Wikipedija:WikiProjekt Romani/Prevrednotenja

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Kazalo[uredi kodo]

Kazalo knjige Franceta Vodnika Prevrednotenja. Maribor: Obzorja, 1971 (Razpotja: Razprave, eseji, članki, kritike, 21).

 • Uvodna beseda (str. 5)

DIALEKTIKA IN METAFIZIKA SLOVENSTVA (str. 11)

 • Svetovni nazor in javno delo (str. 13)
 • O narodni morali (str. 18)
 • Mladinsko vprašanje (str. 24)
 • O telo, ječa moje duše (str. 33)
 • Le resnica nas bo osvobodila (str. 36)
 • Dialektika in metafizika slovenstva (str. 39)
 • Dom in svet (Ob štiridesetletnici) (str. 41)
 • Slovenstvo in katoličanstvo (Predavanje v okviru Bohinjskega tedna) (str. 43)
 • Tri stopinje (str. 54)

ESTETIKA IN SOCIOLOGIJA UMETNOSTI (str. 57)

 • P r e v r e d n o t e n j a (str. 59)
 • K novi stvarnosti (str. 59)
 • Prevrednotenja (str. 65)
 • Ideja demokracije v književnosti (str. 86)
 • O ustvarjalni kritiki (str. 94)
 • D o m o v i n a, g l e j č l o v e k (str. 99)
 • Podobe iz sanj — slovenski dokument človečanstva (str. 99)
 • Domovina, glej človek (str. 104)
 • Nekaj o "beraču z belo krizantemo v gumbnici" (str. 109)
 • Simboli v delih Ivana Cankarja (str. 117)
 • Ivan Cankar (str. 123)
 • Š t u d i j e i n f r a g m e n t i (str. 125)
 • Edvard Kocbek (str. 125)
 • Življenje in sanje (Spremna beseda k izbranim spisom Bogomira Magajne) (str. 136)
 • Poet prekmurskih ravnin (str. 143)
 • Povojni slovenski "romani generacije" (str. 147)
 • "Resignacija" A. Mickiewicza v prevodih naših pesnikov (str. 157)
 • P o v e s t i i n r o m a n i (str. 169)
 • Miško Kranjec, Življenje (str. 169)
 • Miško Kranjec, Predmestje (str. 173)
 • Miško Kranjec, Kapitanovi (str. 176)
 • Jože Kranjc, Ljudje s ceste (str. 180)
 • Mirko JAvornik, Črni breg (str. 183)
 • Jože Dular, Krka umira (str. 186)
 • Narte Velikonja, Besede (str. 190)
 • Anton slodnjak, Neiztrohnjeno srce (str. 194)
 • Z a p i s k i o p i s a t e l j i h (str. 199)
 • Recitacijski večer Ludvika Mrzela (str. 199)
 • Pesmi Srečka Kosovela (str. 200)
 • France Koblar (Ob sedemesetletnici) (str. 202)
 • Razgovor s Francetom Vodnikom (Ob izidu Borivca z Bogom) (str. 2015)
 • Fjodor M. Dostojevski in Vladimir Solovjev (Sstr. 209)
 • Mesečni slovesni pregled (9. aprila 1941)

IZ DELAVNICE LITERARNEGA ZGODOVINARJA (str. 219)

 • Med staroslovenci in mladoslovenci (str. 219)
 • Mencingerjeva Moja hoja na Triglav (str. 225)
 • Slovenska matica in naša moderna (str. 236)
 • "Jaz in domovina sva eno!" (Ob stoletnici smrti Adama Mickiewicza) (str. 252)
 • "Grobovi tulijo" (str. 264)
 • Slodnjakov Pregled slovenskega slovstva (str. 274)
 • Troje opozoril literarnim zgodovinarjem (str. 280)

POLEMIKE (str. 285)

 • Kriterij in cenzura (str. 287)
 • Odgovor Ivu Brnčiću in njegovim (str. 306)
 • Odgovor Božu Vodušku (str. 323)
 • "Propad" Ivana Cankarja (str. 327)
 • Kulturna zabloda (Kpredavanju A. Ocvirka o problemih slovenstva) (str. 330)
 • Za jasnost pojmov (str. 332)
 • Ali je to res moj kriterij? (str. 336)

OPOMBE (str. 341)