Wikipedija:WikiProjekt Romani/Odsevi časa

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Kazalo knjige Odsevi časa avtorja Frana Alberhta.

Kazalo[uredi kodo]

Odsevi časa: (1960)
str. 5 - 14 Avtorjev razmislek in refleksija o pričujočem delu in aktivističnem ustvarjanju.
Oton Župančič (str. 8)
Goethe: pesnitev »Dichtung un Wahrheit« (str. 13)

I.[uredi kodo]

 • O našem programu: (1932)

I. str. 17 - 19 O demokraciji, diktaturi in o nujnosti novega slovenskega programa.
II. str. 19 - 20 O programu Zedinjena Slovenija in o pravi, ljudski demokraciji, ki bi odgovarjala Slovencem.
III. str. 20 - 21 O slovenskem nacionalizmu, cankarjanskem cinizmu in zmotni poti Evrope, ki je vodila v vojno.
IV. str. 21 - 23 O slovenski demokraciji in nacionalizmu po svetovni vojni.

 • Poglavje o današnji mladini: (1932)

str. 24 - 27 O mladosti in slovenski mladini, ki je zgubljena in razpeta med skrajne ideologije.
Strindberg: Sinu dekle (str. 24)

 • Kriza Ljubljanskega Zvona:(1932)

str. 28 - 35 O sporih in cenzuri znotraj Ljubljanskega Zvona do leta 1932.
Program Zedinjena Slovenija, Ciril in Metod (str. 29)
slovenska revija, Slovenske poti, Oton Župančič: Adamič in slovenstvo F. Kozak, St. Leben, Josip Vidmar: odgovor na Župančičev članek (str. 31)
L. Ude: Kulturni problem slovenstva, St. Leben: Problem slovenske vzgoje (str. 32)
B. Bork, A. Gradnik, I. Lah (str. 34)

 • Ob zidu: (1932)

str. 35 - 40 O odzivu uredništva Ljubljanskega Zvona na Župančičev članek: Adamič in slovenstvo.
Ljubljanski Zvon, Dom in svet, Rajko Ložar, Peter Pajek, L. Adamič: Dynamite, Kriza v Ameriki, Smeh v džungli (str. 35, 37)
Župančič (str. 36, 37, 39)
J. Conrad, C. Peruška (str. 38)
L. Lenard (str. 39)
Levstik, Gregorčič, Aškerc (str. 40)

 • Na periferiji duha: (1932)

I. str. 41 - 43 Razmislek o slovenske malomeščanstvu. Miroslav Krleža, Ivan Cankar (str.42)
II. str. 42 - 46 O podobi slovenskega »redoljuba«.
III. str. 46 - 49 O sedanjosti in nemirnem svetu leta 1932, ter o nujnosti vrnitve v osrčje svojega naroda Hitler (str. 46)

 • Zlo naroda: (1933)

str. 49 - 54 O slovenski pokrajini in ohranitvi slovenskega naroda ter duha.
Matija Gubec, Primož Trubar, Ivan Cankar (str. 52)
Bleiweis, Šušteršič, Ev. Krek, Ivan Tavčar (str. 53)

 • O nadvladi duhovnega malomeščanstva: (1933)

str. 55 - 58 Avtorjeva refleksija o duhovnem stanju slovenskega naroda in brezimni množici Srednje Evrope.
Gothe, Herder (str. 57)

 • Ob petnajsti obletnici: (1933)

str. 59 - 64 Ob petnajstletni obletnici smrti Ivana Cankarja in o njegovem vplivu na slovensko družbo.
Bleiweis (str. 59)
Ivan Cankar (str. 59, 61, 62, 63)

 • Nekaj bilance: (1934)

str. 65 - 69 O mladini, ki mora prevzeti pobudo slovenskega naroda in oživljati njeno vero v zmago.
Ibsen (str. 66)

 • O moralni depresiji: (1935)

str. 70 - 72 O boleznih duha naroda leta 1935.

 • Dva svetova: (1936)

str. 72 - 76 O nazorih družbe in razkolih med skrajnostmi idealizma in materializma.

II.[uredi kodo]

 • Delež slovenske besedne kulture: (1959)

str. 79 - 95 Literarno-zgodovinski pregled štiridesetih let na temo deleža slovenske besedne kulture in umetnosti osvobodilnemu gibanju.
Wilsonove točke, smrt Ivana Cankarja (str. 79)
Cankarjev nacionalni in socialni program, Lenin, Oktobrska revolucija (str. 80)
Vladimir Iljič (str. 81)
Fran Levstik (str. 82)
Josip Stritar, Josip Jurčič, Ivan Tavčar, Janko Kersnik, Ivan Prijatelj, Lojz Kraigher, Anton Aškerc, Oton Župančič: Duma, Kovaška, Žebljarska, Gad (str. 83)
Pavel Golio, Igo Gruden, Etbin Kristan, Ivan Cankar: Hlapec Jernej (str. 84)
Fran Albreht: Pesmi življenja, Mile Klopčič: Plamteči okovi, delavska družinska revija Svoboda (str. 86)
ruska futuristična literatura Lef, Majakovski, v Sloveniji ekspresionistična literatura, Miran Jarc, Tone Seliškar, Juš Kozak: Tehtnica, Razori, Šentpeter, Leteči angel, Celica (str. 87)
Srečko Kosovel, Ivan Cankar, Murn-Aleksandrov, Peter Bezruč (str. 88)
Kosovel, Cankar, Mile Klopčič: Preproste pesmi, Bratko Kreft: glasilo Književnost (str. 89)
E. Kardelj, B. Kidrič, B. Ziherl (Sodobnosti), Sperans (E. Kardelj): Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, Ferdo Kozak, Josip Vidmar, Ljubljanski Zvon, labodisti (str. 90)
Ivo Brnčić, Anton Inoglič, Miško Kranjec, Prežihov Voranc, Ivan Cankar (str. 92)
Ciril Kosmač: Pomladni dan, France Bevk: Kaplan Martin Čedermac, Igo Gruden: Dvanajsta ura, Oton Župančič, Matej Bor
Kajuh, Jože Udovič, Božo Vodušek, C. Vipotnik, P. Levec, I. Minatti, B. Zupančič, Ivan Potrč: Krefli
Balzac, Prešeren, Koseski, Cankar (str. 94)

 • Glosa ob dvestoletnici: (1958)

str. 96 - 101 Razmislek o slovenski kulturi ob devetdesetletnici rojstva Valentina Vodnika
France Prešeren, Primož Trubar (str. 97)
Valentin Vodnik (str. 98)
Voltaire, Beaumarchais, Gothe, Schiller, Herder, Vodnik: Ilirija oživljena (str. 100)
A. T. Linhart, Vodnik, Župančič, Prešeren (str. 101)

 • Nazaj k Prešernu: (1932)

str. 102 - 105 Avtorjev razmislek o Prešernovem ustvarjanju in spodbuda mladini, da ustvarja na tak način.
Prešeren (str. 103 - 105)
Gothe, Gerhart Hauptmann, Odisej (str. 104)

 • France Levstik: (1931)

str. 106 - 115 Ob stoti obletnici rojstva Frana Levstika avtor razpravlja o njegovem delu in vplivu.
Fran Levstik (str. 106 - 115)
revolucija 1848, Bleiweis, Koseski, Schiller (str. 107)
Prešeren, Goethe, Heine (str. 109)
Vuk Karadžić, Prešeren, Levstik: Martin Krpan, Doktor Bežanc (str. 110)
Prešeren, Levec (str. 111)
Levstikova kritika Koseskega, Novic, Jurčičevega Desetega brata (str. 112)

 • Bojevnik Ivan Cankar: (1918)

str. 116 - 126 Avtor ob smrti Ivana Cankarja razmišlja o njegovem življenju, njegovem delu in boju ter njegovi zapuščini.
Ivan Cankar (str. 116 - 126)
Kette, Murn, Župančič (str. 116)
Gregorčič, Cankar: Erotika (str. 118)
Cankar: Zgodbe iz doline šentflorjanske, Krpanova kobila, Bela krizantema, Hlapci (str. 119 - 121)
Cankar (Dunaj): Vinjete, Knjiga za lahkomiselne ljudi, Križ na gori, Tujci (str. 122)
Cankar: Hiša Marije Pomočnice, Za križem (str. 123)
Cankar: Hlapec Jernej (str. 124)
Cankar: Lepa Vida (str. 125)
Cankar: Podobe iz sanj (str. 126)

 • Ivan Cankar, Podobe iz sanj: (1918)

str. 127 - 134 Avtorjeva analiza Cankarjevih Podob iz sanj in razmislek o njihovem vplivu na slovenski narod.
Cankar: Podobe iz sanj (str. 127 - 134)
F. M. Dostojevski (str. 127)
dr. Prijatelj, dr. Tominšek, dr. Lampe, O. Wilde: Dorian Grey (str. 132)
Cankar: V poletnem solncu (str. 133)
Dostojevski, Cankar: Zaklenjena kamrica (str. 134)

 • Dvanajsti zvezek zbranih spisov Ivana Cankarja: (1931)

str. 135 - 139 O Cankarjevi satiri in dvanajstemu zvezku njegovih spisov.
Ivan Cankar, Izidor Cankar (str. 135 - 139)
Shakespeare, Ljubljanski Zvon, Josip Vidmar (str. 135)
Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapec Jernej, Krpanova kobila (str. 136, 137)
F. Terseglav (pisal o Cankarju v Slovencu)

 • Bogato življenje: (1937)

str. 140 - 143 Avtor razpravlja o pomenu Cankarjevega ustvarjanja za slovenstvo.
Ivan Cankar (str. 140 - 143)
France Koblar (str. 140)
France Prešeren (str. 141)
Trubar, Prešeren, Emerson: Reprezentanti človeštva

 • Praznik slovenske besede: (1928)

str. 144 - 155 Ob petdesetem rojstnem dnevu Otona Župančiča avtor popisuje njegov opus in razpravlja o njegovem vplivu.
Oton Župančič (str. 144 - 155)
Župančič, Prešeren, Stritar, Gregorčič, Aškerc, Cankar (str. 144)
Flaubert, Cankar, Kette, Aleksandrov (str. 145)
Goethe: Faust, Župančič: Čaša opojnosti, Čez plan, Samogovori, V zarje Vidove, Pisanice, Sto ugank, Ciciban, Duma, Noč na Verne duše, Veronika Deseniška, Jerala (str. 146)
Prešeren: Poezije, Cankar (str. 148)
Župančič: Čaša opojnosti, Čez plan (str. 150) Župančič: Naše pismo, Naša beseda, Vprašanje, Tuji mož, Otroci molijo, Samogovori, Čez plan, Zarje, Slap, Vihar, Kovaška, Žebljarska, Goriškim beguncem, Mesečina, Podoba (str. 152)
Prešeren, Župančič: Veronika Deseniška, Dante, Molière, Benavente, Dickens, Rostand, Calderon, Shakespeare (str. 153)
Shakespeare (str. 154)
Cankar (str. 155)

 • Epilog »Veroniki Deseniški«: (1925)

str. 156 - 162 Avtor obelodani negativne točke Župančičeve Veronike Deseniške z namenom približati delo bralcem.
Župančič: Veronika Deseniška (str. 156 - 162)
Prešeren: Krst pri Savici (str. 156)
Ivan Cankar, Goethe, Byron, Shelley, Slowacki (str. 158)
Cankar (str. 161)
Fr. Koblar (str. 162)

 • Jubilej Ivana Prijatelja: (1926)

str. 163 - 170 Ob petdesetem rojstnem dnevu se avtor posveti delu Ivana Prijatelja, predvsem njegovim esejem, kritikam in študijam v Ljubljanskem Zvonu.
Ivan Prijatelj (str. 163 - 170)
Ljubljanski Zvon (str. 163)
Janko Kersnik, Mladoslovenci, Mlada Evropa, Aleksandrov (str. 164)
Levstik, Stritar, Prijatelj: Perspektive (Ljubljanski Zvon, 1906), France, Brjusov, Barrès, Oskar Wilde (str. 165)
Prijatelj: V zatišju (Veda, 1915), Janko Kersnik, Mickiewicz, Slowacki, Krasiñski, Cankar, Župančič, Kraigher (str. 166)
Čop, Pršeren (str. 167)
Prijatelj: Duševni profil slovenskih preporoditeljev (LZ, 1921), Vloga omladine v prvem obdobju Mladoslovenstva (LZ, 1924), Prešeren, Bleiwies, Vraz, Kersnik, Stritar, Aškerc, Aleksandrov, Župančič, Cankar, Bežek, Aškerv, Čehov, Gogolj, M. Konopnicki, Trubecki, A. N. Pypin (str. 168)
Puškin: Kapetanove žene, Gogolj: Revizor, Čehov: Momenti, Saltykov-Ščedrin: prepesnitev Onjegina, Cankar, Kette, Župančič, Aleksandrov, Pregelj, Koblar, Vidmar, Ljubljanski Zvon (str. 169)

 • Cvetko Golar: (1959)

str. 171 - 179 Avtor analizira poezijo Cvetka Golarja in odzive starejših pisateljev, pesnikov ter kritikov nanjo.
Cvetko Golar (str. 171 - 179)
Franc Finžgar, Ksaver Meško, Murn-Aleksandrov, Oton Župančič, Kette (str. 171)
Golar: Pisano polje (1910), Rožni grm (1919), Fran Koblar, Oton Župančič (str. 172)
Fure, Milan Pugelj (srt. 173)
J. A. Glonar (LZ, 1919), France Bevk (Dom in svet, 1919), Burns, Koljcov, Murn-Aleksandrov, Golar: Poletno klasje (1923), Njiva zori (1927), Vesele svate (1942) (str. 174)
Ferdo Kozak (LZ, 1923), Župančič, Murn, Koljcov, Josip Vidmar (str. 175)
I. Prijatelj, I. Tavčar, Murn, Župančič, Kette, J. Krek: Loški razgledi (1958), Golar: Bratje in sestre v Gospodu (str. 178)
Murn: Obrazi, Simon Jenko (str. 179)

 • Pesnik svojega življenja: (1959)

str. 180 - 185 Ob smrti pesnika Pavla Golie avtor razpravlja o njegovem delu in zapuščini.
Pavel Golio (str. 180 -184)
Ivan Cankar, Oton Župančič (str. 180)
Bertrand de Born, Ulrich von Lichtenstein, Anton Debeljak, Budal (Pastuškin), Alojz Gradnik, R. Maister, Župančič, Cankar (str. 181)
Golio: Pesem poljan, Marche funèbre, Manifest (str. 182)
Golio: Izpoved, Žalostni večeri, Gostilna za vodo, Poznam roko, Stepa, Nikolaj Pavlovič, Kes, Balade o grehoti fregati, Smrt albatrosa, Kulturna prireditev v Črni mlaki (str. 183)
Golio: Petrčkove poslednje sanje, Jurček, Sneguljčica, Izpoved, Štefan Zweig, Casanova, Stendhal, Tolstoj (str. 185)

 • Ob šestdesetletnici bojnega tovariša: (1952)

str. 186 - 192 Prvi del poglavja je avtorjevo pismo bojnemu tovarišu Jušu Kozjaku, v nadaljevanju pa popiše njegovo pisateljsko pot in mu čestita za vse njegove boje.
Juš Kozjak: Gašper Osat (str. 187)
Juš Kozak: Tehtnica, Dota, Razori, Marki Groll, Šentpeter (str. 188)
Juš Kozjak: Beli macesen, Lectov grad, Tuja žena, Leteči angel, Gsšper Osat (str. 189)
Juš Kozjak: Celica (zbirka Slovenske poti), Maske, Georgesova, Rodno mesto, Špiridion, Za prekmurskimi kolniki, Lesena žlica, urednik Ljubljanskega Zvona, Slovenskega zbornika MCMXLV, Novi svet, upravnik Slovenskega narodnega gledališča (sre. 190)
Miroslav Krleža (str. 191)

 • O novem poglavju v zgodovini naše kritike: (1955)

str. 193 - 200 Ob šestdesetletnici Josipa Vidmarja avtor razmišlja o njegovem vplivu na slovensko literarno kritiko.
Josip Vidmar (193 - 200)
Josip Vidmar: predsednik Zveze jugoslovanskih književnikov (str. 194)
Oton Župančič, esej o Prešernu (str. 194)
dr. Joža Glonar, Fran Levstik, Vidmar: Meditacije (str. 195)
dr. Ulaga dr. Mahnič, dr. Ušeničnik, Izidor Cankar, dr. Stele, Vidmar: Iz Dnevnika (str. 196)
Prijatelj, Vidmar: revija Kritika, Župančič: Veronika Deseniška (str. 197)
Lessing, Goethe, Molière, Tjutčev, Ljubljanski Zvon, Sodobnost, Partija (str. 198)

 • Misli k sodobnemu slovstvu: (1920)

str. 201 - 204 Avtor razpravlja o slovstvu v 19. stoletju in o razliki od sodobnega pisanje.
Tolstoj, Zola, Dostojevski, Gogolj, Janez Krstnik, Jezus (str. 201)
P. Bourget, boljševizem (str. 203)
ep o Kraljeviču Marku, Besi, Bratje Karamazovi (str. 204)

 • Alojz Gradnik, Padajoče zvezde: (1918)

str. 205 - 210 O pesniški zbirki Padajoče zvezde Alojza Gradnika.
Alojz Gradnik (str. 205 - 209)
O. Župančič, Gradnik: zbirka Padajoče zvezde (str. 205)
Gradnik: Tristis amor, Gregorčič, Župančič (str. 206)
Gradnik: Pisma, Besede iz groba, Zima, Tristis amor, Arabeske, Motivi iz Brd, Motivi iz Istre, Istrska elegija (str. 207)
Reiner Maria Rilke, Chesterston: knjiga esejev O zaničevanih rečeh (str. 208)
O. Wilde, Gradnik: Padajo zvezde (str. 209)

 • Alojz Kraigher, Umetnikova trilogija: (1922)

str. 211 - 215 O delu Alojza Kraigherja in njegovi povezavi z Ivanom Cankarjem.
Cankar, Kraigher: Umetnikova trilogija (str. 211)
Jezus, Buddha, Sokrat, Napoleon, Leonardo da Vinci, Goethe, Shakespeare, Tolstoj: Vojna in mir (str. 212)
Gobineau: Renesansa, Merežkovskij: Leonardo da Vinci, Kraigher, Cankar (str. 214)
Ibsen, Prešeren: Sonetje nesreče, Kraigher,Cankar (str. 214)

 • Tone Seliškar, Trbovlje: (1923)

str. 216 - 219
Kurt Pinthus: antologija mlade nemške lirike Menschheitsdämmerung

 • Anton Novačan, Samosilnik:
 • Jože Pahor, Medvladje:
 • Knjige Vodnikove družbe:
 • Radivoj Petrlin-Petruška, Znamenje:
 • Srečko Kosovel, Pesmi:
 • R. Maister, Kitica mojih:
 • Ob mladinski poeziji Iga Grudna:
 • Nekaj opomb o prevajalcih in prevajanju:
 • O prevodu Heinejeve lirike:

III.[uredi kodo]

 • Sezona 1918/1919:
 • Sezona 1919/1920:
 • Sezona 1920/1921
 • Sezona 1920/1921 (Nadaljevanje):
 • Sezona 1922/1923:
 • Sezona 1922/1923 (Nadaljevanje):
 • Hamlet na slovenskem odru:
 • Sezona 1923/1924:
 • Sezona 1924/1925:
 • Sezona 1924/1925 (Nadaljevanje):
 • Sezona 1925/1926:
 • Gledališče v krizi:
 • Sezona 1926/1927:
 • Sezona 1927/1928:
 • Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski:
 • O gledališču in kritiki:
 • Shakespearov »Vihar«:

IV.[uredi kodo]

 • Odlomek izza kulis resničnosti:
 •  »Pomlajeni« Ivan Cankar (Kralj na Betajnovi):
 • A. T. Linhart, Veseli dan ali Matiček se ženi:
 • Psihološka študija (Matej Bor: »Kolesa teme«):
 • Zapiski s celjskega dramskega festivala:
 • I. Prodor proti življenju:
 • II. Drobec bedne vsakdanjosti:
 • III. Fantastika razuma:
 • Pod povečevalnim steklom
 • Koromandija:
 • Dvoje »Pohujšanj«
 1. Ob otvoritve sezone v Drami in v Mestnem gledališču v Ljubljani:
 2. Uprizoritev v Drami:
 3. Predstava v Mestnem gledališču:
 • Kmečka drama:
 • Orehove lupine:
 • V znamenju mladosti:
 • Morala denarja:
 • Brez krivde kriv:
 • Razmišljanje o komediji:
 • Spremna beseda (Bojan Štih):
 • Opombe: