Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Destrnik

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam enot nepremične kulturne dediščine v Občini Destrnik.

Seznam[uredi | uredi kodo]

Slika Ime Evidenčna številka Kraj Leto razglasitve Vrsta spomenika Tip spomenika Časovna uvrstitev Opis
Dom Franca Osojnika 6658 Desenci 1989[1]. lokalnega pomena memorialna dediščina sredina 20. stoletja Pritlična stanovanjska hiša s spominsko ploščo, posvečeno Francu Osojniku, borcu NOB. Hiša stoji v Desencih št. 5.
Znamenje 19978 Desenci 2012[2]. lokalnega pomena profana stavbna dediščina 18. stoletje Zidano znamenje kvadratne oblike iz 18. stoletja. Spodnji del je nekoliko širši od zgornjega. Členijo ga niše. Kritina je opečna.
Cerkev sv. Urbana 3468 Destrnik 2012 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 16. stoletja Cerkev sestavljajo prezbiterij, ladja s polkrožnima kapelama in zvonik. Troladijska notranjščina. Slovenjegoriška gotika (16. stol.), baročni prizidki in oprema.
Gostilna Destrnik 11 6647 Destrnik 1989 lokalnega pomena profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Zidana, visokopritlična, v celoti podkletena stanovanjska hiša s staro gostilniško tradicijo. Izvira iz druge polovice 19. stoletja.
Hauptmanova kapelica 23746 Destrnik 2012 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica zaprtega tipa pravokotne oblike s poligonalnim zaključkom. Opečna kritina. Zvonik je krit s pločevino. Postavljena je bila leta 1927. Kapelica stoji v bližini hiše Destrnik št. 23.
Pukšičeva kapelica 23745 Destrnik sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Poligonalno zaključena kapelica pravokotne oblike, pokrita z opečno kritino. Lesen zvonik je pokrit s pločevino. Fasade členijo polkrožne odprtine in stebri. postavljena je bila v prvi polovici 20. stoletja. Kapelica stoji v bližini hiše Destrnik št. 2.
Viničarija Destrnik 6 11065 Destrnik 2012 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Lesena, v kladni konstrukciji grajena stavba, v kletnem delu zidana iz kamna. Hiša je značilna vinogradniška stavba iz 19. stoletja.
Gomila Brezje 6498 Drstelja 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Prekopana rimskodobna gomila.
Grabarjeva kapelica 19979 Drstelja sakralna stavbna dediščina 20. stoletje Kapelica pravokotne oblike s poligonalnim zaključkom je pokrita z opečno kritino. Lesen zvonik je krit s pločevino. Fasade členijo šilaste odprtine. Postavljena je bila v 20. stoletju. Kapelica stoji v bližini hiše Drstelja št. 18.
Gomilno grobišče 6449 Gomila 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavlja 12 pretežno nepoškodovanih gomil iz rimskega časa.
Gomilno grobišče 6454 Gomilci 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavljajo tri gomile iz rimskega časa. Ena gomila arheološko sondirana, najdbe iz 1. do 2. stoletja.
Znamenje 19980 Janežovci 2012 lokalnega pomena sakralna stavbna dediščina konec 17. stoletja Znamenje kvadratne tlorisa. Spodnji del je nekoliko širši. Streha je betonska. Napis na fasadi sporoča, da je bilo znamenje postavljeno leta 1670, nato obnovljeno 1860 in 1927.
Gaiserjeva kapelica 23747 Jiršovci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica pravokotnega oblike s polkrožnim zaključkom je pokrita z opečno kritino. Sedlasto oblikovan vhod. Postavljena je bila konec 19. stoletja.
Rimski gomili 6450 Jiršovci 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavljata dve delno prekopani iz rimskega časa.
Domačija Levanjci 10 20999 Levanjci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljata pritlična, podkletena hiša iz druge polovice 19. stoletja, ki je pokrita z dvokapno čopasto opečno streho ter gospodarsko poslopje.
Domačija Levanjci 14 20998 Levanjci profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Domačijo sestavljata pritlična podkletena hiša iz druge polovice 19. stoletja, ki je krita z opečno dvokapno streho ter gospodarsko poslopje z značilnimi opečnimi mrežami v zatrepu.
Gomilno grobišče 6455 Levanjci 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Gomilno grobišče sestavljajo štiri ohranjene gomile iz neznanega časa.
Pihlerjeva kapelica 19981 Levanjci sakralna stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica pravokotne oblike s poligonalnim zaključkom je pokrita z opečno kritino. Fasado členijo stebri in polkrožna okna. Postavljena je bila v drugi polovici 19. stoletja.
Kosova kapelica 19982 Ločki Vrh profana stavbna dediščina konec 19. stoletja Kapelica kvadratne oblike s poligonalnim zaključkom. Na strehi, kriti s pločevino, je zvonik. Ob sedlasto oblikovanem vhodu stojita stebra. Postavljena je bila leta 1875.
Kužno znamenje 19983 Ločki Vrh sakralna stavbna dediščina 16. stoletje Stebrasto znamenje iz 16. stoletja je sestavljeno iz podstavka, na katerem stoji polklečeči Kristus. Znamenje stoji v bližini hiše Ločki Vrh št. 65.
Elsbaherjev štok 20979 Placar 2012 lokalnega pomena profana stavbna dediščina 19. stoletje Pritlična stavba z dvokapno opečno streho ima tipično razporeditev vinogradniškega objekta, bivalni prostori, gospodarski del, kjer je stala preša in vinska klet. Izvira iz 19. stoletja. Zradba stoji v Placarju št. 64.
Rimskodobna gomila Pejan 6500 Placar 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba V gozdu je posamična, nepoškodovana rimska gomila.
Gomilno grobišče Na tratah 6499 Placar 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Posamična nepoškodovana gomila iz rimskega časa.
Rimskodobna gomila 10728 Placar 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Posamična gomila iz neznanega časa, na vrhu poškodovana.
Rimskodobna gomila Na grebenu 6460 Placar 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Na terenu slabo prepoznavna in delno prekopana rimskodobna gomila.
Severjeva kapela 19984 Placar sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapela pravokotne oblike s poligonalnim zaključkom, pokrita z opečno kritino. Lesen zvonik je krit s pločevino. Postavljena leta 1919 za srečno vrnitev iz ujetništva.
Benkova kapelica 19985 Svetinci sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica pravokotne oblike s poligonalnim zaključkom je odprtega tipa, pokrita z opečno kritino. Postavljena je bila na začetku 20. stoletja. Kapelica stoji v bližini hiše Svetinci št. 7.
Rašlova kapelica 19986 Svetinci sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica pravokotne oblike s poligonalnim zaključkom je krita z opečno kritino. Na strehi lesen zvonik, pokrit s pločevino. Postavljena je bila leta 1918. Kapelica stoji v bližini hiše Svetinci št. 35.
Rojstna hiša Jožeta Potrča 6672 Vintarovci memorialna dediščina konec 19. stoletja Pritlična kmečka hiša s spominsko ploščo (pritrjena 1951). V hiši se je leta 1903 rodil dr. Jože Potrč, zdravnik in komunist. Hiša stoji v Vintarovcih št. 48.
Spomenik padlim v prvi svetovni vojni 17591 Vintarovci memorialna dediščina začrtek 20. stoletja V spomin padlim v 1. svetovni vojni so preživeli vojaki leta 1930 dali postaviti spomenik. Na podstavku je 3 m visok obelisk, na katerem je spominska plošča z napisom. Na vrhu obeliska je ognjena krogla.
Spominsko znamenje NOB 6671 Vintarovci memorialna dediščina sredina 20. stoletja Nad požgano Reševo domačijo stoji obeležje, posvečeno zavedni Reševi družini (1941 - 1945). Znamenje stoji pred hišo Vintarovci št. 43c.
Domačija Zasadi 3 863 Zasadi profana stavbna dediščina sredina 18. stoletja Domačijo sestavljajo pritlična cimprana hiša s konca 19. stoletja, zidano gospodarsko poslopje in vodnjak. Hiša je bila krita s slamnato streho s čopi, tloris je tradicionalen z vežo in kuhinjo v sredini, na tramu je letnica 1752.
Bezjakova kapelica 23748 Zgornji Velovlek sakralna stavbna dediščina začetek 20. stoletja Kapelica pravokotne oblike s poligonalnim zaključkom je zaprtega tipa, z dvokapnico. Kritinina je opečna. Na strehi lesen zvonik s pločevinasto strešico. Postavljena je bila v drugi četrtini 20. stoletja.
Gomilno grobišče Tajh 6457 Zgornji Velovlek 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Skupina treh ali štirih nepoškodovanih rimskodobnih gomil.
Rimskodobno gomilno grobišče 6456 Zgornji Velovlek 2012 lokalnega pomena arheološka dediščina rimska doba Dve skupini rimskodobnih gomil: južno skupino sestavlja pet delno prekopanih gomil, dve gomili sta razpoznavni nekoliko višje, proti severu.
Veršičeva kapelica 19987 Zgornji Velovlek sakralna stavbna dediščina 20. stoletje Kapelica pravokotne oblike s poligonalnim zaključkom, krita z opečno kritino. Na strehi lesen zvonik, krit s pločevino. Fasade členijo šilaste odprtine. 20. stoletje.


Viri[uredi | uredi kodo]

  1. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89-181,
  2. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Destrnik, Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/12-16-24,