Uporabnik:Cmaja999

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Friderik Klampfer
Rojstvo1966({{padleft:1966|4|0}})
Poklicslovenski filozof, predavatelj etike, politične in socialne filozofije na Filozofski fakulteti univerze v Mariboru
Žanrfilozofija, (bio)etika
Pomembnejša delaCena življenja, Etiški pojmovnik za mlade


FRIDERIK KLAMPFER[uredi | uredi kodo]

Friderik Klampfer (rojen leta 1966) je slovenski filozof, predava pa tudi etiko, politično in socialno filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Pred nekaj leti se je aktivno vključil v razpravo o zakonu o OBMP (Postopki oplodotve z biomedicinsko pomočjo) in ga tudi javno podprl. Je avtor Etiškega pojmovnika za mlade (2003) in soavtor (z Janezom Bregantom in Smiljano Gartner) Telovadnice za možgane: Uvod v kritično mišljenje (2008).V svoji knjigi Cena življenja obravnava bioetiko, ki je ena pomembnejših tem njegovih predavanj. Je tudi avtor številnih člankov s področja teoretične in praktične etike ter politične filozofije. S svojimi članki in intervjuji tako aktivno prispeva k delovanju društva za razvoj humanistike -http://zofijini.net/avtor/friderik-klampfer/, ki že od leta 2001 osvešča o širjenju humanistične misli ter daje možnost aktivnega pisanja tako študentom kot tudi drugim zainteresiranim.Poleg udejstvovanja v društvu pa je sodeloval tudi pri avtorstvu učbenika za filozofijo v gimnazijah.


BIOETIKA[uredi | uredi kodo]

Bioetika velja za zelo mlado filozofsko vejo. Je filozofska spremljevalka razvoja biomedicinskih znanosti. Ukvarja se z moralnimi vprašanji in dilemami, ki jih sprožata razvoj in uporaba sodobnih biotehnologij. V ospredju so odločitve o ustvarjanju, izboljšanju in končanju človeških življenj. Značilna bioetična vprašanja so povezana z ustvarjanjem novih življenj, pa tudi z dilemami, kako bomo umrli. Nekatera vprašanja so večna, druga so se pojavila šele z razvojem biomedicine in biotehnologije. O teh vprašanjih v Sloveniji večinoma presojajo zdravniki in teologi, ki se jim včasih pridruži še kak znanstvenik, pravnik ali politik. Klampfer pa zagovarja etiko kot eno temeljnih filozofskih disciplin, s katero se filozofi ukvarjajo že več kot dve tisočletji. Tako naj bi praktična plat etike vsekakor pripadala zdravnikom, teoritična plat pa bolj filozofom. Poleg posvetne bioetične presoje se religiozna bioetika trudi razvijati bioetična načela skozi pogled ustreznega verovanja.

Več o bioetiki si lahko preberete na povezavi: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bioetika


CENA ŽIVLJENJA[uredi | uredi kodo]

V svoji knjigi Cena življenja se ukvarja z najbolj spornimi bioetičnimi problemi, kakršni so vprašanje dostopa do biomedicinske pomoči pri oploditvi samskih žensk, raziskave na embrionalnih matičnih celicah, abortus, evtanazija in odnos do nečloveških živali. Raziskave, ki spreminjajo naše pojmovanje življenja in smrti, niso nikoli samo znanstveni izzivi, ampak porajajo tudi številne etične dileme. Rdeča nit knjige so torej moralne dileme ter izzivi v zvezi z ustvarjanjem in uničevanjem človeških (in nečloveških) življenj. Pristop in obravnava tem sta specifično filozofska, se pravi, da ju odlikuje pojmovna strogost, miselna disciplina in dovzetnost za razlikovanja. Bioetiko skuša iztrgati iz rok zdravnikov, pravnikov in teologov, ki so si jo po njegovem mnenju neupravičeno prilastili. Rad bi jo vrnil filozofom, ki jo (naj) bolj obvladajo. Knjigo lahko zato razumemo kot poskus reafirmacije filozofske etike v bioetiki.

ETIŠKI POJMOVNIK ZA MLADE[uredi | uredi kodo]

Klampfer s tem delom nadaljuje tradicijo Pojmovnikov, ki sta jo začela Lukanov Gledališki pojmovnik za mlade in Logiški pojmovnik za mlade Olge Markič. Pojmovnik želi bralce, tako mlade kot tudi starejše, uvesti v svet razumskega, argumentiranega utemeljevanja moralnih sodb in stališč in s tem seznaniti s temeljnimi moralnimi pojmi in načeli. S prepričanjem govori o moralnih razhajanjih, pri katerih naj ne bi šlo za nerazrešljiva nasprotja v okusih, predsodkih in niti ne v različni vzgoji posameznikov. S takimi moralnimi razhajanji in sodbami se srečamo predvsem v demokraciji, ki dandanes vlada po večini sveta. Ta zahteva kritične, premišljujoče in razgledane državljane, ki soodločajo v izredno mnenjsko in vrednostno zaznamovani družbi. V tako zasnovani družbi se po Klampferjevem mnenju oblikujejo zavezništva in s tem novi ideološki spori, zato je razkorak med tradicionalnimi in bolj modernimi predstavami in pojmovanji vedno večji in čedalje bolj nespravljiv. Zaradi takšnih poglabljanj je ostrenje sposobnosti za moralno presojo človeka vedno bolj pomembno za delovanje demokracije, poklicno celovitost ter za dobro življenje nasploh. Tako skuša pojmovnik pomagati bralcu (z nekoliko kritičnim pristopom) stopati po lažji poti do ustaljenih moralnih stališč človeka ter do avtonomne in bolj informirane moralne presoje. Ta proces Klampfer bralcu razlaga z izbranimi primeri, ki ne zahtevajo posebnega predznanja, temveč le nekaj moralne občutljivosti. Na tak način začne delo z zgodbo o gimnazijki, ki je zanosila, zato se znajde v dilemi. Navaja razloge za splav in proti, ki pa se na koncu ne znajdejo v dveh ločenih škatlah "za" in "proti", marveč napeljejo na različne tipe moralnih sodb.


Članki[uredi | uredi kodo]

1.01 Izvirni znanstveni članki[uredi | uredi kodo]

1. KLAMPFER, Friderik. Smrtna kazen in pravica do življenja. Analiza, ISSN 1408-2969, 2014, letn. 18, št. 1/2, str. 5-42. [COBISS.SI-ID 56325986] 2. KLAMPFER, Friderik. Pravičnost kaznovanja med zasluž(e)nostjo in ne-diskriminacijo : primer smrtne kazni. Analiza, ISSN 1408-2969, 2014, letn. 18, št. 3, str. 5-26. [COBISS.SI-ID 21109768] 3. KLAMPFER, Friderik. Consequentializing moral responsibility. Croatian journal of philosophy, ISSN 1333-1108, 2014, vol. 14, no. 40, str. 121-150. [COBISS.SI-ID 20711688] 4. KLAMPFER, Friderik. Eksistencialni obup in smisel življenja. Analiza, ISSN 1408-2969, 2012, letn. 16, št. 4, str. 5-53. [COBISS.SI-ID 19674632] 5. KLAMPFER, Friderik. Should we consult Kant when assessing agent's moral responsibility for harm?. Balkan journal of philosophy, ISSN 1313-888X, 2009, vol. 1, iss. 2, str. 131-156. [COBISS.SI-ID 17427976] 6. KLAMPFER, Friderik. Raziskave na embrionalnih matičnih celicah in moralni status človeških zigot in zgodnjih embrijev. Analiza, ISSN 1408-2969, 2008, letn. 12, št. 4, str. 5-49. [COBISS.SI-ID 16838152] 7. KLAMPFER, Friderik. Pravičnost za istospolne pare. Analiza, ISSN 1408-2969, 2006, letn. 10, št. 3, str. 3-34. [COBISS.SI-ID 15805960] 8. KLAMPFER, Friderik. Contextualism and moral justification : a discussion of Mark Timmons, Morality without foundations: A defence of ethical contextualism. Croatian journal of philosophy, ISSN 1333-1108, 2005, vol. 5, no. 15, str. 569-582. [COBISS.SI-ID 14500360] 9. KLAMPFER, Friderik. Moral responsibility for unprevented harm. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2004, vol. 19, iss. 33, str. 119-161. [COBISS.SI-ID 13823240] 10. KLAMPFER, Friderik. Ali je odločitev za predčasno smrt lahko razumna?. Analiza, ISSN 1408-2969, 2004, letn. 8, št. 1/2, str. 3-35. [COBISS.SI-ID 13511688] 11. KLAMPFER, Friderik. Spoštovanje človekovega dostojanstva, nedostojno življenje in dostojanstvena smrt. Analiza, ISSN 1408-2969, 2002, letn. 6, št. 4, str. 3-48. [COBISS.SI-ID 12892936] 12. KLAMPFER, Friderik. Suicide, euthanasia and human dignity. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2001, vol. 16, iss. 27, str. 7-34. [COBISS.SI-ID 11456520] 13. KLAMPFER, Friderik. Reproduktivne pravice staršev, interesi otrok in oploditev z biomedicinsko pomočjo. Analiza, ISSN 1408-2969, 2001, letn. 5, št. 1/2, str. 3-26. [COBISS.SI-ID 11136776] 14. KLAMPFER, Friderik. Imamo li ikakve posebne dužnosti prema sunarodnjacima (sudržavljanima)?. Filozofska istraživanja, ISSN 0351-4706, 1999, god. 19, sv. 3, str. 561-573. [COBISS.SI-ID 9217800] 15. KLAMPFER, Friderik. Pojem in teorije motiva(cije) za ravnanje. Analiza, ISSN 1408-2969, 1998, 2, št. 1, str. 23-42. [COBISS.SI-ID 7636488] 16. KLAMPFER, Friderik. Čemu biti moralen?. Analiza, ISSN 1408-2969, 1997, let. 1, št. 1, str. 61-83. [COBISS.SI-ID 6160136] 17. KLAMPFER, Friderik. O filozofskih zagatah v zvezi z moralo = On the philosophical dilemmas concerning morality. Znanstvena revija, ISSN 1318-7945, 1997, 9, št. 1, str. 83-98. [COBISS.SI-ID 77711360] 18. KLAMPFER, Friderik. Beliefs, desires, and besires = Prepričanja, želje in preželje. Znanstvena revija, Družboslovje in filozofija, = Social sciences and philosophy, ISSN 0353-4944, 1995, let. 7, št. 2, str. 171-189. [COBISS.SI-ID 5946376] 19. KLAMPFER, Friderik. O nekaterih metodah za ugotavjanje[!] anketarjevih[!] želja in prepričanj na podlagi dane preferenčne lestvice. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1994, let. 26, št. 1-3, str. 177-189. [COBISS.SI-ID 432733] 20. KLAMPFER, Friderik. O (domnevno) moralno pomembnih razlikah med ubijanjem in puščanjem umreti. Znanstvena revija, Družboslovje in filozofija, = Social sciences and philosophy, ISSN 0353-4944, 4 (1992), 2 ; str. 147-160. [COBISS.SI-ID 4378372]


1.02 Strokovni članek[uredi | uredi kodo]

21. KLAMPFER, Friderik. O praktični etiki Petra Singerja. Analiza, ISSN 1408-2969, 2010, letn. 14, št. 3, str. 87-107. [COBISS.SI-ID 18018056] 22. KLAMPFER, Friderik. Pravica do zasebnosti, interes javnosti in "Jurigate". Dialogi, ISSN 0012-2068, 2005, letn. 41, št. 5/6, str. 38-51. [COBISS.SI-ID 14101000] 23. KLAMPFER, Friderik. Družbena dejstva - objektivna, subjektivna ali intersubjektivna?. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2003, 39, št. 9, str. 9-28. [COBISS.SI-ID 3762035] 24. KLAMPFER, Friderik. Nekaj dvomov glede moralne legitimnosti "pravičnih" vojn. Dialogi, ISSN 0012-2068, 1998, 34, št. 9/10, str. 136-148. [COBISS.SI-ID 7927304]


1.03 Poljudni članek[uredi | uredi kodo]

25. KLAMPFER, Friderik. Kaj je humano. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 9. jan. 2015, 71, [št.] 7, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 21078280] 26. KLAMPFER, Friderik. Siromaki. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 5. avg. 2015, 71, [št.] 180, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 21543176] 27. KLAMPFER, Friderik. Strupeni koktajl. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 2. dec. 2014, 70, [št.] 279, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 21027848] 28. KLAMPFER, Friderik. Zadeva je skrajno absurdna : So spolni prestopniki, proti katerim naši domači nacionalisti ves čas tako penijo, res najbolj množična ali družbeno škodljiva kategorija zločincev?. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 12. avg. 2006, leto 62, št. 186, str. 38. [COBISS.SI-ID 17036296] 29. KLAMPFER, Friderik. Politika, medicina in ženske : reproduktivne pravice staršev, interesi otrok in diskriminacija po življenjskem slogu. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 5. maja 2001, leto 57, str. 46. [COBISS.SI-ID 11924488] 30. KLAMPFER, Friderik. O spoštovanju začetka človekovega življenja. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 15. jan 2000, leto 56, št. 12, str. 44. [COBISS.SI-ID 9323016] 31. KLAMPFER, Friderik. O idealih in idealnih ženskah : moralno svetništvo je skrajno defekten osebni ideal. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 26. feb. 2000, leto 56, št. 47, str. 44. [COBISS.SI-ID 9503752]

2. Intervju[uredi | uredi kodo]

1. KLAMPFER, Friderik (intervjuvanec). Ko je smrt sprejemljivejša od življenja. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 1. mar. 2014, 70, [št.] 50, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 20732680] 2. KLAMPFER, Friderik (intervjuvanec). Do Hipokratove prisege imam podoben odnos kot do Božjih zapovedi : Frederik [!] Klampfer, filozof. Delo, ISSN 0350-7521, 26. feb. 2011, leto 53, št. 47, ilustr. [COBISS.SI-ID 256097280] 3. KLAMPFER, Friderik. Kar je neškodljivo, ne more biti nemoralno : pogovor z dr. Friderikom Klampferjem. Narobe, ISSN 1854-8474. [Tiskana izd.], 2011, letn. 5, št. 20, str. 38-41, portreti. http://www.narobe.si/stevilka-20/intervju-friderik-klampfer. [COBISS.SI-ID 19710472] 4. OLDENQUIST, Andrew (intervjuvanec), KLAMPFER, Friderik (oseba, ki intervjuva). Kolektivna krivda? To je nezaslišano! : z ameriškim profesorjem Andrewom Oldenquistom o ključnih dilemah po 11. septembru. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 3. nov. 2001, leto 57, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 11924232] 5. KLAMPFER, Friderik (oseba, ki intervjuva), BUCHANAN, Allen (intervjuvanec). Kloniranje, arogantnost in prevzetnost : s profesorjem dr. Allenom Buchananom z ameriške univerze v Tusconu .... Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 19. avg. 2000, leto 56, št. 192, str. 46. [COBISS.SI-ID 10112008] 6. KLAMPFER, Friderik (intervjuvanec). Moralnih avtoritet sploh ni : z dr. Friderikom Klampferjem, filozofom, o etičnih problemih sodobne družbe. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 27. mar. 1999, leto 55, št. 71, str. 19. [COBISS.SI-ID 8268040] 7. MIŠČEVIĆ, Nenad (intervjuvanec), KLAMPFER, Friderik (oseba, ki intervjuva). Filozofija v soju žarometov : pogovor z dr. Nenadom Miščevićem o javni vlogi filozofa. Dialogi, ISSN 0012-2068, 1998, 34, št. 9/10, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 7922440] 8. VEZJAK, Boris (intervjuvanec), KLAMPFER, Friderik (intervjuvanec), DASKO, Matej (intervjuvanec). Približati filozofsko mišljenje javnosti : ugotavljamo sedanjost Maribora, pogovarjamo se z Zofijinimi ljubimci - neodvisno iniciativo s humanistično vizijo. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 28. feb. 1998, leto 54, str. 14. [COBISS.SI-ID 8282888]

3. MONOGRAFIJE[uredi | uredi kodo]

3.01 Znanstvena monografija

1. KLAMPFER, Friderik, PRIBAC, Igor (urednik). Cena življenja : razprave iz bioetike, (Zbirka Krt, 157). Ljubljana: Krtina, 2010. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-260-033-4. [COBISS.SI-ID 252442880]

3.02 Strokovna monografija

1. KLAMPFER, Friderik. Etiški pojmovnik za mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 3). Maribor: Aristej, 2003. 127 str., ilustr. ISBN 961-220-045-9. [COBISS.SI-ID 52175361]


4. IZVEDENA DELA (DOGODKI)

4.01 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

1. BORSTNER, Bojan, KLAMPFER, Friderik. Pravice, dolžnosti in človeško dobro. Obeti praktične etike = Rights, duties and human good. The prospects for practical ethics : simpozij = symposioum, Maribor, Pedagoška fakulteta, 7. januar 2000. Maribor, 2000. [COBISS.SI-ID 9326088] 4.02 Predavanje na tuji univerzi

1. KLAMPFER, Friderik. The legacy of John Stuart Mill's utilitarianism : 30 hours of seminars at Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Philosophie, Sommersemester 2012, 9th March till 15th June 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19645960] 2. KLAMPFER, Friderik. Moral responsibility for the environment : 30 hours of lectures at Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Philosophie, Wintersemester 2011/2012, 7th October 2011 till 15th february 2012. 2011/2012. [COBISS.SI-ID 19645704] 3. KLAMPFER, Friderik. Grundlagen der Ethik : Vorlesung mit Konversatorium, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Philosophie, Sommersemester 2007. Graz, 2007. [COBISS.SI-ID 15491336] 4. KLAMPFER, Friderik. Moral responsibility for omissions : predavanje u organizaciji Odsjeka za filozofiju Filozofskog Fakulteta u Rijeci i Hrvatskog društva za analitičku filozofiju, Filozofski fakultet, Rijeka, 20. 12. 2004. Rijeka, 2004. [COBISS.SI-ID 13838600] 5. KLAMPFER, Friderik. Suicide and euthanasia : lecture given in the course of International Scientific Programme CEEPUS, project Cognitive Science, at Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, 21. 3. 2002. Praha, 2002. [COBISS.SI-ID 11929096] 6. KLAMPFER, Friderik. What, if any, lesson can ethics learn from psychology : lecture given at Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, 21. 3. 2002. Praha, 2002. [COBISS.SI-ID 11928840] 7. KLAMPFER, Friderik. Töten im Namen der höheren Ziele : was Ethik über den Krieg und die nationalistischen Ideale lehrt bzw. lehren sollte : Seminar an Universität Graz, Institut für Philosophie, Sommersemester 2001. Graz, 2001. [COBISS.SI-ID 10546440]

4.03 Prispevek na konferenci brez natisa

1. KLAMPFER, Friderik. Pouk etike med spodbujanjem kritične refleksije in indoktrinacijo : prispevek na okrogli mizi Učiti etiko: kritični premisleki o etiki, bioetiki in etiki v raziskovanju v srednješolskem kurikulu, Maribor, Filozofska fakulteta, 15. 5. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20733960] 2. KLAMPFER, Friderik. Death, annihilation and meaningful life : predavanje na prireditvi Filozofija - Jam session, Filozofski fakultet u Rijeci, 14.-15. 2. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20734728] 3. KLAMPFER, Friderik. Sliding down the slippery slope? Euthanasia laws and precautionary principle : predavanje na prireditvi 20 let študija filozofije na Univerzi v Mariboru = 20 years of philosophy study at University of Maribor, Filozofska fakulteta, 25. in 26. september 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20734984] 4. KLAMPFER, Friderik. Romi med socialno pravičnostjo in osebno odgovornostjo : prispevek na IV. festivalu romske kulture "Romano čhon", april 2012, Maribor, Filozofska fakulteta, 3. aprila 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 20731400] 5. KLAMPFER, Friderik. Življenje je smiselno --- nas tolaži Leteči cirkus Montyja Pythona : prispevek na 3. mariborskem filozofskem maratonu, ob svetovnem dnevu filozofije, Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete, Maribor, 13.-15. november 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 20733448] 6. KLAMPFER, Friderik. Abortion and arguments from potentiality : paper at the international conference (New) Perspectives in Bioethics, 13-15 October 2011, Belgrade. 2011. [COBISS.SI-ID 19645448] 7. KLAMPFER, Friderik. Človekovo dostojanstvo in človekove pravice : prispevek na 2. mariborskem filozofskem maratonu, ob svetovnem dnevu filozofije, Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete, Maribor, 17. novembra 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 20734472] 8. KLAMPFER, Friderik. Ali je brez Boga res vse dovoljeno? : nekaj heretičnih misli o morali kot naravnem pojavu : predavanje na Mariborskem filozofskem maratonu, ob svetovnem dnevu filozofije, Maribor, Filozofska fakulteta, 18.-19. novembra 2010. Maribor, 2010. [COBISS.SI-ID 18036232] 9. KLAMPFER, Friderik. Moral intuition : its origin, nature and epistemic status : paper presented at the Conference "Analytic philosophy: epistemology and metaphysics" Inter-University Centre, Dubrovnik, May 21-25, 2007. Dubrovnik, 2007. [COBISS.SI-ID 15489544] 10. KLAMPFER, Friderik. Ethics of war : paper at the 2nd International Summer School "War - fiction and reality", Maribor, Rektorat, 24th June - 9th July 2006. Maribor, 2006. [COBISS.SI-ID 15158536] 11. KLAMPFER, Friderik. Holistic reasons and consistency in moral judgement : paper at the 2006 OSU/Maribor/Rijeka Conference on contemporary analytic philosophy, Dubrovnik, Inter University Centre, May 21-26, 2006. Dubrovnik, 2006. [COBISS.SI-ID 15491592] 12. KLAMPFER, Friderik. Rights and interests of persons and other beings : paper at the symposium "Oseba in dobro", Celje, Dom Sv. Jožefa, Duhovno-prosvetni center, 3. do 6. novembra 2005. Celje, 2005. [COBISS.SI-ID 14502152] 13. KLAMPFER, Friderik. Ethical intuitionism and the contextualist model of moral reasoning : a critique : paper at the 6th International Conference "Contemporary philosophical topics - Rationality in belief and action", Rijeka, Filozofski fakultet, 27-28 May 2004. Rijeka, 2004. [COBISS.SI-ID 13272328] 14. KLAMPFER, Friderik. Actions, omissions, and agent's causal powers : paper presented at the symposium Metaphysics and epistemology, Dubrovnik, Inter-university Centre (IUC), 25-30 August 2003. Dubrovnik, 2003. [COBISS.SI-ID 12816648] 15. KLAMPFER, Friderik. Objektivno, subjektivno in intersubjektivno : referat na simpoziju "Filozofija in družboslovje", ob izidu prevoda knjige Martina Hollisa "Filozofija družbene vede", Pedagoška fakulteta Maribor, 7. 5. 2003. Maribor, 2003. [COBISS.SI-ID 12665352] 16. KLAMPFER, Friderik. National boundaries and the duty of beneficience : referat na Četvrtom međunarodnom znanstvenom skupu Suvremene filozofske teme, Rijeka, Filozofski fakultet, 23. - 24. svibnja 2002. Rijeka, 2002. [COBISS.SI-ID 11926792] 17. KLAMPFER, Friderik. O vrednostnih sodbah : referat na simpoziju Filozofija umetnosti med institucionalnim, estetskim, etičnim in interpretativnim = Philosophy of art between institutional, esthetical, ethical and interpretative, Maribor, Pedagoška fakulteta, 24. aprila 2002. Maribor, 2002. [COBISS.SI-ID 11765512] 18. KLAMPFER, Friderik. Euthanasia and human dignity : referat na trećom međunarodnom simpoziju Suvremene filozofske teme, Rijeka, Filozofski fakultet, 24. - 25. svibnja 2001. Rijeka, 2001. [COBISS.SI-ID 10834696] 19. KLAMPFER, Friderik. What lesson, if any, can ethics learn from psychology? : paper presented at the symposium Mental Phenomena IV, Dubrovnik, Inter-university Centre (IUC), September 3-8 2001. Dubrovnik, 2001. [COBISS.SI-ID 11453960] 20. KLAMPFER, Friderik. Moral concepts and the limits of philosophical analysis : referat na simpoziju Suvremene filozofske teme, Rijeka, Filozofski fakultet, 11. - 12. svibnja 2000. Rijeka, 2000. [COBISS.SI-ID 10161928] 21. KLAMPFER, Friderik. Moral intuitions : paper presented at the symposium Mental Phenomena III, Dubrovnik, Inter-university Centre (IUC), September 4-8 2000. Dubrovnik, 2000. [COBISS.SI-ID 10165512] 22. KLAMPFER, Friderik. What has moral theory to offer to practitioners? : paper at the symposium Pravice, dolžnosti in človeško dobro. Obeti praktične etike = Rights, duties and human good. The prospects for practical ethics, Maribor, Pedagoška fakulteta, January 7 2000. Maribor, 2000. [COBISS.SI-ID 9326344] 23. KLAMPFER, Friderik. Is pure instrumentalism really incoherent? : referat na simpoziju "Suvremene filozofske teme", Rijeka, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, 14.-16. svibnja 1999. Rijeka, 1999. [COBISS.SI-ID 8453640] 24. KLAMPFER, Friderik. The normativity of instrumental reason : paper presented at symposium Philosophy of science, Dubrovnik, Inter-university Centre (IUC), 12-17 April 1999. Dubrovnik, 1999. [COBISS.SI-ID 8620808] 25. KLAMPFER, Friderik. Motivation : paper at the Conference & Workshop "Mental phenomena", Inter-University Centre, Dubrovnik, September 8-11, 1998. Dubrovnik, 1998. [COBISS.SI-ID 7637000] 26. KLAMPFER, Friderik. Some thoughts on the idea of a desire-like state : paper at the Fifth Annual Conference of the European Society for Philosophy and Psychology, Barcelona, 18-21 July 1996. Barcelona, 1996. [COBISS.SI-ID 7636744]


5. SEKUNDARNO AVTORSTVO

5.01 Urednik

1. Croatian journal of philosophy. Klampfer, Friderik (član uredniškega odbora 2007-). Hrvatski Leskovac: Kruzak, 2001-. ISSN 1333-1108. [COBISS.SI-ID 10932232] 2. Analiza. Klampfer, Friderik (član uredniškega odbora 2003-2015). Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 67716608] 3. AGAR, Nicholas, KLAMPFER, Friderik (urednik). Popolna kopija : razpletanje razprave o kloniranju, (Knjižna zbirka Krt, 147). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2008. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-260-007-5. [COBISS.SI-ID 240480000]

5.02 Mentor pri magistrskih delih

1. GARTNER, Smiljana. Partikularizem v etiki : [magistrsko delo], (Pedagoška fakulteta, Filozofija). Maribor: [S. Gartner], 2005. 152 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14010632]

5.03 Mentor pri diplomskih delih

1. GORŠEK, Polona. (Ne)legitimnost "teokratske" oblasti v Savdski Arabiji : diplomsko delo = (Non)legitimacy of "theocratic" goverment in Saudi Arabia : graduation thesis. Maribor: [P. Goršek], 2016. 86 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63246. [COBISS.SI-ID 22669064] 2. LOGAR, Špela. Becoming a terrorist : non-fiction sources for extremist morality in novels of Doyle and Lessing : diploma thesis. Maribor: [Š. Logar], 2016. II, 86 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59981. [COBISS.SI-ID 22540808] 3. VIDOVIČ, Martina. Ekološka usmerjenost prebivalcev Mestne občine Maribor s posebnim poudarkom na vrtičkarjih : diplomsko delo = Ecological orientation of citizens of Municipality of Maribor with special emphasis on gardeners : graduation thesis. Maribor: [M. Vidovič], 2016. VIII, 129 f., 9 f. pril., ilustr., zvd. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61089. [COBISS.SI-ID 22540296] 4. TERŽAN, Tjaša. Etične dimenzije socialnega podjetništva : diplomsko delo. Maribor: [T. Teržan], 2016. 69 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64020. [COBISS.SI-ID 22633224] 5. ŠALIKA, Metka. Smisel življenja in transcendentalno : diplomsko delo. Maribor: [M. Šalika], 2016. I, 80 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60816. [COBISS.SI-ID 22475016] 6. KUSTEC, Aleš. (Ne)moralnost nasilja in terorizma v izraelsko palestinskem konfliktu : diplomsko delo = (Im)morality of violence and terrorism in the Israeli and Palestinian conflict : graduation thesis. Maribor: [A. Kustec], 2013. 92 f. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=40816. [COBISS.SI-ID 19963912] 7. SEITL, Petra. Moralne dileme glede vzgojnih in učnih metod : diplomska seminarska naloga = Moral dilemmas of educational and teaching methods : diploma seminar. Maribor: [P. Seitl], 2013. 25 f. [COBISS.SI-ID 20765960] 8. GRČAR, Tanja. Izumiranje jezikov, jezikoslovni in filozofski jeziki : diplomsko delo = Language dying, linguistic and philosophical views : graduation thesis. Maribor: [T. Grčar], 2012. f. 147, ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=48494. [COBISS.SI-ID 19335176] 9. TOPLAK, Tadeja. Samomor - pojmovne in moralne dileme : diplomska seminarska naloga. Maribor: [T. Toplak], 2012. 42 f. [COBISS.SI-ID 20766728] 10. VREČKO, Doris Daniela. Harry Potter: poskus zagovora njegove literarne in moralne vrednosti : diplomsko delo. Maribor: [D. D. Vrečko], 2010. 154 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=16880. [COBISS.SI-ID 17910792] 11. DREVENŠEK, Alojzija. Terorizem - poskus realne definicije : diplomsko delo. Maribor: [A. Drevenšek], 2010. 66 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13909. [COBISS.SI-ID 17611784] 12. ZAGORŠĆAK, Vesna. Območno bombardiranje, argument skrajne sile in načelo imunitete civilistov : diplomsko delo. Maribor: [V. Zagoršćak], 2009. 84 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=9793. [COBISS.SI-ID 17239048] 13. BAČNIK, Matija. Argument spolzke strmine v kontekstu razprave o koncu življenja : diplomsko delo. Maribor: [M. Bačnik], 2008. 81 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=7423. [COBISS.SI-ID 16645128] 14. MURKO, Zvonka. Moralne, pedagoške in sociološke dileme učne diferenciacije pri pouku matematike v osnovni šoli : diplomsko delo. Maribor: [Z. Murko], 2008. 104 f., [5] f. pril. [COBISS.SI-ID 15931144] 15. ŠTELCER, Tatjana. Prikrito oglaševanje v ženskih revijah : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Maribor: [T. Štelcer], 2008. VII, 86 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=6483. [COBISS.SI-ID 12271382] 16. SEDLAR, Alma Maruška. Cenzura in sovražni govor v medijih : diplomsko delo. Maribor: [A.M. Sedlar], 2007. 73 f. [COBISS.SI-ID 15147528] 17. BUKOVEC, Biljana. Načelo ločitve države in Cerkve - filozofske utemeljitve in aplikacija : diplomsko delo, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Maribor: [B. Bukovec], 2006. 102 f., [3] f. pril. [COBISS.SI-ID 14665736] 18. VEBER, Uroš. Zagovor ideje "socialna država" : diplomska seminarska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Maribor: [U. Veber], 2006. 96 f. [COBISS.SI-ID 14704392] 19. ROGINA, Nataša. Potrošništvo - poskus moralne kritike : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Ptuj: [N. Rogina], 2003. 72 f. [COBISS.SI-ID 12802824] 20. BLAGOVIČ, Simona. Moralni vidiki zlorabe in zanemarjanja otrok : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Maribor: [S. Blagovič], 2002. 113 f. [COBISS.SI-ID 11860744] 21. LOGAR, Tea. Spolni predsodki, spolna diskriminacija in pornografija : diplomska seminarska naloga iz sociologije. Maribor: [T. Logar], 2001. 31 f. [COBISS.SI-ID 1024133460] 22. PERGER, Alja. Evtanazija kot moralni problem : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Maribor: [A. Perger], 2000. 92 f. [COBISS.SI-ID 10257160] 23. TOPOLOVEC, Renata. Morala in homoseksualnost : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Maribor: [R. Topolovec], 2000. 56 f. [COBISS.SI-ID 10542856] 24. FRANC, Milan. Sodobne teorije pravičnosti in državna ureditev : diplomsko delo, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Sociologija). Maribor: [M. Franc], 2000. 73 f. [COBISS.SI-ID 10447112] 25. MAJCEN, Brigita. Splav kot filozofski problem : diplomsko delo, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Ptuj: [B. Majcen], 2000. 82 f. [COBISS.SI-ID 10394632] 26. PALČNIK, Gregor. V zagovor življenju nerojenega otroka : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Žalec: [G. Palčnik], 2000. 99 f. [COBISS.SI-ID 10187016]

5.04 Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1. ZORKO, Monika. Body shaming - reprezentacija vizualne podobe v oglasih Top Shop-a : diplomsko delo. [Maribor: M. Zorko, 2016]. IX, 46 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61950. [COBISS.SI-ID 20178966] 2. KOSI, Katja. Sovražni govor na družbenih omrežjih : diplomsko delo. [Maribor: K. Kosi, 2016]. VII, 41 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63153. [COBISS.SI-ID 20117782] 3. LAZAR, Alja. Oglaševanje in manipulacija : študija primera : diplomsko delo. [Maribor: A. Lazar, 2015]. [V], 44 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54964. [COBISS.SI-ID 19302934]

5.05 Prevajalec

1. MILL, John Stuart. Utilitarizem. in O svobodi, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2003. 276 str. ISBN 961-6174-58-4. [COBISS.SI-ID 126185216] 2. PRIMORAC, Igor. Domoljubje : deflacijsko pojmovanje. Analiza, ISSN 1408-2969, 2003, letn. 7, št. 1/2, str. 3-17. [COBISS.SI-ID 12909832] 3. HARRIS, John. Vrednost življenja : uvod v medicinsko etiko, (Knjižna zbirka Krt, 123). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2002. 366 str. ISBN 961-6174-41-X. [COBISS.SI-ID 120937728] 4. MOORE, George Edward. Principia ethica, (Knjižna zbirka Claritas, 12). 1. izd. Ljubljana: Študentska založba, 2000. 356 str. ISBN 961-6356-07-0. [COBISS.SI-ID 107006720] 5. NUSSBAUM, Martha. Popredmetenje. Analiza, ISSN 1408-2969, 2000, letn. 4, št. 1, str. 72-100. [COBISS.SI-ID 14323810] 6. HARE, Richard M. O moralnih avtoritetah. Dialogi, ISSN 0012-2068, 1998, 34, št. 9/10, str. 14-23. [COBISS.SI-ID 7922952] 7. BROCK, Dan W. Kloniranje človeških bitij : ovrednotenje moralnih razlogov za in proti. Dialogi, ISSN 0012-2068, 1998, 34, št. 9/10, str. 24-37. [COBISS.SI-ID 7923208] 8. HURKA, Thomas. Ženskam je treba dati več priložnosti, da bi dobile enako priložnost. Dialogi, ISSN 0012-2068, 1998, 34, št. 9/10, str. 70-73. [COBISS.SI-ID 7924744] 9. ELLIOT, Robert. Etika okolja : dosežki, problemi, perspektive. Dialogi, ISSN 0012-2068, 1998, 34, št. 9/10, str. 112-124. [COBISS.SI-ID 7926536] 10. LUCKMANN, Thomas. Nevidna religija, (Knjižna zbirka Krt, 104). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 1997. 148 str. ISBN 961-6174-14-2. [COBISS.SI-ID 66062592] 11. FEINBERG, Joel. Pravice živali in še nerojenih generacij. Analiza, ISSN 1408-2969, 1997, 1, št. 1, str. 139-148. [COBISS.SI-ID 76561408] 12. THOMSON, Judith Jarvis. V zagovor abortusa. Analiza, ISSN 1408-2969, junij 1997, 1, št. 2, str. 108-123. [COBISS.SI-ID 7221768] 13. WEBER, Max. Temeljni sociološki pojmi. V: ADAM, Frane (ur.). Kompendij socioloških teorij, (Zbirka Scripta, Sociologija). V Ljubljani: Študentska organizacija Univerze, 1995, str. 51-65. [COBISS.SI-ID 7223304] 14. SIMMEL, Georg. Temeljna vprašanja sociologije (posameznik in družba). V: ADAM, Frane (ur.). Kompendij socioloških teorij, (Zbirka Scripta, Sociologija). V Ljubljani: Študentska organizacija Univerze, 1995, str. 69-75. [COBISS.SI-ID 7224072] 15. HABERMAS, Jürgen. Druga vmesna obravnava : sistem in življenjski svet. V: ADAM, Frane (ur.). Kompendij socioloških teorij, (Zbirka Scripta, Sociologija). V Ljubljani: Študentska organizacija Univerze, 1995, str. 183-186. [COBISS.SI-ID 7991048] 16. MILL, John Stuart. O svobodi, (Knjižna zbirka Krt, 88). 1. izd. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1994. 138 str. ISBN 86-7347-018-8. [COBISS.SI-ID 38317568] 17. SIMMEL, Georg. Temeljna vprašanja sociologije : individuum in družba, (Studia humanitatis). Ljubljana: Škuc: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1993. 103 str. [COBISS.SI-ID 36196096] 18. SCANLON, T. M. Kontraktivizem in utilitarizem. Anthropos, ISSN 0587-5161, 25, št. 1/2 (1993), str. 333-353. [COBISS.SI-ID 49276928] 19. ARENDT, Hannah. Resnica in politika. V: DAHRENDORF, Ralf. Sodobni liberalizem : zbornik, (Knjižna zbirka Krt, 84). 1. izd. Ljubljana: Krt, 1992, str. 35-52. [COBISS.SI-ID 7222024] 20. HALL, John. Klasični liberalizem in moderna država. V: DAHRENDORF, Ralf. Sodobni liberalizem : zbornik, (Knjižna zbirka Krt, 84). 1. izd. Ljubljana: Krt, 1992, str. 251-264. [COBISS.SI-ID 7312904] 5.06 Somentor pri doktorskih disertacijah

1. ROGINA, Nataša. Osebna istovetnost med metafiziko in etiko : doktorska disertacija. [Maribor: N. Rogina], 2011. 243 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18275592] 2. FRANC, Milan. Rawlsova teorija globalne pravičnosti in možnosti njene aplikacije : doktorska disertacija. Maribor: [M. Franc], 2010. 349 str. [COBISS.SI-ID 18264584] 3. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Strahovnik], 2007. 297 f. [COBISS.SI-ID 239975424] 5.07 Somentor pri diplomskih delih

1. TOPLAK, Karolina. Zakon o zaščiti živali z vidika teorije pravic živali : diplomsko delo. Maribor: [K. Toplak], 2015. V, 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21449736] 2. LOGAR, Tea. Pornografija, načelo škode in cenzura : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Filozofija). Maribor: [T. Logar], 2001. 62 f. [COBISS.SI-ID 11079944]


VIRI: