Uporabnik:Liebeskind/Slovenska jezikovna skupnost v sosednjih državah

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Koroška[uredi | uredi kodo]

Koroški plebiscit[uredi | uredi kodo]

Volkabstimmung Kärnten 1920.svg

Windischentheorie[uredi | uredi kodo]

https://de.wikipedia.org/wiki/Windischentheorie

  • 1927 je Martin Wutte objavil članek kot odziv na plebiscit
  • razdeli govorci slovenščine politično v vindišarje in slovence
  • leta 2001: 556 vindišarjev

Heimatdienst[uredi | uredi kodo]

Koroški_Heimatdienst (Koroška domovinska služba)

Štajerska[uredi | uredi kodo]

Styrie en AT & en SI.PNG [1] [2]


Avstrijska državna pogodba – člen 7[uredi | uredi kodo]

1. Enakopravnost[uredi | uredi kodo]

"Avstrijski državljani slovenske in hrvatske manjšine na Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem uživajo iste pravice pod enakimi pogoji kakor vsi drugi avstrijski državljani, vštevši pravico do svojih lastnih organizacij, zborovanj in tiska v svojem lastnem jeziku."

2. Šolstvo[uredi | uredi kodo]

"Avstrijski državljani slovenske in hrvatske manjšine na Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem imajo pravico do osnovnega pouka v slovenskem ali hrvatskem jeziku in do sorazmernega števila lastnih srednjih šol; v tej zadevi bodo šolski učni načrti pregledani in bo ustanovljen oddelek šolske nadzorne oblasti za slovenske in hrvatske šole."

Še dodatno obstaja zakon o šolstvu manjšin.

3. Uradni jezik[uredi | uredi kodo]

"V upravnih in sodnih okrajih Koroške, Gradiščanske in Štajerske s slovenskim, hrvatskim ali mešanim prebivalstvom je slovenski ali hrvatski jezik dopuščen kot uradni jezik dodatno k nemškemu. V takih okrajih bodo označbe in napisi topografskega značaja prav tako v slovenščini ali hrvaščini kakor v nemščini."

4. Kultura, uprava, sodstvo[uredi | uredi kodo]

"Avstrijski državljani slovenske in hrvatske manjšine na Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem so udeleženi v kulturnih, upravnih in sodnih ustanovah v teh pokrajinah pod enakimi pogoji kakor drugi avstrijski državljani."

5. Prepoved preganjanja[uredi | uredi kodo]

"Dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrvatskemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov značaj in pravice kot manjšine, se mora prepovedati."


Dodatno[uredi | uredi kodo]

Zanimivo zbirko filmov o koroških Slovencih: http://thekorslodoku.blog.ru

https://sl.wikipedia.org/wiki/Napad_na_krajevne_table

Windischar 1 https://www.youtube.com/watch?v=9VZqltxjwps

Windischar 2 https://www.youtube.com/watch?v=2RMfcMWycu4

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_152_0/1955_152_0.pdf

http://www.slovenskonauradih.at/docs/CLEN-ARTIKEL_7.pdf

Busch, Brigitta, 1997: Slovenian: The Slovenian Language in Education in Austria. Ljouwert/Leeuwarden: Mercator-Education

Kern, Damjana, 2009: Slovenski jezik v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v manjšinskem prostoru. In: Stabej, Marko (ed.): Infrastruktura slovenščine in slovenistike (Obdobja 28). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 191-196.

Nećak Lük, Albina, Nećak, Dušan, 1990: Slovene as a minority language: historical background and sociolinguistic prospects. Slovene studies, vol. 12, no. 2. 169-181.

Za slike: https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ki_Slovenci

https://sl.wikipedia.org/wiki/Napad_na_krajevne_table