Svetovni nazor

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Svetóvni názor je najširše pojmovani pogled na svet, miselni okvir skozi katerega posameznik tolmači zunanji svet in z njim sodeluje. Pojem svetovnega nazora je temelj klasične nemške filozofije in epistemologije. Pojem (Weltanschauung) je v nemški filozofiji prvi uporabil Immanuel Kant v knjigi Kritika razsodne moči (nemško Kritik der Urteilskraft; 1790).

Svetovni nazor obsega mnenja o vprašanjih filozofije, morale, verovanja, etike kot so:

  • Kaj je realnost?
  • Kakšna je narava sveta?
  • Kaj je človek?
  • Kaj se zgodi po smrti?
  • Ali lahko spoznamo resnico?
  • Kako vemo kaj je prav in kaj narobe?
  • Ali je bog?
  • Ali ima človek svobodno voljo?

Vsakdo ima svetovni nazor, če se tega zaveda ali ne. Svetovni nazor povezujemo tudi z ideologijo, ki je standardizirani svetovni nazor skupine ljudi, z odgovori na vsa ali le nekatera svetovnonazorska vprašanja.