Uporabnik:Бучач-Львів

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Pravopis_Pravila

S. 180

Ukrajinska pisava

Prečrkovanje

Posebne črke


Zamenjave pri domaèenju

Zamenjave so iste kot pri preèrkovanju, le da u zamenjujemo z i, ь in ъ za soglasniki opuščamo, samo za l in n ga (navadno) zamenjamo z j; я v obrazilu -иця zamenjamo z a:

Винниченко, Куп'янськ, Рильський, Хмельницький, Диканька, Вінниця –

Vinièénko, Kupjánsk, Rílski, Hmelnícki, Dikánka, Vínica.