pravljicah, primerjalna analiza modela ljudskih pravljic
 12. http://www.carolhurst.com/index.html Carol Hurst’s Children’s Literature Site
 13. http://www.childrenslit.com Children’s Literature - Spletna stran o mladinski književnosti
 14. http://www.cynthialeitichsmith.com/index1.htm Cynthia Leitich Smith Children’s Literature Resources – Spletna stran o mladinski književnosti
 15. http://www.kluweronline.com/issn/0045-6713/contents Children’s Literature in Education – An International Quaterly
 16. http://io.uwinnipeg.ca/~nodelman/resources/allbib.htm Bibliography of Children’s Literature Criticism -- najbolj kompletna in posodobljena bibliografija s področja teorije mladinske književnosti -- verodostojen vir
 17. http://www.eric.ed.gov ERIC (The Education Resources Information Centre) – spletna stran, ki ponuja povzetke in članka z različnih področjih izobraževanja, tudi književnega, jezikovnega – vredna ogleda in uporabe http://www.eduref.org/Eric
 18. http://www.ijb.de IYL International Youth Library Munchen – Spletna stran Mednarodne mladinske knjižnice v Munchenu, program, štipendije, publikacije (katalog White Raven) – Nepogrešljiva spletna stran za vse, ki jih zanima mladinska književnost v Evropi in svetu
 19. http://www.promo.net/pg Project Gutenberg – Spletna stran, kjer si lahko ogledate e-knjige ali e-besedila na spletu, 13.000 e-knjig je v angleščini. Upoštevana so besedila, ki upoštevajo Zakon o avtorskih pravicah, kar pomeni, da gre za besedila, ki so starejša od 70 let.
 20. www.questia.com Questia (The World's Largest Online Library) – Največja e-knjižnica, kjer si lahko ogledamo članke, knjige ... vendar ne brezplačno.
 21. http://io.uwinnipeg.ca/~nodelman/resources/allbib.htm Podrobna bibliografija mladinske književnosti oz. teorije mladinske književnosti – avtor Perry Nodelman avtor knjige The Pleasures of Children's Literature
 22. http://www.icdlbooks.org/index.shtml - Mednarodna mladinska književnost v digitalizirani obliki. Zanimiv vir, zbirka slikanic, člankov, dejavnosti. Projekt izvaja Univerza v Marylandu.

Nagrade za svetovno mladinsko književnost[uredi kodo]

 1. http://www.ibby.org/index.php?id=273 domača stran IBBY (International Board on Books for Young People) in nagrada H. C. Andersena, ki se za mladinsko književnost podeljuje od leta 1956, za ilustracije od leta 1966.
 2. http://www.rtvslo.si/kultura/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=4&c_id=24626 , http://en.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren_Memorial_Award , The Astrid Lindgren Memorial Award – najvišja nagrada s področja svetovne otroške in mladinske književnosti za življenjsko delo na področju pisanja in ilustriranja knjig, ki se podeljuje od leta 2002
 3. http://nobelprize.org oz. h domača stran organizacije, ki podeljuje Nobelove nagrade, tudi za književnost – vredno ogleda: intervjuji z nagrajenci, (literarne) igre za mlade, ipd.

Svetovni mladinski pisatelji[uredi kodo]

 1. http://www.anthologie.free.fr/anthologie/perrault/perrault.htm Charles Perrault
 2. http://www.pitt.edu/~dash/grimmtales.html Jacob in Wilhelm Grimm
 3. http://www.hca2005.com/ http://www.andersen.sdu.dk/index_e.html Hans Christian Andersen
 4. http://www.cmgww.com/historic/wilde Oscar Wilde
 5. http://www.astridlindgren.se/eng/index_1024.htm Lindgren
 6. http://www.roalddahl.com Roald Dahl
 7. http://www.kirjasto.sci.fi/tjansson.htm Tove Jansson
 8. http://www.michaelende.de Michael Ende
 9. http://www.babette-cole.com Babette Cole
 10. http://www.jkrowling.com Johanne Kathleen Rowling
 11. http://www.eric-carle.com Eric Carle
 12. http://www.aidanchambers.co.uk Aidana Chambers, pisatelj in teoretik # http://www.philip-pullman.com/index.asp Philip Pullman
 13. http://www.mla.org/radio/radio_shows/radio_shows2002 MLA – Modern Language Association
 14. http://www.fantasticfiction.co.uk/s/robert-swindells/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Swindells , Robert Swindells

Teorija in zgodovina mladinske književnosti[uredi kodo]

 1. http://www.ncrcl.ac.uk/epbc/EN/index.asp COTTON, Penni – EPBC -
 2. http://www.routledge.com HUNT, Peter – britanski znanstvenik na področju mladinske književnosti; literarne zgodovine, antologije, pregledi (britanske) mladinske književnosti
 3. http://people.cornell.edu/pages/al28/index.html LURIE, Alison -
 4. http://www.littide.su.se/littvet/homepages/mnikolaj/index.html NIKOLAJEVA,Maria -
 5. http://io.uwinnipeg.ca/~nodelman/resources/allbib.htm NODELMAN, Perry -
 6. http://www.linkedin.com/pub/dir/Kimberly/Reynolds?trk=ppro_find_others REYNOLDS, Kimberly – NCRCL - Kimberly REYNOLDS je predsednica IRSCL in znanstvenica, ki se ukvarja s sodobno britansko in ameriško mladinsko književnostjo.
 7. http://www.tau.ac.il/~zshavit/pocl/index.html SHAVIT, Zohar - spletna stran izraelske znanstvenice, ki se ukvarja s poetiko oz. teorijo mladinske književnosti. Na spletni strani je tudi e-oblika njenega dela Poetics of Children's Literature, ki je nepogrešljivo za vse, ki jih zanima teorija mladinske književnosti.
 8. http://www.johnastephens.co.uk/pages/homepage.htm STEPHENS, John – znanstvenik, ki ga zanima mladinska književnost in ideologija.
 9. http://www.marinawarner.com WARNER, Marina je pisateljica in znanstvenica, ki pručuje feminističen pogled na zgodovino mladinske književnosti, mitologijo, družbo. Njene knjige so enciklopedijske in vsebujejo nove poglede na znane knjige.
 10. http://www.mla.org/radio/radio_participants/radio_shows1997#fairytales ZIPES, Jack - največja avtoriteta na področju pravljic je Jack Zipes, ki ga pravljice zanimajo kot sociološki fenomen. Izreden znanstvenik, čigar oddajo o pravljicah (30 minut) si lahko poslušamo na tej spletni strani.
 11. http://www.fas.harvard.edu/~folkmyth/TatarPage.htm TATAR, Maria - spletna stran znanstvenice, ki se ukvarja s pravljicami, mitologijo na sodoben in zanimiv način
 12. http://www.english.qmul.ac.uk/staff/rose.html#top spletna stran znanstvenice Jacqueline ROSE ki raziskuje sodobno (mladinsko) književnost, feministično književno kritiko. Izredno odmevna je njena študija o Petru Panu in avtorju J. M. Barryju (The Case of Peter Pan or The Imposibility of Children’s Fiction, 1994).
 13. http://www.answers.com/topic/bruno-bettelheim Živlejnjepisa Bruna BETTELHEIMA
 14. http://marie-louisevonfranz.com/en FRANZ, Marie Louise von – Učenka znanega C. G. Junga in njene pronicljive analiza pravljic. Najbolj znana je njena študija A. de S. Exuperija oz. Malega princa z naslovom Puer aeternus, dostopna tudi v slovenščini.
 15. http://www.irscl.ac.uk/congress/fellow2003.htm spletna stran IRSCL (International Research Society for Children's Literature) in švedskega znanstvenika Gote KLINGBERGA – (The Fantastic Tale for Children, 1970) – prvega doktorja mladinske književnosti.
 16. http://www.classics.upenn.edu/myth/info/propp.php PROPP, Vladimir – Morfologija pravljice, 1928 – ena izmed številnih spletnih strani, ki raziskujejo izrednega ruskega formalista in njegovo analizo pripovednih elementov v modelu ljudske pravljice- osnova za vse tiste, ki jih zanima teorija mladinske književnosti
 17. http://www.giannirodari.it spletna stran priljubljenega pisatelja in učitelja iz Italije Giannija Rodarija.
 18. Maria TATAR – ameriška znanstvenica s področja teorije modela ljudske pravljice http://www.fas.harvard.edu/~folkmyth/TatarPage.htm

Večkulturna mladinska književnost[uredi kodo]

http://www.pef.uni-lj.si/st_prog/mag-studij/prs/poucevanje-mlad-knj.pdf Program izbirnega predmetna na podiplomskem študiju Poučevanja na razredni stopnji, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Informacijski viri iz NUK-a[uredi kodo]

 1. Mrežnik http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/mreznik_brez.asp , kažipot po informacijskih virih
 2. Besedila slovenske književnosti , http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/kazipot.asp?link=12
 3. Jezikoslovje in literarne vede , http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/kazipot.asp?link=12

Enciklopedije, slovarji[uredi kodo]

 1. Spletna enciklopedija raznih področij, tudi književnosti (mladinske književnosti) http://wapedia.mobi/sl/Enciklopedija
 2. Wiki slovar http://sl.wiktionary.org/wiki/Glavna_stranSpletne strani za slovensko mladinsko knjizevnost na Koroskem[uredi kodo]

Spletne strani za mladinsko knjizevnost v Avstriji[uredi kodo]