Skupnost (ekologija)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

V ekologiji commuity pomeni populacijo dveh ali več vrst organizmov, ki živijo v določenem času na istem geografskem področju. Z drugimi besedami jim rečemo tudi biocenoza. Termin community ima več pomenov. Najbolj enostavno jih lahko pojmujemo kot vrsto organizmov, ki se pojavijo v določenem času in določenem mestu. Na primer: Skupina rib na območju jezera Ontario pred industrializacijo.

Ekologija ali sintekologija skupnosti je študija interakcij med različnimi vrstami na večjih časovnih ali prostorskih lestvicah. Ta v raziskavo vključuje distribucijo, strukturo, obilje, demografijo in interakcijo med obstoječimi populacijami. Najbolj nazoren primer skupne ekologije so interakcije med populacijami, ki so opredeljene po genotipskih in fenotipskih lastnostih. Skupinska ekologija izhaja iz Evropske rastlinske sociologije. Moderna skupinska ekologija preučuje vzorce, ki so variacija v bogastvu različnih vrst. Pravičnosti, produktivnosti ali strukturnih prehrambenih mrež. Enakovredno pa preučuje tudi procese kot so: dinamika populacije, dinamika razvoja plenilcev, dedovanje in drugo.