Pojdi na vsebino

Virtualizacijska terminologija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Z naraščanjem uporabe virtualizacjskih tehnologij se je pojavila potreba po ustreznih slovenskih izrazih – Angleško-slovenski glosar virtualizacijske terminologije se tako zdi naslednji logični korak in predstavlja vzpodbudo za prihodnje dopolnitve in izboljšave. Zajema področja upravljanja z virtualkami, orkestracijo v oblaku in shranjevanje podatkov v oblaku.

A[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Affinity
Afiniteta, Priljubljeno
Najbolj uporabljani strežniki/viri/CPE
Alert
Alarm
Opozorila obvestijo administratorje in nadzorne sisteme o kritičnih spremembah konfiguracij in mejnih vrednosti v virtualnem okolju. Lahko so v obliki e-sporočila ali SNMP pasti.
Authenticate with
Preverba napram, preverba pristnosti
Assignments
Dodelitve

B[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
Build
Izgradnja

C[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Capacity
Kapaciteta, zmogljivost
Cloud intelligence
Obvestila, Oblačno obveščanje
Cluster
Gruča
Skupina gostiteljev, združenih za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in izravnavo obremenitev.
Container
Kontejner
Controller
Krmilnik
CPU (Central Processing Unit)
CPE (Centralno procesna enota)
Customization
Prilagoditve

D[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Datastore
Hramba, Skladišče
Depot
Depo
Drift
Zamik, Ujemanje, lezenje, premik
Zgodovina sprememb virtualk, instanc, gostiteljev ali gruče.

F[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Flavor
Okus, Izvedba
Forged transmits
Umetno ustvarjene transmisije
Varnostne nastavitve vSwitch

G[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
Garbage collection
Sproščanje pomnilnika

H[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Host
Gostitelj
Računalnik, na katerega je nameščena programska oprema za nadzor virtualk.
Hypervisor
Hipernadzornik, hipervizor,
virtualizacijski nadzorniški program

I[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Image
Slika (virtualke)
Inode
Inod, iVozlišče
Identifikacijska oznaka datoteke v operacijskem sistemu UNIX. Vsakemu vozlišču pripada identifikacijska številka, skupaj z informacijami o lastniku,
skupini, pravicah dostopa, tipu datoteke, velikosti, povezavah in informacijo o zadnjih spremembah.
Instance/Cloud Instance
Instance
I/O
Vhodno-izhodne operacije

L[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Latency
Zakasnitve
Linked clone
Povezana kopija virtualke
Kopija virtualke, ki deli virtualne diske z nadrejeno virtualko.
Log
Dnevnik, log, zgodovina, beleženje
LUN (en: Logical Unit Number)
Logična enota LUN

M[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA


Managed VM
Vodena virtualka
Virtualka, ki je povezana z gostiteljem in vodena v VMDB.
Tudi predloga, ki je povezana s ponudnikom in vodena v VMDB. Upoštevajte, da predloge ni mogoče povezati z gostiteljem.

O[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
Orphaned
Osirotel, brez vira

P[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Pod
Ohišje
Optimizirano ohišje, ki je lahko odstranljivo.
Policy
Politika
Kombinacija dogodka, stanja in akcije pri upravljanju virtualk.
Port
Vrata, port
Provider
Ponudnik
Računalnik, na katerega je nameščena programska oprema za upravljanje virtualk, nameščenih na več gostiteljev.
Provision
Poganjanje, Zagon
Pull
Zahtevek potega

R[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Resource
Vir
Gostitelj, ponudnik, instanca, virtualka, repozitorij ali skladišče podatkov.
Resource pool
Nabor virov
Skupina virtualk na katerih so razporejeni CPE in pomnilniki.
Resource type
Tip vira
Replicator, replicate
Podvojevalnik, replikator
Repository
Repozitorij
Okolje za shranjevanje virtualk.
Retirement
Opustitev
Run levels enabled
Omogočene stopnje poganjanj
S stopnjami poganjanj sledimo tistim sistemskim storitvam, ki so v teku.

S[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Scale
Umeriti, Skalirati
SmartTags
Pametne oznake
Deskriptorji, ki vam omogočajo, da ustvarite iskalni indeks za vire v oblakih in infrastrukturo.
Stack
Infrastruktura, Sklad
Snapshot
Posnetek, Vmesno stanje virtualke
Slika celotnega sistema v določenem trenutku v času.
Storage
Hramba, Skladišče
Stream
Tok zapisov
Subnet mask
Maska podomrežja
Zaporedje števil, ki označujejo, kako se promet usmerja v podmreži.
Swapin/Swapout
Prenos na/iz>/center>
Prenos vsebine iz glavnega pomnilnika v virtualnega in obratno.

T[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Tags
Oznake
Izrazi in opisi, ki se uporabljajo za kategorizacijo virov.
Template
Predloga
Kopija prednastavljene virtualke, namenjena za zajem konfiguracij programske in strojne opreme matične virtualke.
Tenant
Najemnik
Toggle (toggled)
Preklopi
Preklopni mehanizem

U[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Unit
Artikel, enota (kataloga)
UPN - User Principal Name
Up. ime v formatu e-naslova
Preverba pristnosti ob prijavi

V[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Vacuuming
Sproščanje prostora
Virtual Machine, VM
Virtualka, VM
Virtualke uporabljajo fizično infrastrukturo gostitelja ali več le-teh, da se zagotovi prilagodljivost in dostopnost storitev.
VMDB (Virtual Management Database)
VMDB
Podatkovna baza o virih, uporabnikih in drugih informacijah potrebnih za upravljanje virtualk.
Vendor
Posrednik

W[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
Widget
Widget, Gradnik
Worker
Delavec
Workload
Obremenitev

Z[uredi | uredi kodo]

ANGLEŠKO
SLOVENSKO
RAZLAGA
Zone
Cona
Infrastrukturo lahko razdelimo na cone za lažje preklapljanje v primeru napak in enostavnejšo izolacijo omrežnega prometa.
Lahko temeljijo na geografski lokaciji, lokaciji omrežja ali omogočenih funkcijah. Novi strežniki so nastavljeni na privzeto cono.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]