Wikipedija:WikiProjekt Romani/Slovenska dramatika, 1

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Kazalo knjige Franceta Koblarja Slovenska dramatika, 1: Od začetkov do naturalizma. Ljubljana: SM, 1972.(COBISS)

 • Uvod (str. 5)
 • Dramske prvine in prvi začetki (str. 7)
Ljudske šege in navade 8 — Jezuitske šolske drame 11 — Škofjeloški pasijon
12 — Zgledi pasijona 22 — O. Damascen Dev: Belin 24 — A. T. Linhart 27
— Županova Micka 28 — Veseli dan ali Matiček se ženi 31 — Čas po Lin-
hartu. Andrej Smole, Prešeren 36 — Andrej Šuster-Drabosnjak 38 — leto 1848.
Slovensko društvo 40 — Levstikov Juntez 42 — Levstikova dramatika 44 —
Šestdeseta leta 45 — Viktor Lipež 46 — France Remec: Samo, prvi slovenski
kralj 48 — Franz Penn 49 — Značaj šestdesetih let 50.
 • Čitalniška dramatika (str. 51)
Janez Bleiweis 51 — Miroslav Vilhar 52 — Franc Štrukelj-Jaroslav 53 —
Janez Bilc 54 — Anton Kos-Cestnikov 54 — Ljudevit Tomšič 56 — Valentin
Zarnik 57 — Mihael Lendovšek 59 — Anton Klodič 61 — Saverjan 62 —
Zaključek šestdesetih let 64 — Anton Jeglič: Slavija 64 — Verska dramatika.
Fr. Silvester-Radoslav 66.
 • Dramatično društvo (str. 68)
Razpis nagrad 69 — Stritarjva analiza razpisa 70 — Alešovec proti Stritarju
73 — Stritar zavrača Alešovca 74 — Uspeh nagradnega natečaja 75 — Jakob
Bedenek. Anton Koder 78 — Jože Iskrač-Frankolski 79 — Albin Poznik.
Ivan Vilhar 81 — Josip Klemenčič: Zeta carja Lazarja 82 — Josip Ogrinec
85 — Fran Celestin 87.
 • Sedemdeseta leta. J. Stritar. J. Jurčič (str. 90)
Značaj sedemdesetih let 90 — Luiza Pesjakova: France Prešeren 91 — Josip
Stritar 94 — Stritarjeva zgodnja dramatika 95 — Stritarjeva družinska drama-
tika 97 — Stritarjeva družbenovzgojna dramatika 98 — Stritarjev pomen 100 —
Lipe Haderlap 102 — Josip Jurčič 102 — Jurčičeva motivika 103 — Jurčičev
Tugomer 105 — Levstikov Tugomer 109 — Jurčičeva Veronika Deseniška
113 — Poizkusi zgodovinske tragedije 116 — Ivan Vrhovec: Zoran ali Kmečka
vojska na Slovenskem 117 — Ivan Vrhovec, dve komediji 125 — J. Kersnik-
J. Jurčič: Berite Novice 125 — Jakob Alešovec 127.
 • Osemdeseta leta, zečetek devetdesetih let. Josip Vošnjak (str. 130)
Fran Skofič: Gospod s Preseka 131 — Dve Skofičevi komediji 133 — Alfonz
Pirec 134 — Aleš Ušeničnik 135 — Josip Kržišnik 136 — Prve Vošnjakove
igre 137 — Lepa Vida 139 — Doktor Dragan 143 — Premogar 145 — Novi
klasicizem 148 — Ivan Robida: Erazem Tattenbach 150 — Anton Medved:
Savel 153 — Viljem Ostrovrhar 154 — Kacijanar 159 — Za pravdo in srce
164 — Cesar Friderik na Malem gradu 167 — Milan Pajk. Ivo Benkovič 168
— Medvedova realistična dramatika 168 — Medvedova ljudska igra 171 —
Označba Medvedove dramatike 173.
 • Naturalizem (str. 175)
Ivan Robida: Strast in čast 176 — Anton Funtek: Iz osvete 177 — A. Funtek:
Za hčer, Tekma, Kristalni grad 181 — Engelbert Gangl: Sin, Sad greha,
Zadnje drame 182 — Anton Aškerc o drami in gledališču 186 — Aškerčeve
drame 188 — Fran Zbašnik 190 — Zofka Kvedrova: Mala drama, Ameri-
kanci 191 — Ksaver Meško: Na smrt obsojeni? 196 — Mati 199 — Poznejša
Meškova dramatika 200 — Rado Murnik 201 — Fran Milčinski 202 — Fran
Detela: Učenjak, Dobrodušni ljudje, Dobrodelnost, Dva Skopuha, Blage duše,
Dva prijatelja 203.
 • Ljudska igra. F. S. Finžgar (str. 213)
Ljudska igra 213 — Ignacij Borštnik: Stari Ilija 214 — Franc Sal. Finžgar:
Divji lovec 214 — Naša kri 216 — Veriga 217 — Razvalina življenja 218 —
Ksaverij Andrejev (Janko Puhar) 220 — Jaka Štoka 222 — Fran Govekar:
Rokovnjači 222 — Deseti brat, Legionarji, Martin Krpan 224 — Govekarjeva
izvirna dramatika 225 — Dramatizatorji 225 — A. Jadranski (Andrej Sancin):
Zlata bajka 226.
 • Zaključek (str. 228)
 • Opombe (str. 232)
 • Resume (str. 241)
 • Kazalo osebnih imen (str. 245)
 • Podobe (str. 249)
 • Vsebina (str. 251)