RAID

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

RAID (Redundant array of independent disks; originally redundant array of inexpensive disks) je standard povezovanja dveh ali več trdih diskov in upravljanja z njimi, ki je nastal z namenom, da bi lahko več manjših in počasnejših posameznih fizičnih diskov povezali v večjo in hitrejšo in/ali bolj zanesljivo logično enoto.

Poznamo več vrst raid povezovanja:
Raid 0 (Scary RAID) - Za uporabo te funkcije potrebujemo vsaj 2 diska. Zagotavlja izboljšano zmogljivost in dodaten prostor, vendar ni odporen na napake. RAID 0 razdeli I/O operacije na enako velike bloke, ki jih enakomerno razporedi po dveh diskih, možno je uporabiti tudi več kot dva diska. RAID 0 polje je možno narediti tudi z ralično velikimi diski, vendar je prostor, ki ga pridobimo v polje velik le toliko kot je velik najmanjši disk v polju. Zanesljivost RAID 0 je enaka zanesljivosti posameznega diska deljena s številom diskov v polju. Torej če imamo naprimer 4 diske in se 1 izmed njih pokavri izgubimo popolnoma vse podatke!

Raid 1 - Za uporabo funkcije RAID 1 potrebujete minimalno 2 diska ali več. Zakaj najmanj 2!!!? V bazi imamo vgrajena naprimer 2 diska 1. disk je disk 1 in 2. disk je disk 2. Informacijo prejme strežnik in jo shrani v disk 1 nato jo kopira na disk 2. RAID 1 način ima višjo toleranco napak, kar pomeni da se v strežniku lahko uniči en disk. Tukaj pa pride funkcija Hot Swap na plan. Hot Swap je funkcija, ki omogoča menjavo diska med njegovim delovanjem in delovanjem strežnika. Torej če se nam v sistemu en disk pokvari ga preprosto menjamo in nadomestimo z novim. Nato bo strežnik sam prekopiral podatke iz zdravega diska v novi disk.

Raid 5 - Za uporabo te funkcije potrebujemo minimalno 3 diske. Deluje kot način RAID 0 z razloko da rezervira vsaj en disk za toleranco napak. Tako kot pri RAID 1 se vam lahko uniči le 1 disk. Branje iz diskov je veliko hitrejše kot pri RAID 1, pisanje pa je lahko veliko počasnejše brez pravile strojne opreme. In tudi sam postopek obnove pokvarjenega diska je lahko zelo dolgotrajen.

Raid 6 - Za uporabo te funkcije potrebujemo minimalno 4 diske in zelo zmogljivo strojno opremo. Je kot RAID 5 z razliko da je varnejši. Lahko preživi do okvare na 2 diskih in se lahko popolnoma obnovi ob zamenjavi! In je veliko počasnejše pisanje kot pri RAID 5.

RAID 10 - Za uporabo te funkcije potrebujemo vsaj 4 diske. Je kombinacija med RAID 0 in RAID 1. Primer. Imamo 2 para diskov disk 1,2 in 3,4. Razdeli I/O operacijo na enako velike bloke in jih razporedi na diske 1 in 2. Nato se podatki iz diska 1 kopirajo na disk 3. Podatki iz diska 2 pa v disk 4. Lahko izgubite do 2 diska in ob zamenjavi se ne izgubite nobenega podatka.