Seznam činov avstro-ogrskih oboroženih sil

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam činov avstro-ogrskih oboroženih sil.

K.u.K. Armee[uredi | uredi kodo]

V tej razpredelnici so vključeni tudi čini in oznake gorskih enot, čeprav so le-te spadale pod domobranstvo.

Pregled činov avstro-ogrskih kopenskih sil
Slovenski naziv Pehota/Infanterie Konjenica/Kavallerie Artilerija/Artillerie Lovske enote/Jäger Oznake čina/Rangabzeichen Oznake čina gorskih enot/Rangabzeichen Gebirgstruppe
Moštvo/Mannschaften
Vojak Infanterist /
Honvéd
Dragoner / Husar / Ulan Kanonier Jäger Soldat der k.u.k Infanterie mit Lichtdrap Egalisierung.png Jäger der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Poddesetnik Gefreiter /
Őrvezető
Patrouilleführer /
Járőrvezető
Vormeister /
Főtűzer
Patrouillenführer /
Járőrvezető
Gefreiter der k.u.k. Infanterie.png Patrouilleführer der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Podčastniki/Unteroffiziere
Desetnik Korporal /
Tizedes
Korporal Geschütz-Vormeister Unterjäger K.u.k. Korporal mit Stahlgrüner Egalisierung.PNG Unterjäger der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Naddesetnik Zugsführer /
Szakaszvezető
Zugsführer Zugsführer Zugsführer K.u.k. Zugsführer Krapprote Egalisierung.png Zugsführer k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Vodnik Feldwebel /
Őrmester
Wachtmeister Feuerwerker Oberjäger K.u.k. Feldwebel.png Oberjäger k.k. Gebrigstruppe 1907-18.png
Kadet-Vodnik Kadett-Feldwebel / Kadétőrmester-Hadapród
(od 1908 Kadett)
Kadett-Wachtmeister
(Kadett)
Kadett-Feuerwerker
(Kadett)
Kadett-Oberjäger
(Kadett)
K.u.k. Kadett 1908-14.png Kadett k.k. Gebirgstruppe 1908-14.png
Štabni vodnik Stabs-Feldwebel / Törzsőrmester
(od 1913)
(oznake do 1914)
Stabs-Wachtmeister Stabs-Feuerwerker Stabs-Oberjäger K.u.k. Stabsfeldwebel 1913-14.png Stabsoberjäger k.k. Gebirgstruppe 1907-14.png
Štabni vodnik Stabs-Feldwebel / Törzsőrmester
(od 1913)
(oznake po 1914)
Stabs-Wachtmeister Stabs-Feuerwerker Stabs-Oberjäger K.u.k. Stabsfeldwebel 1914-18.png Stabsoberjäger k.k. Gebirgstruppe 1914-18.png
Častniški pripravnik Offiziersstellvertreter / Tiszthelyettes
(od 1915)
Offiziersstellvertreter Offiziersstellvertreter Offiziersstellvertreter K.u.k. Offiziersstellvertreter 1915-1918.png Offiziersstellvertreter k.k. Gebirgstruppe 1915-18.png
Častniški pripravniki/Offiziersanwärter
Kadet-Častniški pripravnik Kadett-Offiziersstellvertreter / Hadapród-Tiszthelyettes
(do 1908)
Kadett-Offiziersstellvertreter Kadett-Offiziersstellvertreter Kadett-Offiziersstellvertreter K.u.k. Fähnrich 1908-18.png Fähnrich der k.k. Gebirgstruppe 1908-18.png
Praporščak Fähnrich /
Zászlós
(od 1908)
Fähnrich Fähnrich Fähnrich K.u.k. Fähnrich 1908-18.png Fähnrich der k.k. Gebirgstruppe 1908-18.png
Nižji častniki/Subalternoffiziere
Poročnik Leutnant /
Hadnagy
Leutnant Leutnant Leutnant K.u.k. Leutnant orangegelbe Eaglisierung.png Leutnant k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Nadporočnik Oberleutnant /
Főhadnagy
Oberleutnant Oberleutnant Oberleutnant Oberleutnant k.k. Gebirgstruppe1907-18.png
Stotniki/Hauptleute/Rittmeister
Stotnik Hauptmann /
Százados
Rittmeister Hauptmann Hauptmann K.u.k. Hauptmann der Infanterie.png Hauptmann k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Štabni častniki/Stabsoffiziere
Major Major /
Őrnagy
Major Major Major K.u.k. Major.png Major k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Podpolkovnik Oberstleutnant /
Alezredes
Oberstleutnant Oberstleutnant Oberstleutnant K.u.k. Oberstleutnant.png Oberstleutnant k.k. Gebirgstruppe 1907-1918.png
Polkovnik Oberst /
Ezredes
Oberst Oberst Oberst K.u.k. Oberst.png Oberst k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Generali/Generale
Generalmajor Generalmajor /
Vezérőrnagy
K.u.k. Generalmajor.png
Podmaršal Feldmarschalleutnant /
Táborhadnagy
K.u.k. Feldmarschalleutnant.png
General pehote General der Infanterie /
Gyalogsági tábornok
(od 1908)
General der Kavallerie /
Lovassági tábornok (general konjenice)
Feldzeugmeister /
Táborszernagy (general artilerije)
K.u.k. General der Infanterie.png
Generalpolkovnik Generaloberst /
Vezérezredes
(od 1915)
K.u.k. Generaloberst.png
Feldmaršal Feldmarschall /
Tábornagy

Glej tudi[uredi | uredi kodo]