Pojdi na vsebino

Vozišče

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč, namenjeno je prometu vozil, pod pogoji, določenimi s predpisi o pravilih cestnega prometa, pa tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače.

Sestavni deli[uredi | uredi kodo]

Smerno vozišče je vzdolžni del vozišča, ki je namenjen vožnji vozil v eni smeri in ga lahko sestavljajo en, dva ali več prometnih pasov. Smerno vozišče brez označenih prometnih pasov pa je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je namenjen vožnji vozil v eni smeri in kjer vodi v eno smer samo en prometni pas.

Kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je označen z ločilno črto in je namenjen prometu koles in koles s pomožnim motorjem.

Pas za pešce je del vozišča, ki je označen z vzdolžno ločilno črto in je namenjen pešcem.

Pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, ki je namenjen ustavitvi in parkiranju vozil v vzdolžni smeri z označenimi ali neoznačenimi parkirnimi mesti.

Prehod za pešce je s predpisano prometno signalizacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju pešcev čez vozišče.

Prehod za kolesarje je s predpisano prometno signalizacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju kolesarjev čez vozišče.

Prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti.

Stranski ločilni pas je vzdolžni del vozišča, s katerim so prometne površine za druge namene fizično ločene od vozišča.

Robna črta je vzdolžna črta, ki označuje rob vozišča.

Sredinska črta je vzdolžna črta, ki ločuje smerna vozišča med seboj ali prometne pasove na enem smernem vozišču večpasovne ceste.

Avtobusno postajališče in obračališče je posebej zgrajena in označena prometna površina na ali ob vozišču ceste, namenjena prevozu potnikov.

Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na vozišču in/ali oblikovane prometne površine v funkciji izboljšanja prometne varnosti.

Vir[uredi | uredi kodo]

  • Zakon o cestah, Ur. l. RS št. 109/2010